Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Privredna banka Zagreb d.d. Na temelju članaka 411., 412. i članka 428. točke 1. i 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15 i 112/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj             donijela je, Članak 4. Predlažemo skraćenje roka u kojem Hanfa upisuje u Hanfin registar novo licencirane osobe tako da se umjesto predložena 3 mjeseca rok skrati na 1 mjesec – ovime bi novo licencirani zaposlenici prije mogli početi raditi prodaju polica. prijedlog izmjene - Članak 4. stavak 7. HANFA će kandidata koji je položio Ispit upisati u registar HANFA-e, najkasnije u roku od 1 (jedan) mjesec od dana kada je položio taj Ispit, u skladu kategorijom koju je naveo u prijavi za polaganje Ispita.“ Također, i ovim putem ponavljamo prijedlog vezano za produljenje roka u kojem licenca zastupnika u osiguranju može biti u mirovanju i to produljenje roka sa 1 godine na rok od 2 godine, a kako bi smanjili broj brisanih licenci zaposlenica koje idu na porodiljni, jer su ovom odredbom redovno pogođene majke koje imaju komplikacije u trudnoći i nakon toga koriste porodiljni dopust. Pri povratku na posao licence su im „Brisane“ i moraju ponovo polagati kompletan Hanfa-in ispit te zbog dugog procesa licenciranja iste ne mogu ponovno početi raditi distribuciju polica osiguranja minimalno 4 mjeseca. Djelomično prihvaćen Predmetni rok od 3 mjeseca propisan je Zakonom o osiguranju i kao takav ne može se skraćivati podzakonskim propisima. Isto se odnosi i na produljenje roka mirovanja licence sa 1 godine na rok od 2 godine. Međutim, obzirom da je u praksi rok za upis kraći od zakonskog, primjedba je djelomično uvažena na način da će pravilnikom biti propisano da se radi o roku koji je u pravilu mjesec dana, a najdulje 3 mjeseca