Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vozačkim dozvolama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lovro Makovec PRAVILNIK I. U člancima 1., 2. i 3. riječ: »najkasnije« zamijeniti riječi: »najranije«. II. U članku 1. stavak 8. kojim se dodaje stavak 7. brisati. III. U članku 3. stavak 3. kojim se mijenja stavak 2. razdvojiti na podstavke. IV. Članak 4. promijeniti tako da glasi: »U članku 22. stavak 5. briše se.« V. Članak 14. Pravilnika promijeniti tako da glasi: »Nakon izdavanja potvrde o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole, prilozi iz članka 7. stavka 6., članka 11. stavka 4. i članka 13. stavka 4 ovoga Pravilnika vraćaju se podnositelju zahtjeva, osim ako se radi o eZahtjevu za izdavanje vozačke dozvole.« Obrazloženje: I. Vjerujem da je namjera donositelja ovog teksta da liječničko uvjerenje ne smije biti starije od određenog broja mjeseci. Formulacija koja je trenutačno u prijedlogu značila bi da se vozač mora podvrgnuti liječničkom pregledu do 15 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, a ne nakon toga. Neki primjeri iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, članak 186.: »Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se najkasnije 30 dana prije održavanja športske i druge priredbe ili obavljanja aktivnosti.« i članak 204.: »Osoba može pristupiti osposobljavanju za vozača vozila određene kategorije najranije šest mjeseci prije nego što navrši godine propisane za izdavanje vozačke dozvole za upravljanje vozilom određene kategorije.« Prvi primjer (najkasnije) znači da ako se neka priredba održava npr. 30. 5., zahtjev se mora podnijeti do 1. 5. a može i prije, ali nikako nakon. Drugi primjer (najranije) znači da ako će netko biti punoljetan 15. 7., on se može početi osposobljavati (za B kategoriju) tek 15. 1. a može i nakon, ali nikako prije. II. Starost uvjerenja već je propisana stavkom 4., gdje je navedeno da se vozač mora podvrgnuti zdravstvenom pregledu najkasnije (najranije?) 15 mjeseci prije podnošenja zahtjeva. Budući da je u tom stavku navedena ta obveza, to vrijedi i za ona uvjerenja za ustanove koje nisu u CEZIH-u pa nije potrebno ponovno navoditi tu obvezu. Ako se ovo prihvati, obavezno bi trebalo ovo obrisati i u članku 2. stavku 4. gdje je to dio rečenice i u članku 3. stavku 4. gdje je to zasebna rečenica. Ako ništa drugo, barem neka se uskladi da u svim stavcima odredba o starosti uvjerenja bude ili zasebni stavak ili zasebna rečenica, no idealno bi bilo da se obriše jer je ionako to propisano u navedenim stavcima. Odnosno, lako se može zaključiti je li se vozač podvrgnuo liječničkom pregledu u određeno vrijeme ovisno o datumu na liječničkom uvjerenju. III. Kao što je slučaj sad u trenutačno važećem članku 13. stavku 1. točki 1., bilo bi preglednije kad bi se obveze podvrgavanja zdravstvenom pregledu propisale kao podstavci u zasebnom redu, a ne kao jedna dugačka rečenica. IV. Pomalo je zbunjujuća ova predložena odredba jer što uopće znači »podnošenje novog zahtjeva«? Trenutačno važeća odredba govori da ako vozač nije preuzeo vozačku dozvolu koja je izdana na kraći rok (npr. na rok od 6 mjeseci), znači da ponovno mora na liječnički pregled (osim ako mu uvjerenje nije isteklo). No ova predložena odredba ne govori ništa o tome, nego već u prvom dijelu rečenice pretpostavlja da je osoba započela proces podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole pa preostali dio nije jasan. Doduše nije ni jasna namjera trenutačno važeće odredbe članka 22. stavka 5. jer će se vozačka dozvola ionako poništiti nakon 90 dana pa to znači da se mora ponovno pokrenuti postupak za izdavanje vozačke dozvole, ako ta osoba želi vozačku dozvolu (možda mu se može izdati ta poništena no ionako je nevažeća pa ne smije s njom upravljati vozilima). V. Ako se članak 14. ne izmijeni, to bi značilo da se podnositelju zahtjeva vraćaju fotografije. Također se u ovim izmjenama liječničko uvjerenje može staviti kao zaseban članak (npr. 17.a) kao što je to slučaj s fotografijom, da se ne ponavljaju iste stvari (npr. da se preuzima iz CEZIH-a i ako ne postoji taj način da se prilaže uvjerenje i sl.) Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen.
2 Antonio PRAVILNIK Vozački dozvola treba upisati gluhi osoba jer Policija ne razumije komunikacija prema gluhi osoba. Nije prihvaćen Važeći Pravilnik o vozačkim dozvolama u prilogu sadrži Popis podataka i ograničenja u kodiranom obliku te se u vozačku dozvole upisuje kod koji se odnosi na određeno zdravstveno ograničenje koje vozač ima, tako da je policiji iz podatka u kodiranom obliku vidljivo koje pomagalo vozač mora prilikom vožnje koristiti zbog zdravstvenih razloga.
3 Domagoj Pavošević PRAVILNIK , Članak 1. Glede Članka 1., stavka 4. (vremenski rok za obavljanje liječničkog pregleda), zašto bi se vozač bio dužan NAJKASNIJE 15 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole podvrgnuti zdravstvenom pregledu? Zašto se ne bi mogao podvrgnuti zdravstvenom pregledu tek koji dan ili tjedan prije podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole? Čemu taj ogromni vremenski period od 15 mjeseci u kojem se ne događa ništa? Moj prijedlog: spomenuti stavak 4 treba preformulirati da glasi nešto slično ovome: "Vozač se može najranije 15 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozača radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za upravljanje vozilima". Prihvaćen Prihvaćen.
4 Milan Rogic PRAVILNIK , Članak 1. Fotografije podnositelja su dostupne u IS ako je podnositelju u proteklih pet godina izdan jedan od dokumenata; biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadrži OIB ili vozačka dozvola izdana nakon 04.09.2017. godine, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled, mu nije bitno promijenjen. Nije prihvaćen Članakom 18. važećeg Pravilnika o vozačkim dozvolama, kojim su propisani kriteriji koje mora ispunjavati fotografija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, propisane su i iznimke kada uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole nije potrebno prilagati fotografiju bez obzira radi li se o izdavanju vozačke dozvole na temelju položenog vozačkog ispita, zamjeni, nadomještanju ili obnavljanju vozačke dozvole.
5 Domagoj Pavošević PRAVILNIK , Članak 2. Glede stavka 2. (vremenski rok za obavljanje liječničkog pregleda), zašto bi se vozač bio dužan NAJKASNIJE 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole podvrgnuti zdravstvenom pregledu? Zašto se ne bi mogao podvrgnuti zdravstvenom pregledu tek koji dan ili tjedan prije podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole? Čemu taj ogromni vremenski period od 6 mjeseci u kojem se ne događa ništa? Moj prijedlog: spomenuti stavak 2 treba preformulirati da glasi nešto slično ovome: "Vozač se može najranije 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozača radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za upravljanje vozilima". Prihvaćen Prihvaćen.
6 Domagoj Pavošević PRAVILNIK , Članak 3. Glede stavka 2. (vremenski rok za obavljanje liječničkog pregleda), zašto bi se vozač bio dužan NAJKASNIJE 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole podvrgnuti zdravstvenom pregledu? Zašto se ne bi mogao podvrgnuti zdravstvenom pregledu tek koji dan ili tjedan prije podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole? Čemu taj ogromni vremenski period od 6 mjeseci tijekom kojeg se ne događa ništa? Moj prijedlog: spomenuti stavak 2 treba preformulirati da glasi nešto slično ovome: "Vozač se može najranije 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozača radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za upravljanje vozilima". Prihvaćen Prihvaćen.