Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o Upisniku studijskih programa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK O UPISNIKU STUDIJSKIH PROGRAMA U cijelom dokumentu je pojam „studijski program“ zamijenjen pojmom „studij“. Prema tome bi ovo onda bio i Pravilnik o Upisniku studija? Ipak, mišljenja smo da je ispravan pojam „studijski program“. Ustrojava se studij, a izvodi se studijski program. Trebalo bi točno odrediti kada se koji termin koristi i ako se odluči ostati pri pojmu studija, onda treba objasniti razliku između studijskih programa i studija. Nije prihvaćen U odredbi članka 65. Zakona o visokom obrazovanju i znastvenoj djelatnosti navodi se Upisnik studijskih programa dok se u preostalom tekstu Zakona ne navodi studijski program nego samo studij. Stoga je "Upisnik studijskih programa" naveden samo u nazivu Pravilnika dok se u ostalom tekstu Pravilnika navodi riječ "studij". Oba termina su usklađena s odredbama Zakona.
2 MARIANNA JELICICH BUIĆ I. OPĆE ODREDBE , Članak 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s Prijedlogom pravilnika o upisniku studijskih programa. Marianna Jelicich Buić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
3 Olgica Nikolić I. OPĆE ODREDBE , Članak 1. Poštovani, Poštovani slažem se sa Prijedlogom pravilnika o upisniku studijskih programa. Lp. Olgica Nikolić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
4 Magdalena Ajduk I. OPĆE ODREDBE , Članak 1. Poštovani slažem se sa Prijedlogom pravilnika o upisniku studijskih programa. Magdalena Ajduk Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
5 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) OBRAZAC ZA UPIS STUDIJA U UPISNIK STUDIJSKIH PROGRAMA(obrazac USP-1), Obrazac za upis podataka u Upisnik studijski program (obrazac USP-1) Vezano na polje obrasca: Jedinstveni identifikator studija (Šifra iz Upisnika) Jedinstveni identifikator u Upisniku studijskih programa je Šifra zapisa, a ne Šifra iz Upisnika pa bi to trebalo promijeniti da bude jasno i jednoznačno. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš odgovor je prihvaćen.
6 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) OBRAZAC ZA UPIS PROMJENA STUDIJA U UPISNIK STUDIJSKIH  PROGRAMA (obrazac USP-2), Obrazac za upis promjene podataka u Upisnik studijski program (Obrazac USP-2) Vezano na polje obrasca: Jedinstveni identifikator studija (Šifra iz Upisnika) Jedinstveni identifikator u Upisniku studijskih programa je Šifra zapisa, a ne Šifra iz Upisnika pa bi to trebalo promijeniti da bude jasno i jednoznačno. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš odgovor je prihvaćen.