Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 CeliVita-Život s celijakijom PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PREHRANE STUDENATA Predlažem u Pravilniku predvidjeti mogućnost osiguravanja sigurnih bezglutenskih obroka za oboljele od celijakije. Celijakija je autoimuna bolest koja pogađa 1% opće populacije, a liječi se strogom, doživotnom prehranom bez glutena - bjelančevine koja se nalazi u pšenici, raži i ječmu. Ova prehrana je jedini lijek kojim se ova bolest može liječiti. Ukoliko se ne liječi, celijakija može dovesti do brojnih komplikacija, od kojih su najopasnije one maligne. Bezglutenska prehrana oboljelih od celijakije nije osobni izbor, nego od liječnika propisana terapija. Ako se bezglutenska prehrana provodi pravilno, osobe oboljele od celijakije su potpuno zdrave. doc. dr. sc. Zrinjka Mišak, dr. med., pedijatrijski gastroenterolog, KDB Zagreb, članica stručno-savjetodavnog odbora udruge CeliVita-Život s celijakijom Primljeno na znanje Poštovana, svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, a čije odredbe proizlaze iz Zaključka u vezi s potporom studentskim centrima za održiv sustav prehrane te potporom studentima nižeg socio-ekonomskog statusa kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. (Narodne novine, broj 31/23). Navedenim Zaključkom nalaže se ovom Ministarstvu interventna mjera kojom se dodatno uređuje potpora u sustavu prehrane studenata, a kroz žurnu izmjenu odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (»Narodne novine«, br. 120/13, 8/14 i 113/22). Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 CeliVita-Život s celijakijom PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PREHRANE STUDENATA Ustrajemo u prijedlogu proširenje opsega izmjena Pravilnika jer već dulje vremensko razdoblje dio studenata trpi tešku diskriminaciju koju je potrebno osvijestiti i razumnom prilagodbom prekinuti na način kako to propisuju nacionalni propisi. Predlažemo da se za proširenje opsega izmjena bez odlaganja kontaktira lokalno i nacionalno Povjerenstvo iz čl. 19. i čl. 20. Pravilnika radi davanja mišljenja, sve kako bi se izbjegla daljnja diskriminacija i kako bi se na jedan razuman način što prije učinila predložena prilagodba. Zakon o suzbijanju diskriminacije osigurava zaštitu i promicanje jednakosti kao temeljne vrednote ustavnog poretka RH zajamčene čl. 3. Ustava. Čl. 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije propisano je da osobe zbog svog zdravstvenog stanja ne smiju biti stavljeni u nejednak položaj. Čl. 2. Zakona o suzbijanju diskriminacije definira neizravnu diskriminaciju koja postoji kada naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa stavlja ili bi mogla staviti osobe u nepovoljan položaj. Čl. 4. Zakona o suzbijanju diskriminacije propisuje da se diskriminacijom smatra i propust razumne prilagodbe u korištenju javno dostupnih resursa i sudjelovanja u javnom i društvenom životu. Čl. 6. Zakona o suzbijanju diskriminacije definira teže oblike diskriminacije i propisuje da će se težim oblikom smatrati produljeno trajanje stavljanja u nepovoljan položaj. CeliVita tvrdi da su studenti i studentice koji imaju dijagnosticiranu bolest celijakiju i kojima je prehrana bez glutena jedini lijek , već dulje vrijeme teško diskriminirani jer predmetni Pravilnik sa pripadajućim Aneksom ne prepoznaje potrebe studenata sa dg. Celijakije i ne osigurava sigurne obroke bez glutena. Ovaj Pravilnik propisuje uvjete o pravu na pokriće troškova prehrane studenata pod određenim uvjetima. Korisnici potpore koji ostvaruju uvjete propisane pravilnikom imaju pravo na podmirenje dijela troškova u skladu sa čl. 6. do 8. Pravilnika. Sastav meni obroka koji je sastavni dio Pravilnika ne prepoznaje prehrambene potrebe studenata sa celijakijom koji zadovoljavaju sve uvjete za status korisnika iz ovog Pravilnika, što ove studente stavlja u nejednak položaj u odnosu ne studente koji su zdravi. Za potrebe ovog e-savjetovanja analizirana su prva tri meni obroka te je utvrđeno da je obroke moguće, uz poštivanje sigurne pripreme kojom se izbjegava kroskontaminacija glutenom, pripremiti u varijanti bez glutena . U meniju ručak br. 1. potrebno je predvidjeti kruh bez glutena i pohanje sa krušnim mrvicama bez glutena. U meniju ručak br. 2. potrebno je predvidjeti kruh bez glutena i tjesteninu bez glutena. U meniju ručak br. 3. potrebno je predvidjeti kruh bez glutena jer je cijeli obrok de facto bez glutena. Daljnjim iščitavanjem meni obroka uočeno je da su predviđeni vegetarijanski obroci, što apsolutno podržavamo, ali ukazujemo da izbor vegetarijanstva u studentnskoj menzi nije povezan sa bolešću studenta nego sa pravom na izbor da se osoba hrani namirnicama koje nisu meso i za koje student smatra da su bolja podrška njegovom /njezinom organizmu. Ako se menijem podržava pravo na ovakav izbor, onda se mora podržati i pravo studenta koji ostvaruje uvjete za korisnika za hranom bez glutena koja je jedini lijek postavljenoj doživotnoj dijagnozi. Time će se stvoriti preduvjeti za nabavu namirnica i subvencioniranje obroka i za studente s celijakijom, koji su trenutno diskriminirani i dovedeni u situaciju da neadekvatnom prehranom krše stroge liječničke upute i ugrožavaju svoje zdravlje. Također, ti studenti dnevno moraju trošiti značajne iznose na nabavu i pripremu bezglutenske hrane, čime sebe i svoje obitelji dovode u teške financijske prilike. Dakle, potrebno je učiniti razumnu prilagodbu koja izostaje dulje vremensko razdoblje, pa apeliramo na zakonodavca da proširi opseg izmjene Pravilnika jer za to postoji opravdan i snažan razlog te da uvaži naš prijedlog. Primljeno na znanje Poštovani, svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, a čije odredbe proizlaze iz Zaključka u vezi s potporom studentskim centrima za održiv sustav prehrane te potporom studentima nižeg socio-ekonomskog statusa kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. (Narodne novine, broj 31/23). Navedenim Zaključkom nalaže se ovom Ministarstvu interventna mjera kojom se dodatno uređuje potpora u sustavu prehrane studenata, a kroz žurnu izmjenu odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (Narodne novine, broj 120/13, 8/14 i 113/22). Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 HGK PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PREHRANE STUDENATA U nastavku iznosimo mišljenje Udruženja ribrastva HGK - Grupacije slatkovodnog uzgoja. Vezano uz izmjenu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, koji ujedno definira i jelovnike u studenskoj prehrani, još 2019./2020. osnovano je Povjerenstvo za njegovu izmjenu u dijelu koji se odnosi na jelovnike, s obzirom da se isti nisu mijenjali od 2013. godine, no izmjene do danas nisu donesene. U posljednje vrijeme, pa i zadnjih nekoliko godina, često se čuje iz medija kako gotovo dvije trećine odraslih u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu, kako je Hrvatska najgora zemlja kada je u pitanju prekomjerna tjelesna masa, ističe se važnost promjene navika, izrade Akcijskih planova i slično pa je u tom smislu nužno donijeti izmjenu jelovnika studenata u koji bi se uvrstile ili povećale u ponudi zdravije namirnice manje kalorijske vrijednosti kao npr. slatkovodna riba i proizvodi od ribe i slično. U međuvremenu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja provelo je anketu te se 76% studenata izjasnilo da je spremno platiti i veću cijenu za zdraviju studentsku prehranu. No, nabava takvih zdravijih namirnica u Studentskim centrima se ne može provesti dok Izmjene Pravilnika ne budu donesene. https://mzo.gov.hr/vijesti/istrazivanje-76-studenata-spremno-platiti-vecu-cijenu-za-zdraviju-studentsku-prehranu/3831 Stoga Grupacija slatkovodnog uzgoja predlaže da se u sklopu ovih izmjena uvrste i proizvodi od slatkovodne ribe kao što su fileti, fishburgeri, fishnuggetsi, namazi i slični nutritivno bogati proizvodi od ribe, a sve kako bi se pridonijelo zdravlju, razvijanju zdravim navikama i zdravijem životu naših studenata. Primljeno na znanje Poštovani, svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, a čije odredbe proizlaze iz Zaključka u vezi s potporom studentskim centrima za održiv sustav prehrane te potporom studentima nižeg socio-ekonomskog statusa kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. (Narodne novine, broj 31/23). Navedenim Zaključkom nalaže se ovom Ministarstvu interventna mjera kojom se dodatno uređuje potpora u sustavu prehrane studenata, a kroz žurnu izmjenu odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (Narodne novine, broj 120/13, 8/14 i 113/22). Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 MARIANNA JELICICH BUIĆ PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PREHRANE STUDENATA Poštovani, u potpunosti se slažem s Nacrtom prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. Marianna Jelicich Buić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 Darija Turković PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PREHRANE STUDENATA Slažemo se s odlukom o produljivanju dodatnih sredstava. Darija Turković, RIT Croatia Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PREHRANE STUDENATA I. U preambuli riječi: »121. stavka 2.« zamijeniti riječima: »78. stavka 4.« II. U preambuli riječi: »Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/23-07/110; URBROJ: 50301-29/09-23-2), od dana 16. ožujka 2023. godine« zamijeniti riječima: »o nastavku podupiranja studentskih centara za održiv sustav prehrane (Narodne novine, broj 31/23)«. III. U članku 1. riječi: »iz stavka 1.« zamijeniti riječima: »iz stavka 4.« Obrazloženje: I. Temelj za donošenje ovog pravilnika nije prijelazna odredba, nego zakonsko dopuštenje ministru da pravilnikom utvrdi prava na subvencioniranu prehranu. To što se mijenja pravilnik donesen na temelju starog zakona, donositelj pravilnika (ministar) svejedno mora imati zakonsko dopuštenje da mijenja taj stari pravilnik (u ovom slučaju članak 78. stavak 4. Zakona). II. U međuvremenu je Zaključak objavljen u Narodnim novinama pa se može samo navesti broj narodnih novina umjesto oznake akta. III. Člankom 10. stavkom 3. Pravilnika propisano je da se potpora iz stavka 1. primjenjuje do kraja kalendarske godine 2014., a stavkom 4. da će od kalendarske godine 2015. Ministarstvo donositi odluku o visini potpore iz stavka 1. Čak i ako Ministarstvo svake godine donosi odluku kojom je visina potpore jednaka onoj iz stavka 1., svejedno se u ovom prijedlogu pravilnika mora pozvati na stavak 4. jer su se iznosi iz stavka 1. primjenjivali od 28.9.2013. do 31.12.2014. Djelomično prihvaćen Poštovani, svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, a čije odredbe proizlaze iz Zaključka u vezi s potporom studentskim centrima za održiv sustav prehrane te potporom studentima nižeg socio-ekonomskog statusa kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. (Narodne novine, broj 31/23). Navedenim Zaključkom nalaže se ovom Ministarstvu interventna mjera kojom se dodatno uređuje potpora u sustavu prehrane studenata, a kroz žurnu izmjenu odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (Narodne novine, broj 120/13, 8/14 i 113/22). Klasa i urudžbeni broj Zaključka Vlade biti će zamijenjen brojem Narodnih novina, međutim ostale primjedbe koje navodite nisu u skladu s općim načelima prava. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.