Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Antun Karlović PRAVILNIK o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, Članak 1. U prijedlog ovog Pravilnika nisu uvršteni pčelinji proizvodi koji bi trebali biti u prikupljanju podataka izjednačeni s ostalim poljoprivrednim proizvodima kako nam se ne bi desilo da te podatke prikupljaju uskointeresne skupine izravna konkurencija onima koji su dužni te podatke dostaviti što je u suprotnosti sa GDPR-om i zaštiti osobnih podataka i čime bi se pogodovalo određenim skupinama u suprotnosti sa zakonima i Ustavom RH. Nije prihvaćen Praćenja cijena meda regulirano je Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22), članak 129. stavak 5. i Pravilnikom o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (NN broj 24/2023).