Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Josipa Klepač Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika U potpunosti se slažem s komentarima i primjedbama kolegice Marije Lovrić. Josipa Klepač, državnoodvjetnička savjetnica, OKDO ZG Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.
2 MARINA CRNJAK Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika U cijelosti se slažem sa svim primjedbama i komentarima koje je iznijela kolegica Marija Lovrić. Marina Crnjak, zamjenica OKDO ZG Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.
3 Renata Miličević Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika U cijelosti se slažem sa svim primjedbama koje je iznijela kolegica Marija Lovrić. Renata Miličević, zamjenica OKDO ZG Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.
4 Jelena Biga Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika U cijelosti se slažem sa svim primjedbama koje je iznijela kolegica Marija Lovrić. Jelena Biga, zamjenica OKDO ZG Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.
5 Laura Crnić Klapšić Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika U SVEMU SE SLAŽEM S IZNESENIM KOMENTARIMA KOLEGICE MARIJE LOVRIĆ LAURA CRNIĆ KLAPŠIĆ Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.
6 Danijela Marotti Andrić Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika U cijelosti se slažem sa svim primjedbama koje je iznijela kolegica Marija Lovrić. Danijela Marotti Andrić, sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.
7 Petra Hertelendi Lovrić Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika U cijelosti se slažem sa kolegicom Marijom Lovrić. Petra Hertelendi Lovrić, sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.
8 Nataša Borović Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, 1. OPĆE INFORMACIJE U cijelosti se slažem sa svim primjedbama i komentarima koje je iznijela kolegica Marija Lovrić. Nataša Borović, zamjenica OKDO ZG Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.
9 Mislav Matić Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U cijelosti se s slažem s kolegicom Lovrić. Iz sustava pravosuđa je u tijeku golem odljev kadrova upravo zbog neadekvatnih plaća, plaća koje ne odgovaraju iznimnoj složenosti, zahtjevnosti, društvenoj važnosti i odgovornosti posla kojeg obavljamo. Mislav Matić, zamjenik OKDO Zagreb Primljeno na znanje U obrascu je naveden sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika koji se namjerava donijeti u žurnom postupku radi što bržeg poduzimanja mjera za poboljšanje materijalnog statusa svih pravosudnih dužnosnika, a naročito onih u tijelima prvog stupnja. Za rad na cjelovitoj reformi sustava plaća pravosudnih dužnosnika osnovana je posebna radna skupina te će navedene izmjene biti predmet drugog zakonskog nacrta.
10 Janka Iskra Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U cijelosti se slažem s komentarom kolegice Marije Lovrić. Janka Iskra, državnoodvjetnička savjetnica, Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.
11 Ernest Kropf Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U potpunosti se slažem s komentarima kolegice Marije Lovrić i Doroteje Marković. Ernest Kropf, savjetnik OKDOZG Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.
12 Doroteja Marković Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U cijelosti se slažem s primjedbama i komentarima kolegice Marije Lovrić. Ako želimo kvalitetno, efikasno i integritetno pravosuđe, moramo pružiti dostojanstvo onima na čijim leđima taj sustav leži. Opsežna reforma sustava plaća i drugih davanja, o kojima piše kolegica Lovrić, nužna je početna točka za postizanje navedenog. Doroteja Marković, zamjenica općinskog državnog odvjetnika, Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu Primljeno na znanje U obrascu je naveden sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika koji se namjerava donijeti u žurnom postupku radi što bržeg poduzimanja mjera za poboljšanje materijalnog statusa svih pravosudnih dužnosnika, a naročito onih u tijelima prvog stupnja. Za rad na cjelovitoj reformi sustava plaća pravosudnih dužnosnika osnovana je posebna radna skupina te će navedene izmjene biti predmet drugog zakonskog nacrta.
13 Marina Đokić Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U potpunosti se slažem sa kolegicom Lovrić. Marina Đokić, Zamjenica ODO u Bjelovaru Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.
14 JASNA VEHTERSBAH-STOJAN Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U cijelosti se slažem sa kolegicom Lovrić. Jasna Vehtersbah Stojan Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.
15 Marija Lovrić Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Prvenstveno valja uzeti u obzir zahtjeve sudaca donesene na Zboru Udruge hrvatskih sudaca od 31.3.2023. prema kojima, u toč. 3. stoji kako osnovna plaća suca prvostupanjskog suda ne smije biti manja od plaće bilo kojeg sudskog savjetnika na VSRH, konkretno predlažući da visina neto plaće mora biti 3.000,00 eura neto s obzirom da je plaća suca prvog stupnja bila 2.000,00 njemačkih maraka, što je danas ekvivalent iznosu od 2.000,00 eura, a kako su troškovi života porasli za 50%, što je VSRH potvrdio u Orijentacijskim kriterijima te je u istom postotku povećana Odvjetnička tarifa, to je razvidno da je tražena visina neto plaće od 3.000,00 eura objektiva i opravdana. Nadalje, valja imati na umu slijedeće: - u razdoblju od 2009. do prosinca 2022. prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama porasla za 43%, dok je naša osnovica u više navrata bila smanjena - u razdoblju od 2017. do danas osnovica za obračun plaća državnih i javnih službenika je porasla za više od 28%, pa predložen rast osnovice od 8% apsolutno nije zadovoljavajući - pravosudni dužnosnici nemaju materijalna prava kao državni i javni službenici – pravo na naknadu troškova prijevoza, pravo na dodatak na plaću za poslijediplomsko obrazovanje, božićnicu, regres, dar za djecu i ostalo, shodno čemu smo diskriminirani u odnosu na državne i javne službenike, ali i u odnosu na pravosudne dužnosnike zemalja članica EU koji ta prava imaju Za omogućavanje normalnog funkcioniranja pravosudne vlasti nužno je trenutno povećanje neto plaće sudaca prvog stupnja i zamjenika općinskih državnih odvjetnika kako je to prihvaćeno na Zboru UHS i nediskriminatorno priznanje svih materijalnih prava koja imaju državni i javni službenici kao i pravosudni dužnosnici zemalja članica EU Primljeno na znanje U obrascu je naveden sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika koji se namjerava donijeti u žurnom postupku radi što bržeg poduzimanja mjera za poboljšanje materijalnog statusa svih pravosudnih dužnosnika, a naročito onih u tijelima prvog stupnja. Za rad na cjelovitoj reformi sustava plaća pravosudnih dužnosnika osnovana je posebna radna skupina te će navedene izmjene biti predmet drugog zakonskog nacrta.
16 vedran medaković Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Uzimajući u obzir sadašnje stanje koje u nedovoljnoj mjeri vrednuje rad pravosudnih dužnosnika po pitanju isplate plaće kao ekvivalenta za pruženi rad, pronalazim da bi novim normativnim reguliranjem zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika trebalo osigurati dosljedniju i pravičniju isplatu. U tom smislu smatram da bi se osim povećanja same osnovice te koeficijenta kao osnovnih parametara za izračun plaće ( a koje su očigledno nerazmjerno niske poglavito u odnosu na suce općinskih, upravnih i trgovačkih sudova te zamjenike državnih odvjetnika ), trebalo pristupiti zakonodavnom rješenju koje bi vrednovalo i određene druge elemente u cilju pravednije isplate plaća. U tom smislu pronalazim da bi se trebalo uzeti u obzir sljedeće: 1. Kao prvo, pravosudni dužnosnici na temelju sadašnjeg rješenja ne ostvaruju nikakvo pravo na uvećanje plaće s osnove stečenog višeg akademskog zvanja obzirom da odredbe Zakona o plaćama sudaca i pravosudnih dužnosnika te drugi materijalni popisi ne osiguravaju isto, pa kako je Vlada RH takvu situaciju regulirala u odnosu na državne službenike, to pronalazim da bi novim normativnim rješenjem valjalo osigurati ostvarivanje prava na uvećanje plaće i pravosudnim dužnosnicima, poglavito u slučaju kada su vlastitim sredstvima financirali ulaganje u znanje koje primjenjuju u svakodnevnom radu i čime su osigurali viši stupanj znanja koji je od interesa i za samog poslodavca. Ovo stoga jer dužnosnik koji je završio poslijediplomski stručni sveučilišni ili doktorski studij u sklopu stečenog znanja koje je od interesa i samom poslodavcu, ne ostvaruje nikakvo pravo na povećanje plaće po toj osnovi pri čemu je ulagao vlastita sredstava vrijeme u znanje i izobrazbu koje koristi u svakodnevnom radu. 2. Drugi element koji pronalazim nepravičnim i koji bi normativno rješavanje moralo ispraviti predstavljaju situacije vezane za primjenu ranije odredbe čl. 5. Zakona i koje su se odnosile na dodatke na plaću. Naime, velik broj dužnosnika je osim poslova sudaca godišnjim rasporedom raspoređen na obavljanje drugih različitih poslova koji predstavljaju i zahtjevaju dodatan rad ( zamjenik predsjednika suda, predsjednik odjela, glasnogovornik suda, voditelj odjela, stalne službe i slično). U tom smislu npr. sudac koji je godišnjim rasporedom poslova određen za zamjenika predsjednika suda, u trenucima u kojima stvarno i faktično obavlja poslove predsjednika suda za kojeg je predviđen viši koeficijent ( npr. za vrijeme korištenje godišnjeg odmora ili bolovanja predsjednika suda ) ne ostvaruje pravo na isplatu plaće temeljem višeg koeficijenta propisanog za predsjednika suda (4,55), već znatno nižeg za prvostupanjskog suca ( 3,54) iako stvarno i faktično obavlja poslove predsjednika suda u tom periodu. U odnosu na navedeno smatram nužnim ukazati da je sudska praksa u čitavom nizu odluka zauzela stajalište prema kojemu radnici ostvaruju pravo na isplatu plaće sukladno poslovima koje stvarno i faktično odrađuju onda kada je izdan i nalog za obavljanjem takvih poslova. U konkretnom slučaju godišnji raspored poslova predstavlja osnovu temeljem koje pravosudni dužnosnik zamjenjuje predsjednika suda, te stvarno i faktično obavlja poslove za koje je propisan viši koeficijent od onog temeljem kojega mu se vrši obračun plaće. Stoga pronalazim da bi svaki pravosudni dužnosnik u trenutku u kojemu temeljem godišnjeg raspreda poslova obavlja poslove za koje je propisan viši koeficijent, trebao ostvarivati pravo na višu plaću, pri čemu bi se normativno u skladu sa ranijom odredbom čl. 5. Zakona trebalo honorirati i rad predsjednika odjela, glasnogovornika, voditelja službi i slično. 3. Kao treće, pravosudni dužnosnici ne ostvaruju nikakva materijalna prava koja su vezana za pitanje božićnica i ostalih prava koji pripadaju državnim službenicima, pa pronalazim da bi se takva prava trebala osigurati i sucima i pravosudnim dužnosnicima. Prema tome i zaključno, smatram da bi zakonodavna izmjena prije svega trebala polaziti od povećanja osnovice i koeficijenta usmjerenih radi ostvarivanja pravednije isplate plaće kao ekvivalenta za pruženi rad, pri čemu bi povrh navedenog trebalo cijeniti i druge navedene elemente svakodnevnog rada sa ciljem pravednijeg vrednovanja rada onih koji su u sklopu svojih zaduženja dodatno opterećeni te onih koji su uložili dodatan trud i sredstva u vlastitu izobrazbu koja koristi i samom poslodavcu. Primljeno na znanje U obrascu je naveden sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika koji se namjerava donijeti u žurnom postupku radi što bržeg poduzimanja mjera za poboljšanje materijalnog statusa svih pravosudnih dužnosnika, a naročito onih u tijelima prvog stupnja. Za rad na cjelovitoj reformi sustava plaća pravosudnih dužnosnika osnovana je posebna radna skupina te će navedene izmjene biti predmet drugog zakonskog nacrta.
17 Matija Saftić Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopuni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, 7. Utvrđivanje potrebe za provođenjem SCM metodologije Podržavam i pridružujem se stavu i navodima kolega Marije Lovrić i Vedrana Medakovića. Matija Saftić, zamjenik u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi sadržaj Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.