Izvješće o provedenom savjetovanju - ODLUKA O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dubravka Mihalić ODLUKA O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA, I. Poštovani, nisam korisnik ove naknade, ali mislim da je ovo toliko malo da se ni ne može nazavti minimalan iznos. Zašto razgraničavate po dobi? Svako dijete bez obzira da dob ima potrebe koje roditelj koji uzdržava dijete treba zadovoljiti. Predlažem da za svu djecu, bez obzira na dob minimalan iznos za uzdržavanje iznosi 22% mjesečne plaće tj. 223,46 eura. Ni to nije puno, ali.... Nije prihvaćen Iznosi u Odluci u skladu su sa člankom 314. stavkom 1. Obiteljskog zakona (NN 103/15,98/19) kojim su propisani postotci od prosječne plaće po zaposlenom u pravnim osobama u prethodnoj godini po dobnim skupinam djece, kako je u Odluci i obrazloženo. Odluka određuje minimalne novčane iznose ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje djeteta. Iznos uzdržavanja djeteta, koje plaća roditelj s kojim dijete ne stanuje, određuju se sudskom odlukom ili nagodbom, u svakom pojedninom slučaju, pod uvjetima i pravilima propisanim Obiteljskim zakonom.