Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Dar ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, Članak 1. Direktiva (EU) 2022/228 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2022. o izmjeni Direktive 2014/41/EU u pogledu njezina usklađivanja s pravilima Unije o zaštiti osobnih podataka (SL L 39, 21.2.2022).“ Potrebno je podići razinu pravne sigurnosti građana uvođenjem umjetne inteligencije u provjeru vjerodostojnosti potpisa na odvjetničkoj punomoći pri sudovima u RH. Sudovi u RH nemaju mehanizam za provjeru vjerodostojnosti potpisa stranke na odvjetničkoj punomoći te se time smanjuje pravna sigurnost građana, što omogućuje nesavjesnim osobama kršenje pravila Unije o zaštiti osobnih podataka (SL L 39, 21.2.2022). Osim toga postoji presuda Europskog suda za ljudska prava, koja obvezuje i RH, da potpis na odvjetničkoj punomoći mora biti potpisan od osobe u čije ime se nastupa pred sudovima RH i drugim institucijama. Nije prihvaćen Zaštita podataka nije regulirana ovim Zakonom već se u primjeni ovog Zakona mora voditi računa o domaćim propisima kojima su implementirane EU norme iz tog područja.
2 Udruga Dar GLAVA I. OPĆE ODREDBE, Područje primjeneČlanak 1. (NN 81/13, 26/15, 102/17, 68/18, 70/19, 141/20) "4. priznanje i izvršenje odluka o oduzimanju imovine ili predmeta,." Potrebno je voditi brigu o prikrivenom vlasništvu nezakonito stečene imovine, npr.počinitelj kaznenog djela je prenio svu imovinu na člana uže ili šire obitelji ili na neku treću osobu. Potrebno je provjeriti da li u zajedničkoj kući ili zgradi živi počinitelj kaznenog djela koji je prenio vlasništo na osobu iz bliže ili daljnje obitelji. Potrebna je povezanost i provjera sa Poreznom upravom i drugim relevantnim institucijama, da li osoba koja je upisana u ZK kao vlasnik ima ili je imala legalan izvor prihoda kojim može opravdati kupnju nekretnine . Potrebno je uvesti klauzulu o NE ZASTARJEVANJU kaznenih djela koja se odnose na oštećenje imovine Europske unije. Npr. ako je osoba koja je počinitelj kaznenog djela, oštećenja imovine Europske unije, a njegovu nezakonito stečenu imovinu naslijedi udovica, potrebno je takvu nezakonito stečenu imovinu oduzeti udovici. Nije prihvaćen Komentar se odnosi na materiju reguliranu Zakonom o kaznenom postupku kao i propisima koji reguliraju ustroj i način rada tijela koja provode financijske istrage i poduzimanju mjere za sprječavanje pranja novca.
3 Udruga Dar GLAVA VI. PRIZNANJE I IZVRŠENJE ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI, Područje primjeneČlanak 77. (NN 81/13, 26/15) Potrebno je proširiti pojam "krijumčarenje robe" na "krijumčarenje robe i materijala", npr.građevinskog materijala i drugih materijala Nije prihvaćen Izričaj je preuzet iz Okvirne odluke Vijeća 2005/2014/PUP od 24. veljače 2004. o primjeni načela uzajamnog priznavanja novčanih kazni, koja uređuje doseg primjene te katalog kažnjivih djela nije podložan promjenama.