Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marica Žugec IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE , Članak 17. Mišljenja sam da bi članak 17. bilo moguće dopuniti slijedećim tekstom: Ako tijekom školovanja nastupe objektivne okolnosti u obitelji kadeta ili vojnog stipendiste npr. teška bolest u obitelji ili promjene obiteljskog statusa koje nepovoljno utječu na kadeta ili vojnog stipendista te je obitelj dovedena u izrazito težak položaj i kadet ili vojni stipendista nije u mogućnosti završiti školovanje ugovor o stipeniranju se raskida bez obveze. nakande troškova školovanja. Kako Pravilnik predviđa mogućnost stipendiranja učenika od 1. razreda srednje škole, te u toj dobi učenik je maloljetan te sve obveze i prava potpisuje roditelj do njegove punoljetnosti mogućnost promjena u obiteljskim statusima mogu dovesti učenika kao maloljetnu osobu u izrazito nepovoljan socijalni status. Prihvaćen Prihvaća se te na odgovarajući način ugrađuje navedeno.