Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MELITA MUŠKARDIN PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. Poštovani! Uključujem se u ovo e-savjetovanje s pozicije ravnateljice vrtića te ne mogu ne uočiti nedosljednosti koje pronalazim u ovom Nacrtu prijedloga Pravilnika o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika u dječjem vrtiću, ustanovama te drugim pravnim i fizičkim osobama koje provode programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Naime, iščitavajući tekst, stječe se dojam da predlagatelj ne poznaje funkcioniranje odgojno-obrazovnih institucija, ustrojstvo skupina te način provedbe redoviti i posebni programi. Ovdje ću se osvrnuti samo na neke: 1. U čl.2, stavcima 2, 3 i 4, te čl.5, Nacrtom su predviđene osobe koje rade u odgojno-obrazovnim skupinama te provode razne posebne programe s djecom s različitim teškoćama u razvoju i ponašanju. Pri tome nisu spomenuti djelatnici koji mogu raditi i koji, u konačnici, i rade s takvom djecom i to kroz najčešći model, u inkluziji odnosno integraciji unutar redovnih odgojno-obrazovnih skupina. PITANJE br.1: Na osnovu koje je prakse rađen Nacrt u čl.5? Koji je to postotak vrtića koji imaju „…dvije ili više skupina koje provode posebne programe ranog ili predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama, ovisno o vrsti oštećenja djece s teškoćama?“ (Možda postoje takvi vrtići i to samo u Zagrebu! Najveći postotak vrtića djecu s teškoćama ima u inkluziji ili integraciji! Ako i ima posebnu skupinu, riječ je uglavnom o jednoj skupini, a nikako o dvije ili više!). PITANJE br.2: Nije li krajnje vrijeme da radni terapeuti dobiju svoje „mjesto“ unutar vrtića za rad s djecom s teškoćama u razvoju i to ne samo u ustanovama koje imaju dvije ili više skupina već da budu prvi izbor za radno mjesto osobnog asistenta za djecu s teškoćama koja su uključena u redovne skupine? Naime, njihov angažman i kompetencije nadilaze „ulogu“ koju je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju dao osobnim asistentima, a na čijem su se mjestu do sada mogli zapošljavati, kako u vrtićima tako i u školama. Iz iskustva naše ustanove, mogu svjedočiti o važnosti njihove uloge u radu s djecom s teškoćama u razvoju, o educiranju odgojitelja za rad s takvom djecom te uspjesima koje postižu pri ranoj intervenciji. 2. Dok se u aktualnom Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (čl.24, stavak 4) navode i učitelji kao osobe koje, uz određenu klauzulu, mogu raditi kao odgojitelji, ovim su prijedlogom Pravilnika, čl.2, stavak 1, oni izostavljeni i tek se u čl.6 spominju kao mogući „Odgojno-obrazovni radnici koji provode redoviti obvezni program predškole…“. PITANJE br.3: Pravilnikom se učiteljima omogućava provođenje samo redovitog obveznog programa predškole, ali ne i redovitog programa ranog ili predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću? Melita Muškardin, mag.praesc.educ. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na ovaj dokument.
2 Ivić Pašalić PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. , I. UVOD Ukupan iznos potpora predviđen ovim Programom smatram premalim, a rok objave ubuduće treba prebaciti na siječanj. Iznos potpore predlažem povećati na 10.700.000,00 eura. Predviđeni iznos za preradu drva i proizvodnju namještaja pokazuje nebrigu resornog ministarstva, jer je opće poznato da su svi prioriteti vidljivi u iznosu budžetske pozicije. U ukupnim potporama koje daje ministarstvo poljoprivrede, ovaj iznos predviđen za industriju koja na pretežito ruralnim područjima zapošljava oko 28.000 radnika, je više nego simboličan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Malecki d.o.i. PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. , II. KORISNICI PROGRAMA Poštovanje, uvjet prihvatljivosti prijavitelja pod točkom 1.2 1.2 ima proizvodnju u području djelatnosti iz podtočke 1. ove točke na teritoriju Republike Hrvatske, i to najmanje dvije godine na dan objave javnog natječaja na temelju ovoga Programa Molimo Vas da date priliku i poduzećima koja imaju proizvodnju manje od dvije godine. Poduzeća da imaju uvjet prihvatljivosti koja imaju godišnji financijski izvještaj poslovanja poduzeća za cijelu 2022 godinu od 1.1.2022 godine, kako bi također bili konkurentni za natječaj i imali priliku investirati u svoje poduzeće. Primljeno na znanje Komentar će se uzeti u razmatranje prilikom donošenja konačnog prijedloga ovoga dokumenta.
4 BURES INTERIEUR d.o.o. PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. , II. KORISNICI PROGRAMA 5. Pravo na prijavu po ovome Programu nema korisnik bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti po Javnom natječaju za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu (KLASA: 310-01/22-01/1, URBROJ: 525-10/619-22/3) koji do dana predaje prijave na javni natječaj po ovome Programu nije izvršio svoje ugovorne obveze, korisnik kojemu je utvrđeno nenamjensko korištenje potpore i svi poduzetnici povezani s takvim korisnikom s naslova kategorije „Jedan poduzetnik“. Predlažemo sljedeći tekst natječaja: 5. Pravo na prijavu po ovome Programu nema korisnik bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti po Javnom natječaju za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu (KLASA: 310-01/22-01/1, URBROJ: 525-10/619-22/3) kojemu je utvrđeno nenamjensko korištenje potpore i svi poduzetnici povezani s takvim korisnikom s naslova kategorije „Jedan poduzetnik“. Nije prihvaćen Predlagatelj ostaje pri svom prijedlogu jer je tek nakon izvršenja obveza iz ugovora moguće nedvojbeno utvrditi je li potpora korištena namjenski
5 BURES INTERIEUR d.o.o. PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. , II. KORISNICI PROGRAMA Poštovanje, uvjet prihvatljivosti prijavitelja pod točkom 5., koji se odnosi da pravo na prijavu nema korisnik bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti po Javnom natječaju za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu (KLASA: 310-01/22-01/1, URBROJ: 525-10/619-22/3) koji do dana predaje prijave na javni natječaj po ovome Programu nije izvršio svoje ugovorne obveze, korisnik kojemu je utvrđeno nenamjensko korištenje potpore i svi poduzetnici povezani s takvim korisnikom s naslova kategorije „Jedan poduzetnik“. Ne vidimo razlog da prijavitelji nemaju pravo na prijavu i investiciju u svoje poduzeće. Predlažemo da uvrstimo prijavitelje, korisnike potpore 2022, kojima bankarska garancija pokriva potporu investicije iz 2022 godine, koja pripada ugovornoj obvezi iz 2022 godine, jer s obzirom na stanje na tržištu, nekim prijaviteljima, korisnicima potpore iz 2022 godine, strojevi ili postrojenje još nije isporučeno od strane dobavljača, na što nisu mogli utjecati korisnici potpore, te nažalost moraju čekati isporuku od strane proizvođača strojeva i dobavljača. Hvala i lijepi pozdrav. Nije prihvaćen Obrazloženo u prethodnom odgovoru.
6 Maksima savjetovanje d.o.o. PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. , II. KORISNICI PROGRAMA Nejasan je uvjet za prihvatljivog prijavitelja pod točkom 1.3. koji se odnosi na formulaciju "i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala" i može se različito tumačiti. Naime, ako prijavitelj obrađuje te materijale kako bi ih ugradio u krajni proizvod - namještaja, onda ne vidimo razlog zašto ta vrsta usluge ne bi bila prihvatljiva. Možda je najbolje da se ovaj dio rečenice briše i ostane da samo trgovina repromaterijalom kao neprihvatljiva odnosno isključujuća. Nije prihvaćen Predlagatelj ostaje pri svom prijedlogu jer je jasno napisano “pružanje usluge obrade” a ne “obrada materijala”.
7 Ivić Pašalić PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. , VII. PROVEDBENE MJERE, PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I INTENZITETI POTPORE U poglavlju VII, točci a. promjeniti četvrtu alineju " sudjelovanje na sajmu ili izložbi" na način da glasi " sudjelovanje na sajmu ili izložbi te marketinške aktivnosti ". U istom poglavlju kod provedbene mjere 3. u prihvatljive troškove treba dodati uvođenje ERP sustava i CRM sustava u tvrtke. Nadalje ukupan iznos predviđenih sredstava treba povećati na iznos od minimalno 400.000,00 eura. Opće je poznato da je razina digitalizacije u drvnoj industriji vrlo niska, što nužno zahtjeva jačanje ovih oblika potpora. Kod provedbene mjere 4. u prihvatljive troškove treba dodati novu alineju koja glasi " troškovi marketinga", te ukupan iznos povećati na 900.000,00 eura. Mjera 4. je iznimno bitna za proizvođače proizvoda najviše dodane vrijednosti, gdje bez nastupa na međunarodnim sajmovima te snažnog digitanog i svih drugih oblika marketinga, nije moguće ući u vrlo zahtjevna izvozna tržišta, snažne kompeticije. Intenzitet potpora u svim provedbenim mjerama je isti 70%. Na isti način treba biti utvrđen najviši iznos potore , tj. treba iznositi 100.000,00 eura. Zar stvarno predlagatelj nije upućen u troškove digitalizacije, ili u troškove sajmova. Te investicije su jednako vrijedne ( ako ne i vrijednije ) kao i kupnja strojeva ili gradnja hala, a ključne su za razvoj proizvoda najviše dodane vrijednosti. U ovom programu nedostaje temeljni smjer potpora, a to je nedvojbeno potpora a razvoj proizvoda najviše dodane vrijednosti.Svi ovi navodi se nalaze u novm Nacionalom planu prerade drva i proizvodnje namještaja do 2030. Djelomično prihvaćen 1. Naziv provedbene mjere bit će određen prilikom donošenja konačnog prijedloga ovoga dokumenta. 2. Pojmovi softver / aplikacija uključuju svu programsku podršku pa tako ERP i CRM sustav. 3. Komentar će se uzeti u razmatranje prilikom donošenja konačnog prijedloga ovoga dokumenta. 4. Kao pod točkom 3. 5. Primljeno na znanje.
8 SANDA KANTAREVIĆ PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. , VII. PROVEDBENE MJERE, PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I INTENZITETI POTPORE Predlažem da se iz Provedbene mjere 1 izostave kao neprihvatljivi troškovi za "tehnologiju za proizvodnju drvne sječke2, a iz Provedbene mjere 2 kao neprihvatljivi troškovi "svi objekti u svrhu i za proizvodnju drvne sječke". Naime, time se isključuju proizvođači sječke iz ovog natječaja, a sječka /biomasa se smatra energijom iz obnovljivih izvora energije (Direktiva EU 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.prosinca 2018 o promicanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora (SL.L.328,21.12.2018., str 82). Europska unija potiče korištenje sječke radi smanjenja CO2 otiska, te nije logično da se ovim natječajem ne potiče ulaganje u unaprijeđenje proizvodnje sječke. Kada bi se eliminirao ovaj uvjet, Republika Hrvatska bi mogla dokazati da potiče zelenu tranziciju, što je ključan naglasak svih EU direktiva. Nije prihvaćen Ovim programom se potiče viši i visoki stupanje prerade drva, i proizvodnja namještaja.
9 Ivić Pašalić PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. , X. DONOŠENJE ODLUKE O KORIŠTENJU SREDSTAVA Smatram da proceduru donošenja odluke treba učiniti transparentnijom te javno dostupnijom.Naime, smatram da ne mogu iste osobe pisati pravila, kontrolirati prijave i donijeti prijedlog odluke koji ministrica potpisuje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Ivić Pašalić PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. , XI. SKLAPANJE UGOVORA O KORIŠTENJU SREDSTAVA U točku b. poglavlja XI. treba dodati novu alineju koja glasi " rok za provedbu odobrene potpore". Taj rok treba biti određen u konačnom tekstu ovoga Programa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 BURES INTERIEUR d.o.o. PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. , PRILOG: Predlažemo: Kod kriterij 2. alineja 3, predlažemo od 1 do 5 godina Kod kriterija 5. predlažemo dodati smanjenje zaposlenosti 1 bod Kod kriterija 7. predlažemo a. i II skupina jedinica lokalne samouprave 6 bodova kako bi imali veću priliku razviti se i pratiti razvoj poduzeća koja su u većem stupnju razvijenosti. Nije prihvaćen Prijedlozi nisu argumentirani niti je vidljivo da su u općem interesu.
12 Ivić Pašalić PROGRAM DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. , PRILOG: U PRILOGU predlažem ; - Kod Kriterija 3., alineja prva, predlažem promjenu na način da piše " Proizvodni projekt podnositelja", a onda u razradi bodovati stupanj dovršenosti pojedinog projekta na način da se u tri grupe podjeli osam razreda dovršenosti ( 0-VIII ), Ovo će doprinijeti transparentnosti postupka, te potaknuti poduzetnike za razvoj u smislu proizvodnje proizvoda više dodane vrijednosti, neovisno o tome što trenutno proizvode. Razvoj u pravilu ide postupno. -Kod kriterija 4. predlažem da za pretežito tržište RH broj bodova bude 2. Naime, opći cilj je izvoz. - Kriterij 5. predlažem izbaciti, jer ga je vrijeme pregazilo. Glavni cilj je razvoj i proizvodnja proizvoda visoke dodane vrijednosti, a činjenica je da radnika svih profila nedostaje. - Kriterij 7. treba uskladiti sa opće prihvaćenim kriterijem Nacionalne klasifikacije statističkih regija. Primljeno na znanje 1. Primljeno na znanje. 2. Primljeno na znanje. 3. Primljeno na znanje. 4. Nacionalna klasifikacija statističkih regija je statistički standard koji se koristi za prikupljanje, upisivanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka regionalne statistike prema razinama prostorne podjele Republike Hrvatske, dok se predloženi kriteriji odnosi na stupanj razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.