Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o određivanju ulaznih točaka za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Perica Tucak Članak 5., 1. cestovne ulazne točke: U članku 5. točki 1. cestovne ulazne točke predlažem da se nadopuni s novom ulaznom točkom Vinjani Gornji. Opravdanost nadopune ove točke s graničnim prijelazom Vinjani Gornji kao ulazne točke za nekomercijali unos kućnih ljubimaca je ta što preko navedenog graničnog prijelaza osim roba prelazi i veliki broj putnika u osobnim automobilima i organizirano s autobusima. Jedan dio putnika ne može koristiti ovaj prijelaz baš iz razloga što se preko njega ne mogu unositi kućni ljubimci. Već je bilo slučajeva da putnici koji imaju terapiske pse i pse vodiče nemogu koristiti ovaj prijelaz zbog ograničenja prjelaz iako im je on najpogodniji. Lovci su već prije negodovali zbog ograničenja jer nemogu u EU ulaziti sa svojim psima preko Vinjana Gornji. Mišljenja sam da je odluka o dopuni cestovnih ulaznih točaka s RGP Vinjani Gornji opravdana. Prihvaćen Komentar je prihvaćen. Suglasni smo da se u Pravilnik o određivanju ulaznih točka za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca nadopuni nova ulazna točka u cestovnom graničnom prijelazu Vinjani Gornji, obzirom na navedene razloge i temeljem popisa graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini na kojima se vrši kontrola kućnih ljubimaca.