Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o Registru plovila u akvakulturi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA Zahtjev za upis u Registar, Članak 3. U stavku (3), čl. 3. nedostaje zahtjev za dostavom uvjerenja nadležnog tijela (Hrvatski registar brodova ili Ministarstvo nadležnog za pomorstvo) kojim se dokazuje da je plovilo, sukladno svojoj izvedbi i namjeni, tehnički podobno i opremljeno za obavljanje radova u akvakulturi. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. člankom 3. stavkom 3. propisani su podaci i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev s ciljem dokazivanja vlasništva pri upisu u Registar tako da taj članak nema potrebe mijenjati ali je dodano u čl. 3. st. 3. t. 4. uz podatke iz Upisnika brodova da je potrebno za brodove dostaviti dokument iz Hrvatskog registra brodova koji dokazuje važeću tehničku prihvatljivost plovila sukladno propisima iz područja pomorstva.