Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Franjo Golubić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, Članak 6. Predlažem da se nastavno iza stavka 8. doda novi stavak 9. koji glasi: "Pri ispitivanju prijave iz stavka 6., 7. i 8. ovoga članka registarski sud je dužan po službenoj dužnosti provjeriti u sudskom registru da li predlagatelji kao osnivači trgovačkog društva u trenutku podnošenja prijave nisu istovremeno na funkcijama iz stavka 6., u drugom trgovačkom društvu za koje je pokrenut, ili je predloženo pokretanje stečajnog postupka, ili su istovremeno i osnivači tog drugog trgovačkog društva za koje je pokrenut, za koje je predloženo pokretanje stečajnog postupka ili je trgovačko društvo brisano iz sudskog registra po skraćenom stečajnom postupku. U tom slučaju registarski sud je dužan odbiti upis tih osoba u sudski registar kao osnivača trgovačkog društva ukoliko njihov udio, ili udio povezanih osoba, predstavlja 25% ili više udjela u kapitalu trgovačkog društva, a takve osobe ne smiju se upisati u sudski registar niti na jednu od dužnosti ili poslova iz stavka 6. članka 43. ovog prijedloga izmjene zakona." Obrazloženje: U sudskoj praksi jako je puno slučajeva da osobe koje su osnivači, suosnivači ili odgovorne osobe dovode ranije osnovano trgovačko društvo u nelikvidnost i dugove, pri čemu nerijetko zloupotrebljavaju i sustav pred stečajnih nagodbi, radi gomilanja dugova i izigravanja svojih vjerovnika te nastavljaju poslovanje preko novoosnovanog trgovačkog društva. Smatram da takve osobe treba spriječiti u takvoj praksi zakonskim izmjenama jer je isto ograničenje opravdano legitimnim ciljem zaštite objektivnog pravnog poretka, sigurnosti poslovanja i jednakog pravnog položaja za sve poduzetnike jer država je dužna jamčiti zaštitu od nezakonitog poslovanja za sve poštene poduzetnike na tržištu te onemogućiti i ograničiti legalnu mogućnost zlouporaba u gospodarskom poslovanju. Nije prihvaćen Predmetna odredba predstavlja procesno pravilo u vezi zabrane osnivanja društva za osobe sa nepodmirenim dugovanjima koja se planira uvesti izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, a koje izmjene i dopune se planiraju istodobno sa prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o sudsko registru uputiti u zakonodavnu proceduru Hrvatskog Sabora. S obzirom da su odredbe Zakona o sudskom registru u prvom redu procesne naravi ovaj prijedlog nije moguće prihvatiti.