Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivana Vojnović PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POTPORU ZA POKRIĆE DIJELA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM Poštovani, Podržavam Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom. S poštovanjem, Ivana Vojnović Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 Tina Parać PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POTPORU ZA POKRIĆE DIJELA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM Poštovani, Podržavam Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom. Lijep pozdrav, Tina Parać Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 Vedran Lakovic PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POTPORU ZA POKRIĆE DIJELA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM Poštovani, Podržavam Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom. Srdačan pozdrav, Vedran Laković Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 Gabriela Feher PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POTPORU ZA POKRIĆE DIJELA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM Poštovani, podržavam i slažem se s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom. Lijep pozdrav! Gabriela Feher Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POTPORU ZA POKRIĆE DIJELA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM Podržavam Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 Viktorija Mrđenović PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POTPORU ZA POKRIĆE DIJELA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM, I. OPĆE ODREDBE Poštovani, u potpunosti se slažem sa Pravilnikom. L.p Viktorija Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Predlažemo promijeniti članak 3. stavak 1. na način da se iza riječi studenti u redovitom dodaju riječi “i izvanrednom” statusu. Obrazloženje: Predlažemo da se uključe i izvanredni studenti barem oni koji trebaju, a nemaju osigurani prilagođeni prijevoz po nekoj drugoj osnovi Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e- savjetovanju. U skladu sa člankom 78. stavcima 1. i 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) student koji studira u redovitom statusu na sveučilišnom ili stručnom prijediplomskom ili diplomskom studiju, sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju odnosno stručnom kratkom studiju i koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje studentskih poslova te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore.
8 SANDRA NUŽDIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra Sveučilišta u Rijeci predlaže da se navedena potpora proširi i na izvanredne studente s invaliditetom koji isto tako moraju dolaziti na nastavu i/ili imaju druge studentske obaveze, a potreban im prilagođen prijevoz. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu sa člankom 78. stavcima 1. i 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), student koji studira u redovitom statusu na sveučilišnom ili stručnom prijediplomskom ili diplomskom studiju, sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju odnosno stručnom kratkom studiju i koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje studentskih poslova te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore.
9 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE I TRAJANJE PRAVA NA NOVČANU POTPORU, Članak 4. Predlažemo da se izbriše članak 4. stavak 3, alineja 4., odnosno da se izmijeni na način: „studenti koji dobivaju novčanu potporu za prijevoz iz drugih javnih izvora a, a koja pokriva cjelokupne troškove prijevoza". Obrazloženje: S obzirom da dosadašnja naknada za prijevoz koju je dodjeljivalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije bila dostatna za prijevoz prilagođenim kombi vozilima koja su neophodna pojedinim studentima s invaliditetom budući javni prijevoz nije u potpunosti pristupačan, predlažemo da se studentima s invaliditetom koji koriste prilagođeni prijevoz omogući primanje i naknade iz drugih izvora. Naime, najčešće niti jedna naknada ne pokriva često jako skupe troškove prilagođenim kombi vozilima. Navedeno predlažemo da dokažu s računima prijevoza koji koriste. Navedeno predlažemo i iz razloga što pojedina visoka učilišta/sveučilišta financiraju samo razliku cijene prilagođenog kombi prijevoza do pune cijene te ne znamo kako bi se navedena odredba odnosila na te studente. Druga mogućnost je da se zadrži ova odredba, ali da se uvede i mogućnost pokrivanja cjelokupnih troškova prilagođenog kombi prijevoza ili prijevoza s javnim pružateljem usluge prijevoza kada je takav prijevoz neophodan za osiguravanje pristupačnosti studiranja. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U članku 4. stavku 3. brisat će se alineja 4.
10 SANDRA NUŽDIĆ II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE I TRAJANJE PRAVA NA NOVČANU POTPORU, Članak 4. Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra Sveučilišta u Rijeci predlaže da se uzme u obzir kako MZO pokriva DIO trošova prijevoza (jer je svjesno da dodijeljeni iznos nije dostatan studentima koji ne mogu koristiti niti jedan drugi prijevoz osim prilagođenog) te da time ne bi trebao uvjetovati studentima ne dobivanje novčane potpore za prijevoz iz drugih javnih izvora. Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U članku 4. stavku 3. brisat će se alineja 4.
11 SANDRA NUŽDIĆ II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE I TRAJANJE PRAVA NA NOVČANU POTPORU, Članak 4. Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra Sveučilišta u Rijeci predlaže da se razmotri činjenica kako studenti mogu studirati duplo od propisanog trajanja studija, što vrlo često koriste upravo studenti s visokim postotkom utvrđenog oštećenja organizma ili stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Nije prihvaćen U skladu sa člankom 77. stavcima 5.,6. i 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) studenti s invaliditetom imaju mogućnost prilagođenih uvjeta studiranja te su posljedično smanjene obveze pohađanja nastave u godini studija koja se ponavlja.
12 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom III. PROVEDBA JAVNOG POZIVA , Članak 5. Predlažemo da se članak 5. stavak 2. izmijeni na način da umjesto do 15. studenog tekuće godine za akademsku godinu piše “ najkasnije do 1. listopada tekuće godine za akademsku godinu”. Obrazloženje: Pojedini studenti s invaliditetom koriste prilagođeni kombi prijevoz čija cijena je daleko veća od cijene javnog prijevoza te smatramo da je u cilju osiguravanja mogućnosti studiranja bitno da novčanu potporu ostvare što ranije. Naime, u članku 10. se navodi da će ministar odluku o dodjeli novčane potpore za dio troškova prijevoza donijeti 15 dana nakon isteka poziva koji traje najmanje 60 dana te prema tome ako se javni poziv raspisuje 15. studenoga i traje 60 dana dakle do otprilike 15 siječnja, ministar bi u najkraćem roku tek na kraju siječnja donio odluku o dodjeli novčane potpore nakon koje kreću isplate. Pitanje je tko bi studentima s invaliditetom koji nemaju osiguran prilagođeni prijevoz po nekoj drugoj osnovi od strane lokalne zajednice ili udruga financirao navedeni prijevoz 4 puna mjeseca, a naglašavamo da mjesečna cijena prijevoza može biti i više od 500,00 eura. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu sa člankom 70. stavkom 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) akademska godina započinje 1. listopada, a završava 30. rujna iduće godine. U Nacrtu prijedloga Pravilnika definirano je da javni poziv za dodjelu novčane potpore raspisuje ministar do 15. studenoga tekuće godine za akademsku godinu, a što znači da može biti objavljen i prije.
13 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom V. SVRHA NOVČANE POTPORE, Članak 9. Članak 9. predviđa mogućnost korištenja novčane potpore i za druge studijske obveze, a prethodno se isključuje mogućnost primanja novčane potpore za prijevoz iz drugih izvora neovisno jesu li dobivena sredstva dostatna posebice kada student s invaliditetom koristi prilagođeno kombi vozilo. Ujedno nije predviđena niti mogućnost plaćanja cjelokupnih takvih troškova prijevoza. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U članku 4. stavku 3. brisat će se alineja 4.
14 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom VII. VISINA I NAČIN ISPLATE NOVČANE POTPORE, Članak 12. Članak 12. stavak 1. s obzirom da dosadašnja novčana naknada nije pokrivala troškove prilagođenog prijevoza predlažemo da se predvidi mogućnost i potpunog financiranja troškova prilagođenog kombi prijevoza ili prijevoza javnog pružatelja usluge kada je on neophodan za osiguravanje pristupačnosti studiju. Liječnici školske i sveučilišne medicine mogu davati potvrde o potrebi navedenog prijevoza. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije nadležno za organizaciju prilagođenog prijevoza osoba za invaliditetom na lokalnim i/ili regionalnim jedinicama (samo)uprave.
15 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom VII. VISINA I NAČIN ISPLATE NOVČANE POTPORE, Članak 12. Članak 12. stavak 2. nije usklađen s člankom 3. stavkom 2. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Članak 12. uskladit će se s člankom 3. stavkom 2.
16 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom VIII. OBAVIJEST O PROMIJENJENIM OKOLNOSTIMA U VEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA NA NOVČANU POTPORU, Članak 13. Članak 13. stavak 3. točka 5. predlažemo da se izmijeni i glasi: „ostvarivanje prava na novčanu potporu iz drugog javnog izvora kada je jedna potpora dovoljna za troškove potrebnog prilagođenog prijevoza“ ili „ostvarivanje prava na novčanu potporu iz drugog javnog izvora, a koja pokriva cjelokupne troškove prijevoza“ Odnosno ova odredba se može zadržati ako se pravilnikom omogući financiranje cjelokupnih troškova prilagođenog kombi prijevoza ili prijevoza javnog pružatelja usluge kada je on neophodan za osiguravanje pristupačnosti studiju, a prema mišljenju liječnika školske medicine. Obrazloženje: molimo vidjeti obrazloženje kod članka 4. stavak 3, alineja 4. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U članku 13. stavku 3. brisat će se točka 5.