Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LJILJANA KORDA PRAVILNIK Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu NN. br. 151/22. uvedena je nova odredba kojom se u smilslu ovog zakona osoba mlađa od 15 godina naziva djetetom, a maloljetnikom osoba koja je navršila 15 godina do navršenih 18 godina starosti. U članku 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu određeno je da poslodavac ne smije zaposliti maloljetnika prije prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti. Međutim, u članku 29. istog Zakona gdje se dodaje čl. 68. a u Zakon o radu navodi se kategorija djeteta s navršenih 14 godina starosti koje više ne pohađa obvezno osnovno obrazovanje i koje u okviru obavljanja povremenog rada redovitog učenika u skladu s propisom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem ne smije obavljati poslove duže od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno za poslove koji u razdoblju kada nema nastave traju duže od tjedan dana. Iz ove odedbe proizlazi da dijete s navršenih 14 godina starosti, a koje više ne pođhađa osnovnu školu može raditi preko ljetnih praznika, ali ne duže od 35 radnih sati tjedno. Postavljam pitanje i dajem prijedlog da se u ovom Pravilniku osim maloljetnika doda i kategorija djeteta u smislu Zakona o radu jer iz prije navedenog proizlazi da dijete s navršenih 14 godina ne treba obaviti zdravstveni pregled prije početka rada. Nije prihvaćen Sukladno Pravilniku o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem posredovanje za povremeni rad redovitih učenika dopušteno je samo pod uvjetima koji su Zakonom o radu utvrđeni za rad maloljetnika, a koji se odnose i na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti prije početka rada maloljetnika. Stoga je procjenu zdravstvene sposobnosti u skladu s Nacrtom prijedloga pravilnika, kao provedbenog propisa koji se donosi temeljem Zakona o radu, potrebno obaviti i prije početka povremenog rada redovitog učenika, dakle i djeteta s navršenih 14 godina koje pohađa srednjoškolsko obrazovanje.