Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LARISA ZORANIĆ PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI Poštovani, podržavam STEM stipendije i se slažem s komentarom Petra Stipanovića, pozdrav, Larisa Zoranić Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu s člankom 2., stavkom 1. u smislu ovoga Pravilnika studijima u STEM područjima znanosti smatraju se studiji u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti, studiji kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv sveučilišni prvostupnik, odnosno prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija, sveučilišni magistar informatike, informatologije, informacijskih znanosti i informacijske tehnologije i magistar poslovnih informacijskih sustava te STEM nastavnički studiji kojima je izdana dopusnica za izvođenje studija za nastavnički smjer i studiji nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv sveučilišni magistar edukacije informatike. Nadalje, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) student koji studira u redovitom statusu na sveučilišnom ili stručnom prijediplomskom ili diplomskom studiju, sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju odnosno stručnom kratkom studiju i koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje studentskih poslova te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore. Student koji studira u izvanrednom statusu na sveučilišnom ili stručnom prijediplomskom ili diplomskom studiju odnosno sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju i koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na obavljanje studentskih poslova prema zakonu koji uređuje obavljanje studentskih poslova. U skladu s prethodno navedenim, student koji studira u redovitom statusu (i u radnom je odnosu) ne može ostvarivati pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje studentskih poslova te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore. Nadalje, rang-liste za studente prve godine diplomskog studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom prijediplomskog studija (koji može biti najviše 60 u pojedinoj godini studiranja) i prosjeka svih ocjena studenta (Formula: prosječna ocjena studenta pomnožena s prosječnim brojem ECTS bodova – zaokruženo na tri decimale).
2 PETAR STIPANOVIĆ PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI Poštovani, Postoje jednopredmetni/dvopredmetni sveučilišni prijediplomski studiji koji nemaju u nazivu „nastavnički“, a koji su preduvjet za upis sveučilišnog diplomskog studija kojim se stječe kvalifikacija sveučilišnog magistra edukacije struke. Prijedlog je da se i takvi sveučilišni prijediplomski STEM studiji uvrste u kategoriju STEM nastavničkih studija uz uvjet da kandidati, koji su se prijavili za nastavničku kategoriju, moraju nakon završenog prijediplomskog studija upisati i završiti nastavnički smjer diplomskog studija. Ukoliko se ne ispoštuje spomenuti uvjet, ti bi studenti trebali vratiti stipendiju. Predlaže se dodati nadopunu u čl. 5. stavku 4. „izuzev zaposlenih na određeno radno vrijeme u svojstvu nastavnika u osnovnim i srednjim školama na području Republike Hrvatske.“ inače će se stvoriti još veći deficit nastavnika u osnovnim i srednjim školama. U čl. 6. u stavcima (5) i (6) predlaže se izbrisati „u pojedinoj godini studiranja“ jer mogu biti studiji s različitom raspodjelom opterećenja po godini, npr. 62+58+60. Nadalje, na diplomskim studijima koji spadaju u najdeficitarniju skupinu, uglavnom se upisuje manji broj i to uvijek izvrsnih studenata pa je stoga i prosjek studija visok. Prema formuli, koja se koristi, ovakvi studenti su zbog svoje izvrsnosti penalizirani jer je količnik težinskog prosjeka ocjena studenta i prosjeka ocjena studija mali. Posljedica toga je da čak i student s prosjekom ocjena 5.0 ne ostvaruje pravo na stipendiju. Studiji s manjim prosjekom su favorizirani te dobivaju veći broj stipendija u odnosu na studije koji imaju veći prosjek. Predlažemo da se u slučaju malog broja studenata upisanih na diplomski studij, zbog bolje statistike, umjesto prosjeka upisanog studija uzme prosjek svih diplomskih studija STEM područja. Zahvaljujem na razumijevanju. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu s člankom 2., stavkom 1. u smislu ovoga Pravilnika studijima u STEM područjima znanosti smatraju se studiji u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti, studiji kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv sveučilišni prvostupnik, odnosno prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija, sveučilišni magistar informatike, informatologije, informacijskih znanosti i informacijske tehnologije i magistar poslovnih informacijskih sustava te STEM nastavnički studiji kojima je izdana dopusnica za izvođenje studija za nastavnički smjer i studiji nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv sveučilišni magistar edukacije informatike. Nadalje, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) student koji studira u redovitom statusu na sveučilišnom ili stručnom prijediplomskom ili diplomskom studiju, sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju odnosno stručnom kratkom studiju i koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje studentskih poslova te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore. Student koji studira u izvanrednom statusu na sveučilišnom ili stručnom prijediplomskom ili diplomskom studiju odnosno sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju i koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na obavljanje studentskih poslova prema zakonu koji uređuje obavljanje studentskih poslova. U skladu s prethodno navedenim, student koji studira u redovitom statusu (i u radnom je odnosu) ne može ostvarivati pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje studentskih poslova te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore. Nadalje, rang-liste za studente prve godine diplomskog studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom prijediplomskog studija (koji može biti najviše 60 u pojedinoj godini studiranja) i prosjeka svih ocjena studenta (Formula: prosječna ocjena studenta pomnožena s prosječnim brojem ECTS bodova – zaokruženo na tri decimale).
3 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI Predloženi način izračuna bodova za više godine prijediplomskog studija ne omogućuje jednak pristup dodjeli stipendija studentima svih visokih učilišta. Student koji ima prosjek 4,8 na studiju A gdje je prosjek ocjena 4,5 nema jednaku mogućnost za dobivanje STEM stipendije kao student koji ima prosjek 4,8 na studiju B gdje je prosjek ocjena 3,5. To je protivno načelima pravednosti i ravnopravnosti za sve studente. Iako je izazovno kvantitativno uspoređivati studente na različitim visokim učilištima i u različitim STEM područjima zbog raznolikosti studijskih programa, moguće je primijeniti odgovarajuće kriterije kako bi se osigurala jednakost prilika za dobivanje stipendija. Bodovi postignuti na ispitu državne mature pružaju objektivnu mjeru znanja i sposobnosti studenata pri upisu na fakultet te omogućuju usporedbu studenata na početku njihovog visokoškolskog obrazovanja. Na višim godinama studija treba uzeti u obzir i uspjeh studenata tijekom studija. Ocjene postignute na različitim godinama studija omogućuju pravičniju procjenu njihovog akademskog postignuća. Stoga predlažemo kombinaciju kriterija koji omogućuju svim studentima jednaku priliku za dobivanje stipendija (poput rezultata ispita državne mature) i kriterija koji uzimaju u obzir uspjeh studenata tijekom studija (poput prosjeka ocjena na studiju i vremena studiranja). Predlažemo novi način izračuna bodova na višim godinama prijediplomskog studija i na diplomskom studiju: - za studente 2. godine prijediplomskog studija: u ukupnom broju bodova rezultat mature uzima se s udjelom 50% i rezultat 1. godine prijediplomskog studija s udjelom 50%, - za studente 3. godine prijediplomskog studija: u ukupnom broju bodova rezultat mature uzima se s udjelom 33.3% i rezultati 1. i 2. godine prijediplomskog studija s udjelom 66.7%, - za studente 1. godine diplomskog studija: u ukupnom broju bodova rezultat mature uzima se s udjelom 25% i rezultati 1., 2. i 3. godine prijediplomskog studija s udjelom 75%, - za studente 2. godine diplomskog studija: u ukupnom broju bodova rezultat mature uzima se s udjelom 20%, rezultati 1., 2. i 3. godine prijediplomskog studija s udjelom 60% i rezultat 1. godine diplomskog studija s udjelom 20%. Stipendije predstavljaju važan izvor financijske podrške koja omogućuje studentima da se usredotoče na svoje akademske obaveze. Raspodjela sredstava prema godinama studija i način izračuna bodova za više godine prijediplomskog studija koji su predloženi u Pravilniku često dovode do toga da studenti dobiju stipendiju samo na 1. godini prijediplomskog studija. To znači da se studenti koji imaju veće financijske potrebe (npr. oni koji studiraju izvan mjesta prebivališta) mogu naći u poteškoćama zbog nedostatka financijske potpore na višim godinama studija. Predloženi novi način izračuna bodova za više godine studija osigurava da studenti koji uspješno i redovito obavljaju svoje akademske obaveze dobivaju financijsku potporu tijekom cijelog studija. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Člankom 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) propisano je da pravila studiranja i upisa studenata samostalno utvrđuju visoka učilišta u okviru instituta akademske samouprave. Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 151/2022) uređuje se osiguravanje i unapređivanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju postupcima vrednovanja, a u cilju potvrde ispunjavanja uvjeta za nastavak obavljanja djelatnosti i/ili izvođenje studija visokih učilišta. Ministarstvo znanosti i obrazovanja izradilo je nekoliko analiza i simulacija obračuna bodova na temelju rezultata dodjele STEM stipendija u zadnjih 5 godina pri kojima je uzelo u obzir rezultate državne mature, uspjeh na studiju te raspodjelu dobitnika državne stipendije prema visokim učilištima. Slijedom navedenog i uzimajući u obzir razlike u studijima prema znanstvenim područjima i poljima, uzeta je obzir formula za izračun bodova koja je temeljena na pojedinačnom uspjehu studenta u omjeru na uspjeh ostalih studenata na istom studiju, a s ciljem omogućavanja jednakog pristupa dodjele stipendija studentima svih visokih učilišta. Dakle, uspješnost studenta prati se tijekom svake godine studiranja (težinski ili aritmetički prosjek studenta, težinski prosjek studija), a državna matura uzima se u obzir (više godine studija) prilikom određivanja prvenstva na rang-listi, odnosno za prvu godinu studija. Rezultat državne mature ne može se uzeti kao mjerodavan podatak uspješnosti studenta tijekom cjelokupnog studiranja.
4 Ksandra Sinožić PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI Poštovani, podržavam Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područima znanosti. S poštovanjem Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 Darija Turković PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI S obzirom da su određeni programi akreditirani s manjim ECTS opterećenjem na pojedinoj godini studija, studente se ne bi smjelo stavljati u poziciju u kojoj su im smanjene prilike za ostvarivanje prava na stipendiju. Naime, takvi studenti mogu položiti sve kolegije s najvišim ocjenama i steći maksimalan broj ECTSa, no ako su u programu u kojemu je na njihovoj godini studija predviđeno manje od 60 ECTS bodova, oni će automatski biti niže na rang-listi. Sugeriramo ovo uzeti u obzir prilikom definiranja formule za izračun bodova za rangiranje studenata. Predlažemo u modelu izračuna umjesto množenja s ostvarenim brojem ECTS bodova, množiti s ostvarenim prosječnim brojem ECTS bodova u odnosu na predviđeni broj ECTS bodova na studiju u do tada završenim studijskim godinama. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) student upisan u redovitom statusu upisuje u pravilu 60 ECTS bodova u akademskoj godini u skladu s izvedbenim planom nastave te studira u sklopu pune nastavne satnice. Napominjemo, za provedbu Vašeg prijedloga formula za izračun broja ECTS bodova trebala bi biti prilagođena svakom studiju prema pripadajućem studijskom programu.
6 Ivana Vojnović PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI Poštovani, u potpunosti se slažem s izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti. S poštovanjem, Ivana Vojnović Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 Vedran Lakovic PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI Poštovani, podržavam ovaj Pravilnik jer su STEM predmeti od izuzetne važnosti, a prema tome i podrška studentima istih područja. Lp, Vedran Laković Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
8 Zrinka Perković Dodig PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI Poštovani, pozdravljam svaku inicijativu za dodjeljivanje državnih stipendija. Jest, malo je tužno da se dorađuje pravilnik koji je stupio na snagu tek prije 6-7 mjeseci. To je znak da je onaj prethodni bio manjkav i oskudan. O tome sam davno pisala i u Školskim novinama: bila sam svjedok da je jedna studentica radila i primala državnu stipendiju, i da je državi trebalo nekoliko mjeseci da shvati da djevojka prima naknadu po dvjema, nespojivim osnovama: zarađivati i primati stipendiju. Tada sam ukazala i na apsurd da je gro tih stipendija odlazio gotovo isključivo na studente nastavničkih studija, a drugi studenti STEM područja mogli su je dobiti samo ako su imali prosjek 5. 0. Pisala sam o studentici Medicine koja nije dobila stipendiju premda joj je prosjek ocjena bio 4. 8. Zalažem se za stipendije jer je otužno da toliki nestručni kadar hrvatskim učenicima predaje matematiku, primjerice. Ali mišljenja sam da STEM stipendiju moraju u većem opsegu dobiti i oni koji studiraju inženjerske smjerove. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) koji je stupio na snagu 22. listopada 2022. godine ministar donosi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti.
9 Gabriela Feher PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI Poštovani u potpunosti se slažem s izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u stem područjima znanosti. Lijep pozdrav! Gabriela Feher Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Magdalena Ajduk PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI Poštovani, U potpunosti se slažem sa stavom g.Lovre Makovca. Lp Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) koji je stupio na snagu 22. listopada 2022. godine ministar donosi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti.
11 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI Nejasno je zašto se uopće ide u donošenje novog pravilnika, nije se promijenilo gotovo ništa od onog iz 2022. Jedina značajna novost je to da pravo na stipendiju nemaju studenti u radnom odnosu i obveze studenata u članku 10. stavcima 6. i 7. To je to, sve ostalo je sadržajno identično tekstu iz 2022. (osim sitnih izmjena preddiplomski -> prijediplomski, studijski program -> studij i sl.) Svim adresatima (studentima, fakultetskim službama i sl.) bit će značajno teže proanalizirati novosti ovog pravilnika, umjesto da samo donesete izmjene i dopune Pravilnika iz 2022. jer stvarno nema potrebe za potpuno novim pravilnikom koji je gotovo sadržajno identičan prošlom. Ako se ipak odlučite za donošenje novog pravilnika, barem promijenite naziv u nešto jednostavnije i čitljivije, kao npr.: »Pravilnik o STEM stipendijama«. Ne možete u naziv stavljati sve moguće stvari koje se nalaze u propisu, tome služi članak 1. To je kao da se Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti zove: »Zakon o osnivanju i djelovanju ustanova u sustavu visokog obrazovanja te znanstvenoj i umjetničkoj djelatnosti«. Slično tome je naziv ovog pravilnika: »Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti« što je nepotrebna komplikacija u odnosu na: »Pravilnik o STEM stipendijama«. Već je iz ovog naziva jasno da se to odnosi na studente (možda učenike) pa one koje detaljnije zanima o čemu se radi će pročitati članak 1. i vidjeti što je taj pravilnik. Ovako možete komotno izbaciti članak 1. jer ne donosi nikakve nove informacije u odnosu na naslov. Pokušajte pročitati članak 1. stavak 1. i zapitat ćete se što ste upravo pročitali jer ta rečenica uopće nema smisla. Zato, ako ništa drugo, predložio bih promjenu naziva pravilnika (i ostale primjedbe koje niste uvažili na savjetovanju iz 11. srpnja 2022.) Zahvaljujem na razumijevanju i srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) koji je stupio na snagu 22. listopada 2022. godine ministar donosi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti.
12 MARTIN ŠVERKO PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI, Članak 4. U Članku 4. predlažem dodavanje sljedećih točaka: 4. Ponovno upisuju istu godinu studija, ali istovremeno paralelno studiraju na više studijskih programa. 5. Ponovno upisuju istu godinu studija i imaju stečenu kvalifikaciju iste razine visokog obrazovanja, ali su za vrijeme studija u nekoj od prethodnih akademskih godina paralelno studirali na više studijskih programa. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na e-savjetovanju. Studenti koji istovremeno studiraju na više STEM studija, imaju mogućnost prijave i odabira studija s kojim žele konkurirati za STEM stipendiju.
13 MARTIN ŠVERKO PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI, Članak 5. U Članku 5. predlažem da se doda točka: 5. Točke 2. i 3. se ne odnose na studente koji su pri upisu jednog studija paralelno studirali na dva studijska programa. Pravo na stipendiju ostvaruju do završetka oba studijska programa. Točka 5. se ne odnosi na studente koji su pri upisu drugog studija paralelno studirali, ali su u nekoj od idućih akademskih godina ispisali jedan studiji. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na e-savjetovanju. Studenti koji istovremeno studiraju na više STEM studija te u akademskoj godini dodjele stipendija imaju istovremeno upisane iste godine na oba studija, imaju mogućnost prijave i odabira studija s kojim žele konkurirati za STEM stipendiju.
14 MARTIN ŠVERKO PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI, Članak 6. Predlažem dodatak točke: (13) Studenti koji paralelno studiraju na dva studija u STEM području imaju pravo se prijaviti sa oba studija te po objavi rezultata odabrati studiji s kojim će prihvatiti stipendiju. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na e-savjetovanju. Studenti koji istovremeno studiraju na više STEM studija te u akademskoj godini dodjele stipendija imaju istovremeno upisane iste godine na oba studija, imaju mogućnost prijave i odabira studija s kojim žele konkurirati za STEM stipendiju.
15 MARTIN ŠVERKO PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI, Članak 6. Predlažem promjenu postotaka dodjele stipendija kako sljedi: (3) Preostali broj državnih stipendija iz stavka 2. ovoga članka, a u skladu s Odlukom o broju državnih stipendija u STEM područjima znanosti iz članka 7. ovoga Pravilnika, dodjeljuje se prema razini i godini studija u postotku kako slijedi: - prva godina prijediplomskog, integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog kratkog studija 27 % - više godine integriranog prijediplomskog i diplomskog studija 13 % - više godine prijediplomskog studija i druga godina stručnog kratkog studija 36 % - prva godina diplomskog studija 12 % - druga godina diplomskog studija 12 %. Na temelju prošlogodišnjih rezultata se pokazalo da je preveliki postotak preostali stipendija podjeljen brucošima i studentima viših godina preddiplomskih studija u odnosu na ostale kategorije. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na e-savjetovanju. Preostali broj državnih stipendija dodjeljuje se prema udjelu broja upisanih studenata na određenu razinu i godinu studija u ukupnom broju upisanih studenata na studije u STEM područjima znanostima.
16 MARTIN ŠVERKO PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI, Članak 6. U članku 6, stavak 5 predlažem sljedeći način obračuna broja bodova: (6) Rang-liste za studente prve godine diplomskih studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 u pojedinoj godini studiranja) i prosjeka svih ocjena studenta studija na kojem je student prethodno studirao. (Formula: umnožak prosječnog broja ECTS bodova ostvarenih tijekom studija i aritmetičke sredine količnika težinskog prosjeka ocjena studenta i ocjene izvrstan /5/ i količnika težinskog prosjeka ocjena studenta i prosjeka ocjena studija – zaokruženo na tri decimale). Ako podaci za prosjek svih studenta posljednje godine preddiplomskog studija nije dostupan uzima se onaj iz predposljednje godine preddipomskog studija. Bez ove promjene potreban prosjek za dobivanje STEM stipendije na prvoj godini diplomskog studija je preko 4.7. To je izuzetno visok prosjek, konkretno na FER-u smjeru elektrotehnike taj prosjek ima manje od 5 studenta od 150 upisanih. Takav način dodjele bodova direktno ide na ruku studijima sa višim prosjekom ocjena. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Studentima prve godine diplomskoga studija ne može biti u omjeru prosjek studija prijediplomske razine zbog upisa nove razine studija na istom ili različitom visokom učilištu te mogućnosti upisa diplomske razine u sljedećim akademskim godinama koje ne slijede akademsku godinu završetka prijediplomske razine studija. S obzirom na prethodno navedeno nije moguće u izračun bodova za stipendiju uvrstiti prosjek studija.