Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o skladištenju robnih zaliha

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT III.SKLADIŠTENJE ROBNIH ZALIHA U SKLADIŠTIMA PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA, Članak 4. Kako je poznato da su svojevremeno ispražnjena skladišta sa žitom uz izgovor da su ga pojele ptice i miševi, a nije mi poznato da li su se utvrdile stvarne činjenice i sudske odluke i izrečene zabrane. Ali u svakom pogledu ovaj rok od 5 g. se uistinu čini smješnim, te bi ga trebalo promjeniti u trajnu zabranu ili barem rok 10 godina zabrane. Nije prihvaćen Člankom 15. stavkom 3. Zakona o strateškim robnim zalihama propisano je da se poslovi skladištenja ne mogu povjeriti pravnim i fizičkim osobama kojima je u posljednjih pet godina pravomoćnom sudskom odlukom ili rješenjem o prekršaju izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određenih djelatnosti ili poslova u pravnoj osobi ili sigurnosna mjera zabrane potpunog ili djelomičnog obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, niti skladištarima koji su zbog nemara prouzročili pad kvalitete robe i umanjenje tržišne vrijednosti robe kojom raspolaže Ravnateljstvo.