Izvješće o provedenom savjetovanju - prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mirko Krtalić P R I J E D L O G Poštovani, kao zainteresirana strana predlažem da se u Pravilnik o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u stavak 4. pored više vrsta poljoprivredne proizvodnje doda „i mogućnost gradnje agro-solarne elektrana na poljoprivrednim površinama kategorije P3 i lošije, na isti rok zakupa.“ To nas dovodi u isti položaj sa ostalim poljoprivrednicima, povećava se dodana vrijednost kao i vrijednost zemljišta u vlasništvu RH. Nije prihvaćen Poljoprivredno zemljište daje se u zakup u svrhu poljoprivredne proizvodnje. Mogućnost gradnje agro-solarne elektrane odnosno postavljanje infrastrukture za proizvodnju zelene energije na poljoprivrednim površinama propisana je odredbama članka 22. stavka 3. i članka 31. stavci 30., 31. i 32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22).
2 MARKO MARIČEVIĆ P R I J E D L O G Ovaj stavak nije nimalo jasan. Pretpostavljam da se radi o pogrešci prilikom strukturiranja članka. Samo upozoravam da ga kao takvog ne stavite u Pravilnik i da ga boljom rečeničnom konstrukcijom precizirate i pojasnite. Nije prihvaćen Dopuna se odnosi na rok zakupa s obzirom na vrstu poljoprivredne proizvodnje koja se namjerava provoditi na zemljištu za koje se podnosi ponuda. Naime, rok zakupa može biti 25 godina za dugogodišnje nasade i 15 godina za ostale vrste proizvodnje. Sukladno navedenom nužno je propisati da kod ponuda u kojima se u Gospodarskom programu navodi više vrsta proizvodnje, sve proizvodnje moraju biti na isti rok zakupa.
3 Mirko Krtalić P R I J E D L O G, O DOPUNI PRAVILNIKA O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE Poštovani, kao zainteresirana strana predlažem da se u Pravilnik o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u stavak 4. pored više vrsta poljoprivredne proizvodnje doda „i mogućnost gradnje agro-solarne elektrana na poljoprivrednim površinama kategorije P3 i lošije, na isti rok zakupa.“ To nas dovodi u isti položaj sa ostalim poljoprivrednicima, povećava se dodana vrijednost kao i vrijednost zemljišta u vlasništvu RH. Nije prihvaćen Poljoprivredno zemljište daje se u zakup u svrhu poljoprivredne proizvodnje. Mogućnost gradnje agro-solarne elektrane odnosno postavljanje infrastrukture za proizvodnju zelene energije na poljoprivrednim površinama propisana je odredbama članka 22. stavak 3. i članka 31. stavci 30., 31. i 32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22).