Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Odluci o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije WEB DIZAJNER (211224) u obrazovnom sektoru GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete, i to u nastavnim predmetima Informatika, Likovna umjetnost, Internetske tehnologije, Računalna grafika, Web projekti, Dizajn za web, Programiranje za web, Komunikacija i marketing za web, Web sadržaji, Baze podataka, Animacija, Grafički dizajn, Mobilne web stranice, Napredno programiranje za web i Napredne baze podataka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Danijela Rovinj ODLUKUo donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije WEB DIZAJNER (211224) u obrazovnom sektoru GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE Ne slažem se s prijedlogom. Molim da se odobre/vrati program usmjerenja ekonomist u SŠ Zvane Črnje Rovinj. Ukidanjem već treću godinu za redom, smanjuete mogućnost izbora djeci i primorani su birati nešto što ne žele ili putovati izvan svog mjesta. Udaljuju se od obitelji i okoline, prijatelja. Hvala što ćete činiti i dati mogućnost našoj djeci. Roditelj Primljeno na znanje Odobravanje programa obrazovanja/strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija nije predmet ovog e-Savjetovanja.
2 Ines Delač ODLUKUo donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije WEB DIZAJNER (211224) u obrazovnom sektoru GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE Poštovani, predlažem sljedeće izmjene: Za nastavni predmet Informatika – smatram da je kod navedene izobrazbe nastavnika potrebno dodati diplomirani inženjer grafičke tehnologije/magistar inženjer grafičke tehnologije, s obzirom da isti ima potrebne kvalifikacije za predavanje predmeta. Za nastavni predmet Grafički dizajn - uz diplomiranog inženjera grafičke tehnologije, smjer grafički dizajn potrebno je dodati i diplomirani inženjer grafičke tehnologije/magistar inženjer grafičke tehnologije s obzirom da i taj smjer ima potrebne kvalifikacije za predavanje predmeta. Hvala. Srdačan pozdrav, I. Delač Djelomično prihvaćen Uvidom u sadržaj nastavnog predmeta Informatika te analizom studijskih programa za stjecanje kvalifikacije diplomirani inženjer grafičke tehnologije i magistar inženjer grafičke tehnologije, utvrđeno je da osobe s navedenim kvalifikacijama nisu stekle potrebne kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Informatika. Kvalifikacija magistar inženjer grafičke tehnologije uključena je kadrovske uvjete, koji su bili predmet ovoga e-Savjetovanja, za izvođenje nastavnoga predmeta Grafički dizajn.
3 Ana Jović ODLUKUo donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije WEB DIZAJNER (211224) u obrazovnom sektoru GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE Prema zahtjevima navedenih predmeta predlažem sljedeće: Informatika - s obzirom na potrebnu razinu znanja iz područja računarstva smatram da diplomirani inženjer grafičke tehnologije/magistar inženjer grafičke tehnologije ima potrebne kvalifikacije za predavanje ovog predmeta. Primjerice kvalifikacija uključuje rad u brojnim računalnim alatima za obradu slike, teksta, zvuka, videa, interaktivnih sadržaja, animacije, 3D grafike kao i uobičajenih alata za obradu teksta i matematičke operacije. Web projekti - prema sadržajima koji su obuhvaćeni predmetima "web projekti" (HTML, CSS, HTML5, SEO i dr.) razvidno je da: akademski slikar - grafičar, magistar ekonomije, diplomirani ekonomist, stručni specijalist ekonomije, sveučilišni specijalist ekonomije, sveučilišni specijalist poslovne ekonomije nemaju potrebne kvalifikacije za držanje predmeta pa je potrebno navedena zanimanja ukloniti iz kadrovskih uvjeta. Dizajn za web - uz diplomiranog inženjera grafičke tehnologije, smjer grafički dizajn svakako dodati i diplomirani inženjer grafičke tehnologije/magistar inženjer grafičke tehnologije s obzirom da i ovi smjerovi imaju potrebno znanje i edukaciju prema zahtjevima predmeta. Grafički dizajn - uz diplomiranog inženjera grafičke tehnologije, smjer grafički dizajn svakako dodati i diplomirani inženjer grafičke tehnologije/magistar inženjer grafičke tehnologije s obzirom da i ovi smjerovi imaju potrebno znanje i edukaciju prema zahtjevima predmeta. Mobilne web stranice - sličan predmet kao "web projekti", radi se o prilagodbi web rješenja za mobilne platforme. Dodati diplomirani inženjer grafičke tehnologije/magistar inženjer grafičke tehnologije. Napredno programiranje za web - ukloniti diplomirani inženjer grafičke tehnologije/magistar inženjer grafičke tehnologije (prebaciti na predmet "informatika"). Nije prihvaćen Uvidom u sadržaj nastavnog predmeta Informatika te analizom studijskih programa za stjecanje kvalifikacija diplomirani inženjer grafičke tehnologije i magistar inženjer grafičke tehnologije, utvrđeno je da osobe s navedenim kvalifikacijama nisu stekle potrebne kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Informatika. Donošenjem strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije web dizajner utvrđeno je da osobe s kvalifikacijama akademski slikar - grafičar, magistar ekonomije, diplomirani ekonomist, stručni specijalist ekonomije, sveučilišni specijalist ekonomije i sveučilišni specijalist poslovne ekonomije imaju kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Web projekti. Kvalifikacija magistar inženjer grafičke tehnologije uključena je u kadrovske uvjete, koji su bili predmet ovoga e-Savjetovanja, za izvođenje nastavnih predmeta Grafički dizajni i Dizajn za web. Uvidom u sadržaj nastavnog predmeta Mobilne web stranice te analizom studijskih programa za stjecanje kvalifikacija diplomirani inženjer grafičke tehnologije i magistar inženjer grafičke tehnologije, utvrđeno je da osobe s navedenim kvalifikacijama nisu stekle potrebne kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Mobilne web stranice. Uvidom u sadržaj nastavnih predmeta Napredno programiranje za web i Informatika te analizom studijskih programa za stjecanje kvalifikacije diplomirani inženjer grafičke tehnologije i magistar inženjer grafičke tehnologije, utvrđeno je da osobe s navedenom kvalifikacijom nisu stekle kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Napredno programiranje za web i Informatika.
4 Suzana Đurđević ODLUKUo donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije WEB DIZAJNER (211224) u obrazovnom sektoru GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE Poštovani, predlažem da za predmet Računalna grafika, na popis kadrovskih uvjeta, uvrstite magistra dizajna budući da magistri dizajna koriste računalnu grafiku u poslovnim procesima u kojima stvaraju i isporučuju svoja rješenja. Također, kod predmeta Mobilne web stranice treba uvrstiti kvalifikaciju magistar dizajna, a posebno iz razloga što na popisu stoji magistar dizajna u novim medijima. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Analizom i usporedbom sadržaja nastavnog predmeta Računalna grafika u strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije web dizajner i studijskog programa za stjecanje kvalifikacije magistar/magistra dizajna, utvrđeno je kako je osoba s navedenom kvalifikacijom završetkom studijskog programa stekla kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Računalna grafika. Postojeći kadrovski uvjeti u navedenom nastavnom predmetu dopunit će se kvalifikacijom magistar/magistra dizajna. Uvidom u sadržaj nastavnog predmeta Mobilne web stranice te analizom studijskih programa za stjecanje kvalifikacija diplomirani inženjer grafičke tehnologije i magistar inženjer grafičke tehnologije, utvrđeno je da osobe s navedenom kvalifikacijom nisu stekle kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Mobilne web stranice.
5 Vedran Lakovic ODLUKUo donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije WEB DIZAJNER (211224) u obrazovnom sektoru GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE Poštovani, podržavam Odluku o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje WEB DIZAJNER. Srdačan pozdrav, Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
6 IVAN GORAN ŽUNAR ODLUKUo donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije WEB DIZAJNER (211224) u obrazovnom sektoru GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE Apsurdno je, primjerice, da magistar dizajna ili magistar inženjer grafičke tehnologije dizajnerskog usmjerenja nakon nekoliko kolegija povijesti umjetnosti, likovno-grafičke kulture, likovne prakse, teorije oblika i dr. na fakultetu ne može biti nastavnik Likovne umjetnosti; dok, primjerice, na Dizajnu za web, Web projektima, Web sadržajima i Komunikaciji i marketingu za web, koji zahtijevaju sveobuhvatno znanje grafičkih, web i audiovizualnih tehnologija, može biti nastavnik akademski slikar - grafičar, akademski slikar, magistar primijenjene umjetnosti...zanimanja koja ta znanja ne stječu u okviru obrazovnih programa likovnih akademija. Jasno je da Likovna umjetnost pripada općeobrazovnim predmetima i da su iz tog razloga navedena nastavnička zvanja u likovnoj umjetnosti kao adekvatna izobrazba za taj predmet, no trebamo onda biti dosljedni i kada se određuje adekvatna izobrazba za nastavnike stručno-teorijskih sadržaja. Nije prihvaćen Uvidom u sadržaj nastavnog predmeta Likovna umjetnost te analizom studijskih programa za stjecanje kvalifikacija magistar dizajna i magistar inženjer grafičke tehnologije, utvrđeno je da utvrđeno je da osobe s navedenom kvalifikacijom nisu stekle kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Likovna umjetnost. Donošenjem strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije web dizajner utvrđeno je da osobe s kvalifikacijama akademski slikar - grafičar, akademski slikar i magistar primijenjene umjetnosti imaju kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Dizajn za web, Web projekti, Web sadržaji i Komunikacija i marketing za web.
7 Ana Jović IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE WEB DIZAJNER (211224) U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE, 4. KADROVSKI UVJETI Prema zahtjevima navedenih predmeta predlažem sljedeće: Informatika - s obzirom na potrebnu razinu znanja iz područja računarstva smatram da diplomirani inženjer grafičke tehnologije/magistar inženjer grafičke tehnologije ima potrebne kvalifikacije za predavanje ovog predmeta. Primjerice kvalifikacija uključuje rad u brojnim računalnim alatima za obradu slike, teksta, zvuka, videa, interaktivnih sadržaja, animacije, 3D grafike kao i uobičajenih alata za obradu teksta i matematičke operacije. Web projekti - prema sadržajima koji su obuhvaćeni predmetima "web projekti" (HTML, CSS, HTML5, SEO i dr.) razvidno je da: akademski slikar - grafičar, magistar ekonomije, diplomirani ekonomist, stručni specijalist ekonomije, sveučilišni specijalist ekonomije, sveučilišni specijalist poslovne ekonomije nemaju potrebne kvalifikacije za držanje predmeta pa je potrebno navedena zanimanja ukloniti iz kadrovskih uvjeta. Dizajn za web - uz diplomiranog inženjera grafičke tehnologije, smjer grafički dizajn svakako dodati i diplomirani inženjer grafičke tehnologije/magistar inženjer grafičke tehnologije s obzirom da i ovi smjerovi imaju potrebno znanje i edukaciju prema zahtjevima predmeta. Grafički dizajn - uz diplomiranog inženjera grafičke tehnologije, smjer grafički dizajn svakako dodati i diplomirani inženjer grafičke tehnologije/magistar inženjer grafičke tehnologije s obzirom da i ovi smjerovi imaju potrebno znanje i edukaciju prema zahtjevima predmeta. Mobilne web stranice - sličan predmet kao "web projekti", radi se o prilagodbi web rješenja za mobilne platforme. Dodati diplomirani inženjer grafičke tehnologije/magistar inženjer grafičke tehnologije. Napredno programiranje za web - ukloniti diplomirani inženjer grafičke tehnologije/magistar inženjer grafičke tehnologije (prebaciti na predmet "informatika"). Djelomično prihvaćen Uvidom u sadržaj nastavnog predmeta Informatika te analizom studijskih programa za stjecanje kvalifikacija diplomirani inženjer grafičke tehnologije i magistar inženjer grafičke tehnologije, utvrđeno je da osobe s navedenim kvalifikacijama nisu stekle potrebne kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Informatika. Donošenjem strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije web dizajner utvrđeno je da osobe s kvalifikacijama akademski slikar - grafičar, magistar ekonomije, diplomirani ekonomist, stručni specijalist ekonomije, sveučilišni specijalist ekonomije i sveučilišni specijalist poslovne ekonomije imaju kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Web projekti. Kvalifikacija magistar inženjer grafičke tehnologije uključena je u kadrovske uvjete, koji su bili predmet ovoga e-Savjetovanja, za izvođenje nastavnih predmeta Grafički dizajni i Dizajn za web. Uvidom u sadržaj nastavnog predmeta Mobilne web stranice te analizom studijskih programa za stjecanje kvalifikacija diplomirani inženjer grafičke tehnologije i magistar inženjer grafičke tehnologije, utvrđeno je da osobe s navedenim kvalifikacijama nisu stekle potrebne kompetencije za izvođenje nastave iz navedenog nastavnog predmeta Mobilne web stranice. Uvidom u sadržaj nastavnih predmeta Napredno programiranje za web i Informatika te analizom studijskih programa za stjecanje kvalifikacija diplomirani inženjer grafičke tehnologije i magistar inženjer grafičke tehnologije, utvrđeno je da osobe s navedenim kvalifikacijama nisu stekle kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Napredno programiranje za web i Informatika .
8 ZLATKO OŽANIĆ IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE WEB DIZAJNER (211224) U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE, 4. KADROVSKI UVJETI Predmet MOBILNE WEB STRANICE može predavati (trenutno nedostaje) magistar inženjer grafičke tehnologije, te diplomirani inženjer grafičke tehnologije, obzirom da je sadržaj predmeta povezan i sličan predmetima WEB SADRŽAJI i DIZAJN ZA WEB Nije prihvaćen Uvidom u sadržaj nastavnog predmeta Mobilne web stranice te analizom studijskih programa za stjecanje kvalifikacija diplomirani inženjer grafičke tehnologije i magistar inženjer grafičke tehnologije, utvrđeno je da osobe s navedenim kvalifikacijama nisu stekle kompetencije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Mobilne web stranice.