Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošču za prijedlog Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUGA-HRVATSKE MALE MLJEKARE PROGRAM POTPORE MALIM MLJEKARAMA ZA NADOKNADU TROŠKOVA SABIRANJA MLIJEKA, 11. PRAĆENJE I IZVJEŠĆIVANJE Male mljekare neće jednostrano raskidati ugovore jer im je mlijeko nužno potrebno za poslovanje. U Hrvatskoj je većina malih proizvođača mlijeka starija od 60 godina i kada oni prestanu s proizvodnjom, a nemaju nasljednika, vrlo teško ih možemo nadomjestiti s obzirom na zemljopisnu zastupljenost i veliko smanjenje broja proizvođača iz godine u godinu. Molimo da u obzir uzmete sve gore navedeno jer je to za očekivati u sljedećih nekoliko godina. To ne znači da će se nužno dogoditi u 2023.godini. Molimo Vas da uvažite naš prijedlog za povećanjem postotka dozvoljenog smanjenja količine otkupljenog mlijeka. Primljeno na znanje Odredba programa govori da mljekara ne smije jednostrano raskidati ugovor s proizvođačem mlijeka. Svojevoljni izlazak proizvođača mlijeka iz proizvodnje ne predstavlja kršenje odredbe Programa.
2 UDRUGA-HRVATSKE MALE MLJEKARE PROGRAM POTPORE MALIM MLJEKARAMA ZA NADOKNADU TROŠKOVA SABIRANJA MLIJEKA, 11. PRAĆENJE I IZVJEŠĆIVANJE Korisnici potpore koji smanje količine otkupljenog mlijeka tijekom 2023. godine do 30% u odnosu na prosjek dvogodišnjeg otkupa u 2021. i 2022. godini, u obvezi su vratiti iznos potpore i to u jednakom postotnom iznosu na ukupno ostvarenu potporu koliko je u postotnom iznosu utvrđeno smanjenje otkupa mlijeka. Korisnici koji tijekom 2023. godine budu smanjili količinu otkupljenog mlijeka za više od 30% u odnosu na prosjek dvogodišnjeg otkupa u 2021. i 2022. godini obvezuju se da će vratiti ukupan iznos potpore dodijeljen kroz ovaj Program. Korisnici potpore obvezuju se da tijekom 2023. godine neće jednostrano raskidati ugovorne odnose s primarnim proizvođačima mlijeka. U skladu s odjeljkom 3. Privremenog kriznog okvira Ministarstvo poljoprivrede se obvezuje poštivati obveze praćenja i izvješćivanja utvrđene u istom odjeljku. Nije prihvaćen Navedena odredba je u skladu s ciljem Programa koji glasi: “Dodjelom potpore zadržala bi se postojeća razina proizvodnje i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te omogućio nastavak rada malih mljekara, a samim time i očuvala proizvodnja mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj.”