Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću Prijedloga novog Pravilnika o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Željko Vlaisavljević I. OPĆEODREDBE, Članak 4. Ne vidim razlog sa se "Osobom osposobljenom za prvi pregled odstrijeljene divljači..." osim doktora veterinarske medicine ne bi mogli smatrati primjerice inženjeri lovstva i zaštite prirode, prije svega sa završenim diplomskim studijem iz struke, jer, tijekom školovanja prema nastavnom planu i programu položili su ispite kao što su Anatomija i fiziologija I i II, Bolesti divljači I i II, Primjenjena zoologija I i II, Uzgoj krupne divljači, Uzgoj sitne divljači, Manipulativni zahvati na divljači, Principi uzgoja životinja, Zdravstvena zaštita divljači, itd. Sumnjam da će razina stečenog znanja prema prijedlogu Programa osposobljavanja koji bi trebao izraditi HLS biti na višoj, ili razini znanja stečenog tijekom obrazovanja na visokoškolskim ustanovama u RH. Nije prihvaćen Poštovani, Uvidom u dostupne kurikulume razvidno je kako preddiplomski studij „Inženjer lovstva i zaštite prirode“ u okviru kolegija lovstva i zdravstvene zaštite životinja u svome kurikulumu nema uključen dio koji se odnosi na: ponašanje divljači, pravilna higijena i pravilne tehnike rukovanja, zoonoze i pravne propise koji se odnose na zdravlje životinja i ljudi te higijenske uvjete koji uređuju stavljanje divljači na tržište. Slijedom navedenoga, tražene uvjete ispunjavaju isključivo doktori veterinarske medicine s odslušanim kolegijem lovstva koji u svom kurikulumu imaju odslušane sve elemente edukacije koje je potrebno zadovoljiti kako bi se smatrali osobom osposobljenom za prvi pregled odstrijeljene divljači.
2 Perica Tucak II. PROGRAMOSPOSOBLJAVANJA, Članak 5. Program bi trebao izraditi Veterinarski fakultet, a odobriti ga Ministarstvo. Mislim da primat treba dati struci. Nije prihvaćen Poštovani, Vezano uz izradu samog programa isti se izrađuje u suradnji stručnjaka, među ostalima i iz područja veterinarske medicine, recentno izdanje recenzirao je od strane profesora s kolegija lovstva Veterinarskog fakulteta, a iz prijedloga predmetnog Pravilnika, u stavku 2. i stavku 5. članka 5. razvidno je da isti odobrava i/ili ponovno procjenjuje nadležno tijelo što u ovome slučaju jest Ministarstvo poljoprivrede.
3 Željko Vlaisavljević II. PROGRAMOSPOSOBLJAVANJA, Članak 5. Prijedlog Programa prema stavku 2. izrađuje isključivo HLS. Pa zar na Veterinarskom fakultetu ili nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u RH nema kvalificiranih "izrađivača" takvog programa? Nije prihvaćen Poštovani, Vezano uz izradu samog programa isti se izrađuje u suradnji stručnjaka, među ostalima i iz područja veterinarske medicine, recentno izdanje recenzirao je od strane profesora s kolegija lovstva Veterinarskog fakulteta, a iz prijedloga predmetnog Pravilnika, u stavku 2. i stavku 5. članka 5. razvidno je da isti odobrava i/ili ponovno procjenjuje nadležno tijelo što u ovome slučaju jest Ministarstvo poljoprivrede.
4 Perica Tucak II. PROGRAMOSPOSOBLJAVANJA, Članak 7. Program trebaju izvoditi Veterinarski fakultet i sve ustanove koje zadovoljavaju uvjete za školovanje, odnosno imaju licencu za osposobljavanje lovaca za prvi pregled divljači, a stekle su je zadovoljavanjem kadrovskih i ostalih uvjeta koje propisuje Ministarstvo. Nije prihvaćen Poštovani, Sukladno odredbi Priloga III., Odjeljka IV. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.) razvidno je kako nadležno tijelo treba poticati lovačke organizacije na pružanje ovakve izobrazbe. Samim time je Hrvatski lovački savez koji kao krovna udruga hrvatskog lovstva koji djeluje preko županijskih lovačkih saveza i Lovačkog saveza grada Zagreba bio logičan izbor za navedenu izobrazbu.
5 Željko Vlaisavljević II. PROGRAMOSPOSOBLJAVANJA, Članak 7. Prema stavku 1. ovog članka "Program osposobljavanja izvodi HLS", opet isključivo HLS i samo HLS, a prema budućem stavku 3. na cijelom području RH. Opet se vraćam na prethodni komentar iz članka 4. sa istim pitanjem. Nije prihvaćen Poštovani, Sukladno odredbi Priloga III., Odjeljka IV. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.) razvidno je kako nadležno tijelo treba poticati lovačke organizacije na pružanje ovakve izobrazbe. Samim time je Hrvatski lovački savez koji kao krovna udruga hrvatskog lovstva koji djeluje preko županijskih lovačkih saveza i Lovačkog saveza grada Zagreba bio logičan izbor za navedenu izobrazbu.
6 Perica Tucak III. PROVJERAOSPOSOBLJENOSTI, Članak 8. Provjeru znanja provodi komisija koju imenuje organizacija koja osposobljava lovce za prvi pregled divljači i kadrovski je u skladu s propisima koje donosi Ministarstvo. Nije prihvaćen Poštovani, Vezano uz Vaš upit, predmetna Ispitna komisija imenuje se na osnovu Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu (Narodne novine br. 78/06 i 92/08)
7 Željko Vlaisavljević III. PROVJERAOSPOSOBLJENOSTI, Članak 8. Prema budućem stavku 1. Provjeru osposobljenosti provodi ispitna komisija HLS-a. Budući stavak 2. govori da se ispitna komisija sastoji od 3 člana imenovana od strane HLS-a. Ne govori se o sastavu tročlane komisije, njihovim kvalifikacijama... pa da se ne bi dogodilo da su članovi komisije imenovani mimo važeće zakonske regulative koja se odnosi na stručno osposobljavanje kadrova u lovstvu, čemu sam svjedočio, prije svega kod polaganja ispita za lovca, gdje neki predavači i ispitivači nisu udovoljavali važećem pravilniku... Nije prihvaćen Poštovani, Vezano uz Vaš upit, predmetna Ispitna komisija imenuje se na osnovu Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu (Narodne novine br. 78/06 i 92/08)
8 Željko Vlaisavljević IV. TEČAJOBNOVEZNANJA, Članak 9. Čini mi se da će osposobljavanje i obnova znanja biti po modelu osposobljavanja za lovnika čemu ide u prilog budući stavak 3, članka 7. Nije prihvaćen Poštovani, Vezano uz upit, sukladno članku 7. stavku 3. Program osposobljavanja izvodi se na istovjetan način na području cijele Republike Hrvatske.
9 Perica Tucak V. OBVEZEOSPOSOBLJENIHOSOBA, Članak 11. Uvjerenje izdaje organizacija koja je školovala lovca za pregled divljači. Nije prihvaćen Poštovani, Nadležno tijelo, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, dalo je ovlasti HLS za provedbu programa i za izdavanje predmetnog uvjerenja, a nad njegovim radom koji uključuje izvođenje samog Programa, provjeru osposobljenosti i obnovu znanja nadzor vrši isto to nadležno tijelo, sukladno odredbama članka 15. predmetnog Pravilnika.