Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o željezničkim vozilima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK O ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA Članica Udruženja željezničkog prometa HGK ističe kako se predmetnim Pravilnikom gubi okvir koji je bitan za sigurnost jer se i nadalje sve upućuje na željezničkog prijevoznika i njegov SUS, npr. prijeđeni kilometri, rokovi za preglede i slično. Također prijedlogom ovog Pravilnika donositelj nema podrobniju razradu nego sve upućuje na HRN norme, UIC objave i slično. Isto tako, članica ističe kako nema zadanog okvira (po pitanju prijeđenih kilometara, vremenskih rokova za SP,VP i sl.) od strane donositelja akata što predstavlja značajan nedostatak. Nije prihvaćen Prema uputama Europske agencije za željeznice (ERA), konkretno od pripadajuće Grupe za sigurnost (Safety and Operations Unit) te Grupe za vozila i fiksne instalacije (Rolling Stock and Fixed instalations Unit) nedvojbeno je utvrđeno da pravila o održavanju vozila iz poglavlja IV. važećeg Pravilnika o željezničkim vozilima ne smiju biti dio nacionalnih pravila RH stoga je potrebno navedeno poglavlje ukloniti. Novi prijedlog pravilnika o željezničkim vozilima može sadržavati isključivo tehničke uvjete za odobravanje vozila sukladnih TSI-evima i onih koja nisu u skladu s TSI-evima.
2 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. PRAVILNIK O ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA U teskstu Pravilnika uočavamo nedoslijednost u pozivanju na HRN EN. Kod nekih normi se navodi i godina objavljivanja, a kod nekih se ne navodi. Postavlja se pitanje primjene pojedinih odredbi ukoliko nakon stupanja na snagu Pravilnika dođe do objave ažurirane HRN EN. Također prevladava općenito pozivanje na HRN EN i UIC objave dok se u nekim člancima (članak 13.. napr.) daju i konkretni podatci iz HRN EN. Prihvaćen Prihvaćen.
3 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. PRAVILNIK O ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA Predviđeno je uvođenje hibridnih i baterijskih vlakova na željezničku mrežu RH. Da li je odredbama potrebno detaljnije definirati vrste vozila ili dosadašnje odredbe vrijede i za navedene vrste vozila? Nije prihvaćen Pravilnik obuhvaća tehničke uvjete za izdavanje odobrenja za željeznička vozila kod njihovog stavljanja na tržište ili proširenja područja uporabe na području RH, što se odnosi na vozila sukladna TSI-evima te na vozila koja nisu u skladu s TSI-evima. Tehnički uvjeti iz Pravilnika su u odgovarajućem opsegu univerzalni te se primjenjuju ukoliko se tiču konkretnog područja/sklopa; to znači da odgovarajuće obuhvaćaju i navedena vozila.
4 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA, I. OPĆE ODREDBE U odnosu na stari Pravilnik u potpunosti je izostavljena točka Održavanje vozila u kojoj je detaljno opisano provođenje održavanja, vrste održavanja, rokovi, razine i kriteriji. Mišljenja smo da bi bilo poželjno da pravilnik definira makar minimalne cikluse održavanja. Nije prihvaćen Prema uputama Europske agencije za željeznice (ERA), konkretno od pripadajuće Grupe za sigurnost (Safety and Operations Unit) te Grupe za vozila i fiksne instalacije (Rolling Stock and Fixed instalations Unit) nedvojbeno je utvrđeno da pravila o održavanju vozila iz poglavlja IV. važećeg Pravilnika o željezničkim vozilima ne smiju biti dio nacionalnih pravila RH stoga je potrebno navedeno poglavlje ukloniti. Novi prijedlog pravilnika o željezničkim vozilima može sadržavati isključivo tehničke uvjete za odobravanje vozila sukladnih TSI-evima i onih koja nisu u skladu s TSI-evima.
5 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Predlažemo korekciju točke 13. tako da galsi: 13. Okretno postolje je statičko-dinamički napregnuta konstrukcija koja se sastoji okvira, osovinskih sklopova, elemenata ovjesa i dijelova za prihvat drugih sustava namijenjena za sigurno kretanje vozila po kolosijeku do najveće propisane brzine sa što manjim habanjem kotača i tračnica. Prihvaćen Prihvaćen.
6 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U točki 20. ispravit tiskarsku grešku "vrte vagona". Prihvaćen Prihvaćen.
7 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. II. TEHNIČKI UVJETI ZA VOZILA KOJA NISU SUKLADNA S TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA ZA INTEROPERABILNOST, Članak 5. Predlažemo promijeniti formulaciju u točki 6. jer je postojeća formulacija "za vučena okretna postolja" nejasna. Predlažemo u točki 11 riječ "moraju" zamijeniti s "mogu". Predlažemo u istoj točki u drugoj rečenici promjenu riječi "vezan" s riječi "navučen". Prihvaćen Prihvaćen.
8 HŽ Cargo d.o.o II. TEHNIČKI UVJETI ZA VOZILA KOJA NISU SUKLADNA S TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA ZA INTEROPERABILNOST, Članak 6. - U članku 6. točka 1) smatramo da je potrebno dodati: c) sučelje za povezivanje pneumatskog kočnog sustava sa drugim jedinicama Prihvaćen Prihvaćen.
9 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. II. TEHNIČKI UVJETI ZA VOZILA KOJA NISU SUKLADNA S TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA ZA INTEROPERABILNOST, Članak 6. U točki 3. predlažemo umjesto izraza "na svakom boku sanduka vagona" zamijeniti sa "s obje strane vagona" jer to uključuje i teretne vagone koji nemaju sanduk (napr. vagoni cisterne). Prihvaćen Prihvaćen.
10 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. II. TEHNIČKI UVJETI ZA VOZILA KOJA NISU SUKLADNA S TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA ZA INTEROPERABILNOST, Članak 9. Predlažemo drugačiji tekst točke 4 tako da glasi: (4) Profil vozila također mora ispunjavati propisane tehničke uvjete kojima moraju udovoljavati željezničke pruge i koji su navedeni u izvješću o mreži. Nije prihvaćen Prijedlog teksta jednakog je značenja kao i odredba Pravilnika na koju se referira ali je odredbom Pravilnika jasnije definirano čime su propisani tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati željezničke pruge, a koje profili vozila također mora ispunjavati.
11 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. II. TEHNIČKI UVJETI ZA VOZILA KOJA NISU SUKLADNA S TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA ZA INTEROPERABILNOST, Članak 9. Za izračun kinematičkog profila potrebno je dodati normu EN 15273. Prihvaćen Prihvaćen.
12 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. II. TEHNIČKI UVJETI ZA VOZILA KOJA NISU SUKLADNA S TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA ZA INTEROPERABILNOST, Članak 11. Razmotriti dodavanje opreme vezano uz postavljanje mobilne internet mreže u vlakovima. Nije prihvaćen Pravilnik obuhvaća tehničke uvjete za izdavanje odobrenja za željeznička vozila kod njihovog stavljanja na tržište ili proširenja područja uporabe na području RH, što se odnosi na vozila sukladna TSI-evima te na vozila koja nisu u skladu s TSI-evima. Tehnički uvjeti za ugradnju korisničke mobilne Internet mreže nisu predmet sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava , što znači da nisu obuhvaćeni TSI-evima na snazi niti su predviđeni parametrima definiranima Odlukom Komisije (EU) 2015/2299 (kojima su obuhvaćene teme koje mogu određivati nacionalna pravila), pa zbog navedenoga ne mogu biti predmet Pravilnika.
13 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. II. TEHNIČKI UVJETI ZA VOZILA KOJA NISU SUKLADNA S TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA ZA INTEROPERABILNOST, Članak 13. Za izračun slobodnog profila/električnog profila potrebno je dodati normu EN 15273. Prihvaćen Prihvaćen.
14 HŽ Cargo d.o.o III. TEHNIČKI UVJETI ZA VOZILA SUKLADNA S TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA ZA INTEROPERABILNOST, Članak 19. Molimo provjeriti numeriranje članaka , nakon članka 19. slijedi članak 26. Prihvaćen Prihvaćen.
15 Roko Božikov PRAVILNIK O ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA, PRILOG 2. Poštovani, željeznički vagoni i lokomotive imaju na sebi pričvršćene ljestve kojima se servisno osoblje penje na krov vagona. Kad je potrebno obaviti neki popravak i popeti se na krov vagona pretpostavljam da se prethodno isključi napajanje strujom električnih vodova kako osoblje ne bi bilo izloženo opasnosti od stradavanja od strujnog luka odnosno od strujnog udara. Električni vodovi su inače kad se ne obavlja servis ili popravak uvijek pod naponom. To je stvarni izvor opasnosti i svake godine imamo stradavanja mladih ljudi od strujnog luka kad se popnu na vagon i približe strujnom vodu na udaljenost od 2m. Mladi ljudi i djeca nisu dovoljno upozoreni i educirani o tome kakvoj se opasnosti izlažu ako se popnu na vagon. Činjenica je da se djeca i mladi ljudi penju na vagone unatoč znakovima upozorenja. Čak ni nesreće koje se svake godine opetovano događaju nisu dovoljno upozorenje nekima da to ne čine. Zbog toga predlažem da se sa svih željezničkih vagona i lokomotiva koje prometuju hrvatskim tračnicama trajno uklone ljestve koje služe za penjanje na krov i umjesto toga da montažne ljestve nose sa sobom djelatnici servisnih službi i kad je potrebno izvršiti popravak ili servis na krovu vagona da se ljestve samo tada trenutno montiraju. Sad je situacija takva da imamo električne vodove iznad krova vagona pod stalnim naponom od 25000 V i ljestve kojima se djeca mogu popeti na vagon pričvršćene stalno na vagon i to sve skupa bez ikakvog nadzora. Pošto je izgleda radi tehničkih razloga nemoguće isključiti napajanje strujnih vodova rješenje vidim u trajnom uklanjanju fiksnih ljestvi i korištenju laganih montažnih ljestvi koje bi u slučaju servisa ili popravka postavljali djelatnici servisnih službi samo za vrijeme dok traje servis ili popravak. To bi možda malo zakompliciralo rad djelatnicima servisnih službi, ali bi sigurno spasilo mnoge mlade ljude od stradavanja od udara strujnog luka. Mnogi mladi ljudi su zbog penjanja na vagone smrtno stradali, a mnogi su pretrpjeli teške ozljede od kojih se mnogi nažalost neće nikada oporaviti. Ako su za ovu intervenciju potrebna i znatna financijska sredstva, ma kolika ona bila, sve je to ništa u usporedbi sa životima koje bi ovakva mjera mogla spasiti. Ako je Hrvatskim željeznicama stalo do života hrvatske djece apeliram da prihvatite moj prijedlog, ma koliko to koštalo. Sve je to ništa u usporedbi sa ljudskim životom. Hvala ! Nije prihvaćen Pravilnik obuhvaća tehničke uvjete za izdavanje odobrenja za željeznička vozila kod njihovog stavljanja na tržište ili proširenja područja uporabe na području RH, što se odnosi na vozila sukladna TSI-evima te na vozila koja nisu u skladu s TSI-evima. Predložena mogućnost korištenja pokretnih ljestava nije obuhvaćena TSI-evima na snazi niti je predviđena parametrima definiranima Odlukom Komisije (EU) 2015/2299 (kojima su obuhvaćene teme koje mogu određivati nacionalna pravila). Nadalje, postojeći TSI WAG, koji definira obuhvat tehničkih kriterija za teretne vagone, također u točki 4.7. jasno navodi obvezu postojanja stuba i rukohvata na vagonu radi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu osoblja, ovisno o izvedbi i namjeni vozila.