Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Članak 1. U obrazloženju prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti predložene izmjene i dopune povezuju se s omogućavanjem komercijalne uporabe TDD dijela radiofrekvencijskog spektra u 2600 MHz pojasu. S tim u vezi skrećemo pažnju kako je prijedlogom Plana dodjele za frekvencijski pojas 2500 -2690 MHz (2600 MHz pojas), za koji je također u tijeku javno savjetovanje, za TDD dio radiofrekvencijskog spektra predviđena primjena za širokopojasne mreže za vlastite potrebe, s mogućnošću lokalne uporabe. Pravilnikom o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra predviđeno je izdavanje pojedinačnih dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za širokopojasnu mrežu za vlastite potrebe. Nadalje, i u prijedlogu Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja, za koji je također u tijeku postupak javnog savjetovanja, isto tako se pri navođenju radijskih postaja HAKOM referira na širokopojasne mreže za vlastite potrebe. Za razliku od navedenih primjera ovdje predloženom odredbom predlaže se određivanje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za privatne širokopojasne mreže. Prema našem razumijevanju, iako se u svim navedenim slučajevima misli na istu primjenu radiofrekvencijskog spektra koriste se različiti pojmovi („širokopojasne mreže za vlastite potrebe“ i „privatne širokopojasne mreže“) koji nisu istoznačni. Stoga radi otklanjanja mogućih dvojbi smatramo potrebnim uskladiti pojmove koji se koriste u navedenim propisima. Dodatno skrećemo pažnju kako je i u Pravilniku o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra određen iznos visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za širokopojasne mreže za vlastite potrebe. Prihvaćen U predmetnom pravilniku će se upotrebljavati termin "širokopojasne mreže za vlastite potrebe".
2 Hrvatski Telekom d.d. Članak 1., Tablica 3.1. Pravilnikom o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra u članku 21. propisano je kako se zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za širokopojasnu mrežu za vlastite potrebe podnosi za lokalnu uporabu na ograničenom zemljopisnom području koje uključuje uporabu u industrijskim pogonima, poslovnim zonama, sveučilišnim i istraživačkim kampusima, izložbenim/sajamskim zonama te poljoprivrednim i šumskim područjima. Prijedlogom Plana dodjele za frekvencijski pojas 2500 -2690 MHz, vezano uz koji je također u tijeku javno savjetovanje, za TDD dio radiofrekvencijskog spektra predviđena je primjena za širokopojasne mreže za vlastite potrebe, s mogućnošću lokalne uporabe. Slijedom navedenog smatramo kako uporaba radiofrekvencijskog spektra za širokopojasne mreže za vlastite potrebe ne može biti šira od opisanog lokalnog obuhvata uporabe. Međutim ovako definirana struktura naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra ne odražava takvu mogućnost uporabe radiofrekvencijskog spektra jer predviđa pokrivenost područja do razine županije, više županija, odnosno čak i do razine nacionalnog pokrivanja. Stoga smatramo kako je predmetnu tablicu potrebno na odgovarajući način izmijeniti kako bi bila u skladu s propisanim lokalnim načinom uporabe radiofrekvencijskog spektra. Nije prihvaćen Ovisno o konkretnom slučaju, neke od mogućih navedenih primjena mogu obuhvaćati i zemljopisno veća ograničena područja, za određene namjene, što se prvenstveno može odnositi na poljoprivredna i šumska područja. Napominjemo da će korisnik prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole morati dostaviti popis planiranih potreba komunikacijskog sustava, objašnjenje zahtijevanih prometnih kapaciteta i prikaz tehničkog rješenja sustava, nakon čega će HAKOM isto analizirati i odlučiti o izdavanju dozvole. Navedene primjene ne uključuju pružanje javnih elektroničkih komunikacijskih usluga krajnjim korisnicima.