Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskh postaja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Antonio HRVATSKAREGULATORNAAGENCIJAZA MREŽNE DJELATNOSTI Potrebno uvesti aplikacija za radio prema gluhih osoba da mogu čitati informacija za radio vijesti,hitno obavjestili itd Nije prihvaćen Predložena izmjena nije predmet Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja. Prijedlog će biti razmotren u okviru projekta Pristupačnosti kojega HAKOM provodi.
2 Hrvatski Telekom d.d. Pojmoviiznačenje, Članak3. Iako su pojmom "nepokretna radijska postaja" obuhvaćene i radijske postaje za koju se izdaje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra prema postupku iz članka 81. Zakona o elektroničkim komunikacijama skrećemo pažnju kako iste nisu obuhvaćene ostalim odredbama predmetnog prijedloga pravilnika. Prihvaćen Radi lakšeg tumačenja dopunjen je čl. 3. st. 4. Pravilnika.