Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023-2024.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Barbara Županović ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, ovim putem molim da se vrati program usmjerenja Ekonomist u SŠ Zvane Črnje Rovinj. Program Ekonomist ima dugogodišnju tradiciju u našoj školi. Ukidanjem već treću godinu za redom uskraćuje se izbor učenika za upis u željeni program odnosno primorani su upisati i pohađati srednju školu izvan svojeg mjesta boravišta. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu datog programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. U Stručnom vijeću ekonomista, zaposleni su kadrovi s dugogodišnjim iskustvom, znanjem i vještinama iz područja ekonomije. Naši učenici ekonomisti su uspješni, ostvaruju zavidne rezultate na natjecanjima iz područja poduzetništva, računovodstva, vježbeničke tvrtke. Nakon četiri godine obrazovanja naši učenici su osposobljeni za samostalno vođenje knjigovodstva i računovodstva, vođenje poslovanja, marketing...Učenici koji žele ostvaruju dobre rezultate na državnoj maturi i upisuju fakultete te ih uspješno završavaju. S poštovanjem, Barbara Županović, profesor matematike Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
2 Srednja škola Otočac ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Srednja škola Otočac čeka Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za uvođenje novog obrazovnog programa za zanimanje FRIZER - JMO i Rješenje MZO-a za prelazak obrazovnog programa za zanimanje PRODAVAČ iz klasičnog modela u JMO. U planiranje strukture upisa stavljen je jedan odjel prodavača ( 20 učenika ) koji bismo zamijenili kombiniranim odjelom FRIZER - JMO ( 10 učenika ) i PRODAVAČ - JMO ( 10 učenika ). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
3 GRAD ROVINJ-ROVIGNO ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Grad Rovinj, podržava stav Srednje škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa koja je stavila dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. "Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: 1. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. 2. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. 3. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) 4. Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. 5. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. 6. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo." Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
4 KRISTINKA VIDAKOVIĆ ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Molim za Tehničku školu i prirodoslovnu gimnaziju Ruđera Boškovića , Osijek u strukturi upisa brisanje smjera kozmetičar (250204) i upis smjera kozmetičar - prema dualnom modelu obrazovanja (440114) sukladno Odluci o proširenju djelatnosti za školske ustanove izvođenjem novih programa (KLASA:602-03/23-06/00007, URBROJ:533-05-23-0008) od 28. 4. 2023. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
5 Olivera Brajnović ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani Ne slažem se s prijedlogom. Molim da se odobri/vrati program usmjerenja ekonomist u SŠ Zvane Črnje Rovinj - Rovigno. Ukidanjem već treću godinu za redom, smanjuete mogućnost izbora djeci koja su primorana birati nešto što ne žele ili putovati izvan svoga mjesta. Udaljuju se od obitelji i okoline, prijatelja. Hvala što ćete činiti i dati mogućnost našoj djeci. Roditelj Olivera Brajnović Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
6 GORDANA ŽGOMBA ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, ne slažem se s prijedlogom. Molim da se odobri/vrati program usmjerenja ekonomist u SŠ Zvane Črnje Rovinj - Rovigno. Ukidanjem već treću godinu za redom, smanjujete mogućnost izbora djeci koja su primoranaa birati nešto što ne žele ili putovati izvan svog mjesta stanovanja. Udaljuju se od obitelji i okoline, prijatelja. Molim Vas promjenu odluke i hvala što ćete činit i dati mogućnost izbora našoj djeci. Roditelj Gordana Žgomba Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
7 Doriana Šumberac Jelić ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, Istarska županija je osnivač Srednje škole Zvane Črnje Rovinj ( u daljnjem tekstu: Škola) te u dijelu predložene Strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u šk.god. 2023./2024. koja je sastavni dio prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2023./2024. dostavlja slijedeći prijedlog: Srednja škola Zvane Črnje Rovinj u predlaganju strukture upisa u NISpuSŠ- predložila je 4 razredna odjela i to: jedan razredni odjel Opće gimnazije - 26 učenika, jedan razredni odjel Prirodoslovno-matematičke gimnazije - 26 učenika, dva razredna odjela Tehničara za računalstvo- u svakom po 24 učenika. Škola je pravovremeno upoznala osnivača sa zahtjevom za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) kojeg je podnijela Ministarstvu znanosti i obrazovanja, na koji je osnivač izdao prethodnu suglasnost, a koji bi se program izvodio u jednom razrednom odjelu, umjesto programa Tehničara za računalstvo u jednom razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 28. travnja 2023. godine donijelo je Odluku o proširenju djelatnosti za školske ustanove izvođenjem novih programa te prijedlog Škole nije prihvaćen. Sukladno naprijed navedenom predlaže se da se u strukturi razrednih odjela odobri četvrti razredni odjel programa- strukovnog kurikuluma Ekonomista sa 24 učenika, umjesto jednog od dva razredna odjela Tehničara za računalstvo i to iz slijedećih razloga: - Škola ispunjava sve kadrovske i materijalne uvjete za provođenje navedenog programa - učenici i nastavnici postizali su zapažene rezultate na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu te svake godine Škola sudjeluje na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji, uključena je u projekt Škola ambasador Europskog parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima - za učenike koji bi željeli upisati program Ekonomist trebali bi program upisati u srednjoj školi u Poreču ili u Puli, a javni linijski prijevoz je loš prema Puli, u kojoj djeluje samo jedan Učenički dom, a prema Poreču nema javnog linijskog prijevoza koji bi odgovarao početku i završetku nastave - program – kurikulum omogućava nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima te zapošljavanje u turističkim objektima, hotelima, kampovima, bankama, tvrtkama i dr. S poštovanjem ISTARSKA ŽUPANIJA Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
8 DRAGAN POROPAT ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Predmet: E-SAVJETOVANJE Upisi u 1. razrede srednje škole u 2023./2024. školskoj godini Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: 1. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. 2. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. 3. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) 4. Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. 5. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. 6. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
9 Luka Zujic ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: 1. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. 2. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. 3. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) 4. Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. 5. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. 6. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Luka Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
10 Iva Kovačević ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, molim vas da se razmotri prijedlog i odobri upis učenika u Srednjoj školi Zvane Črnje Rovinj - Rovigno, smjer ekonomist. Ukidanjem tog smjera se još dodatno smanjuje mogućnost izbora za upise, gdje će djeca biti primorana putovati ili izabrati smjer koji ne žele. Kao roditelj a ujedno i nastavnica s dugogodišnjim radnim stažem mogu reći da djeca koja upišu program koji ne žele imaju slabiji uspjeh od djece koja upišu program koji žele. Važno je djeci ponuditi raznolikost programa, pogotovo kad za to postoji mogućnost kao kod nas gdje imamo kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. Odobravanje programa ekonomist zadržavaju se i postojeća radna mjesta. Naši dosadašnji učenici smjera ekonomist zajedno sa svojim mentorima/nastavnicima postizali su zavidne rezultate, kao što je predstavljanje Lijepe naše na Svjetskoj ekonomskoj olimpijadi i izlučnim natjecanjima iz Poduzetništva i vježbeničke tvrtke na World skillsu. Hvala što ćete razmotriti moju zamolbu. S poštovanjem Iva Kovačević, prof. mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
11 Ivana Pokrajac ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, ovim putem iskazujem neslaganje s prijedlogom Ministarstva. Molim da se vrati program usmjerenja ekonomist u SŠ Zvane Črnje Rovinj jer se ne radi o dodatnom usmjerenju već se radi o prerarasporedu programa koji ne iziskuje nova financijska sredstva. Ukidanjem istog već treću godinu za redom, smanjujete mogućnost izbora djeci koja su onda primorana upisati nešto što ih ne zanima ili moraju putovati izvan svog mjesta prebivanja. Ovakvim prijedlogom udaljuju se djeca od obitelji, prestaju se baviti sportskim aktivnostima zbog nedostatka vremena, udaljuju se od prijatelja. Otegotna okolnost odlaska u drugo mjesto školovanja su i vrlo loše autobusnu linije pa djeca izbivaju gotovo čitav dan, radi čega nemaju vremena za kvalitetno učenje. Hvala. Srdačan pozdrav Ivana Pokrajac Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
12 KOSJENKA MACUKA ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, Iako možda izgleda da ima dovoljno smjerova ekonomista u Istri, Rovinju je zapravo neophodan i treba nam promjena jednog razrednog odjeljenja tehničara za računalstvo u smjer ekonomist u Srednjoj školi Zvane Črnje Rovinj 18-072-502 (budući da smjer komercijalist nije odobren). Naša škola godinama uspješno provodi obrazovanje ekonomista, samo zadnje dvije godine nismo upisali taj smjer. Imamo visoke rezultate učenika ekonomskog usmjerenja na državnim natjecanjima i sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima, te smo od 2013. godine bili među četiri škole u RH koje su provodile eksperimentalni program ekonomista, nakon čega je prihvaćen u cijeloj državi. Smjer ekonomist je dovoljno širok program da naši učenici puno nauče o poduzetništvu i taj ih smjer nauči toliko da samostalno mogu pokrenuti i voditi posao u bilo kojem području (osposobljeni su napraviti poslovni plan, pratiti poslovne promjene, oglašavati i promovirati svoju firmu) što je važno za gospodarski razvoj. Gradu Rovinju nedostaje još jedan četverogodišnji program, posebno djeci koja nisu tehnički ili informatički orijentirana. Smanjenjem broja smjerova došlo je do velikog problema – broj učenika je narastao i nevjerojatno je da se djeca nemaju kamo upisati u svome okruženju. Istra je uspješna upravo zato što ima ljude koji žele ostati ovdje i poboljšati kvalitetu života u svojoj sredini, a za to im su im potrebna i dragocjena znanja koja mogu steći iz područja ekonomije. Naša škola ima sve uvjete (kadrovske i materijalne) da im to može pružiti. Nadam se da ćete uzeti u obzir ove okolnosti i omogućiti nam promjenu upisnih programa – da će uz opću i prirodoslovno-matematičku gimnaziju, umjesto dva razredna odjela tehničara za računalstvo, biti jedan razredni odjel tehničara za računalstvo i jedan razredni odjel programa ekonomista. Unaprijed zahvaljujem za razmatranju. Srdačan pozdrav, Kosjenka Macuka, prof. mentor (prof. engleskog i latinskog jezika) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
13 DANIELA KRANJČIĆ ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, molim da se razmotri i odobri/vrati program usmjerenja ekonomist koji je ukinut prije dvije godine u SŠ Zvane Črnje Rovinj - Rovigno. Ukidanjem već treću godinu za redom, smanjujete mogućnost izbora djeci koja su primorana birati nešto što ne žele upisati ili putovati izvan svoga mjesta. Rovinj je grad pun potencijala, s raznim mogućnostima zapošljavanja s toga je potrebno dati mogućnost izbora našim mladima. Hvala što ćete razmotriti našu zamolbu i apel. Srdačan pozdrav Daniela Kranjčić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
14 Katarina Šuran ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Postovani Ne slažem se s prijedlogom. Molim da se odobre/vrati program usmjerenja ekonomist u SŠ Zvane Črnje Rovinj. Ukidanjem već treću godinu za redom, smanjuete mogućnost izbora djeci i primorani su birati nešto što ne žele ili putovati izvan svog mjesta. Udaljuju se od obitelji i okoline, prijatelja. Hvala što ćete činiti i dati mogućnost našoj djeci. Roditelj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
15 Sabrina Curto Perkovic ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Ne slažem se s prijedlogom. Molim da se odobri/vrati program usmjerenja ekonomist u SŠ Zvane Črnje Rovinj - Rovigno. Ukidanjem već treću godinu za redom, smanjuete mogućnost izbora djeci koja su primorana birati nešto što ne žele ili putovati izvan svoga mjesta. Udaljuju se od obitelji i okoline, prijatelja. Hvala što ćete činiti i dati mogućnost našoj djeci. Roditelji Perković Sabrina i Sandro Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
16 Irena Hrkač ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, Srednja škola Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa unijela je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola, dana 26. listopada, podnijela Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen molim Vas da nam se omogući promjena na način da strukturom upisa bude ponuđen jedan razred Tehničara za računalstvo (24 učenika) i jedan razred Ekonomista (24 učenika) umjesto dva razredna odjela Tehničara za računalstvo (48 učenika). Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomist u našoj školi i Gradu važan je iz više razloga: - Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. - Zbog nedostatka ponude za upis četverogodišnjeg strukovnog zanimanja učenici našeg Grada primorani su srednju školu upisati u nekom drugom gradu a zbog loše prometne povezanosti Istarske županije njihov školski dan traje od 5.00 ujutro do 17.00 sati poslijepodne čime su itekako zakinuti za mnoge stvari (nedostatak toplog obroka, nemogućnost sudjelovanja u izvanškolskim aktivnostima itd.). - Gubitak radnih mjesta nastavnika ekonomske grupe predmeta budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Napominjem da od četiri nastavnice ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. - Strukovni kurikulum Ekonomist značajan je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama kojih u gradu Rovinju ima jako puno. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. Isto tako, želim istaknuti da su naši učenici i nastavnici na natjecanjima i smotrama iz područja ekonomije do sada postizali iznimne rezultate od kojih valja istaknuti sljedeće: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz Istarske županije koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi. - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu. - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Slijedom svega navedenog molim Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite ovu molbu i odobrite za Srednju školu Zvane Črnje Rovinj upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Irena Hrkač, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
17 Erika Folo ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, smatram da Srednja škola Zvane Črnje Rovinj kao škola sa dugogodišnjom tradicijom postojanja i djelovanja, njezini nastavnici, a povrh svega, njezini budući učenici, zaslužuju imati 4 smjera (opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija, tehničar za računalstvo i oduzet smjer ekonomist) kako bi imali priliku potvrditi dosadašnje mnogobrojne uspjehe i postignuća i kako bi omogućili budućim naraštajima da ostvare isto, ako ne i bolje. Rovinj je grad pun potencijala te smatram kako bi djeca našega grada trebala imati veću mogućnost odabira prilikom nastavka svoga školovanja, a ne da to svoje pravo trebaju tražiti u drugim sredinama. Stoga se ne slažem s donesenom odlukom te molim da se ista razmotri. S poštovanjem Erika Folo, prof. savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
18 Jelena Bulian Petrović ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, Ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. Srednjoj školi Zvane Črnje Rovinj već treću godinu za redom ne odobrava se upis učenika u zanimanje ekonomist. Nekoliko je čimbenika koji potvrđuju da je takva odluka rezanja, u potpunosti, ekonomskog usmjerenja u Rovinju velika pogreška. Time se uskraćuje izbor učenika za upis u željeni program odnosno primorani su upisati i pohađati srednju školu izvan svojeg mjesta boravišta. Srednja škola Zvane Črnje Rovinj dobila je velika financijska sredstva iz EU fondova koja su uložena u uređenje učionice namijenjene za izvođenje nastave iz predmeta Vježbenička tvrtka, kao i ostalih ekonomskih predmeta. Naši učenici postižu lijepe rezultate, a samo neki od njih jesu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi - 2021. godine osvojeno je 2. mjesto u disciplini Poduzetništvo na međužupanijskom natjecanju WSC - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu - 2022., na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole - 2023. godine osvojeno je 3. mjesto u disciplini Poduzetništvo na međužupanijskom natjecanju WSC Ekonomsku skupinu predmeta u našoj školi predaje četiri nastavnica, od kojih je tri napredovalo u zvanje mentora. U veljači ove godine, kao ekonomisti, dobili smo poziv za pristupanje inicijativnom odboru Instituta za poslovnu izvrsnost, poduzetništvo i održive sustave. Time smo dobili čast da budemo dio prve Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo u srednjim školama. Na 21. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki u Zagrebu vježbeničke tvrtke naše škole bile su jedine predstavnice Istarske županije I za kraj, no ne manje bitna činjenica. U Rovinju ima puno poduzetnika/obrtnika čija djeca često upisuju upravo ekonomski smjer kako bi nastavila obiteljski posao. Kroz takvo četverogodišnje obrazovanje dobiju znanja vezana uz vođenje poslovanja, samostalno vođenje knjiga i mogućnosti promoviranja njihovog poslovanja. Nadamo se da ćete ovaj komentar uzeti u obzir i odobriti nam upis učenika u 1. razred ekonomista. U iščekivanju pozitivnog rješenja unaprijed se zahvaljujem i srdačno pozdravljam. Nastavnica ekonomske skupine predmeta u Srednjoj školi Zvane Črnje Rovinj Jelena Bulian Petrović, prof. mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
19 Tomislav Dovranić ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, obraćamo Vam se u svezi Plana upisa u I. razred 2023./2024. školske godine za Gimnaziju Sisak i povećanje upisne kvote. U skladu s uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo Sisačko-moslavačke županije dana 15.03.2023. dao je suglasnost na Prijedlog plana upisa u I. razred Gimnazije Sisak, za školsku godinu 2023./2024., i to kako slijedi: Jezična gimnazija – 1 odjel, 20 učenika Opća gimnazija – 3 odjela, 60 učenika Prirodoslovno-matematička gimnazija – 1 odjel, 20 učenika Prethodnih nekoliko godina, s izuzetkom šk.god.2022./2023. Gimnazija Sisak imala je odobrenje za upis 20 učenika po razrednom odjelu, a kako bi se sačuvali svi obrazovni programi, kao i zaposlenja, s obzirom na sve manji broj učenika, što zbog iseljavanja, što zbog potresa i demografskih kretanja. Napominjemo da se u županiji broj učenika koji kandidiraju za upis (učenici završnih razreda osnovnih škola) konstantno smanjuje. Dodatno, zbog posljedica potresa škola djeluje u zamjenskim prostorima, preuređenim uredima koji su spojeni u manje učionice, a nismo 100 % sigurni da ćemo u novu školsku godinu ući u obnovljenu školu. U nekim učionicama nema ni dosadašnjih 20 mjesta po razrednom odjelu, štoviše na jednoj od etaža (imamo dvije) svega su tri učionice u kojima može boraviti 20, a kamoli 26 učenika. Ako škola upiše 26 učenika po razrednom odjelu, prostorno neće biti moguće smjestiti učenike u učionice. Ukoliko se navedene kvote zadrže moguće je i da će doći do gubitka nekih od obrazovnih programa, a zbog neadekvatnih prostornih uvjeta nastava se od početka godine, neće moći organizirati za toliki broj učenika po razrednom odjelu. Nastavno na sve izneseno, molimo da se preispita predmetna odluka i smanji odobrena upisna kvota na 20 učenika po razrednom odjeljenju. S poštovanjem, Ravnatelj Predsjednik Školskog odbora Božidar Dujmić Tomislav Dovranić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
20 Silva Pokrajac ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, Ne slažemo se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. Srednjoj školi Zvane Črnje Rovinj već treću godinu za redom ne odobrava se upis učenika u zanimanje ekonomist. Napominjemo, to je jedina srednja škola u Istarskoj županiji kojoj se onemogućava održavanje programa ekonomist. Nekoliko je čimbenika koji potvrđuju da je takva odluka rezanja, u potpunosti, ekonomskog usmjerenja u Rovinju velika pogreška. Time se uskraćuje izbor učenika za upis u željeni program odnosno primorani su upisati i pohađati srednju školu izvan svojeg mjesta boravišta. Srednja škola Zvane Črnje Rovinj dobila je velika financijska sredstva iz EU fondova koja su uložena u uređenje učionice namijenjene za izvođenje nastave iz predmeta Vježbenička tvrtka, kao i ostalih ekonomskih predmeta. Naši učenici postižu lijepe rezultate, a samo neki od njih jesu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi - 2021. godine osvojeno je 2. mjesto u disciplini Poduzetništvo na međužupanijskom natjecanju WSC - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu - 2022., na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole - 2023. godine osvojeno je 3. mjesto u disciplini Poduzetništvo na međužupanijskom natjecanju WSC Ekonomsku skupinu predmeta u našoj školi predaju četiri nastavnice, od kojih je tri napredovalo u zvanje mentora. Vrlo nam je bitan profesionalni razvoj, nesebično se dajemo u rad s učenicima i sudjelujemo u raznim projektima. Ne bježimo od posla i odgovornosti. To dokazuje i činjenica da smo među rijetkim školama sudjelovali u provedbi eksperimentalnog programa za smjer ekonomist. U veljači ove godine dobili smo poziv za pristupanje inicijativnom odboru Instituta za poslovnu izvrsnost, poduzetništvo i održive sustave. Time smo dobili čast da budemo dio prve Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo u srednjim školama. Na 21. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki u Zagrebu vježbeničke tvrtke naše škole bile su jedine predstavnice Istarske županije I za kraj, no ne manje bitna činjenica. U Rovinju ima puno poduzetnika/obrtnika čija djeca često upisuju upravo ekonomski smjer kako bi nastavila obiteljski posao. Kroz takvo četverogodišnje obrazovanje dobiju znanja vezana uz vođenje poslovanja, samostalno vođenje knjiga i mogućnosti promoviranja njihovog poslovanja. Nadamo se da ćete ovaj naš komentar uzeti u obzir i odobriti nam upis učenika u 1. razred ekonomista. U iščekivanju pozitivnog rješenja unaprijed se zahvaljujemo i srdačno pozdravljamo. Nastavnica ekonomske skupine predmeta u Srednjoj školi Zvane Črnje Rovinj Silva Pokrajac, dipl.oec. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
21 Vanesa Sponza ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, ovim putem iskazujem neslaganje s prijedlogom Ministarstva. Molim da se vrati program usmjerenja ekonomist u SŠ Zvane Črnje Rovinj jer se ne radi o dodatnom usmjerenju već se radi o prerarasporedu programa koji ne iziskuje nova financijska sredstva. Ukidanjem istog već treću godinu za redom, smanjuete mogućnost izbora djeci koja su onda primorana upisati nešto što ih ne zanima ili moraju putovati izvan svog mjesta prebivanja. Ovakvim prijedlogom udaljuju se djeca od obitelji, prestaju se baviti sportskim aktivnostima zbog nedostatka vremena, udaljuju se od prijatelja... Otegotna okolnost odlaska u drugo mjesto školovanja su i vrlo loše autobusnu linije pa djeca izbivaju gotovo čitav dan, radi čega nemaju vremena za kvalitetno učenje. Roditelji iz Rovinja Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
22 Vanja Babić ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, ovim putem iskazujem neslaganje s prijedlogom. Molim da se vrati program usmjerenja ekonomist u SŠ Zvane Črnje Rovinj jer ukidanjem istog već treću godinu za redom, smanjuete mogućnost izbora djeci koja su onda primorana upisati ili nešto što ih ne zanima ili moraju putovati izvan svog mjesta prebivanja. Udaljuju se od obitelji i prijatelja. Zahvaljujem, Roditelj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
23 Ivana Umolac ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen molim Vas da nam se omogući promjena na način da strukturom upisa bude ponuđen jedan razred Tehničara za računalstvo (24 učenika) i jedan razred Ekonomista (24 učenika) umjesto dva razredna odjela Tehničara za računalstvo (48 učenika). Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomist u našoj školi i Gradu važan je iz više razloga: - Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. - Zbog nedostatka ponude za upis četverogodišnjeg strukovnog zanimanja učenici našeg Grada primorani su srednju školu upisati u nekom drugom gradu a zbog loše prometne povezanosti Istarske županije njihov školski dan traje od 5.00 ujutro do 17.00 sati poslijepodne čime su itekako zakinuti za mnoge stvari (nedostatak toplog obroka, nemogućnost sudjelovanja u izvanškolskim aktivnostima itd.). - Gubitak radnih mjesta nastavnika ekonomske grupe predmeta budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Napominjem da od četiri nastavnice ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. - Strukovni kurikulum Ekonomist značajan je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama kojih u gradu Rovinju ima jako puno. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. Molim Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite ovu molbu i odobrite za Srednju školu Zvane Črnje Rovinj upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem Ivana Umolac Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
24 Jelena Svilar ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, Srednja škola Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa unijela je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola, dana 26. listopada, podnijela Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen molim Vas da nam se omogući promjena na način da strukturom upisa bude ponuđen jedan razred Tehničara za računalstvo (24 učenika) i jedan razred Ekonomista (24 učenika) umjesto dva razredna odjela Tehničara za računalstvo (48 učenika). Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomist u našoj školi i Gradu važan je iz više razloga: - Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. - Zbog nedostatka ponude za upis četverogodišnjeg strukovnog zanimanja učenici našeg Grada primorani su srednju školu upisati u nekom drugom gradu a zbog loše prometne povezanosti Istarske županije njihov školski dan traje od 5.00 ujutro do 17.00 sati poslijepodne čime su itekako zakinuti za mnoge stvari (nedostatak toplog obroka, nemogućnost sudjelovanja u izvanškolskim aktivnostima itd.). - Gubitak radnih mjesta nastavnika ekonomske grupe predmeta budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Napominjem da od četiri nastavnice ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. - Strukovni kurikulum Ekonomist značajan je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama kojih u gradu Rovinju ima jako puno. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. Isto tako, želim istaknuti da su naši učenici i nastavnici na natjecanjima i smotrama iz područja ekonomije do sada postizali iznimne rezultate od kojih valja istaknuti sljedeće: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz Istarske županije koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi. - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu. - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Slijedom svega navedenog molim Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite ovu molbu i odobrite za Srednju školu Zvane Črnje Rovinj upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Jelena Svilar, prof.mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
25 Snjezana Zadnik ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, Srednja škola Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa unijela je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola, dana 26. listopada, podnijela Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen molim Vas da nam se omogući promjena na način da strukturom upisa bude ponuđen jedan razred Tehničara za računalstvo (24 učenika) i jedan razred Ekonomista (24 učenika) umjesto dva razredna odjela Tehničara za računalstvo (48 učenika). Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomist u našoj školi i Gradu važan je iz više razloga: - Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. - Zbog nedostatka ponude za upis četverogodišnjeg strukovnog zanimanja učenici našeg Grada primorani su srednju školu upisati u nekom drugom gradu a zbog loše prometne povezanosti Istarske županije njihov školski dan traje od 5.00 ujutro do 17.00 sati poslijepodne čime su itekako zakinuti za mnoge stvari (nedostatak toplog obroka, nemogućnost sudjelovanja u izvanškolskim aktivnostima itd.). - Gubitak radnih mjesta nastavnika ekonomske grupe predmeta budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Napominjem da od četiri nastavnice ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. - Strukovni kurikulum Ekonomist značajan je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama kojih u gradu Rovinju ima jako puno. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. Isto tako, želim istaknuti da su naši učenici i nastavnici na natjecanjima i smotrama iz područja ekonomije do sada postizali iznimne rezultate od kojih valja istaknuti sljedeće: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz Istarske županije koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi. - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu. - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Slijedom svega navedenog molim Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite ovu molbu i odobrite za Srednju školu Zvane Črnje Rovinj upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Snježana Zadnik, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
26 Strukovna škola Gospić ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, Strukovna škola Gospić po dobivanju Rješenja za odobrenje obrazovnog programa tehničar za geodeziju i geoinformatiku planira program ekonomist zamijeniti gore navedenim programom. Nadalje, predlažemo da se kombinirani razredni odjel obrazovnih programa konobar i kuhar zbog integracije učenika s teškoćama, a prema podatcima HZZ Područni ured Gospić, a temeljem Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja smanji s predloženih 26 na 20 učenika u razrednom odjelu. Također, isto predlažemo i za kombinirani razredni odjel za obrazovne programe vodoinstalater i automehaničar. Za obrazovni program medicinska sestra/tehničar opće njege predlažemo da se u svrhu organizacije rada vježbi planirani broj od 26 smanji na 24 učenika u razrednom odjelu. S poštovanjem Barbara Tomljenović Jurković, univ.spec.oec. ravnateljica Strukovne škole Gospić Djelomično prihvaćen Prihvaća se zamjena programa ekonomist u program tehničara za geodeziju i geoinformatiku. Ne prihvaća se smanjenje broja učenika u razrednim odjelima. Ukoliko se u razredne odjele upišu učenici s teškoćama u razvoju, broj učenika u razrednom odjelu automatski će se smanjiti u skladu s Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Broj učenika u razrednom odjelu medicinskih sestara opće njege/medicinskih tehničara opće njege povećan je na zahtjev Ministarstva zdravstva.
27 MONIKA MARKOVIĆ ŠURLINA ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Monika Marković Šurlina Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
28 Mirjana Gerdijan Vranich ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, molim vas da se razmotri prijedlog i odobri upis učenika u Srednjoj školi Zvane Črnje Rovinj - Rovigno, smjer ekonomist. Ukidanjem tog smjera se još dodatno smanjuje mogućnost izbora za upise, gdje će djeca biti primorana putovati ili izabrati smjer koji ne žele. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. Naši dosadašnji učenici smjera ekonomist zajedno sa svojim mentorima/nastavnicima postizali su zavidne rezultate, kao što je predstavljanje Lijepe naše na Svjetskoj ekonomskoj olimpijadi i izlučnim natjecanjima iz Poduzetništva i vježbeničke tvrtke na World skillsu. S poštovanjem Mirjana Gerdijan Vranich, prof. mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
29 Mira Butigan - Tomić ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
30 Gordana Štrbac ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
31 Gimnazija Metković ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Gimnazija Metković planirala je upisati četiri razredna odjela gimnazije (jezična, opća i prirodoslovno-matematička) s 22 učenika po odjelu što je i naš osnivač (DNŽ) prihvatio. Prema informacijama iz osnovnih škola čiji učenici se upisuju u Gimnaziju Metković u ovoj školskoj godini nije zabilježen povećan broj učenika osmih razreda te smo mišljenja da bi uz trenutne kadrovske i tehničke uvjete optimalan broj učenika u prvim razredima iduće školske godine bio 22 učenika po razrednom odjelu. Shodno dopisu Ministarstva znanosti i obrazovanja od 27. veljače 2023. (urbroj 533-05-23-0003) , druga točka koja glasi "u županijama/gradovima u kojima ne dolazi do povećanja broja učenika poštivati optimalan broj učenika u razrednom odjelu u skladu s DPS-om planirati minimalno 24 učenika u razrednom odjelu u programima za koje postoji potreba tržišta rada te 22 učenika u razrednom odjelu u ostalim programima" postupili smo prema danoj preporuci što je prihvatio i naš osnivač. Iznenadili smo se planiranom strukturom broja učenika koja je navedena u ovom prijedlogu Odluke (26 učenika po odjelu) te se s istom ne slažemo. Naši trenutni tehnički uvjeti nisu dostatni za kvalitetan rad s 26 učenika po razrednom odjelu. Pri tome mislim na predmete kao što su fizika, kemija, informatika, biologija gdje učenici nastavu izvode u specijaliziranim kabinetima opremljenim za rad s optimalnim brojem učenika. Nadam se da će te uvažiti naše argumente i prihvatiti našu planiranu strukturu upisa s kojom se složio i naš osnivač, Dubrovačko-neretvanska županija. S poštovanjem, Jozo Jurković, prof. ravnatelj Gimnazije Metković Nije prihvaćen Predloženo povećanje broja učenika u gimnazijskim programima u skladu je sa strateškim ciljevima odgoja i obrazovanja na nacionalnoj razini. Također, u tekućoj školskoj godini utvrđeno je povećanje broja učenika na razini Dubrovačko-neretvanske županije.
32 Ivica Milić ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: 1. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. * Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. * Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) * Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. * Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. * Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Roditelj Ivica Milić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
33 Sabina Patrlja ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani,ne slažem se sa prijedlogom da se ukine smjer ekonomist u srednjoj školi Zvane Črnja Rovinj.Ukidanjem tog smjera se još dodatno smanjuje mogućnost izbora za upise,gdje će djeca biti primorana putovati ili izabrati smjer koji ne žele.Molim da odobrite smjer ekonomist kako bi naša djeca dobila više vremena za sebe i obitelj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
34 Mirjana Ilić Budicin ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, molim vas da se odobri upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista. Našoj je školi (SŠ Zvane Črnje Rovinj - Rovigno) to važno iz više razloga: Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem Mirjana Ilić Budicin, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
35 Vlasta Milić ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: 1. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. 2. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. 3. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) 4. Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. 5. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. 6. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Vlasta Milić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
36 KRISTINA CERIN RADETIĆ ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, Srednja škola Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa unijela je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola, dana 26. listopada, podnijela Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen molim Vas da nam se omogući promjena na način da strukturom upisa bude ponuđen jedan razred Tehničara za računalstvo (24 učenika) i jedan razred Ekonomista (24 učenika) umjesto dva razredna odjela Tehničara za računalstvo (48 učenika). Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomist u našoj školi i Gradu važan je iz više razloga: - Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. - Zbog nedostatka ponude za upis četverogodišnjeg strukovnog zanimanja učenici našeg Grada primorani su srednju školu upisati u nekom drugom gradu a zbog loše prometne povezanosti Istarske županije njihov školski dan traje od 5.00 ujutro do 17.00 sati poslijepodne čime su itekako zakinuti za mnoge stvari (nedostatak toplog obroka, nemogućnost sudjelovanja u izvanškolskim aktivnostima itd.). - Gubitak radnih mjesta nastavnika ekonomske grupe predmeta budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Napominjem da od četiri nastavnice ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. - Strukovni kurikulum Ekonomist značajan je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama kojih u gradu Rovinju ima jako puno. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. Isto tako, želim istaknuti da su naši učenici i nastavnici na natjecanjima i smotrama iz područja ekonomije do sada postizali iznimne rezultate od kojih valja istaknuti sljedeće: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz Istarske županije koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi. - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu. - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Slijedom svega navedenog molim Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite ovu molbu i odobrite za Srednju školu Zvane Črnje Rovinj upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Roditelj Kristina Cerin Radetić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
37 Ružica Zucić ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, Javljam se iz Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci, regionalni centar kompetentnosti za poljoprivredu. Molimo Vas odobrenje dodatnog razrednog odjela TES, kombinirani razredni odjel sastavljen od Pomoćnika u hortikulturi (za učenike s teškoćama) i Pomoćnik u peradarstvu (za osobe s invaliditetom), eksperimentalna provedba, I. razred za školsku godinu 2023./2024. S poštovanjem, Ružica Zucić, dipl. ing., ravnateljica R Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
38 Eduard Folo ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: 1. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. 2. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. 3. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) 4. Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. 5. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. 6. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
39 Srečko Oštir ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, Ne slažemo se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. Ja predajem u strukovne predmete u smjeru tehničar za računalstvo. Smjer ekonomista upotpunjuje i korelira s našim smjerom (poduzetništvo, vježbenička tvrtka). Mi imamo ljude, imamo djecu, imamo uvjete. Sada bi djeca morala putovati 30 km, gubiti vrijeme po autobusima, nabijati troškove i roditeljima i sustavu a mi imamo sve preduvjete za izvođenje nastave. Znamo, možemo, hoćemo! Pa dajte nas pustite da to i odradimo! Srdačno Nije prihvaćen Nije naveden naziv škole na koju se komentar odnosi.
40 Sandra Kranjčić ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, Ne slažemo se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. Srednjoj školi Zvane Črnje Rovinj već treću godinu za redom ne odobrava se upis učenika u zanimanje ekonomist. Napominjemo, to je jedina srednja škola u Istarskoj županiji kojoj se onemogućava održavanje programa ekonomist. Nekoliko je čimbenika koji potvrđuju da je takva odluka rezanja, u potpunosti, ekonomskog usmjerenja u Rovinju velika pogreška. Time se uskraćuje izbor učenika za upis u željeni program odnosno primorani su upisati i pohađati srednju školu izvan svojeg mjesta boravišta. Srednja škola Zvane Črnje Rovinj dobila je velika financijska sredstva iz EU fondova koja su uložena u uređenje učionice namijenjene za izvođenje nastave iz predmeta Vježbenička tvrtka, kao i ostalih ekonomskih predmeta. Naši učenici postižu lijepe rezultate, a samo neki od njih jesu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi - 2021. godine osvojeno je 2. mjesto u disciplini Poduzetništvo na međužupanijskom natjecanju WSC - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu - 2022., na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole - 2023. godine osvojeno je 3. mjesto u disciplini Poduzetništvo na međužupanijskom natjecanju WSC Ekonomsku skupinu predmeta u našoj školi predaječetiri nastavnica, od kojih je tri napredovalo u zvanje mentora. Vrlo nam je bitan profesionalni razvoj, nesebično se dajemo u rad s učenicima i sudjelujemo u raznim projektima. Ne bježimo od posla i odgovornosti. To dokazuje i činjenica da smo među rijetkim školama sudjelovali u provedbi eksperimentalnog programa za smjer ekonomist. U veljači ove godine dobili smo poziv za pristupanje inicijativnom odboru Instituta za poslovnu izvrsnost, poduzetništvo i održive sustave. Time smo dobili čast da budemo dio prve Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo u srednjim školama. Na 21. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki u Zagrebu vježbeničke tvrtke naše škole bile su jedine predstavnice Istarske županije I za kraj, no ne manje bitna činjenica. U Rovinju ima puno poduzetnika/obrtnika čija djeca često upisuju upravo ekonomski smjer kako bi nastavila obiteljski posao. Kroz takvo četverogodišnje obrazovanje dobiju znanja vezana uz vođenje poslovanja, samostalno vođenje knjiga i mogućnosti promoviranja njihovog poslovanja. Nadamo se da ćete ovaj naš komentar uzeti u obzir i odobriti nam upis učenika u 1. razred ekonomista. U iščekivanju pozitivnog rješenja unaprijed se zahvaljujemo i srdačno pozdravljamo. Nastavnica ekonomske skupine predmeta u Srednjoj školi Zvane Črnje Sandra Kranjčić, prof.mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
41 MARIN IVANIĆ ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Marin Ivanić, prof. tzk Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
42 Melita Kolarec ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, Srednja škola Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa unijela je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola, dana 26. listopada, podnijela Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen molim Vas da nam se omogući promjena na način da strukturom upisa bude ponuđen jedan razred Tehničara za računalstvo (24 učenika) i jedan razred Ekonomista (24 učenika) umjesto dva razredna odjela Tehničara za računalstvo (48 učenika). Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomist u našoj školi i Gradu važan je iz više razloga: - Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. - Zbog nedostatka ponude za upis četverogodišnjeg strukovnog zanimanja učenici našeg Grada primorani su srednju školu upisati u nekom drugom gradu a zbog loše prometne povezanosti Istarske županije njihov školski dan traje od 5.00 ujutro do 17.00 sati poslijepodne čime su itekako zakinuti za mnoge stvari (nedostatak toplog obroka, nemogućnost sudjelovanja u izvanškolskim aktivnostima itd.). - Gubitak radnih mjesta nastavnika ekonomske grupe predmeta budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Napominjem da od četiri nastavnice ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. - Strukovni kurikulum Ekonomist značajan je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama kojih u gradu Rovinju ima jako puno. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. Isto tako, želim istaknuti da su naši učenici i nastavnici na natjecanjima i smotrama iz područja ekonomije do sada postizali iznimne rezultate od kojih valja istaknuti sljedeće: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz Istarske županije koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi. - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu. - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Slijedom svega navedenog molim Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite ovu molbu i odobrite za Srednju školu Zvane Črnje Rovinj upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Melita Kolarec, nastavnica TZK Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
43 Sandra Banko ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Sandra Banko Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
44 Srednja škola Novi Marof ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, Srednja škola Novi Marof (05-087-502) sukladno Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 602-03/23-06/00007, URBROJ: 533-05-23-0008, Zagreb, 28. travnja 2023.) predlaže zamjenu obrazovnog programa PRODAVAČ (060923) s programom TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (041624). S poštovanjem, Nikola Žganec Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
45 Dražen Domitrović ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Dražen Domitrović Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
46 IVANA MRVOŠ ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: 1. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. 2. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. 3. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) 4. Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. 5. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. 6. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Ivana Mrvoš Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
47 Željko Balog ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Predmet: E-SAVJETOVANJE Upisi u 1. razrede srednje škole u 2023./2024. školskoj godini Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen, obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: 1. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. 2. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. 3. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) 4. Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škole ambasadori Europskog parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. 5. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programe iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. 6. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Željko Balog Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
48 Mia Stupin ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: 1. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. 2. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. 3. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) 4. Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima S poštovanjem, Mia Stupin Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
49 Iva Ivanković ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, Srednja škola Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa unijela je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola, dana 26. listopada, podnijela Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen molim Vas da nam se omogući promjena na način da strukturom upisa bude ponuđen jedan razred Tehničara za računalstvo (24 učenika) i jedan razred Ekonomista (24 učenika) umjesto dva razredna odjela Tehničara za računalstvo (48 učenika). Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomist u našoj školi i Gradu važan je iz više razloga: - Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. - Zbog nedostatka ponude za upis četverogodišnjeg strukovnog zanimanja učenici našeg Grada primorani su srednju školu upisati u nekom drugom gradu a zbog loše prometne povezanosti Istarske županije njihov školski dan traje od 5.00 ujutro do 17.00 sati poslijepodne čime su itekako zakinuti za mnoge stvari (nedostatak toplog obroka, nemogućnost sudjelovanja u izvanškolskim aktivnostima itd.). - Gubitak radnih mjesta nastavnika ekonomske grupe predmeta budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Napominjem da od četiri nastavnice ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. - Strukovni kurikulum Ekonomist značajan je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama kojih u gradu Rovinju ima jako puno. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. Isto tako, želim istaknuti da su naši učenici i nastavnici na natjecanjima i smotrama iz područja ekonomije do sada postizali iznimne rezultate od kojih valja istaknuti sljedeće: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz Istarske županije koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi. - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu. - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Slijedom svega navedenog molim Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite ovu molbu i odobrite za Srednju školu Zvane Črnje Rovinj upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Iva Ivanković, prof. Profesorica matematike u Srednjoj školi Zvane Črnje Rovinj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
50 Martina Lukež ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Martina Lukež Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
51 Srednja škola Zvane Črnje Rovinj ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: 1. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. 2. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. 3. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) 4. Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. 5. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. 6. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
52 Ingrid Sau ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani! Srednja škole Zvane Črnje Rovinj u planiranju strukture upisa stavila je dva razredna odjela gimnazije (opću i prirodoslovno-matematičku) i dva razredna odjela tehničara za računalstvo s napomenom da je Škola podnijela dana, 26. listopada Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist (060304) te da se čeka Odluka Ministra znanosti i obrazovanja, nakon čega bi se u strukturu upisa stavio jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo od 24 učenika i jedan razredni odjel Komercijalista od 24 učenika. Budući da Zahtjev za uvođenje strukovnog kurikuluma Komercijalist nije prihvaćen obraćamo Vam se s molbom da nam se odobri 4. razredni odjel Ekonomist umjesto jednog od dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Upis učenika u jedan razredni odjel Ekonomista u našoj školi važan je iz više razloga: 1. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu programa Ekonomist te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. 2. Pravo djeteta za upisom željenog programa u svom gradu kad za to već postoje svi uvjeti budući trenutnom ponudom programa UČENICE osmih razreda imaju samo izbor gimnazije. 3. Loša prometna povezanost Istarske županije – sve je manje autobusnih linija koje učenici mogu koristiti za odlazak u školu, a njihov jedan školski dan počinje u 5.00 ujutro i završava oko 17.00 – 18.00 sati poslijepodne (odlazak i dolazak kući) bez da je učenik imao topli obrok, riješio domaću zadaću ili učio ili bio na nekoj izvanškolskoj aktivnosti. Osim toga, svega je jedan učenički dom, i to u Puli, čiji su kapaciteti popunjeni i učenici su primorani putovati (npr. relacije: Buje 62 kilometra, Pazin 37 km, Pula 41 km, Labin 58 km, Poreč 36 km...) 4. Rezultati naših učenika i nastavnika na natjecanjima i smotrama u zemlji i inozemstvu: - 2019. godine vježbenička tvrtka naše škole bila je jedina vježbenička tvrtka iz IŽ koja je sudjelovala na prvoj smotri vježbeničkih tvrtki u sklopu prvog WorldSkillsa u državi, - 2021. godine pobjednički tim na prvoj ekonomskoj olimpijadi na nacionalnoj razini činili su upravo naši učenici. Tako su dobili čast braniti boje Lijepe naše na međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi, International Economics Olympiad (IEO), od 26. srpnja do 1. kolovoza u Latviji, u online formatu, - na 20. Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, ukupni pobjednik bila je vježbenička tvrtka naše škole. Svake godine sudjelujemo na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, izlučnim natjecanjima iz poduzetništva i vježbeničke tvrtke, e-Twinning projektima s vježbeničkom tvrtkom, Poslovni izazov, Međunarodno natjecanje u daktilografiji; uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskom parlamenta i mnogim drugim projektima i aktivnostima. 5. Gubitak radnih mjesta nastavnika budući već dvije godine nemamo programa iz sektora Ekonomije, trgovine i poslovne administracije. Od 4 nastavnica ekonomske grupe predmeta tri su nastavnice napredovale u zvanje nastavnik-mentor. 6. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikrotvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole, ali i u turističkim objektima, kampovima, hotelima, tvornicama i bankama. Manji dio učenika nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja školovanje, a veći se dio uključuje na tržište rada zahvaljujući kvaliteti i obrazovnim ishodima strukovnog kurikuluma. U ime svih sadašnjih i budućih učenika, roditelja te djelatnika Škole, molimo Vas da prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. razmotrite i odobrite upise u sljedeće programe: opća gimnazija, prirodoslovno-matematičku, ekonomist i tehničar za računalstvo. S poštovanjem Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
53 Vedrana Medić ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani; za Industrijsko-obrtničku školu Nova Gradiška molim da se razmotri prijedlog škole i osnivača da se broj učenika za zanimanje Automehatroničar smanji na 10 učenika, također i za CNC operatere na 20 učenika, razlog tome je da učenici nemaju gdje obavljati praktičnu nastavu jer nema dovoljno radionica na našem području da bi svi učenici dobili iste uvijete rada. Hvala. S poštovanjem; Vedrana Medić, nastavnica stručnih predmeta Nije prihvaćen Prema dostavljenim podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u Brodsko-posavskoj županiji ima dovoljan broj raspoloživih mjesta kod poslodavaca.
54 Dawn Helen Habijan ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, isto predlažem da se datumi prijamnih ispita za upis u srednje škole odrede barem pola godine unaprijed kako bi se djeca i obitelji mogli bolje organizirati njihove druge obaveze, situacijama, i planiranja putovanja. Hvala. Nije prihvaćen Datumi prijamnih ispita sastavni su dio Odluke o upisu i već se tradiocinalno održavaju u zadnjim danima lipnja, odnosno prvim danima srpnja.
55 Ana Pađen ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, predlažem da se datumi prijamnih ispita za upis u srednje škole odrede barem pola godine unaprijed kako bi se djeca i obitelji mogli bolje organizirati obzirom na različitost poslova kojom se roditelji bave. Hvala Nije prihvaćen Datumi prijamnih ispita sastavni su dio Odluke o upisu i već se tradiocinalno održavaju u zadnjim danima lipnja, odnosno prvim danima srpnja.
56 TAMARA STIPČIĆ JELENOVIĆ ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, slažem se s predloženim datumima i veseli me što će ove godine ranije završiti ljetni upisni rok. Lp Tamara Stipčić Jelenović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
57 ANDRIJANA SKELIĆ ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, zadovoljna sam spoznajom da je turistički orijentiranom Gradu od 40 000 stanovnika potreban odjel jezične gimnazije te da je interes i dobrobit učenika prije svega. Lijep pozdrav Andrijana Skelić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
58 Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, za Industrijsko-obrtničku školu Nova Gradiška u strukturi upisa planirano je 14 učenika zanimanja Automehatroničar JMO. Molimo da se razmotri prijedlog škole i osnivača te se taj broj planiranih učenika smanji na 10. Učenici JMO sustava moraju odrađivati praktičnu nastavu u licenciranim obrtničkim radionicama, a njih nema dovoljan broj za 14 učenika, odnosno za 34 u sve tri godine obrazovanja. Također molimo da se smanji broj planiranih učenika za upis u CNC operatere sa 24 na 20. Razlog je također nedovoljan broj industrijskih/obrtničkih radionica za obavljanje praktične nastave na području grada i okolice. S poštovanjem, Mirela Brlić-Trnka, prof. ravnateljica Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška Nije prihvaćen Prema dostavljenim podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u Brodsko-posavskoj županiji ima dovoljan broj raspoloživih mjesta kod poslodavaca.
59 Ivan Zvonimir Ivančić ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, za Prehrambeno-tehnološku školu u Zagrebu strukturom upisa predviđen je upis dva razredna odjela, odnosno 52 učenika, u program Tehničar nutricionist (odjel za sportaše) i jedan razredni odjel, odnosno 26 učenika za program Tehničar nutricionist. S obzirom na interes za upis iskazan prethodnih godina, predlažem promjenu, odnosno da strukturom upisa bude ponuđen jedan razredni odjel (26 učenika) za program Tehničar nutricionist (odjel za sportaše) te dva razredna odjela (52 učenika) za program Tehničar nutricionist. S poštovanjem, Stručni suradnik pedagog: Ivan Zvonimir Ivančić, mag. paed. et mag. educ. hist. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
60 MARKO PROSOLI ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, bio sam u upisnoj komisiji prošle školske godine u svom učeničkom domu i ono što je predstavljalo problem je to što putem platforme e-upisi nikako nismo mogli upisati učenike kojima nismo bili prvi izbor, a odustali su od svog prvog izbora. Bilo bi lijepo da se taj problem riješi jer bi i nama djelatnicima i učenicima ta ispravka olakšala upise. Hvala Primljeno na znanje Kopmentar nije predmet ove rasprave s obzirom da se odnosi na upis u učenički dom.
61 MIRELA MARIČIĆ   OPĆE ODREDBE , V. Poštovani, Temeljem upute našeg osnivača - SDŽ koja je dobila dopis HZZ-a, Službe za profesionalno usmjeravanje u kojem su obavjšteni o potrebi otvaranja programa administrator ( 068193) za učenike s teškoćama u razvoju ( učenici s invaliditetom- motorička oštećenja, slabovidnost...), a koji se ne nalaze u predloženoj Strukturi upisa Komercijalno-trgovačke škole Split, a imamo rješenje o izvođenju navedenog zanimanja predlažemo da uvrstite taj program u Strukturu upisa Komercijalno-trgovačke škole Split kao dodatan razred s upisnom kvotom od 10 učenika za školsku godinu 2022./2023. Srdačno i s poštovanjem, Ravnateljica Komercijalno–trgovačke škole Split: dr.sc. Mirela Maričić Tel: +385 (0)21 386 829 Mob: +385 (0)91 366 76 44 Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
62 Ornela Malogorski   OPĆE ODREDBE , V. Poštovani kolege i kolegice, Dodatak Odluci je s lijeve strane, pod Ostali dokumenti (u sivom području). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na odgovoru i sudjelovanju.
63 Drago Mihaljević   OPĆE ODREDBE , V. Tako je, gdje možemo vidjeti Dodatak ovoj odluci? Primljeno na znanje Odgovoreno. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
64 BOŽENA KUSANIĆ   OPĆE ODREDBE , V. "koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio." - gdje možemo vidjeti Dodatak? Primljeno na znanje Odgovoreno. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
65 Marinela Fabijan Gašparević TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE , VIII. Poštovani, podržavam komentar kako bi prije odluke o upisu učenika u srednju školu trebala uslijediti dobra profesionalna orijentacija učenika. S profesionalnim informiranjem trebalo bi krenuti već u nižim razredima osnovne škole kako bi se učenici upoznali s različitim zanimanjima, a istovremeno raditi na prepoznavanju vlastitih interesa, sposobnosti i vještina. Tada bi se stvorila dobra podloga učenicima za profesionalno savjetovanje u višim razredima i odluka o upisu učenika u srednju školu bi bila kvalitetnija i ispravnija za svakog pojedinca. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
66 Ružica Halovanić TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE , VIII. Poštovani, moj komentar ima veze za profesionalnom orijentacijom i koracima prije samog upisa (radi smanjenja stresa i frustracija). Mislim da bi svi učenici trebali biti obuhvaćeni obaveznim testiranjem tijekom 8. razreda kako bi se što kvalitetnije i ozbiljno pripremili za sam odabir i upis u srednju školu. Dakle, to bi trebao biti nulti korak pri upisu u SŠ. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
67 Pravobranitelj za djecu RH UPISNI ROKOVI , X. U točki X. i XI. u tablici kojom se utvrđuju aktivnosti i rokovi vezani uz upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. u ljetnom i jesenskom upisnom roku, predlažemo preispitati rokove za provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata, brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete i unos prigovora. Primjerice, u ljetnom upisnom roku, rok za provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata je od 3.7.-6.7.2023, s time da se s liste brišu kandidati koji nisu zadovoljili, a prigovor se može unijeti nakon toga 7.7. zbog čega se 10.7. objavljuje konačna ljestvica poretka. Nejasno je zašto se brisanje kandidata s liste koji nisu zadovoljili ne provodi nakon unosa i rješavanja prigovora, što nam se čini manje stresno za djecu. U praksi će ovako doći do brisanja kandidata s liste, nakon čega se ulaže prigovor i ako prigovor bude uvažen ljestvica poretka se opet mijenja i utvrđuje konačna ljestvica poretka zbog čega može doći do zabuna, nedoumica i dodatnog stresa kod djece i roditelja. Također, primjećujemo da su spomenuti rokovi u ljetnom i jesenskom upisnom roku vrlo kratki, a uz to uključuju i dane vikenda, pa ih predlažemo preispitati i prilagoditi kako bi se djeci olakšao postupak prijava i upisa. Nije prihvaćen Kandidatima se omogućuje unos prigovora direktno kroz aplikaciju za upise na način da se prigovori unose nakon brisanja kandidata upravo kako bi kandidati mogli uložiti prigovor nakon cijelog upisnog postupka, npr. u slučaju da je kandidat obrisan s ljestvica ne vlastitom greškom. Upravo stavljanjem datuma unosa prigovora nakon datuma brisanja kandidata s lista dajemo mogućnost ulaganja prigovora i potencijalnim kandidatima koji bi eventualno mogli biti oštećeni postupkom brisanja kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista. Kada bi taj datum bio ranije, otvara se mogućnost da jedan dio kandidata koji su obrisani ne svojom greškom ne mogu uložiti prigovor. Dodatno, želimo naglasiti da CARNET-ov Helpdesk i Ministarstvo obrađuju svaki upit i prigovor pristigao putem aplikacije, na mail ili telefonski, tijekom cijelog upisnog postupka. Dakle, u bilo kojem trenutku postupka, ako kandidat ili roditelj/skrbnik ulože valjani prigovor na bilo koji način, taj se zahtjev obrađuje promtno, neovisno o tome što je propisan datum za ulaganje prigovora. Napominjemo da ako je kandidat oštećen, to se rješava neovisno o trenutku postupka upisa u srednje škole.
68 Dawn Helen Habijan UPISNI ROKOVI , X. Poštovani, predlažem da se datum za završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere zaključava do 28.06 kao i prošle godine. Onda provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata isto može biti ranije sa zaključivanjem do 03.07.2023. Prema ovog prijedloga prijemni su dosta kasnije nego prethodne godine. Lijep pozdrav. Nije prihvaćen Poučeni višegodišnjim iskustvom vođenja e-upisa u srednje škole, pokazalo se kako je kandidatima potrebno barem dva do tri dana kod prijave programa s ranijim rokom prijave. Kada bismo stavili da se zaključa 28. 06., to bi značilo da kandidati imaju tek nekoliko sati za prijave. Prošle godine je prijava bila do 28. 06., zato što je prijava programa krenula ranije – 25. 06. 2022.
69 NATALIJA KNEZIĆ-MEDVEDEC UPISNI ROKOVI , X. Poštovani, slažem se sa svim predloženim. Pozdravljam ukidanje ispisa prijavnica te predlažem skraćenje roka na 3 dana za dostavu upisnica. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.
70 Ivana Vojnović UPISNI ROKOVI , X. Poštovani, mišljenja sam da bi trebalo skratiti rok za dostavu dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole na tri dana, odnosno od 10. 7. do 12. 7. 2023. godine (rok za dostavu dokumenata je i prošle školske godine bio tri dana, od 11. 7. do 13. 7. 2022.g.). Tri dana su i više nego dovoljna za obavljanje upisa, tim više što se upis može obaviti i elektronskim putem. S poštovanjem, Ivana Vojnović Nije prihvaćen Škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole. Nije moguće svim školama ograničiti rok za dostavu upisnica i ostale dokumentacije s obzirom da neki učenici za upis moraju donijeti dokumentaciju za čije je ishođenje potrebno više vremena. Stoga, škole će same odlučiti o roku dostave, sukladno dosadašnjem iskustvu te ga definirati natječajem.
71 Jelena Bekavac Krčadinac UPISNI ROKOVI , X. Poštovani, pohvaljujem što ste nakon toliko godina postojanja elektroničkog upisa u srednju školu ukinuli potpisivanje prijavnica u osnovnoj školi (to smo radili nakon što se zaključaju svi podaci i objavi konačna ljestvica poretka). To je stvarno bio jedan nepotrebni administrativni dio, jer sve što je učenik odabrao je trajno upisano u aplikaciji srednje.e-upisi.hr i svaki roditelj ima obvezu biti upoznat s djetetovim odabirom srednjih škola. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
72 Pravobranitelj za djecu RH UPISNI ROKOVI , XI. U točki X. i XI. u tablici kojom se utvrđuju aktivnosti i rokovi vezani uz upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. u ljetnom i jesenskom upisnom roku, predlažemo preispitati rokove za provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata, brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete i unos prigovora. Primjerice, u ljetnom upisnom roku, rok za provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata je od 3.7.-6.7.2023, s time da se s liste brišu kandidati koji nisu zadovoljili, a prigovor se može unijeti nakon toga 7.7. zbog čega se 10.7. objavljuje konačna ljestvica poretka. Nejasno je zašto se brisanje kandidata s liste koji nisu zadovoljili ne provodi nakon unosa i rješavanja prigovora, što nam se čini manje stresno za djecu. U praksi će ovako doći do brisanja kandidata s liste, nakon čega se ulaže prigovor i ako prigovor bude uvažen ljestvica poretka se opet mijenja i utvrđuje konačna ljestvica poretka zbog čega može doći do zabuna, nedoumica i dodatnog stresa kod djece i roditelja. Također, primjećujemo da su spomenuti rokovi u ljetnom i jesenskom upisnom roku vrlo kratki, a uz to uključuju i dane vikenda, pa ih predlažemo preispitati i prilagoditi kako bi se djeci olakšao postupak prijava i upisa. Nije prihvaćen Kandidatima se omogućuje unos prigovora direktno kroz aplikaciju za upise na način da se prigovori unose nakon brisanja kandidata upravo kako bi kandidati mogli uložiti prigovor nakon cijelog upisnog postupka, npr. u slučaju da je kandidat obrisan s ljestvica ne vlastitom greškom. Upravo stavljanjem datuma unosa prigovora nakon datuma brisanja kandidata s lista dajemo mogućnost ulaganja prigovora i potencijalnim kandidatima koji bi eventualno mogli biti oštećeni postupkom brisanja kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista. Kada bi taj datum bio ranije, otvara se mogućnost da jedan dio kandidata koji su obrisani ne svojom greškom ne mogu uložiti prigovor. Dodatno, želimo naglasiti da CARNET-ov Helpdesk i Ministarstvo obrađuju svaki upit i prigovor pristigao putem aplikacije, na mail ili telefonski, tijekom cijelog upisnog postupka. Dakle, u bilo kojem trenutku postupka, ako kandidat ili roditelj/skrbnik ulože valjani prigovor na bilo koji način, taj se zahtjev obrađuje promtno, neovisno o tome što je propisan datum za ulaganje prigovora. Napominjemo da ako je kandidat oštećen, to se rješava neovisno o trenutku postupka upisa u srednje škole.
73 Ines Sakač ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024., PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Poštovani, u tablici prijava kandidata s teškoćama nije naveden datum kada se unos podataka zaključuje: Nadalje, ukoliko učenik s teškoćama ima pravo i na bodove od strane HNS, prema datumima koji se preklapaju nije vidljivo hoće li isto biti moguće. 27.6. je navedeni datum rangiranja učenika s teškoćama te je naveden i datum 27.6. za učenike sportskih razreda kao datum unosa zaprimljenih rang lista te dodjeljivanje bodova kandidata. Ukoliko kandidatima s teškoćama neće biti omogućen pravovremen unos sportskih bodova HNS-a, na kandidatima s teškoćama vrši se diskriminacija. Lijep pozdrav Nije prihvaćen Ako se misli na unos prijava programa kandidata s teškoćama u razvoju, taj datum je propisan: “Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav” i završava 21. 06. Kandidatima s teškoćama u razvoju koji će prijaviti razredne odjele za sportaše, bit će dodijeljeni bodovi za upis razrednih odjela za sportaše na vrijeme, prije objava konačnih ljestvica.
74 Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU , XII. Povlačenja završnih ocjena učenika osmih razreda s teškoćama u razvoju iz e -matice trebalo bi biti od 27.6. kako bi se ispoštovalo pravo učenika ili roditelja na žalbu na zaključnu ocjenu a sukladno članku 76, stavak 1 Zakona o odgoju i obrazovanju u kojem se navodi da učenici ili roditelji koji nisu zadovoljni zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta imaju pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev učiteljskom odnosno nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom. Osim toga, učitelji škola koje rade u dvije smjene ne stignu zaključiti 21.6. ocjene, održati razredna vijeće i unijeti ocjene u e maticu te obavijestiti roditelje kako bi iskoristili pravo na žalbu. Prošla godine je bila vrlo stresna i organizacijski je bilo gotovo nemoguće odraditi kvalitetno pripremu za prijave. Naš prijedlog je da postupak prijava i rangiranja učenika s teškoćama u razvoju u sustavu pomakne na period od 27.6. do 29.6. Sigurni smo da takva promjena neće ugroziti pravovremeno provođenje ljetnog upisnog roka i isto tako smo sigurni da će koristiti svim ustanovama u kojima se školuju djeca s teškoćama u razvoju. Voditeljica OŠ Poliklinike SUVAG Koraljka Bakota Nije prihvaćen Budući da učenici s teškoćama u razvoju, odnosno težim zdravstvenim teškoćama imaju pravo ranijeg rangiranja od ostalih učenika (zbog smanjivanja broja upisnih mjesta u razrednim odjelima za ostale učenike), nije moguće pomicanje datuma na sam kraj lipnja. U tom bi slučaju odabir programa obrazovanja za ostale učenike započinjao tek sredinom srpnja, a upisi u srednje škole završavali bi početkom kolovoza.
75 DAVOR MENON PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU , XII. Poštovani, iz razloga organizacije dolaska učenika na dodatne provjere smatram da nije preporučljivo datum za "Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav upisa" u jesenskom roku prijava za kandidate s teškoćama u razvoju staviti u nedjelju. Također je i nepotreban trošak dodatno plaćati rad nedjeljom djelatnika u školama. Nije prihvaćen Budući da se radi se vrlo malom broju kandidata, za njih je moguće organizirati, ispraviti i unijeti rezultate u sustav unutar nekoliko sati. Pomicanjem na ponedjeljak 21. 08. skratili bismo upisni postupak za redovite kandidate.
76 Marin Perinić PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU , XVII. Predlažem sljedeću izmjenu članka: (3) Učenik potvrđuje svoj upis putem sigurnog autentifikacijskog postupka putem mrežne stranice NISpuSŠ-a (https://srednje.e-upisi.hr), pri čemu koristi svoj TAN i/ili vjerodajnice e-Građanina za potvrdu identiteta, dok roditelj/skrbnik potvrđuje upis putem vjerodajnica e-Građanina. U slučaju nemogućnosti pristupa sustavu e-Građanin, roditelj/skrbnik može ispisati upisnicu s mrežne stranice NISpuSŠ-a, potpisati je i predati u srednju školu. Sve potrebne informacije koje se nalaze na upisnici bit će dostupne u sustavu NISpuSŠ, uz mogućnost dodavanja dodatnih polja koje odredi škola. Ova izmjena članka omogućila bi sigurniji i brži proces potvrde upisa. Korištenje autentifikacijskih postupaka koji se temelje na TAN-u i vjerodajnicama e-Građanina osigurava da su podaci autentični i da ih je potvrdio samo učenik i roditelj/skrbnik. Također, automatizacija procesa putem prenošenja podataka iz sustava NISpuSŠ-a na upisnicu štedi vrijeme i smanjuje mogućnost pogrešaka. Nije prihvaćen Prijedlog se odnosi na gotovo 100% kandidata koji su maloljetni i koji uglavnom ne posjeduju vjerodajnice e-Građana. Velik dio podataka automatizmom se prenosi iz NISpuSŠ-a na upisnicu, a u tijeku su i daljnje automatizacije tog procesa za iduću školsku godinu. Također, za sljedeću školsku godinu razmatra se prijedlog modernizacije autentifikacijskog postupka na način da se ne ispisuje upisnica.
77 Slavko Marčinko PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU , XVII. U kalendaru je navedeno da se dokumenti koji su uvjet za upis mogu dostaviti elektronski putem srednje.e-upisi.hr. Znači li to da se navedeni dokumenti više ne dostavljaju na e-adrese srednjih škola kao jedna od mogućnosti? Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na upitu. Dostava dokumentacije bit će dodatno pojašnjena. Navedeno se odnosi samo na upisnice. Potvrda liječnika školske medicine i potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i dalje se moraju dostavljati na e-adrese srednjih škola ili fizički na propisani datum.
78 Pravobranitelj za djecu RH USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA , XVIII. Za razliku od prethodne školske godine, u ovom Prijedlogu odluke izostavlja se mogućnost da škola uz odobrenje nadležnog ministra u NISpuSŠ-u poveća broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi u slučaju da „više učenika ostvari jednak broj bodova i nalazi se na istome mjestu konačne ljestvice poretka u razrednom odjelu, a njihovim bi upisom bio premašen ukupan broj od broja učenika odobrenih u tom razrednom odjelu u Strukturi“. Nejasno je zašto je ovaj slučaj izostavljen iz kruga slučajeva u kojima se može povećati broj upisnih mjesta u Strukturi te kako će škole postupati ako više učenika ostvari isti broj bodova i nalaze se na istom mjestu konačne ljestvice poretka, pri čemu može doći do nemogućnosti upisa učenika koji su ostvarili isti broj bodova. Smatramo da je potrebno preispitati ove slučajeve i u nedostatku drugačijeg rješenja zadržati mogućnost koja je bila predviđena u točki XVIII. st. (3) podstavku 2. prošlogodišnje Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Uz točku XVIII. st (7) Kao i prethodnih godina, koristimo priliku spomenuti da promjena strukture, broja razrednih odjela i broja učenika u razrednim odjelima, između ljetnog i jesenskog upisnog roka, može ugroziti ostvarenje najboljeg interesa djeteta. Potrebno je stoga da osnivači i Ministarstvo znanosti i obrazovanja planiraju strukturu, broj razrednih odjela i broj učenika u razrednim odjelima pravovremeno i odgovorno prema djeci kako djeca ne bi snosila posljedice neodgovarajućeg planiranja i pogrešne procjene odraslih. Ako se ipak zbog objektivnih okolnosti javi potreba promjene u nekom od planiranih elemenata tijekom upisnog postupka, potrebno je voditi prvenstveno računa o najboljem interesu djece, pravovremeno informirati djecu i roditelje o promjeni te pomoći djeci pri prijavi i upisu u drugi odgovarajući program. Primljeno na znanje Pravilnikom o elementima I kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škola (Narodne novine, broj 49/15, 47/17 I 39/22) člankom 6. stavkom 6. propisano je da ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodovaiI ostvaruju pravo na poseban element vrednovanja upisuju se svi kandidati. Ministarstvo će voditi računa o dobrobiti djece u slučaju ukidanja pojedinog programa obrazovanja u razdoblju između ljetnog i jesenskog roka te će učenicima dati punu podršku oko izbora drugog programa.
79 DALIBOR RAŠIĆ ZAVRŠNE ODREDBE   , XXI. Zašto se, na ovakav način, uvodi mogućnost povećanja broja učenika u rezrednim odjelima i zašto NAKON naknadnog upisa? Po kojim uvjetima će biti odobreno povećanje? Nije prihvaćen Ministarstvo je i prethodnih godina odobravalo povećanje broja učenika u razrednim odjelima nakon naknadnog upisnog roka (npr. za učenike povratnike iz inozemstva) te je jedina izmjena u tome što će se umjesto pisane suglasni, upis učenika u e-Maticu smatrati suglasnošću Ministarstva.