Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Odluci o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2023./2024.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za djecu RH ODLUKU O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. U pogledu karaktera akta kojim se odlučuje o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2023./2024., smatramo da bi umjesto odluke kojom se ova materija uređuje i uvjeti prijama učenika u učeničke domove propisuju samo za jednu školsku godinu, trebalo donijeti podzakonski propis trajnijeg karaktera. Odluka koja se donosi za svaku školsku godinu podložna je promjenama u načinu dodjeljivanja i raspodjele bodova te stvara neizvjesnost za djecu i roditelje. Neupoznavanje djece s uvjetima za prijam u vrijeme kad trebaju donositi odluke koje se tiču njihova daljnjeg obrazovanja, ugrožava ostvarenje prava djece na sudjelovanje u kreiranju politika i strategija koje se izravno tiču njihova obrazovanja. Također, primjena uvjeta s kojima dijete nije bilo upoznato u trenutku kad je trebalo donositi odluke koje će imati posljedice na njegovo obrazovanje u budućnosti, utječe i na pristup obrazovanju i može ugroziti jednakost obrazovnih šansi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
2 Ksandra Sinožić ODLUKU O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, slažem se s odlukom o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2023./24. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
3 Vedran Lakovic ODLUKU O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. Poštovani, smatram da je potrebno da se u turističkome gradu omogući upis 1.razreda jezične gimnazije zbog potreba u turizmu. Lp, Vedran Laković Primljeno na znanje Navedeni prijedlozi nisu predmet ove Odluke. Upućujemo Vas da je Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. objavljena u “Narodnim novinama”, broj 55/23.
4 Elizabeta Uhač OPĆE ODREDBE, Članak 2. Poštovani, vezano uz stavak 3., ako se, na primjer, učenik iz BiH upisuje u prvi razred srednje škole, on će dobiti pristup NISpuSŠ, a time i ISPUUD. Ako učenik na taj način ostvari pravo upisa u učenički dom, nije li onda suvišno tražiti suglasnost osnivača za tog učenika? Ili se ova odredba odnosi samo na upis učenika viših razreda koji se primaju na zamolbu? Prihvaćen Odredba se odnosi samo na upis učenika viših razreda koji se primaju na temelju zamolbe.
5 MATIJA BUDIMIR PRIJAVA UČENIKA U UČENIČKI DOM, Članak 3. Poštovane/poštovani, ovim putem predlažem izmjene u obracu upisnice: 1. U kategoriji Prebivalište učenika treba navoditi ulicu i broj, dakle da to sustav sam povlači iz odgovarajuće baze - prebivalište učenika kao fizičke osobe uključuje i ulicu i broj, može pomoći u radu s učenikom i komunikaciji s roditeljima (različite adrese iz raznih razloga), 2. Promijeniti naziv kategorije u Ime i prezime majke, djevojačko prezime (ako je različito do trenutnog) - trenutno dolazi do zabuna, problem dostave pošte, 3. Dodati kategorije zanimanje majke i oca (zvanje - stečeno obrazovanje, zanimanje - posao koji se obavlja) - može pomoći u radu s učenikom i komunikaciji s roditeljima, treba upisivati u matičnu knjigu, 4. Promijeniti naziv kategorije u AdresE roditelja/skrbnika - zbog rastavljenih roditelja, razvedenih roditelja, maćeha, očuha, 5. Promijeniti naziv kategorije u E-pošte roditelja/skrbnika - obrazloženje pod 4., 6. Promijeniti naziv kategorije u Telefonski brojevi (mobilni) roditelja - skrbnika - obrazloženje pod 4. te činjenica da postoje neki roditelji koji koriste samo fiksne telefone. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
6 Goran Knežević PRIJAVA UČENIKA U UČENIČKI DOM, Članak 3. Jezično je bolje: "(1)Učenici prvih razreda srednjih škola prijavljuju se..." Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
7 Martina Zubčić IZRAVNI PRIJAM U UČENIČKI DOM, Članak 5. djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u školskoj godini 2023./2024. imaju koliko godina? Primljeno na znanje Pravo izravnog smještaja u učenički dom ili pravo na dodatne bodove učenici ostvaruju u skladu s člankom 126. važećeg Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21).
8 LIVIJA GRUBIŠIĆ ELEMENTI VREDNOVANJA I UTVRĐIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA , Članak 6. Vezano za stavak 3., Učenički dom ne može primiti više učenika nego je raspisano u natječaju. Jednostavno, nije moguće dodati novi krevet u sobu, ali ni eventualno predvidjeti koliko bi učenika moglo imati isti broj bodova. Potreban je dodatan kriterij. Nije prihvaćen Učenički domovi u suradnji s osnivačem planski, na osnovu analize potreba upisa u učenički dom tijekom prethodnih godina, racionalno planiraju broj mjesta za upis vodeći računa o upisu svih učenika koji ostvaruju pravo na upis.
9 Učenički dom ELEMENTI VREDNOVANJA I UTVRĐIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA , Članak 6. Predlažem da se propiše dodatni element vrednovanja za učenike na zadnjem mjestu ljestvice te da taj kriterij bude udaljenost u kilometrima od mjesta prebivališta do učeničkoga doma. Martina Tišljar. Nije prihvaćen Sukladno članku 13. ove Odluke o posebnostima upisa učenika svih razreda srednje škole koje nisu predviđene odredbama ove Odluke odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma na temelju podnesene zamolbe učenika/roditelja/skrbnika za prijam učenika u učenički dom.
10 TONI ERDFELD ELEMENTI VREDNOVANJA I UTVRĐIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA , Članak 6. Slažem se s komentarima kolegica. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
11 Željka Mišetić ELEMENTI VREDNOVANJA I UTVRĐIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA , Članak 6. Kako su već i navele kolegice, u učenički dom ne možemo primiti više učenika od prijavljenog broja slobodnih mjesta. Svaki učenički dom ima svoj smještajni kapacitet te sve iznad tog broja narušava kvalitetu stanovanja. Nije prihvaćen Učenički domovi u suradnji s osnivačem planski, na osnovu analize potreba upisa u učenički dom tijekom prethodnih godina, racionalno planiraju broj mjesta za upis vodeći računa o upisu svih učenika koji ostvaruju pravo na upis.
12 Elizabeta Uhač ELEMENTI VREDNOVANJA I UTVRĐIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA , Članak 6. Vezano uz stavak 3., učenički dom ne može primiti više učenika nego što ima slobodnih mjesta. Nije prihvaćen Učenički domovi u suradnji s osnivačem planski, na osnovu analize potreba upisa u učenički dom tijekom prethodnih godina, racionalno planiraju broj mjesta za upis vodeći računa o upisu svih učenika koji ostvaruju pravo na upis.
13 Elizabeta Galić-Papić ELEMENTI VREDNOVANJA I UTVRĐIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA , Članak 6. U učenički dom nije moguće primiti više učenika nego što je objavljeno u natječaju. Nije jednostavno "dodati krevet i ormar" u sobu učenika. Predlažem dodatni kriterij koji bi dao prednost jednom od kandidata (npr. više aktivnosti slobodnog vremena ili npr. sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima) Nije prihvaćen Učenički domovi u suradnji s osnivačem planski, na osnovu analize potreba upisa u učenički dom tijekom prethodnih godina, racionalno planiraju broj mjesta za upis vodeći računa o upisu svih učenika koji ostvaruju pravo na upis.
14 MATIJA BUDIMIR DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA, Članak 8. Poštovane/poštovani, mišljenja sam da vladanje nije dovoljno vrednovano te da je poželjno uzimati u obzir samo sedmi i osmi razred iz više razloga: brze promjene učenika te dobi, recentno vladanje kao bitno (bitnije), mogućnost da je neki učenik imao vrlo loše prilike u svojoj okolini (koje su se promijenile nabolje ili je učenik našao u sebi motivaciju/snagu da promijeni svoje vladanje nabolje), nagrađivanje onih koji su popravili vladanje i dr. (svjestan sam mogućnosti da bi bolje ocjene iz vladanja u sedmom i osmom razredu mogle biti rezultat pritiska na učitelje te mogućnosti da se zbog promjena u okolini učenika na lošije vladanje učenika koji je bio uzoran u petom i šestom promijeni prema lošijem). Predlažem sljedeće: - za ocjenu vladanja uzorno u sedmom i osmom razredu, za svaki razred posebno, učenik ostvaruje dodatna četiri (4) boda, - za ocjenu vladanja dobro u sedmom i osmom razredu, za svaki razred posebno, učenik ostvaruje dodatan jedan (1) bod. Iako ocjena iz vladanja dobro često znači da je učeniko vladanje, zapravo, bilo loše, treba, ipak, napraviti razliku prema učenicima čije je ocjena iz vladanja bila loše. Ne bih ulazio u pitanje kriterija, jer bi se to moglo i za ocjene. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
15 INES MAUROVIĆ DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA, Članak 8. Smatram da je previše dodatnih 15 bodova za deficitarno zanimanje, što će staviti u neravnopravan položaj učenike drugih škola i zanimanja. Domovi koji imaju mali broj slobodnih mjesta tako će biti prinuđeni primati npr. samo učenike medicinske škole, dok će ostali biti zakinuti bez obzira na trud i zalaganje te izvrsne ocijene tijekom OŠ. Već smo prošle školske godine imali apsurdnu situaciju da su ispod crte ostali učenici koji su svih 8 razreda bili odlikaši, a posljednje razrede završili s prosjekom 5,00. Dodatni bodovi za "otežane uvjete obrazovanja" i npr. nejasne kriterije "dugotrajne teške bolesti učenika ili roditelja" gdje bi članovi upisnog povjerenstva trebali procijeniti što spada u tu kategoriju i dodatno bodovati, također su problem. Da se vratimo na deficitarna zanimanja koja se boduju sukladno Preporukama HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, a što će ove godine biti presudno za prijem u dom. Deficitarna zanimanja u tom su dokumentu iznesena po gradovima, a ne za čitavu županiju. Je li dosta da je neko zanimanje deficitarno u samo jednom od gradova da se smatra deficitarnim za cijelu županiju? Što je sa zanimanjem npr. laboratorijskog tehničara koje se ne nalazi u Preporukama HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku, budući da taj smjer do sada nije postojao, niti je bilo moguće školovanje u Istarskoj županiji, a upravo je i otvoreno usmjerenje zato što je to zanimanje deficitarno? Smatram da bi bilo dobro jasno definirati deficitarna zanimanja po županijama i unijeti podatke u aplikaciju e-upisi, kako bi se bodovi automatski dodavali (ne ovisili o članovima povjerenstva i njihovom snalaženju i razumijevanju tog kriterija). Pored ostalog, kod bodovanja dodatnih elemenata vrednovanja, kako dokazati da se brat ili sestra školuju i stanuju izvan mjesta stalnog prebivališta u slučaju studenata 1. godine studija, koji do datuma prijave u dom ne mogu priložiti valjanu potvrdu? Skrećem pažnju i na to da više ne postoje Centri za socijalnu skrb (čija se rješenja i potvrde traže u Odluci), već Hrvatski zavod za socijalni rad ("Centri za socijalnu skrb prestaju s radom s 31. prosinca 2022. godine i od 1. siječnja 2023. godine njihove poslove preuzima Hrvatski zavod za socijalni rad." stoji informacija na e-Građani, pod Sustav socijalne skrbi). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Svake godine prije početka prijave i upisa učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove provode se edukacije svih dionika procesa upisa odnosno upisnih povjernstava osnovnih i učeničkih domova.
16 Pravobranitelj za djecu RH DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA, Članak 8. U članku 8. primjećujemo da nisu propisani dodatni elementi vrednovanja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja su smještena u institucije i u udomiteljske obitelji. Smatramo da je ta kategorija djece nepravedno izostavljena iz kategorije djece koja dobivaju dodatne bodove zbog posebnih osobnih i/ili obiteljskih okolnosti. Stoga, smatramo potrebnim i predlažemo predvidjeti dodatne bodove za prijam u učeničke domove i za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja su smještena u institucijama i u udomiteljskim obiteljima. U članku 8. st. 1. podst. 6. alineji 6. predviđa se dodatnih 10 bodova za učenike koji žive uz samohranog roditelja korisnika socijalne skrbi pri čemu se u zagradi definira pojam samohranog roditelja kao roditelja koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga. Spomenutu definiciju samohranog roditelja potrebno je uskladiti s definicijom samohranog roditelja iz Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 18/22, 46/22, 119/22). Sukladno članku 15. točki 4. Zakona o socijalnoj skrbi, samohrani roditelj je roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava. Dakle, da bi se roditelj smatrao samohranim, spomenuta zakonska definicija ne predviđa uvjet da roditelj nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici. Naime, postoje životne situacije u kojima je roditelj u braku ili izvanbračnoj zajednici, no ipak se može smatrati samohranim roditeljem, odnosno roditeljem koji sam uzdržava dijete, kao što je primjerice slučaj obitelji u kojoj je jedan roditelj na izdržavanju kazne zatvora. Smatramo da je potrebno uzeti u obzir činjenicu da je, primjerice, roditelj koji je na izdržavanju kazne zatvora odsutan i onemogućen skrbiti za dijete u ostvarivanju svakodnevnih životnih potreba i u izvršavanju svojih roditeljskih obveza i odgovornosti. Smatramo potrebnim uzeti u obzir da prema Zakonu o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) okolnost izdržavanja kazne zatvora ne predstavlja nužno razlog za otkaz ugovora o radu ili prestanak ugovora o radu. Iako okolnost izdržavanja kazne zatvora, pod određenim uvjetima, može biti razlog za otkaz ugovora o radu što u svakom pojedinom slučaju procjenjuje poslodavac, zbog čega taj roditelj u tom slučaju ostaje nezaposlen, u kontekstu ostvarivanja prava i mogućnosti prijama učenika u učenički dom, smatramo potrebnim prvenstveno voditi računa o činjenici da samo jedan roditelj živi s djetetom, skrbi za dijete i sam ga uzdržava. Zbog izdržavanja kazne zatvora od strane jednog roditelja i posljedica koje iz toga proistječu za obitelj i dijete, posljedično je u bitno drugačijem položaju od zaposlenog ili nezaposlenog roditelja i onaj roditelj s kojim dijete u tim okolnostima živi, a na kojem je znatno veći teret obveza i odgovornosti za dijete. Smatramo da dijete ne bi smjelo trpjeti posljedice navedenih okolnosti na strani roditelja koje, ako se u životnim situacijama koje se tiču djetetove dobrobiti ne uzmu u obzir, ukazuju na moguću neizravnu diskriminaciju po obiteljskom statusu zabranjenu člankom 2. Konvencije o pravima djeteta i člankom 4. stavkom 2. Zakona o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, br. 85/08, 112/12). Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
17 MATIJA BUDIMIR UPISNI ROKOVI, Članak 10. Poštovane/poštovani, s primanjem potvrda liječnika obiteljske medicine u tako postavljenim rokovima (zajedno s dostavom uspinica) bilo je, dosad, problema. Jedan broj roditelja ne shvati da to trebaju, neki drugi misle da je ta potvrda ista kao potvrda specijalista medicine rada (potrebne za upis u neke srednje škole), a treći, jednostavno, to izbjegnu napraviti. Onda nastane problem jer su roditelji već na godišnjem ili ne mogu u rokovima do svojih obiteljskih liječnika. Predlažem da se to izmijeni, a ponudio bih dva moguća rješenja: A) potvrda obiteljskog liječnika dostavlja se od početka prijave odabranih domova ili, barem, od početka ispisa i dostave prijavnica (ako se one ne ukinu) pa do kraja dostave upisnica, B) potvrda obiteljskog liječnika dostavlja se do 3. 9. - dana kada (skoro svi) roditelji i učenici dolaze u dom (prijam učenika prvog razreda u dom, jer nastave počinje 4. 9.). Nije prihvaćen Rokovi za prijavu i upis učenika u učeničke domove prilagođeni su rokovima upisa učenika u I. razred srednje škole. Naime, učenici tijekom čitavog trajanja upisnog postupka imaju vremena ishoditi potvrdu svojeg liječnika obiteljske medicine.
18 MATIJA BUDIMIR UPISNI ROKOVI, Članak 10. Poštovane/poštovani, predlažem ukidanje ispisa i dostave prijavnica, kao što je to učinjeno za upis u srednje škole. Mnoge je roditelje i učenike bunila ta dvojnost/odvojenost prijavnice i upisnice. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
19 MATIJA BUDIMIR UPISNI ROKOVI, Članak 10. Poštovane/poštovani, budući da je u interesu učenika i roditelja čim prije završiti proces upisa u srednjeu školu i učenički dom (i riješiti se stresa), budući da polovicom srpnja počinje veći broj godišnjih odmora mnogih uključenih u proces upisa (roditelja, onih koji na neki način sudjeluju u izdavanju dodatne dokumentacije) te budući da je veći broj roditelja i učenika zainteresiran osobno posjetiti učenički dom koji upisuje za razliku od upisane škole, predlažem da se rokovi pomaknu unatrag. Time bi se postiglo da roditelji i učenici mogu istoga dana dostaviti dokumentaciju za upis i u školu i dom, odnosno posjetiti školu i dom. Predlažem sljedeće rokove: 1. Prijava odabranih domova: 4.-10. 7. 2. Dostava dokumentacije: 5.-7. 7. 3. Unos prigovora: 7. 7. 4. Brisanje s liste: 10. 7. 5. Ispis i dostava prijavnica: 10.-11. 7. (inače predlažem ukidanje ovog koraka) 6. Objava konačnih ljestvica: 12. 7. 7. Dostava dokumenata za upis: 12.-17. 7. 8. Objava slobodnih mjesta: 17. 7. Obrazloženje: Većina učenika znat će i prije 10. 7. koju će školu upisati ili, barem, u kojem će gradu biti škola koju će upisati, dakle odabir domova mogu obaviti prije 10. 7. Onaj manji broj učenika kojima će se objavom konačne liste za upis u srednju školu 10. 7. to promijeniti moći će promijeniti odabrane učeničke domove do kraja dana 10. 7., a imali bi još i 11. 7. za ispis i dostavu upisnica (kojih ukidanje predlažem). Učenici bi sa svojim roditeljima mogli 12. i 13. dostaviti dokumente za upis osobno (i time posjetiti školu i dom) na isti dan. Pretpostavljam da bi i bez intervencije Ministarstva (primjerice da 12. 7. moraju zaprimati) većina škola zaprimale dokumente barem 12. 7., ako već ne i 13. 7. Mislim da je bitno i učenicima koji ne će upisati dom u ljetnom roku (i njihovih roditeljima) da čim prije to saznaju i planiraju daljnje koraka, tako da je i datum objave slobodnih mjesta 17. 7. bolji od 20. 7. Hvala na razmatranju. Nije prihvaćen Rokovi za prijavu i upis učenika u učeničke domove prilagođeni su rokovima upisa učenika u I. razred srednje škole. Naime, učenici se u domove upisuju tek nakon upisa u srednju školu. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova Povjerenstava osnovnih škola i učeničkih domova. Datumi i koraci pri prijavama i upisima u učeničke domove su razrađeni na temelju višegodišnje prakse tako da učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima. Napominjemo da učenik/roditelj/skrbnik potpisane prijavnice i upisnce može učitati u Nacionalni informacijski sustav prijava I upisa u učeničke domove (NISPUUD) što ne iziskuje osobni dolazak učenika/roditelja/skrbnika u učenički dom.
20 Pravobranitelj za djecu RH UPISNI ROKOVI, Članak 10. U članku 10. predviđeni su vrlo kratki rokovi za unošenje prigovora u ljetnom i jesenskom upisnom roku, i to samo jedan dan, nakon čega se isti dan provodi i brisanje s liste kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete, a već drugi dan se provodi ispis i zaprimanje potpisanih prijavnica. Nejasno je kako će u tako kratkom roku biti moguć unos prigovora i odlučivanje o prigovorima, pa predlažemo produžiti te rokove. Primljeno na znanje Rokovi za prijavu i upis učenika u učeničke domove prilagođeni su rokovima upisa učenika u I. razred srednje škole. Naime, učenici se u domove upisuju tek nakon upisa u srednju školu. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova Povjerenstava osnovnih škola i učeničkih domova. Datumi i koraci pri prijavama i upisima u učeničke domove su razrađeni na temelju višegodišnje prakse tako da učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima. Napominjemo da redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak. U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a. Uzimajući u obzir činjenicu da se u učeničke domove upisuju učenici koji su upisali prvi razred srednje kao i rokove za prigovor odnosno ispravak podataka o učeniku propisane Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024., smatramo da su rokovi za prigovor prilikom upisa u učenički dom dovoljni za rješavanje eventualnih prigovora i ispravak podataka.
21 TONI ERDFELD UPISNI ROKOVI, Članak 10. Svakako bi trebalo omogućiti primanje prema listi umjesto ponovne prijave za jesenski rok. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
22 Elizabeta Uhač UPISNI ROKOVI, Članak 10. Vezano uz upisne rokove, za slučaj da netko od učenika koji su stekli pravo upisa odustane na ljetnom upisnom roku, umjesto da ostaju prazna mjesta za jesenski rok, smatram da bi bilo poželjno da se ljestvica samo pomakne. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
23 Pravobranitelj za djecu RH POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA, Članak 11. U članku 11. predviđeno je da učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNET-ovoj službi za podršku obrazovnom sustavu u roku i na obrascu za prigovor koji su dostupni na mrežnoj stranici ISPUUD-a, u slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci. Nejasno je kome i u kojem roku mogu prigovor podnijeti učenici i ostali kandidati u slučajevima u kojima se ne radi samo o potrebi ispravka netočno unesenih podataka, pa predlažemo i to propisati. Primljeno na znanje Prigovori se podnose na e-adresu helpdesk@skole.hr na obrascu i u roku koji će biti naznačen na mrežnoj stranici ISPUUD-a.
24 MATIJA BUDIMIR UPIS UČENIKA U UČENIČKI DOM , Članak 12. Poštovane/poštovani, formulacije u stavku 3. i 5. donekle su u suprotnosti. Predlažem sljedeće formulacije: (3) Učenik i njegov roditelj/skrbnik vlastoručnim potpisom na upisnici preuzimaju obvezu upisa u učenički dom. Učenici koji ne dostave potpisanu upisnicu u rokovima iz članka 10. ove Odluke gube pravo na upis u učenički dom u tom upisnom roku. (5) Dostavom učeničkom domu potpisanoga ugovora iz stavka 4. ovoga članka učenik se upisuje u učenički dom. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
25 INES MAUROVIĆ UPIS UČENIKA U UČENIČKI DOM , Članak 12. Čl. 12. st. 4. - "roditelj/skrbnik učenika dužan je potpisati ugovor o međusobnim pravima i obvezama s učeničkim domom u rokovima utvrđenim u članku 10. ove Odluke." - u članku 10. nisu navedeni ti rokovi Možda bi bilo najbolje domovima prepustiti određivanje rokova za potpisivanje ugovora, ovisno o njihovoj organizaciji upisa i npr. o tome traže li ovjeru potpisa kod javnog bilježnika i sl. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
26 Pravobranitelj za djecu RH ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 13. U članku 13. predlažemo razmotriti i, po potrebi, razraditi rješenje da o posebnostima upisa učenika svih razreda srednjih škola koje nisu predviđene odredbama ove odluke uz i/ili osim mogućnosti i ovlasti da o tome odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkog doma, odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove obrazovanja. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.