Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Maja Krčelić Petrović PRAVILNIK O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI Radim u gimnaziji u Zagrebu i profesor sam TZK. I ranije a posebno unazad 10 godina mnogi mladi sportaši odustaju od treninga i natjecanja , izlaze iz vrhunskog sporta jer ne mogu uskladiti sportske i školske obveze. Za upis na fakultet gledaju se osim rezultata na Maturi i ocjene koje kod mladih perspektivnih sportaša nerijetko nisu u najvišim prosjecima. Pored toga u mnogim školama nije uređen status mladih vrhunskih sportaša na odgovarajući način pa pozdravljam pravilnik o programu javnih potreba u sportu na nacionalnoj razini. Pravilnik se treba odnositi i na učenike i studente sportaše u sustavu sporta a i na parasportaše. Potrebno je da učeniku sportašu škola omogući minimalne standarde dualne karijere: odgovaranje po dogovoru, veći fond izostajanja s nastave ( što smo mi u našoj školi omogućili - no zna da nije tako u svim školama ). Na početku nastavne godine u mojoj školi , temeljem zamolbe učenika sportaša , dostavljene dokumentacije od sportskog kluba i/ili sportskog nacionalonog saveza utvrđuje se koje od navedenih minimalnih standarda dualne karijere škola može osigurati za učenika sportaša i o tome se donosi odluka na NV te o istoj budu obaviješteni roditelji i učenik sportaš. Škola bi mogla svojim aktom propisati minimalne standarde dualne karijere u sportu i sustav podrške za učenike sportaše ako se na nacionalnoj razini donese pravilnik. Ovako sve ostaje na dobroj volji pojedinih nastavnika i škola koje se trude naći način kako učenicima sportašima olakšati da usklade sportske i obrazovne obveze. Mnogi naši učenici su zahvaljujući ovakvom pristupu škole uspjeli nastaviti sportske karijere, ostvariti prava na stipendije , upisati željene fakultete. I danas imamo u školi nekoliko učenika koji prema kategorizaciji HOO-a imaju treću kategoriju u čemu vidimo i naš doprinos. Zato je izuzetno važno podržati ovaj pravilnik uz zamolbu da se propiše i jedna i druga mogućnost, odnosno da se odnosi uz pojam visoko učilište na cijeli obrazovni sustav "sporta, parasporta i sporta gluhih koji bi temeljem toga ostvarili pravo na odgovaranje po dogovoru i mogućnost dual karijere . " Maja Krčelić, prof.izvrsni savjetnik ( XI. gimnazija Zagreb) Primljeno na znanje Primjedba se ne odnosi na predmet ovoga Pravilnika s obzirom da se njime uređuju programi javnih potreba u sportu koje provode krovna sportska udruženja, sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja, izgradnju, obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina i programe javnih potreba u sportu koje provode lokalne i područne (regionalne) samouprave putem županijskih sportskih zajednica. Način pohađanja i završetka školovanja uređeni su Pravilnikom o načinu pohađanja i završetka obrazovanja sportaša propisuje se način pohađanja i završetka osnovnog te srednjoškolskog obrazovanja sportaša, parasportaša i gluhih sportaša.