Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Uredbe o mehanizmima financiranja u okviru sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ana Šparica Parić Uredbu o mehanizmima financiranja u okviru sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova Predlaže se članku 86. navedenog Zakona mijenjati stavak 6. tako da glasi: „Ako studijski program, odnosno visoko učilište nije akreditirano, od dana upisa studija određenog kandidata pa do dana završetka studija, nadležno tijelo će odbiti zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.“ Gore predloženom odredbom precizno bi se moglo utvrditi je li postojala valjana akreditacija u vrijeme studija i završetka studija za svakog pojedinog kandidata, a nadležnom tijelu znatno bi se olakšalo provođenje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije te donošenje odluke. Nije prihvaćen Zaprimljen komentar nije predmet ovog prijedloga Uredbe.