Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, SP-1 – Statističko izvješće o fakturiranom iznosu provizije / naknade 1. Polja Broj ovlaštenih zastupnika / posrednika u radnom odnosu na posljednji da izvještajnog razdoblja i polje Broj ovlaštenih zastupnika u drugom ugovornom odnosu na posljednji dan izvještajnog razdoblja – odnose li se i nadalje na broj ovlaštenih zastupnika isključivo za prodaju osiguranja? 2. Polje Broj ovlaštenih zastupnika u drugom ugovornom odnosu na posljednji dan izvještajnog razdoblja – koji se sve ugovorni odnosi ovdje podrazumijevaju? 3. Proširuje li se statističko izvješće i za društva za upravljanje mirovinskim fondovima i investicijskim fondovima? 4. Koje naknade ulaze pod Naknade s osnova poslova nuđenja udjela investicijskih fondova? Primljeno na znanje 1. DA 2. Svi koji nisu ugovori o radu (primjerice ugovor o djelu, ugovor o poslovnoj suradnji i sl.). 3. NE 4. Odnosi se na sve naknade koje proizlaze iz poslova nuđenja udjela investicijskih fondova.