Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Pozivu na iskazivanje interesa za razvoj i implementaciju pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture na ruralnim i slabo naseljenim područjima za projekt C2.3. R4-I2 Izgradnja pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture koje se planira sufinancirati iz Nacionalnog plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mario Dedic JAVNO SAVJETOVANJE Poštovani u ruralnim sredinama svakako je najslabija infrakstruktura koja ne može zasigurno pružiti bolju kvalitetu usluge a to govore i činjenice da ima jako puno prigovora prema operaterima baš isključivo radi zastarjele infrakstrukture koja ne može ponuditi bolju kvalitetu usluge.Moj prijedlog je da se pod priroitetom zasigurno stave sva ruralna područja u kojima treba graditi optičku infrakstrukturu a ne nadogradivanje repetitora sa 5G signalom koji zasigurno ne bude pomogao u kvaliteti usluga,stoga se nadam da će se uskoro raspisati natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju optičke mreže u ruralnim sredinama. Nije prihvaćen Predmetna investicija planirana je u skladu s opisom i ciljem investicije C2.3. R4-I2 Izgradnja pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Cilj predložene investicije je osigurati dostupnost gigabitnih mreža (VHCN uključujući i 5G mreže) u ruralnim i slabo naseljenim područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za gradnjom 5G mreža.
2 Krešimir Grgić JAVNO SAVJETOVANJE Forsiranje "digitalizacije" sela i to 5G mrežom sa mnoštvom odašiljača, štetnim mikrovalovima, kamerama i sl. je jedna ogavna ideja. Ono što je na selu lijepo je to što je tamo sve prirodno i analogno. Nije prihvaćen Opis i cilj predmetne investicije sadržan je u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, te je ista planirana u skladu s istim.
3 Ericsson Nikola Tesla d.d. JAVNO SAVJETOVANJE, 1.Uvod Predlažemo da se najmanja brzina preuzimanja od 30 Mbps izmijeni u najmanje 100 Mbps, a radi usklađivanja s "EU digital decade targets for 2025" gdje je navedeno "all European households, rural or urban, should have access to connectivity offering a download speed of at least 100 megabits per second (Mbps), which can be upgraded to gigabit speed". Nije prihvaćen Obzirom da se predmetna investicija financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, na provedbu iste primjenjuju se pravila Europske unije o državnim potporama. Predmetna pravila o državnim potporama sadržana su u aktima Europske komisije (uredbama i smjernicama). Na dodjelu državne potpore za predmetnu investiciju primjenjuju se uvjeti iz Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014. Navedena brzina preuzimanja od najmanje 30 Mbps usklađena je s člankom 52.a predmetne Uredbe.