Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ČEDOMIR TATALOVIĆ Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Prevelike izborne jedinice koje se prostiru kroz više županija, a vidimo da neke obuhvaćaju čak tri županije, nisu dobre i zbog toga što su kandidati biračima većinom nepoznati, osim u svojoj teritorijalnoj jedinici. Npr. sedma izborna jedinica obuhvaća jug Zagreba pa sve do sjevernih dijelova Rijeke. Gradski ili županijski vijećnik npr. Karlovca je možda poznat u svom gradu, ali je totalna nepoznanica u Rijeci i Zagrebu, osim ako se ne pojavljuje na državnoj televiziji i neće ga definitivno zaokružiti za parlament nitko van njegove županije. Stoga bi valjalo jedinice približiti veličini teritorijalnog ustroja, županije ili gradova, a broj kandidata reducirati, tj. povećati prema broju stanovnika istih, što bi bilo naravno, rješavano drugim aktima. Primljeno na znanje Ustavni sud Republike Hrvatske u svojoj Odluci broj: U-I-4089/2020 i dr. od 7. veljače 2023. upozorava da se prilikom izrade izmjena i dopuna ZIJZ-a treba uvažiti mjerila zemljopisne kartografije, odnosno da se granice izbornih jedinica trebaju što je više moguće podudarati s administrativnim granicama upravno-teritorijalnih jedinica, uz uvažavanje prirodnih granica. Uvažavajući upozorenje Ustavnog suda, pritom imajući u vidu da je Republika Hrvatska unitarna država, jedinstvena i nedjeljiva, pri određivanju izbornih jedinica u najvećoj mogućoj mjeri vodit će se računa o zakonom utvrđenim područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
2 JAVNO JE DOBRO Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor razlog za donošenje zakona je odluka/odluke Ustavnog suda koje bi trebale biti prilog ovoj procjeni i kasnijem prijedlogu zakona. ili bar sažetak: https://www.usud.hr/sites/default/files/dokumenti/Sazetak_odluke_br_U-I-4089-2020_i_dr_o_Zakonu_o_izbornim_jedinicama_za_izbor_zastupnika_u_Zastupnicki_dom_Hrvatskoga_drzavnog_sabora.pdf Primljeno na znanje Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4089/2020 i dr. od 7. veljače 2023. objavljena je u Narodnim novinama broj 24/23 kao i na mrežnim stranicama Ustavnog suda. Kako je tom Odlukom ukinut Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora, sasvim je jasno da se predmetna procjena temelji na utvrđenjima i stavovima Ustavnog suda navedenim u toj Odluci.
3 Vladimira Mascarell Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon se donosi prvenstveno zato jer izborne jedinice na način na koji je to danas određeno ne daju istu vrijednost svakom glasu, ali i zato što su područja izbornih jedinica nelogična. Ustavni sud je stoga ukinuo postojeći zakon, a za novi NAREDIO: ''Stoga je zakonodavcu ukazao na nužnost da se izmjenama i dopunama ZIJIZ-a odrede nadležna tijela i propišu pravila za provođenje tzv. postupka delimitacije, to jest postupka za određivanje i usklađivanje područja i granica izbornih jedinica. Ustavni sud upozorio je također da bi se u predstojećim izmjenama ili dopunama ZIJIZ-a trebala uvažavati mjerila tzv. zemljopisne kartografije. Ta mjerila zahtijevaju da se granice izbornih jedinica trebaju, što je više moguće, podudarati s administrativnim granicama upravno-teritorijalnih jedinica, uz uvažavanje prirodnih granica.'' U razloge donošenja zakona svakako bi trebalo napisati i stvarni razlog zbog kojeg se donosi sa cijelom uputom Ustavnog suda kao prilogom. Ili bar sažetak. Ustavni sud zaključno je naglasio da bi nepoštovanje prethodnih zahtjeva, pod određenim okolnostima, moglo dovesti do nezakonitosti izbora: "O ravnomjernoj raspodjeli broja birača po općim izbornim jedinicama (o kojoj raspodjeli neposredno ovisi jednakost težine biračkog glasa) stoga ovisi i zakonitost i opći demokratski karakter cjelokupnih izbora. Štoviše, o tome može ovisiti i ocjena o ustavnosti cjelokupnih izbora: oni bi bili nesuglasni Ustavu ako bi prekomjerno odstupanje u broju birača po pojedinim općim izbornim jedinicama izravno i neposredno utjecalo na izborni rezultat, to jest ako bi dovelo do različitih izbornih rezultata u situaciji kad bi svi ostali elementi izbornoga sustava bili odnosno ostali isti'' Primljeno na znanje Prilikom izrade Nacrta prijedloga zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor vodit će se računa o utvrđenjima Ustavnog suda i stavovima iznesenim u Odluci broj: U-I-4089/2020 i dr. od 7. veljače 2023., kojom je ukinut Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora.
4 Bruno P. Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Treba objaviti učinak na izborne rezultate: Tko će s novim planom povećati broj zastupnika, tj. koliko bi s novom kartom dobio u prethodnim izborima (2020 i 2016). Utjecaj karata može biti velik, v. video Johna Olivera, Gerrymandering https://youtu.be/A-4dIImaodQ?t=53 Nije prihvaćen Što znači objaviti učinak na izborne rezultate u odnosu na rezultate iz 2020. i 2016. godine? Uzimajući u obzir protek vremena te sva društvena, ekonomska i geopolitička događanja u Republici Hrvatskoj, Europi i svijetu, kao i činjenicu trogodišnje pandemije Covida 19, postavlja se pitanje referentnosti rezultata izbora iz 2016. i 2020. godine u odnosu na moguće rezultate sljedećih izbora zastupnika u Hrvatski sabor. Objava takvog učinka mogla bi imati zbunjujući učinak na birače. Prilikom određivanja izbornih jedinica vodit će se računa o utvrđenjima i stavovima Ustavnog suda. Ministarstvo pravosuđa i uprave, kao tijelo državne uprave nadležno za izborno zakonodavstvo ne sudjeluje u provedbi izbornog procesa i objavi rezultata provedenih izbora već je isto u nadležnosti drugog neovisnog tijela.
5 Miroslav Kušek Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Republika Hrvatska je s obzirom na veličinu teritorija i broj stanovnika, premala za više od jedne svjetske izborne jedinice. Nije prihvaćen Broj izbornih jedinica pitanje je izbornog sustava pojedine zemlje i stvar je njezinog unutarnjeg uređenja pri čemu geografska i demografska veličina ne mora nužno upućivati na postojanje samo jedne izborne jedinice.
6 Ivica Škunca Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Izborne jedinice su obična prevara (ako želite: prijevara) vladajuće kaste (hdz/sdp i slična da ne kažem što). Nije prihvaćen Uređivanje izbornih jedinica za izbor zastupnika u Hrvatski sabor pitanje je demokratskog standarda te se o takvom pitanju zasigurno ne može govoriti kao o prijevari.