Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnoga predmeta Društvo i zajednica za osnovne škole

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vesna Trope Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Društvo i zajednica za osnovne škole Poštovani, podržavam kurikulum nastavnog predmeta Društvo i zajednica za OŠ jer sam mišljenja da je potrebno učenike postupno uvoditi u funkcioniranje zajednice i ulogu pojedinca u zajednici. Iz predloženog kurikuluma je vidno da se mnogi ishodi preklapaju s ishodima Prirode i društva te se nadam da će to biti usklađeno. Mišljenja sam da nećemo dobiti na kvaliteti provedbe ovog predmeta ako se to ne učini. Naime, ishodi Prirode i društva su zahtjevni i ako bi u tom predmetu došlo do rasterećenja u korist DIZ-a, tada bi se i jedan i drugi predmet mogli kvalitetnije odraditi. Ima još prostora za izmjene i dopune nakon i tijekom eksperimentalne provedbe. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Nastavni predmeti Priroda i društvo te Priroda su unutar Eksperimentalnog programa predloženi za provedbu tako da se sistematiziraju i formiraju kroz dva nova nastavna predmeta nazvana Prirodoslovlje (1. - 6.r.) te Društvo i zajednica (1. - 4.r.).
2 Kata Vulić Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Društvo i zajednica za osnovne škole Poštovani, podržavam odgojno-obrazovne ciljeve nastavnog predmeta Društvo i zajednica. Imajući u vidu organizacijska područja predmetnog kurikuluma, mišljenja sam da bi bilo primjerenije koncept A i B provoditi u nižim razredima, a koncept C- Pojedinac u društvu i zajednici provoditi u višem razredu Osnovne škole. Učenici od petog do osmog razreda mogu na aktivniji način primijeniti vještine stečene učenjem nastavnog predmeta, te tako oblikovati osobni sustav vrijednosti, stavova i uvjerenja. Nemoguće je od učenika nižih razreda očekivati da razumiju prava i odgovornosti pojedinca u zajednici, a cilj je imati aktivnog sudionika javnog života lokalne, nacionalne i globalne zajednice. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Dosadašnja nastavna praksa i pedagoški rad s učenicima pokazali su da se već od najranije dobi može kod učenika razvijati osobna odgovornost i odgovornost u zajednici važna za život pojedinca u društvu i zajednici. Odgojno-obrazovni ishodi u konceptu Pojedinac u društvu i zajednici prilagođeni su dobi učenika razredne nastave što je vidljivo iz preporuka za usvajanje odgojno-obrazovnih ishoda.
3 Vedran Lakovic Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Društvo i zajednica za osnovne škole Poštovani, ne podržavam uopće ovaj kurikulum jer je površno zamišljen i nametnut. Lp, Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
4 IVAN LUKA SABOLOVIĆ Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Društvo i zajednica za osnovne škole, D. Odgojno-obrazovni ishodi, sadržaji i razine usvojenosti po razredima i organizacijskim područjima  Smatram da je ovaj predmet nepotreban jer se većina navedenih odgojno-obrazovnih ishoda obrađuje u sklopu Prirode i društva, a oni koji se ne obrađuju mogu se uklopiti u Prirodu i društvo (za tih 35 sati godišnje može se povećati satnica Prirode ukoliko je potrebno). Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Nastavni predmeti Priroda i društvo te Priroda su unutar Eksperimentalnog programa predloženi za provedbu tako da se sistematiziraju i formiraju kroz dva nova nastavna predmeta nazvana Prirodoslovlje (1. - 6.r.) te Društvo i zajednica (1. - 4.r.).
5 Dinko Marin D. Odgojno-obrazovni ishodi, sadržaji i razine usvojenosti po razredima i organizacijskim područjima , Odgojno-obrazovni ishodi u 4. razredu osnovne škole – 35 sati   Preporučam u dokumentu koristiti umjesto pojma Panonska pojam Panonsko-peripanonska koji je ispravniji i odnosi se na prostor od granice sa Slovenijom na zapadu do granice sa Srbijom na istoku Panonsko - peripanonska Hrvatska se dijeli na Panonsku koja je na istoku Hrvatske uglavnom obuhvaća tradicijsku regiju Slavonije i Baranje, a peripanonska tradicijske regije Banovine, Hrvatskog zagorja, Međimurja, Moslavine. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. U kurikulumu nastavnoga predmeta Geografija u petome je razredu prema načelu postupnosti imenovana prirodnogeografska regija Hrvatske Panonska Hrvatska. Važno je da učenici najmlađe dobi spoznaju pripadnost dijela Hrvatske Panonskoj nizini i imenovanje prirodnogeografske regije prema toj nizini. Taj je pristup primijenjen i u kurikulumu nastavnog predmeta Društvo i zajednica jer je ime subregije Peripanonska Hrvatska presloženo za razrednu nastavu. U nastavku obrazovanja učenici upoznaju fizičkogeografska obilježja pravoga panonskoga i peripanonskoga prostora pa se primjenjuje i složenija regionalizacija i ime subregije Peripanonska Hrvatska.