Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnoga predmeta Praktične vještine za osnovne škole

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Maja Mačinko Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Praktične vještine za osnovne škole Podržavam uvođenje ovog predmeta kao zasebnog. Djeca su nam sve slabijih motoričkih vještina, i mišljenja sam kako će im jedan predmet koji objedinjuje razna znanja pomoći u tome da jednoga dana postanu samostalni i bolje funkcionirati u životu kasnije. Djeca su sve više sama kod kuće i na žalost roditelji često nemaju prilike proći sa njime osnovna "životna znanja" i vještine, tako da bi ovo mogla biti dobra prilika kako bi se bolje snašli u svakodnevnim životnim izazovima i prilikama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
2 Renata Bahorić Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Praktične vještine za osnovne škole Poštovani, podržavam uvođenje nastavnog predmeta Praktične vještine. Svjesni smo koliko vremena djeca/učenici provode sami kod kuće. Bitno je razvijati životne vještine potrebne za uspješno funkcioniranje djeteta u brojnim okružjima. Slažem se sa onima koji su mišljenja da su mnogi ishodi ovog nastavnog predmeta već integrirani u nastavni predmet Priroda i društvo, no isto tako smatram da će uvođenje ovog nastavnog predmeta još više doprinijeti razvoju psihomotoričkog razvoja djece kao i povećati sigurnost djece. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
3 Vedran Lakovic Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Praktične vještine za osnovne škole Poštovani, prijedlog djelomično podržavam. Nije su li se Praktične vještine do 1990. godine zvale Domaćinstvo? Uostalom, važno je da djeca imaju neka osnovna znanja, ali nije li ovo nešto što se trebalo uvesti i ranije ili, jednostavno, ostaviti i ne dirati kako je prethodno bilo zamišljeno? Lp, Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Eksperimentalni program u razrednu nastavu uvodi novi nastavni predmet – Praktične vještine – koji treba pomoći ostvarenju brojnih ciljeva. Na početku osnovne škole predmet sadrži aktivnosti primjerene dobi učenika kroz koje se potiče samostalni rad rukama i psihomotorički razvoj djece razredne dobi. Novi nastavni predmet sadržajno i kurikularno predstavlja nastavno područje u kojem se razvijaju brojne vještine i kapaciteti učenika, primarno kroz radionice, praktični rad i vršnjačku suradnju unutar nastavnog predmeta, ali još više kroz integraciju s drugim nastavnim predmetima i područjima. Ovaj predmet metodički predstavlja skup odgojno-obrazovnih aktivnosti kojima se u razrednoj nastavi integriraju umjetničko i tehničko odgojno-obrazovno područje. Uz primarni naglasak na poboljšanje psihomotoričkog razvoja te usvajanje i razvijanje niza temeljnih životnih vještina potrebnih za uspješno funkcioniranje u brojnim okružjima, važan je cilj predmeta razvoj estetskih, ali i drugih vještina kao što su vještine koje se odnose na cjelokupni proces osmišljavanja i izrade proizvoda, individualni rad i suradnju, donošenje odluka o izgledu, obliku, materijalima, procesu izrade, troškovima i potrebnim resursima u stvarnim situacijama.
4 Sunčica Sabljak Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Praktične vještine za osnovne škole Poštovani, podržavam prijedlog i smatram usvajanje praktičnih vještina važnim za osnovne škole. Dugo vremena su bile zanemarene u okviru obrazovnoga sustava smatrajući se nečim što se ionako usvoji tijekom života. Digitalna vremena su nam pokazala da bi ih možda ipak trebalo vratiti u škole. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
5 Branimir Jurković Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Praktične vještine za osnovne škole Svakako bi trebalo dodati i područje snalaženja u izvandrednim situacijama. Svi se nadamo da se nikad neće dogoditi ali važno je poznavati, primjerice, znakove za uzbunjivanje, reagiranje u slučaju potresa, požara, kemijskih nesreća i sl. jer bi djetetu djelić toga znanja mogao jednoga dana spasiti život! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene aktivnosti koje se odnose na snalaženje u opasnim i izvanrednim situacijama navedene su u odgojno-obrazovnim ishodima nastavnog predmeta Društvo i zajednica.
6 Irena Čubra Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Praktične vještine za osnovne škole Poštovani, stvorili ste novi predmet od onog što se ionako već izvodi u nastavi. Ne shvaćam potrebu izdvajanja sadržaja u novi predmet kada je gotovo sve što ej ovdje navedeno već desetljećima u izvođenju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
7 Željka Krizmanić Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Praktične vještine za osnovne škole, A. Svrha i opis predmeta Poštovani! Podržavam uvođenje nastavnog predmeta Praktične vještine. Učiteljica sam razredne nastave i na izvannastavnim aktivnostima učenike potičem na izradu različitih predmeta: maketa, igračaka i dekorativnih predmeta. Ovakav nastavni predmet bi mogao biti koristan ukoliko bi se uskladio s kurikulumom npr. prirode. Smatram da će uvođenje ovakvog predmeta doprinijeti razvoju kreativnosti, usvajanju vještina potrebnih u svakodnevnom životu te usmjeriti učenike na kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Nastavni predmet Priroda i društvo je unutar Eksperimentalnog programa predložen za provedbu tako da se poučava kroz dva nastavna predmeta nazvana Prirodoslovlje te Društvo i zajednica. Oba ova nastavna predmeta, kao i svi ostali predmeti koji se poučavaju u okviru razredne nastave, usklađeni su s odgojno-obrazovnim ishodima nastavnog predmeta Praktične vještine.
8 Vesna Trope Nacrt Eksperimentalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Praktične vještine za osnovne škole, A. Svrha i opis predmeta Poštovani, podržavam uvođenje predmeta Praktične vještine iako je dio sadržaja implementiran u neke sadašnje nastavne predmete no zbog opsega gradiva se događa da ih se djelomično, nedovoljno i nepotpuno odradi. Nadam se da će se i kurikulumi tih nastavnih predmeta uskladiti s novim predmetom te da neće biti preklapanja sadržaja. Naime, ukoliko se usklade kurikulumi tada bi se kvalitetnije moglo odraditi sve što je predloženo kurikulumom tog predmeta. Svakodnevno smo svjedoci u radu s učenicima da su im životne i praktične vještine sve slabije (ili nikako) razvijene. Možda bi trebalo razmišljati o izvanrednim situacijama te načinu postupanja u istim (poplava, potres, požar...). Potrebno je promisliti i o sredstvima koja su potrebna za kvalitetnu izvedbu predmeta jer sam sigurna da sve škole nisu u istoj početnoj poziciji. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Predložene aktivnosti koje se odnose na snalaženje u opasnim i izvanrednim situacijama navedene su u odgojno-obrazovnim ishodima nastavnog predmeta Društvo i zajednica. Prijedlog vezan uz osiguravanje uvjeta i potrebne opreme za izvođenje programa u školskim ustanovama u nadležnosti je osnivača sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20 i 151/22) te nije predmet Nacrta eksperimentalnog kurikuluma nastavnog predmeta Praktične vještine za osnovne škole. Nastavni predmet Priroda i društvo je unutar Eksperimentalnog programa predložen za provedbu tako da se poučava kroz dva nastavna predmeta nazvana Prirodoslovlje te Društvo i zajednica. Oba ova nastavna predmeta, kao i svi ostali predmeti koji se poučavaju u okviru razredne nastave, usklađeni su s odgojno-obrazovnim ishodima nastavnog predmeta Praktične vještine.
9 VIKTORIJA NEVISTIĆ D. Odgojno-obrazovni ishodi, sadržaji i razine usvojenosti po razredima i organizacijskim područjima, Odgojno-obrazovni ishodi n 1. razredu osnovne škole – 35 sati Poštovani, prije 25 godina sam uočila kako učenici nisu više dovoljno spretni te sam tijekom svake nove generacije zaključila kako im nedostaju vještine koje sam ja kao dijete nekada s lakoćom usvajala kod kuće, ali i u školi, a više nisu bile zastupljene tijekom školovanja. Počela sam promicati koncept praktično-ručnog rada važnog za razvoj višestrukih kompetencija kroz INA. Rad rukama odličan je način da djeca rane školske dobi razviju praktično-radne vještine i kroz takav oblik stvaralaštva riješe problem na koji nailaze tražeći rješenja i ne odustajući. Takvo se osnaživanje reflektira i na ostale aktivnosti u školi s kojima se susreću te se djeca formiraju u mlade osobe koje mogu iznijeti svoj stav i uvažavati druge. Obzirom na dugi niz godina (30) koje imam iza sebe u neposrednom radu s učenicima, mogu reći kako bih vještinu vezanja vezica spustila na predškolski uzrast jer bi tako ostao minimalan broj učenika 1.razreda koji bi tijekom rujna usavršili tu vještinu konačnim usvajanjem iste tijekom perioda prilagodbe. MOJI PRIJEDLOZI: Učenici 1.razreda u DOMENI A. Stvori i djeluj mogu svakako koristiti iglicu za šivanje te usvojiti rukovanje iglicom i koncem. U priboru i materijalu nije navedeno, a doista se pokazalo dobrim, jer učenici uče kontrolirati pokrete prstima, disanje, koncentraciju te koordinirati pokrete ruka-oko. Učenici mogu izraditi vlastitu lutku od filca, te lutku zijevalicu koja je primjerenija za 1. i 2. razred, a sada je predložena u 4.razredu. Prilikom usvajanja formalnih slova, također im se može ponuditi izrada inicijala u tkanini šivanjem iglicom i koncem. Tijekom 4 godine, vještina šivanja se samo usavršava te nadograđuje složenijim zadatcima u materijalu. Učenici u 4.razredu mogu osmisliti, dizajnirati i sašiti 3D lutku na štapu poput konja. Izrada kućice za ptice i gredice za biljke primjerenija je za 2.razred nego za 4.razred kako je sada predloženo. Učenici u 2. i 3. razredu mogu upoznati baštinu proučavanjem i istraživanjem zavičajne zbirke te istu aplicirati različitim tehnikama na platnene vrećice te potaknuti tako ekološku svijest. Vrijednost za učenike je što svakom radu rukama prethodi ideja i skica. Treninge motoričkih aktivnosti koje koristimo u izradi makrame rukotvorina također bih predložila spustiti u 3.razred. Što se tiče origama i umjetnosti papir-plastike, može biti prisutan u sva četiri razreda i na 4 razine. U 1.razredu to mogu biti najlakši uzorci i jednostavni oblici s kojima će se učenici postupno upoznati te prostorno i kreativno razmišljati te također koncentrirati. Vjetrenjača od papira primjerenija mi je za 2.razred. Uvrstila bih kuhaču u predloženi materijal jer je izvrsna za izradu lutke. Nisam uočila pletenje iako je u materijalu za 4.razred navedeno kukica i igle. Mišljenja sam kako treba dopisati tehniku pletenja i izradu tapiserije za 3.razred jer razvija spoznavanje organizacijske strukture dok bih u 4.razredu ponudila učenicima recikliranje starih odjevnih predmeta koji mogu potaknuti stvaranje novih, osvježenih idejama, oblicima i bojama te bih upoznala učenike sa strojem za šivanje. Iskustveno učenje neophodno je za učenike i zato podržavam stvaralaštvo u novom predmetu za SVU djecu, NAPOKON!!!!!! Viktorija Nevistić, učiteljica RN i likovne kulture Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću i Vašim brojnim konstruktivnim prijedlozima. U preporukama su navedeni prijedlozi materijala, pribora, alata i tehnika kao i prijedlozi aktivnosti u pojedinim razredima. Nastavne aktivnosti mogu se provoditi sukladno mogućnostima, interesima i dobi učenika neovisno o tome u kojem su razredu navedeni u preporukama. Učitelj ima autonomiju prilagodbe predloženih preporuka u skladu sa propisanim odgojno-obrazovnim ishodima i sadržajima.