Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 JELENA VUKOSAVLJEVIĆ ODLUKU o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola Poštovani, smatram pozitivnom odluku Ministarstva o procesu osiguravanja obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza 2023. godine utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi. Ovom odlukom Ministarstvo pruža potporu i podršku obiteljima koje imaju financijskih poteškoća. S poštovanjem, Jelena Vukosavljević Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Ljiljana Vidović ODLUKU o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola Poštovani, pozdravljam i podržavam Odluku o financiranju udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Obradovat ćete mnoge obitelji ovakvom odlukom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Sanja Srdelić ODLUKU o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola Odluka Vlade Republike Hrvatske da osigura obvezne udžbenike za učenike srednjih škola članovima kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade predstavlja važan korak prema osiguravanju pristupa obrazovanju za sve učenike, bez obzira na njihovu financijsku situaciju. Ova mjera ima potencijal da smanji financijski teret koji se stavlja na obitelji učenika i da im omogući da se fokusiraju na obrazovanje svoje djece. Pored toga prijašnja praksa financiranja provođenog samo djelomično, na razini odluka gradskih vlasti, dovodilo je učenike iz raznih sredina u nepravedan i lokacijski diskriminirajući položaj. Financiranje obaveznih udžbenika za učenike srednjih škola članovima kućanstava korisnicima zajamčene minimalne naknade omogućuje pravedniji pristup obrazovanju. Učenici koji pripadaju ovim socijalno osjetljivim skupinama često su suočeni s izazovima prilikom nabave obveznih udžbenika zbog ograničenih financijskih resursa. Ova odluka osigurava da će im biti omogućen jednak pristup potrebnim udžbenicima za uspješno pohađanje nastave. Važno je napomenuti da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaduženo za provedbu ove odluke, što ukazuje na njihovu ulogu u osiguravanju kvalitete i pravilne provedbe programa financiranja udžbenika. Također, način uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika financiranih sredstvima iz Državnog proračuna propisan je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnog proračuna, što pruža smjernice za pravilno upravljanje udžbenicima. Uključivanje financiranja obaveznih udžbenika u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu osigurava stabilnost i kontinuitet ove mjere. Prognozirani iznos za financiranje obaveznih udžbenika u sljedećoj školskoj godini ukazuje na namjeru Vlade da nastavi podržavati pristup obrazovanju za učenike srednjih škola koji su u potrebi. Obzirom na navedene činjenice, u potpunosti podržavam Odluku Vlade Republike Hrvatske o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u republici hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
4 Regina Ujdur ODLUKU o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola Poštovani, podržavam prijedlog o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna RH. Mjera o financiranju udžbenika državnim sredstvima olakšala bi školovanje učenicima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja i motivirala ih za nastavak obrazovanja. Srdačan pozdrav, Regina Ujdur Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 TAIDA VALENTIĆ ODLUKU o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola Poštovani, slažem se s odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. Taida Valentić, prof. njemačkog jezika Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Željana Volarević ODLUKU o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola Poštovani! Podržavam Odluku o financiranju udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023. /2024. sredstvima iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske. Premda bilo bi lijepo da su besplatni za sve srednjoškolce. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Alenka Šimić ODLUKU o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola Poštovani, podržavam obrazloženu Odluku o financiranju udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Ksenija Som ODLUKU o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola Poštovani! Podržavam Odluku o financiranju udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Ksandra Sinožić ODLUKU o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola Poštovani, slažem se s odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 JASMINKA GERIN ODLUKU o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola Poštovani, udžbenici bi trebali biti besplatni za sve srednjoškolce, isto kako ih mi u OŠ skupljamo i ponovno dijelimo. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
11 Pravobranitelj za djecu RH ODLUKU o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola, I. Poštovani, Sukladno članku 11. Zakona o pravobranitelju za djecu dostavljamo preporuku vezanu za uvjete ostvarivanja prava na financiranje udžbenika za učenike srednjih škola. U članku I. Prijedloga Odluke navodi se da pravo ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred. Naime, ukoliko učenik koji ponavlja razred nastavlja obrazovanje u istom smjeru tada može koristiti udžbenike dobivene prethodne školske godine. No, ukoliko se učenik koji ponavlja razred opredjeljuje za drugi smjer iste škole ili pak drugi školu, potrebno mu je omogućiti financiranje novih školskih udžbenika. Nije prihvaćen Učenici srednjih škola članovi obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN) pravo na financiranje nabave udžbenika za obvezne nastavne predmete mogu ostvariti samo jednom u tekućoj školskoj godini.