Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA, Izgled potvrde Predlažemo da se barkod iskaže i numerički, za slučaj da dođe do tehničkih poteškoća radi kojih neće biti moguće očitati barkod. Smatramo da barkod ne treba sadržavati nikakve osobne podatke; stoga predlažemo da se izbriše navod na potvrdi o OIB-u. Nadalje, što se tiče Priloga II, izgleda potvrde, predlažemo da se na prvoj stranici upiše puni naziv potvrde: Potvrda o završenoj izobrazbi za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida. Također predlažemo da se zadnje dvije vodoravno prikazane stranice potvrde od njih ukupno 4 izbrišu, kako bi potvrda sadržavala najnužnije informacije (Naziv provoditelja izobrazbe.. - str.3, Ime i prezime polaznika izobrazbe, uspješno je završio dana..- str.4) Nije prihvaćen Barkod sa potvrde treba se očitati pomoću čitača, a ne trebaju se ukucavati nikakvi brojevi. Potvrda u sadašnjem obliku je već uvedena u FIS te je svi korisnici mogu sami preuzeti. U drugoj fazi nadogradnje FIS-a moći će se korigirati izgled potvrde o čemu o čemu će se konzultirati zainteresirane strane.
2 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA, Izgled potvrde Izgled elektroničke vjerodajnice nije najsretnije rješenje, kartice su bile sveopće prihvaćene i jednostavnije za korištenje od ove potvrde formata A4. Trebalo bi se ista pojednostavniti i biti u manjem formatu kako bi se mogla nositi u novčaniku. Nije prihvaćen Potvrda o završenoj izobrazbi se ispisuje u booklet formatu te se može presavinuti radi lakšeg nošenja, a barkod se također može očitati iz mobitela.
3 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA, Članak 18. Molim da se izbace ankete iz ispita. One su nepotrebne kao i ocjenjivanje samog predavanja po pojedinim modulima. Nije prihvaćen Provoditelji izobrazbe dužni su omogućiti polaznicima izobrazbe da popune ankete u svrhu dobivanja povratnih informacija o kvaliteti predavanja i organizaciji izobrazbe. Polaznici izobrazbe nisu obvezni popunjavati ankete ako ne žele.
4 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA, Članak 17. Predlažemo izobrazbu u trajanju od najviše 15 školskih sati, kako je bilo regulirano i ranije, umjesto predloženih 24. Primljeno na znanje Izobrazbama za sigurno rukovanje i primjenu pesticida mora biti obuhvaćeno svih 13 područja izobrazbe definiranih Direktivom 128/2009/EZ. S obzirom da je od početka provedbe izobrazbe krajem 2014. godine primjećeno da je trenutno propisana satnica od 15 sati za osnovnu i 5 za dopunsku prekratka za obradu gradiva, smatra se opravdanim, u cilju poboljšanja kvalitete izobrazbe, produžiti satnicu o čemu će se dodatno raspraviti
5 Željko Derdić PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA, Članak 17. Smatram da je previše 24 sata za predavanje o Održivoj uporabi pesticida. Predlažem da se smanji na 16 sati. Primljeno na znanje Izobrazbama za sigurno rukovanje i primjenu pesticida mora biti obuhvaćeno svih 13 područja izobrazbe definiranih Direktivom 128/2009/EZ. S obzirom da je od početka provedbe izobrazbe krajem 2014. godine primjećeno da je trenutno propisana satnica od 15 sati za osnovnu i 5 za dopunsku prekratka za obradu gradiva, smatra se opravdanim, u cilju poboljšanja kvalitete izobrazbe, produžiti satnicu o čemu će se dodatno raspraviti
6 OPG Vesnica Vizec-Antolković PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA, Članak 17. Čini mi se 24 sata izobrazbe nepotrebno dugo. Svi mi redovito upotrebljavamo kemijska zaštitna sredstva i dobro smo upoznati s njima, stoga smatram da je do 16 sati sasvim dovoljno. Također, predlažem da se predavanja više fokusiraju na eventualna nova pravila i odredbe i općenito novosti o ovoj temi, da ne ispadne stalno ponavljanje jednog te istog. Primljeno na znanje Izobrazbama za sigurno rukovanje i primjenu pesticida mora biti obuhvaćeno svih 13 područja izobrazbe definiranih Direktivom 128/2009/EZ. S obzirom da je od početka provedbe izobrazbe krajem 2014. godine primjećeno da je trenutno propisana satnica od 15 sati za osnovnu i 5 za dopunsku prekratka za obradu gradiva, smatra se opravdanim, u cilju poboljšanja kvalitete izobrazbe, produžiti satnicu o čemu će se dodatno raspraviti.
7 IVAN DUŠAN PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA, Članak 17. Vezano za članka 17, stavak 1. - Mislim da je 24 školska sata previše, to su 3 radna dana, predlažem da se to smanji na 12 školskih sati. Nije prihvaćen Izobrazbama za sigurno rukovanje i primjenu pesticida mora biti obuhvaćeno svih 13 područja izobrazbe definiranih Direktivom 128/2009/EZ. S obzirom da je od početka provedbe izobrazbe krajem 2014. godine primjećeno da je trenutno propisana satnica od 15 sati za osnovnu i 5 za dopunsku prekratka za obradu gradiva, smatra se opravdanim, u cilju poboljšanja kvalitete izobrazbe, produžiti satnicu o čemu će se dodatno raspraviti
8 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA, Trajanje modula izobrazbe Smatramo da je nepotrebna izobrazba od 24 sata. Materijali su ostali isti, sredstava na tržištu je sve manje. Satnica izobrazbe za osnovnog modula treba biti 15 školskih sati, a dopunski modul 5 sati. Primljeno na znanje Izobrazbama za sigurno rukovanje i primjenu pesticida mora biti obuhvaćeno svih 13 područja izobrazbe definiranih Direktivom 128/2009/EZ. S obzirom da je od početka provedbe izobrazbe krajem 2014. godine primijećeno da je trenutno propisana satnica od 15 sati za osnovnu i 5 za dopunsku prekratka za obradu gradiva, smatra se opravdanim, u cilju poboljšanja kvalitete izobrazbe, produžiti satnicu o čemu će se dodatno raspraviti
9 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA, Članak 16. Molim da se pojasni članak 16 stavak 14. Svaki polaznik potvrđuje svoje prisustvovanje na predavanjima putem čitača Primljeno na znanje Prisutnost polaznika izobrazbe na izobrazbi se potvrđuje prislanjanjem vjerodajnice na čitač, osim ako se radi o izuzećima u osnovnoj i dopunskoj izobrazbi propisanim Zakonom, ako zbog tehničkih razloga i drugačijeg odvijanja izobrazbe nije moguće na ovaj način utvrditi prisutnost na izobrazbi
10 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA, Članak 14. Treba razmotriti visinu naknade za troškove izobrazbe i ispita. Veći broj proizvođača spreman je platiti više za izobrazbu jer je to njihov izbor. Nije prihvaćen Cijena izobrazbe nije predmet ovog Pravilnika.
11 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA, Članak 13. Molim Vas da se razmotri cijena izobrazbe. Nije u redu da se diktira cijena privatnicima, koja prema Europskim pravilima nije pravedna. Svatko može formirati cijenu koju želi ukoliko za nju ima interesa, te proizvođači koji ju žele platiti. Treba se to odraditi na transparentan način, ovdje se vidi velika zapreka. Svaki proizvođač ima izbor gdje želi ići na izobrazbu i samostalno odlučuje želi li tečaj platiti ili ići na besplatnu izobrazbu. Nije prihvaćen Cijena izobrazbe nije predmet ovog Pravilnika.
12 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA, Članak 9. Predlažemo da se Pravilnikom propiše mogućnost sudjelovanja na nastavi na daljinu, a ne samo u posebnim okolnostima, kako je sada napisano. Time bi se značajno olakšalo pohađanje izobrazbe onima koji žive u drugom mjestu, ali i smanjili troškovi. U prilog tome ide i činjenica da je radi omogućavanja rada na daljinu izmijenjen i Zakon o radu, tako da se u današnje vrijeme u mnogim tvrtkama rad na daljinu izjednačava po svim uvjetima s radom iz ureda tvrtke (članak 17. - rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu, članak 221 a - obilježja rada putem digitalnih radnih platformi.) Nije prihvaćen Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22), čl. 11. st 1. propisuje: "Zbog posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, ministar će naredbom osigurati da provoditelji izobrazbe provode izobrazbu na daljinu pomoću online predavanja odnosno virtualne učionice u razdoblju dok traju posebne okolnosti." Isto tako, Ministarstvo poljoprivrede (Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede) Zakonom je ovlašteni provoditelj izobrazbe za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida koje održava predavanja po cijeloj RH, uključujući i otoke što uvelike olakšava pohađanje izobrazbe.
13 IVAN DUŠAN PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA, Članak 9. Predlažem da se nastava na daljinu omogući svim polaznicima koji to žele. U mnogo slučajeva kandidatima je nepraktično biti fizički prisutan na mjestu gdje se održava nastava. Osobito onima koji moraju putovati, a ovo osobito stoga što po ovom prijedlogu nastava traje 24 sata, to je minimalno 3 radna dana. Netko tko živi primjerice na otoku Lošinju je nepraktično da ide na nastavu u Rijeku. Predlažem da se ovim pravilnikom odredi da su provoditelji izobrazbe dužni jednom u 6 mjeseci organizirati nastavu na daljinu za sve oni polaznike koji na taj način žele imati nastavu. Zbog toga predlažem da se članak a) stavak 9 promijeni i da on glasi "Provoditelji izobrazbe jednom u 6 mjeseci moraju organizirati nastavu na daljinu uz korištenje informatičko-komunikacijske tehnologije na platformama koje to omogućuju. Na takav oblik nastave se mogu prijaviti svi polaznici koji na taj način žele pohađati izobrazbu". Ostatak članka 9, 10 i 11 ostali bi nepromijenjeni. Nije prihvaćen Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22), čl. 11. st 1. propisuje: "Zbog posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, ministar će naredbom osigurati da provoditelji izobrazbe provode izobrazbu na daljinu pomoću online predavanja odnosno virtualne učionice u razdoblju dok traju posebne okolnosti." Isto tako, Ministarstvo poljoprivrede (Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede) Zakonom je ovlašteni provoditelj izobrazbe za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida koje održava predavanja po cijeloj RH, uključujući i otoke što uvelike olakšava pohađanje izobrazbe.
14 IVAN DUŠAN PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA, Članak 4. Koji se smisao "redovitog obnavljanja znanja". predlažem da se to ukine ili da to bude svakih 8 godina, a ne 5 godina, to je nepotrebno. Nije prihvaćen Stjecanje i obnavljanje znanja o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida propisani su Direktivom 128/2009/EZ te ih države članice kao takve trebaju transponirati u svoje zakonodavstvo. Obnova znanja svakih pet godina je optimalni vremenski period za unaprjeđenje znanja zbog novih znanstvenih spoznaja.
15 Jimoh Ajibola Akinyemi PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNU PRIMJENU PESTICIDA, Članak 4. Dodatak članak 4. (f) Sve osobe sa minimum četvoro - godišnjem fakulteta (dipl.ing. poljoprivrede smjer ratarstva, strojarstva, mehanizacije, agrokulture, stočarstva i slične) nisu obavezne polagati ove izobrazbe. Potvrde za te skupine treba izdati nadležno ministarstvo za poljoprivrede i šumarstvu na zahtjev uz predočenja diplome ili potvrde o savšenom fakultetu. Obrazloženje: Koja je smisla ima osoba koja je 4 godine po starome ili 5 godina po novome ici polagti ove izobrazbe kad je to dio cijelokupnih predmeta tokom fakulteta. Ukuljučivanje ove skupine značilo bi obesvređivanje sustav obrazovanja fakulteta i cijelokupni obrazovnih sustava u Hrvatskoj. Primljeno na znanje Iznimke od obveze pohađanja izobrazbe propisane su člancima 12. i 13. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22). Osobe koje su znanja iz područja izobrazbe za osnovni modul stekle završetkom studija, nisu obvezne pohađati osnovni modul izobrazbe. Smatra se da su završetkom fakulteta obavili osnovnu izobrazbu te se na osnovu toga upisuju u FIS i dobiju potvrdu koja im služi za rad s pesticidima. Valjanost potvrda je pet godina. Nakon toga, potrebno je polagati dopunsku izobrazbu.