Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Darko Car PRAVILNIK O TOPOGRAFSKOJ IZMJERI I IZRADI DRŽAVNIH KARATA U članku 4. treba dodati novi, do sada nepostojeći pojam, a to je DOF_VR ili DOF visoke rezolucije za koji se treba omogućiti primjena novih tehnologija snimanja uz pomoć bezpilotnih letjelica, nekalibriranim kamerama s malih visina leta. Taj DOF bi trebao u pravilu biti rezolucije 10cm ili manje. Za taj produkt ne bi trebalo specificirati tehnologiju snimanja i izrade već samo zahtijevanu točnost (+/- 10cm ili bolje). DOF_VR bi se trebao koristiti pri snimanjima manjih površina kao npr. pri katastarskim izmjerama. Bilo bi također neophodno definirati da se on MOŽE koristiti kao zamjenska opcija za DOF 2 koji je već ugovoren za potrebe izrade katastarske izmjere. Nije prihvaćen Navedeni komentar se ne prihvaća. Ovim Pravilnikom se uređuje topografska izmjera i izrada državnih karata, a ne proizvodi koji nastaju u postupku izvođenja radova za potrebe katastarske izmjere.
2 Slavko Lemajic 2.4. TOČNOST TOPOGRAFSKE IZMJERE, Članak 20. Elementi kvalitete detaljnije su definirani odgovarajućim specifikacijama proizvoda. Sukladno tome, za iskazivanje kvalitete podataka i proizvoda topografske izmjere definiraju se odgovarajući kriteriji točnosti. Prihvaćen Navedeni komentar se prihvaća. Tekst Pravilnika će biti izmijenjen.
3 Slavko Lemajic 2.4. TOČNOST TOPOGRAFSKE IZMJERE, Članak 20. Norme 19113 i 19114 treba zamijeniti s: HRN EN ISO 19157:2014. Zatim 19115 treba zamijeniti s HRN EN ISO 19115-1:2014 a normu 19138 zamijeniti s HRS ISO/TS 19138:2008 Prihvaćen Navedeni komentar se prihvaća. Tekst Pravilnika će biti izmijenjen.
4 Slavko Lemajic 4.2. IZRADBA ORTOFOTOKARATA, Članak 31. Općenito je u cijelom Pravilniku navođenje upotrebe satelitskih snimki nejasno. Negdje na početku Pravilnika trebalo bi navesti malo više podataka ili parametara bitnih za satelitsko snimanje (nagib senzora ili tzv off-nadir, GSD, pokrivenost oblacima...). Moguce je definiranje vise različitih setova (tzv profila) koji sadrže: naziv profila, opis profila, prostorna rezolucija, spektralna rezolucija, minimalni nagib senzora, apsolutna RMSE, dopušteni postotak pokrivenosti oblacima, način resampliranja i popis senzora koji zadovoljavaju kriterije pojedinog profila. Djelomično prihvaćen Komentar se djelomično prihvaća. Navedene primjedbe će se riješiti u okviru izrade studije za upotrebu satelitskih snimaka za potrebe topografske izmjere i izrade državnih karata.
5 Slavko Lemajic 7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 44. Kao u clanku 32, prije pripreme za tisak treba biti: postupke kontrole kvalitete Prihvaćen Navedeni komentar se prihvaća. Tekst Pravilnika će biti izmijenjen.