Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Antonio PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE, OTPREMNINE I NAKNADE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR To treba upisati radnik osoba s invaliditetom s 100 % tjelesni oštećenja Nije prihvaćen Opći komentar nejasan
2 Jasminka Rakijašić PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE, OTPREMNINE I NAKNADE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR, Članak 2. Obrazac IP - pod 4.n (ili 4.2.?) - navodi da se iskazuju primici isplaćeni DO neoporezivog iznosa, ili bi trebalo stajati IZNAD? - IX. Iznos plaće - uključuje i (neto) plaću u naravi, međutim, ista se stvarno ne isplaćuje te ne bi mogla biti sadržana pod XII. Iznos za isplatu (kao zbroj IX + X - XI ne bi odgovaralo stvarnoj isplati na račun). Prihvaćen Prihvaćeno
3 Jasminka Rakijašić PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE, OTPREMNINE I NAKNADE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR, Članak 3. U st. 1., tekst u toč. 10. dopuniti i toč. 5. iz istog stavka Prihvaćen Prihvaćeno
4 Jasminka Rakijašić PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE, OTPREMNINE I NAKNADE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR, Članak 6. U toč. 5. izostaviti zarez iza riječi obračunatih Obrazac IO1 - pod XII. 6.1. - 6.3. - izostaviti riječ "neuplaćena" Prihvaćen Prihvaćeno