Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o privremenim zabranama u slučaju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad središnjom drugom ugovornom stranom i uvjetima za određivanje stope konverzije te provođenju pojednostavnjenog smanjenja temeljnoga kapitala odnosno povlačenju postojećih dionica ili drugih vlasničkih instrumenata u sanaciji središnje druge ugovorne strane

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Financijska agencija II. PRIVREMENE ZABRANE, Članak 3. Predlažemo dodati u odredbu članka 3. stavka 13. da Hanfa, nakon što zaprimi rješenje o odbacivanju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka, rješenje o obustavi postupka ili rješenje o odbijanju pokretanja stečajnog postupka, navedeno rješenje dostavi Financijskoj agenciji u roku od dva radna dana nakon zaprimanja navedenih rješenja kako bi Financijska agencija mogla pravovremeno provesti prestanak privremenih zabrana. Prihvaćen Prihvaća se