Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Matija Peric STATUT HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO Za Ravnatelja Zavoda može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: - sveučilišni diplomski studij medicine/integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, - položen specijalistički ispit, - odobrenje za samostalan rad, - najmanje pet godina specijalističkog radnog iskustva u javnozdravstvenoj djelatnosti. Uz prijavu na natječaj kandidat je obvezan priložiti program rada i razvoja Zavoda za mandatno razdoblje. Mišljenja sam da je u članku 22. Statuta HZJZ mjesto ravnatelja limitirano samo na liječnika specijalistu te da bi u statutu bilo potrebno navesti da za ravnatelja može biti i izabrana osoba koja ima iskustvo u upravljanju u javnom zdravstvu sa znanstvenim i istraživačkim doprinosom u području javnog zdravstva. Nije prihvaćen Navedena primjedba nije prihvaćena iz slijedećih razloga: "Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) člankom 38. propisano je da se ravnatelja može imenovati osoba koja ispunjava uvjete određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), člankom 59. između ostalog je propisano da ravnatelj zdravstvene ustanove mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te najmanje pet godina radnog iskustva u struci i ispunjavati druge uvjete propisane aktom o osnivanju, odnosno statutom. Uslijed navedenog, statutom se mogu urediti drugi uvjeti za imenovanje ravnatelja, pa je tako u predmetnom dokumentu i navedeno 5 godina specijalističkog radnog iskustva što podrazumijeva potrebna upravljačka iskustva."
2 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ 2. Ravnatelj , Članak 22. Smatram da članak nije u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti te da bi se trebalo omogućiti da za ravnatelja Zavoda bude osoba sa završenim sveučilišnim studijem zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja. Moguće je dodatno zahtijevati da osoba ima završen postdiplomski studij vezan uz javno zdravstvo. Nije prihvaćen Navedena primjedba nije prihvaćena iz slijedećih razloga: „Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) člankom 38. propisano je da se ravnatelja može imenovati osoba koja ispunjava uvjete određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), člankom 59. između ostalog je propisano da ravnatelj zdravstvene ustanove mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te najmanje pet godina radnog iskustva u struci i ispunjavati druge uvjete propisane aktom o osnivanju, odnosno statutom. Uslijed navedenog, statutom se mogu urediti drugi uvjeti za imenovanje ravnatelja, pa su tako u predmetnom dokumentu i naznačeni kriteriji koji odgovaraju čelniku zdravstvene ustanove."
3 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ 1.  Upravno vijeće , Članak 15. Predlažem da se ravnatelju omogući da sklapa ugovore do 500.000,00kn bez PDV-a kako je primjerice dozvoljeno ravnatelju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i većini ostalih ravnatelja u javnim ustanovama. Na taj način bi se olakšao rad ravnatelju jer ne bi potpisivanje ugovora ovisilo o sjednicama Upravnog vijeća. Nije prihvaćen Navedena primjedba nije prihvaćena iz slijedećih razloga: „Intencija je donosioca Statuta da ravnatelj HZJZ-a mora imati prethodnu suglasnosti Upravnog vijeća za zaključivanje ugovora o stjecanju, otuđenju ili opterećenju pokretne imovine i usluga čija je pojedinačna vrijednost veća od 200.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost i za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i s Ministarstvom zdravlja za provođenje zdravstvene zaštite, upravo zbog vrijednosti pravnog posla. Pravodobnim planiranjem suglasnost na potpisivanje ugovora pribavlja se na vrijeme i organizirano."
4 HUZPP 2. Ravnatelj , Članak 22. Apsolutno je nedopustivo da za ravnatelja ne može biti izavran netko tko nije iz redova medicinara jer to može obavljati dobro i netko s pravnim i ekonomskim fakultetom…a takđer je uptno zašto bi osoba imala odobrenje za samostalni rad ako ne radi s pacijentima a što i jest opis radnog mjesta ravnatelja….a što znači 5 godina javnozdravdtvne djelatnosti za nekoga tko se nije uopće interesirao sza svoj posao nego je radio na tom mjestu po političkim podobnostima kao što uostalom svi i rade u Zavodu otkako on postoji??? Kakvi su to kriteriji? Što je javnozdravstvne djelatnost i pribraja li se tome i rad npr u seoskoj ambulanti koji je daleko javnozdravstveniji nego li rad u velegradu pa i unutar Zavoda??? Kakve su to odredbe za kriterije??? Samo glupe ili pogodujuće? Potpuno je nedozvoljivo da se ovako oformi natječaj za ravnatelja zavoda tj da se isključivo traže kvalifikacije kojima se ničim ne jamči ikakva sposobnost te osobe za ovu prevažnu funkciju jer je zatraženo tako napisano da to može svaki mamin i tatin sin partijskog podobnika zadovoljiti bez imalo znanja o javnom zdravstvu. Nije prihvaćen Navedena primjedba nije prihvaćena iz slijedećih razloga: „Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) člankom 38. propisano je da se ravnatelja može imenovati osoba koja ispunjava uvjete određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), člankom 59. između ostalog je propisano da ravnatelj zdravstvene ustanove mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te najmanje pet godina radnog iskustva u struci i ispunjavati druge uvjete propisane aktom o osnivanju, odnosno statutom. Uslijed navedenog, statutom se mogu urediti drugi uvjeti za imenovanje ravnatelja, pa su tako u predmetnom dokumentu i naznačeni kriteriji koji odgovaraju čelniku zdravstvene ustanove."
5 HUZPP X.  JAVNOST RADA, Članak 47. Ponavljamo: rad nije javan ukoliko u nadzoru nema predstavnika neovisnih struktura iz redova građanskih udruga…može se tako pisati ali nije tako… i ne zadovoljava Direktivu 2011/24/EU… Nije prihvaćen Navedena primjedba nije prihvaćena iz slijedećih razloga: „Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), i to člankom 167. propisano je da nadzor nad radom zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama te privatnih zdravstvenih radnika obuhvaća: unutarnji nadzor, stručni nadzor komore, zdravstveno-inspekcijski nadzor, pa je tako i u predmetnom statutu definiran nadzor sukladno postojećim zakonskim odredbama. Hrvatski zavod kao zdravstvena ustanova mora poslovati u okviru zakonskog uređenja."
6 HUZPP IX. NADZOR, Članak 46. Dakle, sukladno prethodnoj opasci: ne moe se dozvoliti da nadzor vrši ni Ministarstvo ni Inspekcija a da u tome nema predstavnika građana kao politički neovisnih struktura u nadzoru. Bez toga rad zavoda nije javan!!! Nije prihvaćen Navedena primjedba nije prihvaćena iz slijedećih razloga: „Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), i to člankom 171. propisano je da zdravstveno-inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti zdravstva kao i nadzor nad stručnim radom zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika obavlja ministarstvo – zdravstvena inspekcija, pa je tako i u predmetnom statutu definiran zdravstveno-inspekcijski nadzor sukladno postojećim zakonskim odredbama."
7 HUZPP IX. NADZOR, Članak 44. Zavod je dužan i obavezan organizirati i provoditi i unutarnji i vanjski nadzor!!!!! Čija je Zavod “prćija”???? Unutarnji nadzor može obavljati tko hoće i kako hoće ali vanjski nadzor mora obavljati netko tko nije samo iz redova političkih struktura jer je to javni zavod za javno zdravstvo i tiče se svih građana!!!! Nije prihvaćen Navedena primjedba nije prihvaćena iz slijedećih razloga: „Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), i to člankom 167. propisano je da nadzor nad radom zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama te privatnih zdravstvenih radnika obuhvaća: unutarnji nadzor, stručni nadzor komore, zdravstveno-inspekcijski nadzor, pa je tako i u predmetnom statutu definiran nadzor sukladno postojećim zakonskim odredbama. Vanjski nadzor nije stavljen u nadležnost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo već ga sukladno navedenom zakonu obavljaju vanjske institucije primjerice: Ministarstvo financija, Republika Hrvatska Državni ured za reviziju, Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, nadležne komore."
8 HUZPP 8. Etičko povjerenstvo , Članak 33. Sastav Etičkog povjerenstva koji se uvjetuje spolom a ne stručnim poznavanjem etike i deontologije jest karakterističan za Hrvatsku u kojoj je znanje etike i deontologije toliko manjkavo da je gotovo nemoguće naći bioetičara koji se razumije u prava pacijenata….dakle, ova definicija jest dana da bi zadovoljila nekakvu potražnju za nekakvim stručnjacima kojih nema….no, to nije dopustivo i uvijet bi morao biti poznavanje bioetike, etikei deontologije a nikako nekakva spolna pripadnost. Također bi sukladno Direktivi 2011/24/EU tu morali biti uključeni i predstavnici udruga koji se dakako moraju razumjeti u etiku i deontologiju….jedan član nemedicinske struke nikako ne bi trebao biti iz redova etičara filozofa nego etičara pravnika….gdje to piše i tko će zapravo glumiti stručnjaka za nešto o čemu nema pojma??? Nije prihvaćen Navedena primjedba nije prihvaćena iz slijedećih razloga: „Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), i to člankom 68. propisane su odredbe koje definiraju postojanje, izbor, kriterije za izbor etičkog povjerenstva. Također je navedeno da će etičko povjerenstvo donijeti poslovnik o svome radu. Predmetni dokument sastavljen je sukladno navedenim zakonskim odredbama. Također je i sadašnji član etičkog povjerenstva profesor fra Ivan Karlić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dok je njegov zamjenik javni bilježnik Nikola Tadić."
9 HUZPP 2. Ravnatelj , Članak 21. Ravantelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće uz suglasnost Sabora a ne Vlade…čime se postiže praktično onemogućivanje podobnih netručnih osoba da budu imenovane na funkcije koje su od najvećeg interesa za sve hrvatske građane... Nije prihvaćen Navedena primjedba nije prihvaćena iz slijedećih razloga: „Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) člankom 38. propisano je da ravnatelja imenuje i razrješava upravno vijeće, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, dok je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), člankom 59. propisano da ravnatelja zdravstvene ustanove imenuje i razrješuje upravno vijeće. Člankom 60. istog zakona je određeno da ravnatelja zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska imenuje i razrješuje upravno vijeće uz suglasnost ministra. Komentirani članci statuta su u skladu sa navedenim zakonima."
10 HUZPP 1.  Upravno vijeće , Članak 16. I ovdje je upitno zašto bi jedna Vlada imala pravo davati suglasnost na nešto što je pitnje svih građana a ne bilo koje Vlade te bi ovdje također bilo jedno rješenje davati ovlasti Saboru a ne Vladi…jer je Sabor iznad Vlade kao što je i javno zdravstvo iznad interesa vladajuće strukture a u interesu svih građana a koji u birali zastupnike u Saboru a ne Vladu…. Nije prihvaćen Navedena primjedba nije prihvaćena iz slijedećih razloga: „Člankom 72. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14) određeno je da je Statut osnovni opći akt zdravstvene ustanove te je predviđeno što se uređuje tim statutom. Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) člankom 58. određeno je da ustanova ne može bez suglasnosti osnivača ustanove, odnosno organa kojeg je on odredio, steći opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene aktom o osnivanju ili statutom ustanove. Uslijed navedenog člankom 16. Statuta uređeno je zaključivanje ugovora o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina, pokretne imovine veće vrijednosti. Prijedloge za izmjene i dopune postojećih zakona Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata slobodna je uputiti Hrvatskom saboru."
11 HUZPP 1.  Upravno vijeće , Članak 15. Valjda se željelo reći da Upravno vijeće ravnatelju daje prethodnu suglasnost za zaključivanje ugovora …čija je pojedinačna vrijednost manja od 200.000,00 kn!!! Nije prihvaćen Navedena primjedba nije prihvaćena iz slijedećih razloga: „Intencija je donosioca Statuta da ravnatelj HZJZ-a mora imati prethodnu suglasnosti Upravnog vijeća za zaključivanje ugovora o stjecanju, otuđenju ili opterećenju pokretne imovine i usluga čija je pojedinačna vrijednost veća od 200.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost i za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i s Ministarstvom zdravlja za provođenje zdravstvene zaštite, upravo zbog vrijednosti pravnog posla."
12 HUZPP 1.  Upravno vijeće , Članak 13. Član Upravnog vijeća može biti opozvan od strane tijela koje ga je imenovalo ukoliko se dokaže bilo kakva nezakonita radnja dotične osobe kao i ukoliko zanemaruje svoje obveze, ali nikako ukoliko se ne pridržava “uputa i smjernica osnivača” jer je dokazano u hrvatskoj praksi da su “upute i smjernice” od strnae raznih institucija-osnivača davane raznim dužnosnicima na upitno zakonit način a svakako upitno za interese ukupne zajednice te je nedopustivo da ih takva tijela smjenjuju zato što netko iz tih tijela želi prikriti svoje nezakonite radnje…drugim riječima: ovakav izričaj u jednom aktu otvara mogućnost da se ucjenjuje stručne osobe na račun političkih podobnika te je nedopustivo da se ovaj izričaj unese u Statut na ovakav način Nije prihvaćen Navedena primjedba nije prihvaćena iz slijedećih razloga: „Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), člankom 35. stavak 2. propisano je da sastav, način imenovanja odnosno izbora članova i trajanje mandata upravnog vijeća i način donošenja odluka, utvrđuju se zakonom, odnosno aktom o osnivanju i statutom ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14) člankom 57. regulirano je biranje, sastav, postojanje Upravnog vijeća zdravstvenih ustanova. Uslijed navedenog na dispoziciji je osnivača propisivanje navedenih razloga za opoziv."
13 HUZPP 1.  Upravno vijeće , Članak 11. Upravno vijeće ima 5 članova i čine ga predstavnici osnivača- a to je Republika Hrvatska a ne Vlada!!! Dakle, Republiku Hrvatsku jednako tako predstavljaju i saborski zastupnici kao i članovi Vlade. Predlažemo da se predstavnici osnivača imenuju od strane Saborskog odbora za zdravstvo a ne od strane Ministrstva zdravlja tj Vlade RH. Nadalje: jako je upitno zašto nema ngdje predstavnika građana i građanskih udruga u Upravnom vijeću ovakve ustanove koja je od najvećeg interesa za sve građane, a što je suprotno naputku iz Direktive 2011/24/EU. Nije prihvaćen Navedena primjedba nije prihvaćena iz slijedećih razloga: „Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), člankom 35. stavak 2. propisano je da sastav, način imenovanja odnosno izbora članova i trajanje mandata upravnog vijeća i način donošenja odluka, utvrđuju se zakonom, odnosno aktom o osnivanju i statutom ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14) člankom 57. propisano je biranje, sastav, postojanje Upravnog vijeća zdravstvenih ustanova. Ustavom Republike Hrvatske državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom, dok je Hrvatski sabor predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj, slijedom čega je navedena odredba o sastavu Upravnog vijeća i stavljena u Statut."
14 HUZPP I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. stavak 3: Zavod obavlja zdravstvenu djelatnost iz stavka 2. ovoga članka surađujući sa stručnim tijelima, mrežama i organizacijama u zemlji i inozemstvu. Prihvaćen Navedena primjedba je jednoglasno prihvaćena na način da stavak 3. članka 1. sada glasi: „Zavod obavlja zdravstvenu djelatnost iz stavka 2. ovoga članka surađujući s tijelima, mrežama i organizacijama u zemlji i inozemstvu.“
15 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA VII. IMOVINA ZAVODA, Članak 41. Hrvatska liječnika komora predlaže dopunu odredbe članka 41. stavka 2. na način da ista glasi: „Pod razvojem djelatnosti u smislu odredbe iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se ulaganje sredstava u nabavku opreme, odnosno u poslovni prostor ili uređenje poslovnog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti kao i ulaganja sredstava u stručno usavršavanje djelatnika Zavoda.“ Nije prihvaćen Navedena primjedba nije prihvaćena iz slijedećih razloga: „Pravilnikom o stručnom obrazovanju i usavršavanju od 28. 03. 2014. godine utvrđeni su uvjeti i kriteriji pod kojima se radnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo upućuju na stručno obrazovanje ili usavršavanje, njihova prava i obveze za vrijeme i nakon stručnog obrazovanja ili usavršavanja. Sredstva za stručno obrazovanje i usavršavanje nalaze se u redovnim prihodima Zavoda.“
16 Dubravka Pezelj Duliba 2. Ravnatelj , Članak 22. Mišljenja sam da bi jedan od uvjeta za ravnatelja ovako važne i velike, tj. značajne institucije trebalo biti i upravljačko iskustvo, barem 2 godine, koje je po meni ponekad čak važnije od specijalističkoj staža u javnozdravstvenoj djelatnosti. Ne može nekome prvo upravljačko iskustvo biti ravnanje HZJZ-om. Nije prihvaćen Navedena primjedba nije prihvaćena iz slijedećih razloga: "Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) člankom 38. propisano je da se ravnatelja može imenovati osoba koja ispunjava uvjete određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), člankom 59. između ostalog je propisano da ravnatelj zdravstvene ustanove mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te najmanje pet godina radnog iskustva u struci i ispunjavati druge uvjete propisane aktom o osnivanju, odnosno statutom. Uslijed navedenog, statutom se mogu urediti drugi uvjeti za imenovanje ravnatelja, pa je tako u predmetnom dokumentu i navedeno 5 godina specijalističkog radnog iskustva što podrazumijeva potrebna upravljačka iskustva."
17 Dubravka Pezelj Duliba V. USTROJSTVO ZAVODA, Članak 10. Mislim da bi školska medicina, budući da se i u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti jasno navodi kao djelatnost HZJZa trebala imati svoju posebnu službu, a ne da bude dio Službe za javno zdravstvo (kao što je sada slučaj). Pa kada se već ide u izmjene, može se i o tome voditi računa. Primljeno na znanje Navedena primjedba gđe Dubravke Pezelj Dulibe nije prihvaćena iz slijedećih razloga: „U Pravilniku o unutarnjem ustroju HZJZ-a postoji odjel za školsku medicinu unutar Službe za javno zdravstvo. O uspostavljanju Službe za školsku medicinu razmatrati će se kada se ispune uvjeti za formiranje navedene službe, a što je vezano uz prijedlog UV-a prema Ministarstvu zdravlja da se izradi Master plan HZJZ-a sa mrežom županijskih zavoda za javno zdravstvo.“