Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika za provedbu intervencije 77.06. „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lokalna akcijska grupa "Zeleni trokut" GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE, Članak 11. Ukoliko sud potvrdi optužnicu Agencija donosi niz odluka kojima se u principu blokira rad LAG-a na dulje vrijeme. Odredbe su nesrazmjerne budući da potvrđivanje optužnice od strane suda ne znači i da je dokazana prijevara kao i krivnja za prijevaru (usporediti slučaj LAG-a Barun Trenk). U slučaju sumnje u prijevaru ispravno bi bilo da Agencija privremeno blokira isplate LAG-u kao i podnošenje zahtjeva za potporu dok se ne okonča sudski postupak. Prihvaćen U čl. 11., st. 2. i 3. su preformulirani: (2) U slučaju potvrđivanja sumnje na prijevaru od strane nadležnog suda … (3) U slučaju postojanja indikatora sumnje na prijevaru iz stavka 1. ovog članka, privremeno se obustavljaju svi postupci za predmetni LAG te rokovi za izdavanje odluka iz članka 59. ovog Pravilnika miruju.
2 LAG BILOGORA-PAPUK GLAVA II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI LAG-a, Članak 18. Formulacija zaposlenici upravnih tijela JLS i dalje podrazumijeva da npr.čistačice,komunalni redari,administrativni referenti i slično ne mogu zastupati interese KUD-ova ili DVD-ova sa područja LAG jer su i oni zaposlenici jedinstvenog upravnog odjela JLS u općinama ili nekog od upravnih odjela u gradovima.Ako se mislilo samo na pročelnike upravnih odjela treba razmisliti o formulaciji. Primljeno na znanje Navodi u čl. 18. st. 8. će se dodatno pojasniti. Navedeno se odnosi na pročelnike upravnih odjela i službi JLS i JP(R)S odnosno ne obuhvaća službenike i namještenike upravnih odjela i službi JLS i JP(R)S.
3 LAG BILOGORA-PAPUK PRAVILNIK, Prilog 2. Kriteriji odabira za dodjelu sredstava u postupku odabira LAG-ova za razdoblje 2023.-2027. Kod kriterija 3.kapacitet lag-a predlažemo da se promatra postotak isplaćenih sredstava u odnosu na ugovorena sredstva a ne u odnosu na alocirana sredstva s obzirom da je kvalitetniji podatak isplaćeno/ugovoreno jer nisu još sva sredstva ugovorena pa nisu mogla biti ni isplaćena. Nije prihvaćen Rangiranje LAG-ova u skupine uspješnosti za odnos ukupno dodijeljenih (alociranih) sredstava LAG-u za provedbu podmjere 19.2. iz PRR i isplaćenih sredstava od strane APPRRR predstavlja kvalitetan i sveobuhvatan kriterij ocjenjivanja uspješnosti LAG-a u provedbi LRS 2014.-2020. (2022.). Svim LAG-ovima su u istom vremenskom razdoblju alocirana sredstava kod odabira za razdoblje 2014.-2020.(2022) i dostavljena od strane APPRRR potrebna dokumentacija kod aktivacije LAG intervencija. Daljnji tijek provedbe LRS (nakon dodjele alokacije i aktivacije LAG intervencije) pokazuje kojom brzinom i kvalitetom je LAG objavljivao LAG natječaje, obrađivao LAG natječaje, odabirao projekte na LAG natječaje i prosljeđivao odabrane projekte na konačno odobravanje u APPRRR i isplatu.