Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u istima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor