Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lidija Brodar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINARSTVU, Članak 2. Članak 8. stavak 1. navodi da se putem AGRONET-a podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za odobravanje pratećeg dokumenta najkasnije 72 sata prije planirane otpreme vinskog proizvoda. Molim Vas pojašnjenje zašto je takav rok? Naime, u praksi je čest slučaj da (radi organizacije prijevoza ili drugih razloga) vinski proizvod treba biti otpremljen cca 24 sata nakon narudžbe. Osim toga, ukoliko je potrebno u zahtjevu za odobravanje navesti podatke prijevoza, to je često nemoguće u tom roku obzirom da u nekim slučajevima da ti podaci nisu poznati do pred samu otpremu vina. Prihvaćen Namjera je propisanim rokom podnošenja zahtjeva prije planirane otpreme omogućiti nadležnim službama dostatno vrijeme za administrativne provjere prije izdavanja pratećeg dokumenta (PD). Naime podnositelj određuje “planirani rok otpreme” tako da se zahtjev za izdavanje PD-a neće odbiti ako je podnesen u kraćem vremenu prije otpreme proizvoda, niti podnošenje zahtjeva u neprimjereno kratkom roku obvezuje na veću žurnost u obradi, jer se trebaju obraditi svi podneseni zahtjevi a PD se odobrava nakon obavljenih provjera. Potrebno je omogućiti provođenje potrebnih kontrola prije izadavanja PD-a.
2 Kutjevo d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINARSTVU U pravilniku o vinarstvu članak 13. koji se odnosi na Odlaganje nusproizvoda (komina, talog, peteljkovina) nejasno se definira postupanje sa nusproizvodima, nije navedeno dali je prihvatljivo zbrinjavanje na način da se nusproizvodi zbrinu kroz obnovljive izvore energije npr. kroz sirovinu za proizvodnju bioplina. Nije prihvaćen Načini postupanja s nusproizvodima su propisani člankom 12. stavkom 1. Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19.)
3 Kutjevo d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINARSTVU Predlažemo da se definira rok u kojem Agencija ima obvezu dogovoriti pojedinosti vezano za dostavu uzoraka kao i rok za izdavanje rješenja za stavljanje vina na tržište, članak 21. stavak 2. nacrta Pravilnika. Isto tako predlažemo definiranje prioritetnih kriterija pri postupku izdavanja rješenja o stavljanju vina na tržište. Nije prihvaćen Izdavanje rješenja o stavljanju na tržište je upravni postupak iz članka 56. Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19.), na koji se primjenjuju rokovi u skladu s člankom 101. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09. i 110/21.)