Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa podrške poljoprivrednicima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Toni Grossi NACRT PROGRAMA PODRŠKE POLJOPRIVREDNICIMA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA , 1.UVOD Predlažem da se Grad Zagreb također uvrsti na popis. Nema smisla da bude Zagrebačka županija bez Grada Zagreb-a Hvala puno Prihvaćen Komentar br. 1. (Toni Grossi) 22.09.2022 Primljeno na znanje. Potpora u okviru ovog Programa omogućit će se ublažavanje posljedica štete uzrokovane prirodnim nepogodama, nastalim od početka 2023. do kraja svibnja 2023. godine, poljoprivrednim proizvođačima sa štetom prijavljenom u okviru Registra šteta od prirodnih nepogoda na prinosu poljoprivrednih kultura samo za one županije koje su imale proglašenu prirodnu nepogodu u razdoblju od 01. siječnja do 31. svibnja 2023. godine. Proglašavanje prirodne nepogode u Republici Hrvatskoj kao i prikupljanje podataka o štetama od prirodnih nepogoda u okviru Registra šteta od prirodnih nepogoda regulirano je Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (,,Narodne novine“, broj 16/19) i Pravilnikom o Registru šteta od prirodnih nepogoda (,,Narodne novine“, broj 65/19).