Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Franjo Golubić PRAVILNIK, Članak 1. Predlažem da se poljoprivredna iskaznica, osim u elektronskom obliku, može izdati i u papirnatom obliku, ako to poljoprivrednik zatraži, s obzirom da postoji i starija generacija poljoprivrednika koji ne koriste pametne telefone niti nemaju mogućnost edukacije za stjecanje digitalnih vještina za starije osobe. Nije prihvaćen Republika Hrvatska je započela provedbu digitalne tranzicije i transformacije javne uprave donošenjem nacionalnih akata strateškog planiranja koji su u području digitalizacije usklađeni s prioritetima inicijative Digitalna agenda za Europu. Hrvatska javna uprava treba težiti digitalizaciji svih ključnih postupaka u što kraćem vremenskom razdoblju. Pritom se misli na javne usluge, poslovne procese u javnoj upravi i upravne postupke. Digitalne tehnologije u javnoj upravi primjenjivat će se s ciljem optimizacija poslovnih procesa i podizanja kvalitete podataka javne uprave, a to će rezultirati uštedom vremena i troškova, te unaprjeđenjem i daljnjim razvojem javnih e-usluga. Reforme provedene u sustavu hrvatske javne uprave u prethodna dva desetljeća poboljšale su učinkovitost javne uprave i njezinu troškovnu učinkovitost. Državna uprava i javne institucije postale su otvorenije i transparentnije, a kroz digitalizaciju se poboljšao pristup javnim uslugama. Za sve one poljoprivrednike koji nisu u mogućnosti koristiti ove usluge za pomoć i podršku na raspolaganju stoje službenici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede.
2 Franjo Golubić PRAVILNIK, Članak 4. Predlažem da se u članku 4. u stavku 7. doda nova rečenica koja glasi: "Izuzetno, ako korisnik da izjavu da ne posjeduje potrebnu informatičku opremu i digitalna znanja za njezino korištenje dostava rješenja dostaviti će se na kućnu adresu korisnika, a pri čemu se adektatno primjenjuju pravila o dostavi propisama Zakonom o općem upravnom postupku." Pošto dosta starijih poljoprivrednika nema potrebna znanja niti opremu za pristup internetu predlažem da isti temeljem date izjave mogu izuzetno dobivati i poštom na svoju kućnu adresu jer u ruralnim područjima nema obično niti knjižnice niti čitaonice gdje bi mogli zatražiti stručnu pomoć za pristup i pretraživanje Agroneta. Nije prihvaćen Republika Hrvatska je započela provedbu digitalne tranzicije i transformacije javne uprave donošenjem nacionalnih akata strateškog planiranja koji su u području digitalizacije usklađeni s prioritetima inicijative Digitalna agenda za Europu. Hrvatska javna uprava treba težiti digitalizaciji svih ključnih postupaka u što kraćem vremenskom razdoblju. Pritom se misli na javne usluge, poslovne procese u javnoj upravi i upravne postupke. Digitalne tehnologije u javnoj upravi primjenjivat će se s ciljem optimizacija poslovnih procesa i podizanja kvalitete podataka javne uprave, a to će rezultirati uštedom vremena i troškova, te unaprjeđenjem i daljnjim razvojem javnih e-usluga. Reforme provedene u sustavu hrvatske javne uprave u prethodna dva desetljeća poboljšale su učinkovitost javne uprave i njezinu troškovnu učinkovitost. Državna uprava i javne institucije postale su otvorenije i transparentnije, a kroz digitalizaciju se poboljšao pristup javnim uslugama. Nadalje, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općem upravnom postupku i nove Uredbe o uredskom poslovanju stvoren je cjelovit pravni okvir koji omogućava i potiče elektroničku komunikaciju i digitalizaciju upravnih i drugih postupaka te poslovnih procesa javnopravnih tijela. Uvodi se načelo komunikacije i obavljanja službenog dopisivanja javnopravnih tijela međusobno kao i javnopravnih tijela s fizičkim i pravnim osobama, primarno elektroničkim putem. Digitalizirani sustavi javne uprave (podaci, dokumenti, procesi u javnoj upravi i upravni postupci) i pružanje usluga elektroničkim putem u javnoj upravi povoljno će utjecati na dostupnost, ali i na ubrzavanje pružanja javnih usluga, smanjenje troškova pružanja određenih usluga, stvaranje učinkovite i kvalitetnije javne uprave usmjerene prema korisnicima te podizanje razine digitalnih kompetencija zaposlenih u javnoj upravi, ali i korisnika elektroničkih usluga. U skladu sa svime navedenim, vjerujemo da će ova reforma imati pozitivne efekte u primjeni i kod naših poljoprivrednika, dok za sve one poljoprivrednike koji nisu u mogućnosti koristiti ove usluge za pomoć i podršku na raspolaganju stoje službenici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede.