Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA, Članak 1. Predlažemo jasnije propisati da obveznik fiskalizacije naplaćenu napojnicu tretira kao prolaznu stavku koju je dužan isplatiti svojim djelatnicima, studentima, učenicima ili u slučaju da se radi o obrtu, vlasnicima obrta. Prihvaćen Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom obvezniku fiskalizacije kod kojeg je ostvarena napojnica prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak, uz račun koji je naplaćen u sredstvima koja se smatraju prometom gotovine odnosno uz fiskalizirani račun omogućava se dostava napojnice Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem uspostavljene elektroničke veze te će se evidentirati u zasebnoj bazi podataka u odnosu na bazu podataka fiskaliziranih računa. Tako primljene napojnice nisu primitak, niti prihod samog obveznika fiskalizacije, niti utječe na poslovanje poslodavca (primjerice u slučaju poput praga za ulazak u sustav PDV-a, promjene poreznih razreda paušalnog oporezivanja, osnovice za plaćanje članarine turističkim zajednicama ili spomeničke rente i sl.). Navedeno pitanje će se razraditi u podzakonskom aktu.
2 elen bambić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA, Članak 1. Molim predlagatelja da iz prometa izuzme primljene napojnice, budući se ne radi o prihodu poduzetnika, već dragovoljno danom prilogu zaposleniku poduzetnika. Kako je predviđeno da se napojnice oporezuju, ta sredstva će se dva puta oporezivati. Prihvaćen Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom obvezniku fiskalizacije kod kojeg je ostvarena napojnica prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak, uz račun koji je naplaćen u sredstvima koja se smatraju prometom gotovine odnosno uz fiskalizirani račun omogućava se dostava napojnice Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem uspostavljene elektroničke veze te će se evidentirati u zasebnoj bazi podataka u odnosu na bazu podataka fiskaliziranih računa. Postupak evidentiranja napojnica će se razraditi u pripadajućem Pravilniku. Tako primljene napojnice nisu primitak, niti prihod samog obveznika fiskalizacije, niti utječe na poslovanje poslodavca (primjerice u slučaju poput praga za ulazak u sustav PDV-a, promjene poreznih razreda paušalnog oporezivanja, osnovice za plaćanje članarine turističkim zajednicama ili spomeničke rente i sl.). Navedeno pitanje će se razraditi u podzakonskom aktu.
3 Udruženje obrtnika Zadar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA, Članak 1. Članovi Ceha ugostiteljstva i turizma Udruženja obrtnika Zadar ističu primjedbu na formulaciju odredbe dodanog čl. 20.c st.3. koja glasi „Obveznik fiskalizacije u evidencijama i knjigovodstvenim ispravama vezanim uz prihode i primitke osigurava podatak i o ostvarenim napojnicama“. Naime, iz navedene formulacije može se zaključiti kako će iznos uplaćen na ime napojnica, a koji je namijenjen radnicima, evidentirati kao prihod/primitak vlasnicima ugostiteljskih objekata, odnosno poslodavcima, stoga se predlaže promjena formulacije. Ukoliko napojnice, koje su primitak/prihod radnika, a ne poslodavca budu evidentirane kao primitak/prihod poslodavca, iste će uvećavati ukupan promet ugostiteljskog objekta, te negativno utjecati na poslovanje poslodavca. Primjerice, u slučajevima poput praga za ulazak u sustav PDV-a, poreznih razreda paušalnog oporezivanja, osnovice za plaćanje članarine turističkim zajednicama, spomeničke rente i dr. Slijedom navedenog, smatramo da tretman napojnica kao primitak/prihod poslodavca ne odgovara činjeničnom stanju i predlažemo da se napojnice zasebno evidentiraju izvan poslovnih knjiga poslodavca, u obliku pomoćnih evidencija. Prihvaćen Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom obvezniku fiskalizacije kod kojeg je ostvarena napojnica prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak, uz račun koji je naplaćen u sredstvima koja se smatraju prometom gotovine odnosno uz fiskalizirani račun omogućava se dostava napojnice Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem uspostavljene elektroničke veze te će se evidentirati u zasebnoj bazi podataka u odnosu na bazu podataka fiskaliziranih računa. Postupak evidentiranja napojnica će se razraditi u pripadajućem Pravilniku. Tako primljene napojnice nisu primitak, niti prihod samog obveznika fiskalizacije, niti utječe na poslovanje poslodavca (primjerice u slučaju poput praga za ulazak u sustav PDV-a, promjene poreznih razreda paušalnog oporezivanja, osnovice za plaćanje članarine turističkim zajednicama ili spomeničke rente i sl.).
4 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA, Članak 1. Iz formulacije odredbe da „Obveznik fiskalizacije u evidencijama i knjigovodstvenim ispravama vezanim uz prihode i primitke osigurava podatak i o ostvarenim napojnicama“ zaključujemo da će se napojnice evidentirati poslodavcima (dohodašima i dobitašima) u primitke / prihode. Doduše, takvih odredbi nema u Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o porezu na dobit pa je to zbunjujuće i trebalo bi jasno definirati. Ako napojnice, koje stvarno nisu primici / prihodi poslodavca nego radnika, budu uvećavale promet poslodavca, oni će utjecati poslodavcu u svim situacijama gdje su postavljeni razni pragovi (za ulazak u sustav PDV-a, tromjesečni obračun PDV-a…) ali najnepravednije je to kod obrtnika paušalista koji ne iskazuju izdatke, pa tako ni isplatu napojnica, te će im ukupan iznos napojnica utjecati i na razrede paušalnog oporezivanja i na uvjete za paušalno oporezivanje, ulazak u sustav PDV-a i sve ostalo. Paušalistima će i napojnice činiti osnovicu za plaćanje poreza na dohodak, a dio napojnica na koji i radnici budu platili porez na dohodak, biti će dvostruko oporezovan, i kod poslodavca paušalista i kod radnika. Promet od napojnica također će biti i osnovica za plaćanje onih obveza koji se plaćaju prema ostvarenom prometu (članarina TZ, spomenička renta….). Smatramo da to nije pravedno jer napojnice nisu primitak poslodavca. Predlažemo da se napojnice samo posebno evidentiraju u pomoćnoj evidenciji bez evidentiranja u poslovne knjige poslodavca, a da pri isplati napojnice radnicima, poslodavcu isti nije izdatak. To bi trebalo jasno i nedvosmisleno utvrditi kako u Zakonu o fiskalizaciji, tako i u Zakonu o porezu na dohodak i u Zakonu o porezu na dobit. Prihvaćen Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom obvezniku fiskalizacije kod kojeg je ostvarena napojnica prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak, uz račun koji je naplaćen u sredstvima koja se smatraju prometom gotovine odnosno uz fiskalizirani račun omogućava se dostava napojnice Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem uspostavljene elektroničke veze te će se evidentirati u zasebnoj bazi podataka u odnosu na bazu podataka fiskaliziranih računa. Postupak evidentiranja napojnica će se razraditi u pripadajućem Pravilniku. Tako primljene napojnice nisu primitak, niti prihod samog obveznika fiskalizacije, niti utječe na poslovanje poslodavca (primjerice u slučaju poput praga za ulazak u sustav PDV-a, promjene poreznih razreda paušalnog oporezivanja, osnovice za plaćanje članarine turističkim zajednicama ili spomeničke rente i sl.).
5 HOK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA, Članak 7 Radi iznimnog opterećenja uvođenja praćenja napojnica koje očekujemo, molimo da se vodi briga o tome kako je Pravilnik potrebno donijeti odmah nakon usvajanja izmjena Zakona te da isti MORA stupiti na snagu sa istim danom kada i sam Zakon. Sve ostalo smatramo neodrživim za ispravno postupanje poreznih obveznika, računovođa, ali i programera. Nije prihvaćen Porezna uprava će na svojim internetskim stranicama početkom 7. mjeseca objaviti XML shemu vezanu za dostavu podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici), a koja će služiti obveznicima fiskalizacije kao temelj u dijelu pripreme i prilagodbe programskih rješenja na obveze propisane izmjenama predmetnog Zakona
6 HOK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA, Članak 6. Smatramo da su navedene predviđene novčane kazne previsoke, te predlažemo smanjenje gornjeg i donjeg praga za barem 50%. Nadalje, molimo propisati ovim člankom da se račun može na zahtjev službene osobe pokazati i putem mobilnog telefona i/ili slično (sve veći broj poreznih obveznika u mogućnosti je izdani račun odmah proslijediti putem emaila ili aplikacije svom kupcu, upravo zbog zeleno-digitalnog poslovanja) Nije prihvaćen Zakonom o euru (NN 57/22. i 88/22.) utvrđena su opća pravila preračunavanja kunskih iznosa u eure te načina zaokruživanja uz primjenu pravila zaokruživanja na nižu deseticu u iskazivanju kaznenih odredbi. Ostala pitanja nisu predmet ovih izmjena Zakona.
7 HOK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA, Članak 5. Smatramo da su sve navedene predviđene novčane kazne previsoke, te predlažemo smanjenje gornjih i donjih pragova za barem 50%. Nije prihvaćen Zakonom o euru (NN 57/22. i 88/22.) utvrđena su opća pravila preračunavanja kunskih iznosa u eure te načina zaokruživanja uz primjenu pravila zaokruživanja na nižu deseticu u iskazivanju kaznenih odredbi.
8 HOK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA,  Članak 4. Smatramo da su sve navedene predviđene novčane kazne previsoke, te predlažemo smanjenje gornjih i donjih pragova za barem 50%. Nije prihvaćen Zakonom o euru (NN 57/22. i 88/22.) utvrđena su opća pravila preračunavanja kunskih iznosa u eure te načina zaokruživanja uz primjenu pravila zaokruživanja na nižu deseticu u iskazivanju kaznenih odredbi.
9 HOK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA, Članak 3. Smatramo da su sve navedene predviđene novčane kazne previsoke, te predlažemo smanjenje gornjih i donjih pragova za barem 50%. Nije prihvaćen Zakonom o euru (NN 57/22. i 88/22.) utvrđena su opća pravila preračunavanja kunskih iznosa u eure te načina zaokruživanja uz primjenu pravila zaokruživanja na nižu deseticu u iskazivanju kaznenih odredbi.
10 HOK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA,  Članak 2. Predlažemo u stavku 3. riječi: „od 5.000,00 kuna“ zamijeniti sa riječima: „od 1.000,00 eura“ Nije prihvaćen Zamjena iznosa od 5.000,00 kuna iznosom od 700,00 eura izračunata je uz primjenu općih pravila za preračunavanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22.; u daljnjem tekstu Zakon o uvođenju eura) pri čemu je navedeni iznos zaokružen na način koji bi bio što jednostavniji u primjeni. Obzirom na pretežito bezgotovinsko plaćanje, nema potrebe za povećanjem navedenog iznosa. Nadalje, ova odredba Zakona je dorađena na način da je obveznik fiskalizacije dužan gotov novac iznad visine blagajničkog maksimuma primljen po bilo kojoj osnovi uplatiti na svoj račun otvoren kod banke istog dana, a najkasnije idućeg radnog dana pri čemu se u ovim izmjenama Zakona iz blagajničkog maksimuma izuzimaju ostvarene napojnice koje se evidentiraju u sustavu fiskalizacije.
11 elen bambić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA,  Članak 2. Molim da se umjesto riječi u stavku 3. "od 700 eura" stave riječi "od 1,500,00eura" Nije prihvaćen Zamjena iznosa od 5.000,00 kuna iznosom od 700,00 eura izračunata je uz primjenu općih pravila za preračunavanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22.; u daljnjem tekstu Zakon o uvođenju eura) pri čemu je navedeni iznos zaokružen na način koji bi bio što jednostavniji u primjeni. Obzirom na pretežito bezgotovinsko plaćanje, nema potrebe za povećanjem navedenog iznosa. Nadalje, ova odredba Zakona je dorađena na način da je obveznik fiskalizacije dužan gotov novac iznad visine blagajničkog maksimuma primljen po bilo kojoj osnovi uplatiti na svoj račun otvoren kod banke istog dana, a najkasnije idućeg radnog dana pri čemu se u ovim izmjenama Zakona iz blagajničkog maksimuma izuzimaju ostvarene napojnice koje se evidentiraju u sustavu fiskalizacije.
12 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA,  Članak 2. Cijene usluga i materijala povećane su za 30-50% stoga članica Udruženja računovođa HGK predlaže u stavku 3. iznos od 5.000,00 kn zamijeniti s 2.000,00 eur. Nije prihvaćen Zakonom o euru (NN 57/22. i 88/22.) utvrđena su opća pravila preračunavanja kunskih iznosa u eure te načina zaokruživanja istih u iskazivanju kaznenih odredbi.
13 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA, Članak 7 Uz članak 7. i 9. Članak 7. i 9. (prijelazne i završne odredbe) Smatramo pravno neodrživim da Zakon stupi na snagu 1.01.2024., da ministar pravilnikom uređuje dodatna pitanja u narednih 30 dana (protokole za program za fiskalizaciju i dr.) a da već 1.01.2024. svi moraju imati usklađene programe i postupati po novim odredbama. Koje je vrijeme ostavljeno programerima da prilagode programe i da ih ugrade svim svojim klijentima? Nije prihvaćen Porezna uprava će na svojim internetskim stranicama početkom 7. mjeseca objaviti XML shemu vezanu za dostavu podataka o napojnici, a koja će služiti obveznicima fiskalizacije kao temelj u dijelu pripreme i prilagodbe programskih rješenja na obveze propisane izmjenama predmetnog Zakona
14 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA,  Članak 2. Predlažemo da se iznos gotovinskog plaćanja između obveznika fiskalizacije poveća na 1.000,00 eura. Naime, zbog povećanja cijena i inflacije potrebno je povećati navedeni iznos kako bi se zadržala približna vrijednost takvih plaćanja. Nije prihvaćen Zamjena iznosa od 5.000,00 kuna iznosom od 700,00 eura izračunata je uz primjenu općih pravila za preračunavanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22.; u daljnjem tekstu Zakon o uvođenju eura) pri čemu je navedeni iznos zaokružen na način koji bi bio što jednostavniji u primjeni. Obzirom na pretežito bezgotovinsko plaćanje, nema potrebe za povećanjem navedenog iznosa. Nadalje, ova odredba Zakona je dorađena na način da je obveznik fiskalizacije dužan gotov novac iznad visine blagajničkog maksimuma primljen po bilo kojoj osnovi uplatiti na svoj račun otvoren kod banke istog dana, a najkasnije idućeg radnog dana pri čemu se u ovim izmjenama Zakona iz blagajničkog maksimuma izuzimaju ostvarene napojnice koje se evidentiraju u sustavu fiskalizacije.
15 Ingrid Žudih-Koroman PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA, Članak 1. Vezano uz stavak 1) Potrebno je jasnije propisati vezu između fiskaliziranog prometa po osnovi napojnice i stvarnog primatelja te napojnice. Npr. da li će se primitak (oporezivi ili neoporezivi) pripisivati osobi koja je evidentirana kao "operater" na računu te će se na taj način osigurati sustavna kontrola između fiskalizacije i JOPPD-a, ili je odluka prepuštena poslodavcu (poreznom obvezniku) koji će potom voditi "ručne" dnevne evidencije koji je radnik dobio koji iznos napojnice, i takve evidencije dostavljati u računovodstvo jednom mjesečno? Ovo potonje je u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti usred turističke sezone i teoretski i praktično neprovedivo (računovodstvo ugostiteljskog objekta u Dubrovniku može biti u Zagrebu). Nije prihvaćen Poreznim propisima propisuje se porezni tretman napojnice, način prijave podataka o visini ostvarene napojnice te praćenje podataka o napojnici kroz evidencije i knjigovodstvene isprave. Dakle, propisuju se odredbe nužne za praćenje primitka koji se ostvaruju kod određenog obveznika fiskalizacije, a koje ne nastaju u odnosu poslodavac i posloprimac već kao davanje od strane treće osobe. Stoga se poreznim propisima ne određuju ostali odnosi koji su stvar dogovora između poslodavaca i posloprimca te načina njihova međusobnog odnosa i pravila poslovanja. Prema navedenom poreznim propisima se ne određuje kada će se i kako iznos ostvarene napojnice isplatiti, već se određuje način njezina evidentiranja kako bi se ostvareni iznos napojnice kao prava osobe mogao odvojeno iskazati i nadzirati od iznosa ostvarenog prometa obveznika fiskalizacije. Obveznik fiskalizacije, u čijem je poslovanju određena osoba ostvarila napojnicu kao pravo te osobe, biti u obvezi da iskazane ostvarene iznose napojnice prijavljene u sustav fiskalizacije, mjesečno prijavi Poreznoj upravi iskazivanjem podataka po OIBu svake osobe koja je tu napojnicu ostvarila. Ujedno ukoliko je iznos ostvarene napojnice iznad godišnjeg neoporezivog dijela, obveznik fiskalizacije bit će u obvezi obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem su ostvarene napojnice iznad propisanog godišnjeg neoporezivog iznosa. Podaci o ostvarenoj napojnici po osobi prijavljivat će obveznik fiskalizacije na obrascu JOPPD. Dakle poreznim propisima će biti propisana obveza obračuna i uplate poreza na dohodak po osnovi napojnice, ali ne i trenutak isplate napojnica, stoga će poslodavac pri isplati istih morati voditi računa o eventualnom prelasku neoporezivog iznosa te obračunavanju i plaćanju porezne obveze.
16 Osmi Bit d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA, Članak 1. Primjeri iz prakse zbog kojih predložene zakonske promjene operativno ne mogu biti provedive ili neće imati svoju svrhu: 1. U restoranima često postoji kutija za napojnice u kojoj se one skupljaju i na kraju dana prikupljeni se iznos dijeli među cjelokupnim osobljem; s obzirom na to da je definiran maksimalni neoporezivi iznos po OIB-u (u dokumentu o najavljenim promjenama izloženom na stranicama Vlade RH), treba uzeti u obzir da će predloženim promjenama konobar, koji izrađuje/donosi račun, biti izložen tom neoporezivom ograničenju, a napojnice za pomoćno osoblje neće biti time obuhvaćene niti evidentirane. 2. U restoranima, na kraju kad gost zatraži račun, konobar ga pita na koji će način platiti; nakon toga konobar donosi već izrađen i fiskaliziran račun. Gost tek tada ostavlja ili ne napojnicu u dobivenim etuiju. Ako Zakon predviđa da napojnica mora biti evidentirana "uz račun" na koji način mislite da će to biti operativno provedivo? Storniranjem već izrađenog računa, a koji može imati i 20-tak stavaka, da bi se na njega dodala napojnica? Uz takvu odredbu neće se postići ono što se želi i stvar će ostati samo slovo na papiru. Osmi Bit d.o.o., Zagreb Nije prihvaćen Dostava podataka o napojnici je opcionalna metoda samo za one obveznike koji u svom poslovanju mogu primiti napojnicu. Slanje podataka o napojnici odnosi se na izdani i fiskalizirani račun i dostavljat će se u sustav kao podatkovni skup koji je definiran za dostavu podataka o napojnici. Pravilnikom će se propisati opcionalna metoda (nova XML shema) slanja podataka o napojnici koja se odnosi na izdani i fiskalizirani račun. Poslodavac će internim aktom propisati mogućnost rasporeda nagrade za dobro obavljenu uslugu za posloprimce.
17 Siniša Stanković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA Što je sa pomoćnim radnicima, kuharima, osobljem za šankom koje priprema hranu i pića, a koji nemaju mogućnost primitka napojnica?! Ovakav oblik evidentiranja napojnica na svakom računu je u praksi NEPROVEDIV! Velika većina ugostitelja prilikom posluživanja pića nosi sa sobom i račun, ako ljudi kod plaćanja ostave napojnicu zar bi tada trebali stornirati račune i izdavati nove sa uključenom napojnicom?! Predlažem da umjesto ovakve promjene Zakona uvedete dodatnu neoporezivu naknadu kako bi se olakšalo ugostiteljima, ali i ostalim uslužnim djelatnostima, što je uostalom i bila njihova ideja. Napojnica ostaje na neki način primitak samog djelatnika i to NE TREBA regulirati, ponajviše zato jer je to u praksi gotovo nemoguće Nije prihvaćen Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom obvezniku fiskalizacije kod kojeg je ostvarena napojnica prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak, uz račun koji je naplaćen u sredstvima koja se smatraju prometom gotovine odnosno uz fiskalizirani račun omogućava se dostava napojnice Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem uspostavljene elektroničke veze. Napojnica se mora se povezati uz izdani i fiskalizirani račun te se prilikom dostave podataka o napojnici, ostali podaci koji su već prethodno dostavljeni kroz fiskalizirani račun ne mijenjaju odnosno takav fiskalizirani račun nije potrebno stornirati u svrhu prijave napojnice u sustav fiskalizacije. Tako ostvarena i evidentirana napojnica će se prijavljivati u sklopu poreznog tretmana primitaka ostvarenih u okviru odnosa između poslodavaca i zaposlenih osoba, a što je i predloženo izmjenama zakona kojim se uređuje porez na dohodak u ovom poreznom paketu. Dakle, predloženim poreznim propisima propisuje se porezni tretman napojnice, način prijave podataka o visini ostvarene napojnice te praćenje podataka o napojnici kroz evidencije i knjigovodstvene isprave. Propisuju se odredbe nužne za praćenje primitka koji se ostvaruju kod određenog obveznika fiskalizacije, a koje ne nastaju u odnosu poslodavac i posloprimac već kao davanje od strane treće osobe. Stoga se poreznim propisima ne određuju ostali odnosi koji su stvar dogovora između poslodavaca i posloprimca te načina njihova međusobnog odnosa i pravila poslovanja. Prema navedenom, poreznim propisima se ne određuje kada će se i kako iznos ostvarene napojnice isplatiti, već se određuje način njezina evidentiranja kako bi se ostvareni iznos napojnice kao prava osobe mogao odvojeno iskazati i nadzirati od iznosa ostvarenog prometa obveznika fiskalizacije.
18 HOK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA Hrvatska obrtnička komora ponavlja zahtjev o preimenovanju samog Zakona na način da se promijeni naziv u „Zakon o fiskalizaciji“. Nastavak u nazivu trenutnog zakona „… u prometu gotovinom“, i dalje radi zablude među obveznicima istog. Primljeno na znanje Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuje se obveza provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa za prodaju roba ili usluga naplaćuju sredstvima koja se prema ZFPG smatraju gotovinom. Naime, člankom 2. točkom 6. ZFPG propisana su sredstva koja se smatraju gotovinskim plaćanjem i to novčanice, kovanice, kartice, ček ili drugi sličan način plaćanja i sva online plaćanja. Budući da je fiskalizacija znatno širi pojam od fiskalizacije u prometu gotovinim, razmotrit će se u budućim izmjenama Zakona prilagodba naziva.
19 Ingrid Žudih-Koroman PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA, Članak 1. Vezano za stavak 3) Obzirom da u posebnim propisima nije izrijekom opisan tretman primitaka/prihoda po osnovi napojnice, predlaže se svakako ugraditi odredbu kojom se iznosi napojnice ne uračunavaju u primitke poreznih obveznika na temelju kojih se mijenja njihov porezni status (obveznik PDV-a, mjesečni/tromjesečni obveznik PDV-a, obveznik paušalnog poreza na dohodak, pragovi primitaka za obračun paušalnog poreza na dohodak itd.) Primljeno na znanje Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom obvezniku fiskalizacije kod kojeg je ostvarena napojnica prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak, uz račun koji je naplaćen u sredstvima koja se smatraju prometom gotovine odnosno uz fiskalizirani račun omogućava se dostava napojnice Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem uspostavljene elektroničke veze te će se evidentirati u zasebnoj bazi podataka u odnosu na bazu podataka fiskaliziranih računa. Postupak evidentiranja napojnica će se razraditi u pripadajućem Pravilniku. Tako primljene napojnice nisu primitak, niti prihod samog obveznika fiskalizacije, niti utječe na poslovanje poslodavca (primjerice u slučaju poput praga za ulazak u sustav PDV-a, promjene poreznih razreda paušalnog oporezivanja, osnovice za plaćanje članarine turističkim zajednicama ili spomeničke rente i sl.).