Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Autoškola Retrovizor PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU U potpunosti podržavamo prijedlog i obrazloženje HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE da se članak 13. BRIŠE. HOK 10.07.2023 13:19 Predlažemo da se Članak 13. BRIŠE. Obrazloženje Sukladno važećim zakonskim i ustavnim odredbama koje reguliraju ovlasti stručne organizacije i štite poduzetničke slobode, STRUČNA ORGANIZACIJA može izraditi i javno objaviti isključivo godišnje, ili drugo, IZVJEŠĆE O VLASTITIM POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA: - o broju i vrsti provedenih vozačkih ispita - o prolaznosti po svojim ispitnim centrima i po ispitivačima, - o broju i vrsti obavljenih stručnih nadzora nad autoškolama po nadzornicima i po broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti, - o broju provedenih stručnih ispita za djelatnike autoškola i prolaznosti po predavačima i ispitivačima, - rezultate prolaznosti vlastith autoškola koje posluju unutar sustava stručne organizacije, odnosno u sustavu Hrvatskog autokluba. Sve druge aktivnosti koje bi stručna organizacija provela u smislu IZRADE I JAVNE OBJAVE IZVJEŠĆA O POSLOVANJU DRUGIH PRAVNIH OSOBA, privatnih poduzetnika iz djelatnosti autoškola, bile bi protuzakonite. Poduzetnici su sukladno zakonu jedino obveznici predaje financijskih izvješća Financijskoj agenciji (FINA), ostala godišnja i druga izvješća o svojem poslovanju imaju pravo i slobodu samostalno izraditi i odluku o javnoj objavi donijeti samostalno. Slijedom navedenog predlažemo članak 13. BRISATI. Nije prihvaćen Ukidanje Pravilnika o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli i liberalizacija uvjeta rada i poslovanja autoškola na tržišnim osnovama 2017., stvorili su među autoškolama nelojalnu tržišnu konkurenciju i loše osposobljene kandidate za vozače. Dokaz tome je prolaznost na vozačkim ispitima. Tako je prosječna prolaznost iz nastavnog predmeta PPSP do 2022., smanjena za 3,6 postotnih bodova, a prolaznost iz nastavnog predmeta UV smanjena za 4,5 postotnih bodova, što u odnosu na broj provedenih ispita i broj osposobljenih kandidata za vozače koji su u cijelosti položili vozački ispit, predstavlja značajno smanjenje. Također je važno naglasiti velike razlike u prolaznosti autoškola u RH. Primjerice 2022., iz nastavnog predmeta PPSP razlika u prosječnoj prolaznosti iznosila je 60,2 % (B kategorija, maksimalna prolaznost 85,6%, a minimalna 25,4%), dok je razlika u prolaznosti prvog pristupanja ispitu iznosila 67,9% (B kategorija prvi pristup, maksimalna prolaznost 84,6%, a minimalna 16,7%). Iz nastavnog predmeta UV razlika u prosječnoj prolaznosti iznosila je 46,9% (B kategorija, maksimalna prolaznost 81,0%, a minimalna 34,1%), dok je razlika u prolaznosti prvog pristupanja ispitu iznosila 58,7% (B kategorija prvi pristup, maksimalna prolaznost 82,8%, a minimalna 24,1%). Slična situacija je i kod prolaznosti instruktora vožnje, pri čemu njih oko 10% ima prolaznost do 30%, što je zabrinjavajuće. Najčešće je riječ je o manjem broju autoškola koje se reklamiraju s nižim cijenama osposobljavanja, stvarajući na takav način niže cijene i nelojalnu konkurenciju te smanjujući kvalitetu rada instruktora vožnje i osposobljenosti kandidata za vozače. Tome treba pridodati i činjenicu da pojedine autoškole „ucjenjuju“ kandidate za vozače stavljajući u Ugovor o osposobljavanju visoke naknade ispisa iz autoškole (do cca 200,00 EUR), čime onemogućavaju kandidatu normalan proces promjene autoškole. Pri tome treba uzeti u obzir činjenice da je osposobljavanje kandidata za vozače djelatnost koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema jedinstvenom programu te da su poslovi organiziranja i provedbe vozačkih ispita poslovi javne ovlasti, što samo još potvrđuje važnost i značaj kvalitetnog obavljanja tih poslova u cilju povećanja sigurnosti novih vozača, a time i sigurnosti cestovnog prometa. Radi toga kao i radi važnosti informiranja građana kao kandidata za vozače i njihovih roditelja, nužno je objaviti prolaznost po autoškolama kao ključni pokazatelj kvalitete rada u skladu s utvrđenim relevantnim kriterijima. Na takav način bit će omogućeno prepoznavanje kvalitete rada većine autoškola, poticanje na transparentniji i kvalitetniji rad u skladu s cijenom osposobljavanja, a građani će imati mogućnost uvida u te pokazatelje i biti u prilici birati autoškolu, s obzirom na tržišni način poslovanja. Objava rezultata prolaznosti prema utvrđenim kriterijima u skladu je s propisima Europske unije (Uredba) te u skladu s odredbama važećeg Zakona o službenoj statistici („Narodne novine“, broj 25/2020.)
2 Kolačić sreće PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU članak 13. predlažem da se BRIŠE. OBRAZLOŽENJE: Protuzakonito zadiranje u poslovanje privatnih autoškola. Trebalo bi razmotriti kao prvo tko je odradio obuku kandidata, a koji instruktor bi ga izveo na ispit te se uračunava u njegovu prolaznost. Znate li da većina kandidata sa 35 sati vožnje uz najbolje usluge obuke NISU u stanju usvojiti znanje i vještine za samostalno upravljanje vozilom i da GARANTIRAM da nijedan kolega instruktor takvom kandidatu nije savjetovao ili predložio dodatne sate obuke, a još manje dao zeleno svjetlo za prijavu ispita iz UV. Kada autoškolama date nadležnost da spriječe takve kandidate da pristupaju ispitima bez adekvatnog znanja i vještina te da se nakon trećeg nepoloženog ispita odradi i revizija liječničkog uvjerenja te uzme u obzir da nisu svi kandidati novčano u mogućnosti uplatiti dodatne sate obuke koji su im potrebni za položiti vozački ispit. Zašto se ne objavljuju javno prolaznosti u osnovnim, srednjim školama te fakultetima po učitelju, nastavniku i profesoru i smatrate li da je njihova smanjena prolaznost po pojedinim predmetima dobar filter dobro educiranih učenika ili stavljate upitnik na njihovu sposobnost prenošenja znanja? Nije svatko ni za nogomet, kamoli za volan! Nije prihvaćen Ukidanje Pravilnika o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli i liberalizacija uvjeta rada i poslovanja autoškola na tržišnim osnovama 2017., stvorili su među autoškolama nelojalnu tržišnu konkurenciju i loše osposobljene kandidate za vozače. Dokaz tome je prolaznost na vozačkim ispitima. Tako je prosječna prolaznost iz nastavnog predmeta PPSP do 2022., smanjena za 3,6 postotnih bodova, a prolaznost iz nastavnog predmeta UV smanjena za 4,5 postotnih bodova, što u odnosu na broj provedenih ispita i broj osposobljenih kandidata za vozače koji su u cijelosti položili vozački ispit, predstavlja značajno smanjenje. Također je važno naglasiti velike razlike u prolaznosti autoškola u RH. Primjerice 2022., iz nastavnog predmeta PPSP razlika u prosječnoj prolaznosti iznosila je 60,2 % (B kategorija, maksimalna prolaznost 85,6%, a minimalna 25,4%), dok je razlika u prolaznosti prvog pristupanja ispitu iznosila 67,9% (B kategorija prvi pristup, maksimalna prolaznost 84,6%, a minimalna 16,7%). Iz nastavnog predmeta UV razlika u prosječnoj prolaznosti iznosila je 46,9% (B kategorija, maksimalna prolaznost 81,0%, a minimalna 34,1%), dok je razlika u prolaznosti prvog pristupanja ispitu iznosila 58,7% (B kategorija prvi pristup, maksimalna prolaznost 82,8%, a minimalna 24,1%). Slična situacija je i kod prolaznosti instruktora vožnje, pri čemu njih oko 10% ima prolaznost do 30%, što je zabrinjavajuće. Najčešće je riječ je o manjem broju autoškola koje se reklamiraju s nižim cijenama osposobljavanja, stvarajući na takav način niže cijene i nelojalnu konkurenciju te smanjujući kvalitetu rada instruktora vožnje i osposobljenosti kandidata za vozače. Tome treba pridodati i činjenicu da pojedine autoškole „ucjenjuju“ kandidate za vozače stavljajući u Ugovor o osposobljavanju visoke naknade ispisa iz autoškole (do cca 200,00 EUR), čime onemogućavaju kandidatu normalan proces promjene autoškole. Pri tome treba uzeti u obzir činjenice da je osposobljavanje kandidata za vozače djelatnost koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema jedinstvenom programu te da su poslovi organiziranja i provedbe vozačkih ispita poslovi javne ovlasti, što samo još potvrđuje važnost i značaj kvalitetnog obavljanja tih poslova u cilju povećanja sigurnosti novih vozača, a time i sigurnosti cestovnog prometa. Radi toga kao i radi važnosti informiranja građana kao kandidata za vozače i njihovih roditelja, nužno je objaviti prolaznost po autoškolama kao ključni pokazatelj kvalitete rada u skladu s utvrđenim relevantnim kriterijima. Na takav način bit će omogućeno prepoznavanje kvalitete rada većine autoškola, poticanje na transparentniji i kvalitetniji rad u skladu s cijenom osposobljavanja, a građani će imati mogućnost uvida u te pokazatelje i biti u prilici birati autoškolu, s obzirom na tržišni način poslovanja. Objava rezultata prolaznosti prema utvrđenim kriterijima u skladu je s propisima Europske unije (Uredba) te u skladu s odredbama važećeg Zakona o službenoj statistici („Narodne novine“, broj 25/2020.)
3 Josipa Poljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU Poštovani ministre Božinović, Obraćam se Vama obzirom da ste potpisnik prijedloga ovog Pravilnika. Neznam, da li ste upoznati da se struka nije kontaktirala prije pisanja izmjena i dopuna ovog Pravilnika,a bez nas koji osposobljavamo kandidate HAK nebi imao kome provoditi ispite. Često se na seminarima čuje od predstavnika MUP-a i HAK-a, kako smo im partneri, mi djelatnici autoškola. Trebali bi biti partneri jer radimo jako složen, zahtjevan i odgovoran posao i žao nam je kad je jedini način da izrazimo svoje stavove upravo esavjetovanje. Sudjelovala sam osobno u više esavjetovanja vezano za našu struku i osjećam se kao da smo OPORBA . Sve što mi predložimo, u pravilu se ne prihvaća, se odbacuje ili se ponekad primi na znanje. Ništa specijalno ne tražimo osim razumljiv Pravilnik za koji netrebamo zvati ljude u HAK-u da nam ga tumače, tražimo Pravilnik koji nije u sukobu sa Zakonom, tražimo Pravilnik koji bi štitio naše interese i interese naših građana. Ponekad na Seminarima kad bi iznijeli primjedbu na neke članke iz Pravilnika, gospoda iz HAK-a bi nam pojašnjavali, da nisu oni pisali Pravilnik,pozivajući se na MUP. Iskreno se nadam da ćete uvažiti u ovom esavjetovanju naše primjedbe i ubuduće nas obavijestiti preko naših Udruga, HGK, HOK i pozvati nas kao prave partnere da aktivno sudjelujemo u izradi Pravilnika na obostrano zadovoljstvo. Hvala i lijep pozdrav od nekoga tko sudjeluje 30 godina u osposobljavanju kandidata i voli svoj posao Primljeno na znanje Nema konkretnog prijedloga, već su izneseni samo osobni stavovi. Pri tome je važno napomenuti da su za tumačenje predmetnog Pravilnika nadležne stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova, a ne ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
4 Autoškola Retrovizor PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU U potpunosti podržavamo prijedlog HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE o dodavanju ČLANKA 3.a: "HOK 10.07.2023 13:17 DODAJE SE ČLANAK 3.a KOJI GLASI: "Stručna organizacija će u roku od 3 dana od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta putem elektroničke pošte obavijestiti kandidata za vozača o dodijeljenom datumu za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta." OBRAZLOŽENJE S obzirom da u Pravilniku o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču do sada NIJE BIO PROPISAN način objave i način dojave datuma ispita, odnosno NAČIN INFORMIRANJA KANDIDATA ZA VOZAČE O DATUMIMA ISPITA, predlažemo da se kroz ovo e-Savjetovanje taj nedostatak ispravi. Iz članaka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama jasno proizlazi da je POSAO ORGANIZIRANJA I OBAVLJANJA VOZAČKIH ISPITA, u što ulazi i informiranje druge strane o datumu polaganja, isključivo DUŽNOST OVLAŠTENE STRUČNE ORGANIZACIJE. Stručna organizacija je iskoristila manjkavost odredbi Pravilnika te je u praksi posao informiranja o terminu ispita, mimo odredbi Zakona, PREBACILA NA AUTOŠKOLE, stoga je neophodno PROVEDBENIM AKTOM jasno odrediti da je informiranje kandidata o ispitima OBVEZA STRUČNE ORGANIZACIJE, odnosno tijela koje organizira i provodi vozačke ispite. U PRAKSI je stručna organizacija svoj računalni sustav za vozačke ispite ustrojila tako da DATUME ISPITA NE OBJAVLJUJE JAVNO nego isključivo na zatvorenom portalu "HAK-Vozački ispiti", https://autoskole-vic.hak.hr/, a pristup tom zatvorenom portalu dopušta, uz korištenje pristupne lozinke, isključivo autoškolama. Na taj su način autoškole prisilno dovedene u situaciju da moraju ulaziti u dio javne ovlasti stručne organizacije te umjesto stručne organizacije obavljati administrativne poslove obavještavanja kandidata za vozače o datumima ispita. Predmetne administrativne poslove autoškole osim što iste obavljaju protupravno obavljaju i besplatno jer nemaju zakonski temelj za naplatu. U praksi KANDIDAT za vozača vrlo TEŠKO može ostvariti KONTAKT S ADMINISTRACIJOM STRUČNE ORGANIZACIJE, jer kontakt podaci regionalnih ispitnih centara nisu javno objavljeni na mrežnim stranicama stručne organizacije, a i kad kandidati uspiju stupiti u kontakt i žele ODJAVITI ISPIT ili pitati o mogućim terminima ispita, dobiju ODGOVOR da se OBRATE AUTOŠKOLI, što smatramo nepropisnim te je isto potrebno kroz izmjene Pravilnika ispraviti. Istim člankom 206. Zakona određeno je da ministarstvo nadležno za unutarnje poslove obavlja nadzor nad zakonitošću općih akata kojima stručna organizacija utvrđuje obavljanje poslova i može ih obustaviti od primjene, stoga PREDLAŽEMO da se DODAVANJEM ČLANKA 3.a jasno ODREDI POSTUPAK INFORMIRANJA kandidata za vozače o ispitima, te izbjegnu moguće nezakonitosti." Djelomično prihvaćen Predmetno pitanje nije predmet izmjena Pravilnika, ali radi pojašnjenja i pravilnog shvaćanja poslova autoškole vezanih za brigu o kandidatima tijekom procesa osposobljavanja valja činjenično pojasniti. Naime, člankom 7. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, ispit iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa. Autoškola prijavljuje kandidata za ispit iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što je stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, gdje realizaciju programa potpisuje predavač, a ovjerava stručni voditelj autoškole. Nadalje, člankom 21. stavkom 2. važećeg Pravilnika ovlaštene stručne organizacije (OSO) o organiziranju i provođenju vozačkih ispita, kao općeg akta, a u skladu s odredbama članka 4. predmetnog Pravilnika, o mjestu, datumu i vremenu provođenja ispita OSO obavještava autoškolu putem koje je prijavljen ispit odnosno kandidata u roku tri do pet dana prije održavanja ispita. Datum i vrijeme ispita OSO planira i određuje nakon, što je autoškola zaključila prijavu kandidata za ispit i od kojeg datuma teče rok od 25 dana. Iz navedenog proizlazi, a što je i logično, u postojećim uvjetima i okolnostima obavljanja pojedinih poslova, da OSO obavještava autoškolu o datumu, mjestu i vremenu polaganja ispita, jer je riječ o kandidatima koji se osposobljavaju u autoškoli. Nema nikakvih posebnih administrativnih poslova koje autoškola obavlja za i u ime ovlaštene stručne organizacije, već je normalno da autoškola prijavi svoje kandidate za ispit i obavijesti ih o datumu i vremenu ispita na temelju obavijesti ovlaštene stručne organizacije. S gledišta organizacije posla puno je jednostavnije za autoškolu da ona obavještava kandidate o datumu i mjestu polaganja ispita obzirom da moraju osigurati prisutnost vozila i instruktora na samom ispitu. Pitanje rokova će se razmotriti na način da OSO u svom općem aktu uredi to pitanje na način da autoškolu o datumu, mjestu i vremenu ispita obavijesti u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja i zaključenja prijave, osim u vrijeme godišnjih odmora, izvanrednih okolnosti ili zbog razloga više sile.
5 Autoškola Retrovizor PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU Članak 11. Članak 24. mijenja se i glasi: „Kada povjerenstvo ovlaštene stručne organizacije usvoji žalbu, za kandidata će ovlaštena stručna organizacija organizirati ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, pred posebnim povjerenstvom.“ PRIJEDLOG: Riječi „za kandidata će ovlaštena stručna organizacija organizirati ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, pred posebnim povjerenstvom.“ ZAMIJENITI RIJEČIMA „ovlaštena stručna organizacija evidentirat će za kandidata ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom kao položen te izdati kandidatu Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu“ tako da GLASI: Članak 11. Članak 24. mijenja se i glasi: „Kada povjerenstvo ovlaštene stručne organizacije USVOJI ŽALBU, ovlaštena stručna organizacija evidentirat će za kandidata ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom kao POLOŽEN te kandidatu izdati UVJERENJE O POLOŽENOM VOZAČKOM ISPITU.“ OBRAZLOŽENJE: Smatramo da su odredbe članka 11. ovih Izmjena o ponovnom polaganju ispita PROTIVNE odredbama pravnog akta višeg razreda - ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU (dalje: ZUP) https://www.zakon.hr/z/65/Zakon-o-op%C4%87em-upravnom-postupku Smatramo NEZAKONITOM odredbu o PONOVNOM POLAGANJU ISPITA nakon prihvaćanja žalbe kojom se kandidat žalio na ocjenu ispita. Ako je ŽALBA PRIHVAĆENA ocjena ispita „Nije položio“ mijenja se u „Položio“. OCJENA ISPITA nakon usvojene žalbe ne može se promijeniti u „Možda će položiti, a možda i neće, nakon što bude ponovo polagao“ kao što se do sada U PRAKSI DOGAĐALO. Sukladno ZUP-u kandidat žalbu podnosi jer OSPORAVA UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE tijekom provedbe SPORNOG ISPITA, stoga stručna organizacija ne može o žalbi odlučiti temeljem drugog činjeničnog stanja utvrđenog tijekom provedbe PONOVLJENOG ISPITA PRED POVJERENSTVOM. Sukladno ZUP-u javnopravno tijelo riješit će stvar NA TEMELJU ČINJENICA utvrđenih u prvostupanjskom postupku - to je prva žalba kandidata podnesena ispitivaču, i ukoliko činjenice nisu u potpunosti utvrđene ili su pogrešno utvrđene, UPOTPUNIT ĆE POSTUPAK. Ovdje "upotpuniti postupak" NE ZNAČI PONAVLJANJE ISPITA kako to u praksi provodi stručna organizacija nego znači da će stručna organizacija postupak upotpuniti OSNIVANJEM POVJERENSTVA koje će proučiti činjenično stanje TIJEKOM SPORNOG ISPITA pregledavanjem audio-video snimke ispita, proučavanjem pisanog prigovora kandidata i pisanog očitovanje ispitivača. Smatramo da stručna organizacija pogrešno provodi postupak rješavanja žalbe kandidata na ocjenu ispita što rezultira time da KANDIDAT NEOPRAVDANO PONOVO POLAŽE ISPIT, što negativno utječe i na poslovanje autoškole čiji je polaznik sudionik u tom postupku te stoga članak 11. predlažemo IZMIJENITI. Djelomično prihvaćen U slučaju da povjerenstvo ovlaštene stručne organizacije usvoji žalbu kandidata za vozača, detaljno će razmotriti sve relevantne okolnosti polaganja ispita na javnoj cesti (audio i video snimku ispita, vrijeme trajanja ispita, propisane sadržaje ispita, pogreške,…) te će osnovano zaključiti da se takvom kandidatu za vozača izda uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, samo pod uvjetom ako je ispit proveden u skladu s Programom vozačkog ispita. Ukoliko se nakon usvajanja i razmatranja žalbe, ne može argumentirano utvrditi činjenično stanje, povjerenstvo za žalbe će u što kraćem roku uputiti kandidata za vozača na ponovno polaganje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom bez plaćanja naknade za polaganje ispita.
6 Josip Gregurić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU Članak 7. -Iznimno, autoškola može prijaviti kandidata za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila, a za ostale kategorije još tri nastavna sata do završetka minimalnog propisanog plana i programa, UZ UVJET DA SE OSPOSOBLJAVANJE ZAVRŠI NAJMANJE 48 SATI PRIJE POLAGANJA ISPITA. Kandidat za vozača SMIJE pristupiti polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom samo ako je u CIJELOSTI ZAVRŠIO PROPISANI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA. POŠTOVANI: kako Članak 7. pravilnika nije u prijedlogu izmjena i dopuna, ipak ću skrenuti pažnju na jednu nelogičnost pa ako ćemo reći nepravdu prema kandidatu vezanu za zaključivanje zadnjeg sata voženje u RAČUNALNOM PROGRAMU. Jasno je propisno što je Dokumentacija a što Evidencija i koliko se što čuva. RAČUNALNI PROGRAM nije propisan ni kako Dokumentacija niti kao Evidencija tako da on ne bi trebao biti osnova za postupanje Ovlaštene organizacije već alat za lakše provođenje predviđeni djelatnosti. Kako se mi svi zalažemo za dobrobit naših kandidata i u moru obveza dogodi se i koji propust kako od strane autoškola tako i od strane ovlaštene organizacije. Međutim kako je ovim člankom jasno naznačeno da kandidat može pristupiti ispitu ako je završio propisani program, ne vidim razlog zbog čega se kandidata i na kojim osnovama ne pušta da pristupi ispitu UV-a ako u RAČUNALNOM PROGRAMU to nije upisano, a u knjižici kandidata je evidentirano u nalogu za osposobljavanje isto te od strane kandidata potpisano. U dobivenom terminu kandidatu se onemogućava pristupanje ispitu te upućuje na ponovno prijavljivanje ispita, čekanje na red i uplatu. Zanima me jeli Ovlašteni ispitivač nije toliko obučen ili kompetentan da uvidom u nalog i knjižicu kandidata utvrdi jeli je sve po pravilniku i uz napomenu dopusti kandidatu da pristupi ispitu. Nije mi jasno zbog čega se mora blokirati upisivanje zadnjeg sata i nakon 48 sati prije ispita, ili upisivanje prvog sata vožnje pa valjda je bitno da je kandidat odvozio sate i naučio voziti. Kako se sve više pažnje daje od strane Vlade RH na uklanjanju administrativnih prepreka da se olakša kako samo poslovanje tako i življenje mislim da je ovo jedna od potpuno nepotrebnih administrativnih barijera koja oduzima vrijeme administrativnom djelatniku i stručnom voditelju. Konstanto se mora provjeravati jesmo li sve zaključili, upisali… kao da RAČUNALNI PROGRAM polaže vozački ispit a ne čovjek zbog kojega se sve ovo radi. Mišljenja sam da ne bi trebao računalni program biti važniji od našeg kandidata. Sada se vidjelo da se i bez upisivanja zadnjega sata u RAČUNALNI PROGRAM moglo provesti ispit kada sustav nije radio. Ne mislim da se ne trebaju upisivati potrebni podatci, ali da smo ograničeni danima i satima mislim da to ne treba biti i da se do samog ispita omogući upisati sve što je potrebno. Nije prihvaćen Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i ukloniti kandidata sa polaganja vozačkog ispita, a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. Predložena odredba nije obvezujuća. Iznimno autoškola može prijaviti kandidata na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najprije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije ispita. Kako bi kandidat uopće, i ako je riječ o iznimnom slučaju, mogao pristupiti ispitu, autoškola je dužna prijaviti datum početka i završetka osposobljavanja. Sukladno članku 208. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobljavao.
7 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU Poštovanom predlagatelju. Predlažem prijedlog izmjena i dopuna ovog Pravilnika, ali i ostale nejasne ili administrativno ograničavajuće odredbe popraviti, ukinuti, dopuniti odnosno Pravilnik u cijelosti poboljšati i uskladiti, kako dio sadržaja ne bi bio u koliziji sa ostalim podzakonskim i provedbenim aktima koji proizlaze iz matičnog zakona (ZSPC) od članka 200. nadalje. Kako se radi o međusobno povezanim ali i odvojenim aktivnostima (osposobljavanje, prijave / odjave ispita, provedba ispita), a dio je usluga koje se pružaju na otvorenom tržištu regulirane usluge (stav EK), drugi dio je nedefinirana kombinacija, a treći dio predmet prava koje proizlaze iz prava i obveza prema dodijeljenim javnim ovlastima. Cijela ta procedura ima za cilj stjecanje i provjera znanja i vještina za ostvarivanje prava na vozačku dozvolu određene kategorije. Primljeno na znanje Primljen na znanje
8 HGK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU Naša članica predlaže i izmjenu članka 7. stavka 4 Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču na način da isti glasi: "„Iznimno, autoškola može prijaviti kandidata za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila, a za ostale kategorije još tri nastavna sata do završetka minimalnog propisanog plana i programa.“ Naime, članica je mišljenja kako trenutno važeća odredba članka 7. stavka 4. nepotrebno ograničava pripremu kandidata za vozače te završetak osposobljavanja najmanje 48 sati prije roka za polaganje ispita smatraju diskriminirajućom i nepotrebnom administrativnom preprekom koja se pokazala i kao otegotna okolnost u radu autoškola. Nije prihvaćen Prijedlog nije predmet izmjena i dopuna predmetnog pravilnika, ali radi pojašnjenja, daje se obrazloženje. Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i maknuti kandidata sa polaganja vozačkog ispita, a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. Predložena odredba nije obvezujuća. Iznimno autoškola može prijaviti kandidata na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najprije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije ispita. Kako bi kandidat uopće, i ako je riječ o iznimnom slučaju, mogao pristupiti ispitu, autoškola je dužna prijaviti datum početka i završetka osposobljavanja. Sukladno članku 208. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobljavao.
9 Udruga instruktora splitsko dalmatinske županije PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU OPĆI KOMENTARI: Predlažemo u čl. 7 st. 2. brisati tekst „uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije polaganja ispita.“ Tako bi članak 7. stavak 4. Pravilnika glasio: „Iznimno, autoškola može prijaviti kandidata za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila, a za ostale kategorije još tri nastavna sata do završetka minimalnog propisanog plana i programa.“. Pitamo se kome ova odredba služi? Kandidatima za vozače šteti jer im ne dopušta vožnju do ispita, a autoškolama stvara velike i nepotrebne administrativne obveze. KOMENTAR NA ČLANAK 2. U čl. 8. st. 2. predlažemo broj „25“ zamijeniti s brojem „15“. Tako bi članak 8. st. 2. glasio: „Od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije proteći duže od 15 dana.“ Time bi se skratili dugi rokovi od prijave do polaganja ispita. Istodobno je potrebno odmah po prijavi kandidata odrediti termin ispita i o tome obavijestiti autoškolu i kandidata, jer ovakav način da kandidat čeka po 20 dana za prvi izlazak ili 40 dana kada ponavlja ispit, te da se ne uvažavaju potrebe kandidata - apsolutno nema smisla. Sve je puno brže i jednostavnije bilo dok se nije uveo famozni računalni program HAK-a. KOMENTAR NA ČLANAK 3. U st. 1. čl. 9. predlažemo broj „40“ zamijeniti s brojem „15“. Tako bi čl. 9. st. 2. glasio: Kandidat koji nije pravodobno pristupio polaganju ispita ili je odustao od polaganja ispita odnosno koji nije položio ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može ponovno pristupiti polaganju ispita, uz ponovnu uplatu naknade, u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od sedam dana niti dulji od 15 dana. Neopravdano je da kandidati za vozače koji prijavljuju ispit prvi put ili neki slijedeći put imaju razliku u rokovima. Rokovi su neprimjereni i čekanje na ispit traje dulje nego trajanje osposobljavanja. U čl. 9. predlažemo dodati stavak 2., koji glasi: „Kandidatu kojem se ispit nije održao, može ponovno pristupiti polaganju ispita, bez ponovne uplate naknade, u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od 3 dana niti dulji od 10 dana.“ Ova odredba bi zaštitila kandidate koji su prijavili ispit, a nije im se održao rad i kiše i sl. U praksi se radi o kandidatima koji polažu za moped i motocikl, kojima kad se ispit ne održi, stručna organizacija zahtjeva de se ponovno prijave (?) mada su to već napravili i po sadašnjem pravilniku čekaju do 50 dana na ponovni ispit. Stoga molimo hitno mijenjati ovakvo stanje i zaštititi kandidate od ovolikog čekanja. KOMENTAR NA ČLANAK 4. U čl. 10. st. 2. predlažemo brisati tekst: „koje ne smije biti starije od 15 mjeseci“. Tako bi st.2. čl. 10. glasio: „Kandidat na ispitu iz pojedinog nastavnog predmeta mora dati na uvid ovlaštenom ispitivaču uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima kategorije za koju polaže ispit koje ne smije biti starije od 15 mjeseci, valjanu vozačku dozvolu ako već posjeduje neku od kategorija za upravljanje vozilom i Knjižicu kandidata za vozača propisno popunjenu i ovjerenu.“ Ovu odredbu smatramo nepotrebnim administrativnim opterećenjem i nepotrebnim financijskim troškom kandidatima. KOMENTAR NA ČLANAK 8. Predlažemo brisati čl. 19. st. 3. i st. 4. koji utječu na smanjenu sigurnost kandidata, ispitivača i instruktora na svom radnom mjestu. Pitamo se tko donosi ovako opasne odluke. Sigurno nitko tko radi u vozilu na cesti po osam-devet sati. Instruktora vožnje je sve manje, a zakonodavac bi se trebao zapitati zašto je tomu tako. Prije nekoliko dana za vrijeme ispita iz vožnje dogodila se prometna nesreća, gdje osim materijalne štete i gubitka vozila za rad, kandidatkinja i ovlašteni ispitivač zadobili ozljede, ali i veliku traumu, baš kao i instruktor vožnje, koji se također misli ostaviti ovog posla. U prijedlogu navodite kako „na vozilu ne smiju biti naljepnice ili oznake koje daju naslutiti da se provodi ispit“. Formulacija je u najmanju ruku smiješna, ali i opasna, jer smo do sada imali neugodna iskustva sa HAK-ovim ispitivačima koji su samovoljno tumačili propise. Uzmite u obzir da je veliki broj vozila oslikan vrlo skupim materijalima i dizajnima. KOMENTAR NA ČLANAK 13. Iz kojeg razloga svaka autoškola ne može koristiti podatke o prolaznosti u svojoj autoškoli, a koje je obradio računalni program HAK-a? Predlažemo mogućnost uvida u statističke podatke o položenim vozačkim ispitima za svoju autoškolu, predavače i instruktore vožnje, jednostavnim klikom miša u računalnog programa. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i ukloniti kandidata sa polaganja vozačkog ispita, a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. Predložena odredba nije obvezujuća. Iznimno autoškola može prijaviti kandidata na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najprije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije ispita. Kako bi kandidat uopće, i ako je riječ o iznimnom slučaju, mogao pristupiti ispitu, autoškola je dužna prijaviti datum početka i završetka osposobljavanja. Sukladno članku 208. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobljavao. Budući su autoškole inzistirale da instruktor bude prisutan na ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, tada autoškola i instruktor moraju znati za prijavu ispita te prijaviti kandidata za vozača za polaganje ispita, obzirom da moraju osigurati prisutnost vozila i instruktora na ispitu. Djelomično prihvaćen u dijelu da će Ovlaštena stručna organizacija svakoj autoškoli osigurati pristup podacima za njezine djelatnike koji se odnose na prolaznost na vozačkim ispitima. Također objaviti će se i prolaznost po ispitnim centrima/mjestima, kako bi se javno obznanio i rad ovlaštenih stručnih ispitivača. Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su se prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
10 Lina Tuđa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU Benedikt Stjepanović - Slažem se! "Stvarate krivu sliku o radu neke auto škole ili nekog instruktora. Prolaznost na ispitima je uvjetovana nizom faktora i ne može ništa učiniti ni jedan instruktor ako dobije kandidata koji jednostavno teško usvaja znanje i vještine, izlazi na ispita i ne uspijeva položiti. I jedan takav kandidat će srušiti prolaznost instruktora u tren oka." Članak 13. - OBJAVA PROLAZNOSTI - treba brisati. Osim toga. PODUZETNICI, pa tako i autoškole, slobodni su SAMOSTALNO IZRADITI SVOJE GODIŠNJE IZVJEŠĆE i JAVNO OBJAVITI ono što žele istaknuti u javnosti o svom poslovanju, između ostalog i uspjehe svojih polaznika. Ne postoji PRAVNI TEMELJ da javnopravno tijelo umjesto poduzetnika izrađuje godišnje izvješće o poslovanju tog poduzetnika. I da ga javno objavi. Tim više jer se u tom "godišnjem izvješću" ne radi o rezultatima poslovanja poduzetnika nego o REZULTATIMA FIZIČKIH OSOBA koje su polagale neki ispit. Nije prihvaćen Ukidanje Pravilnika o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli i liberalizacija uvjeta rada i poslovanja autoškola na tržišnim osnovama 2017., stvorili su među autoškolama nelojalnu tržišnu konkurenciju i loše osposobljene kandidate za vozače. Dokaz tome je prolaznost na vozačkim ispitima. Tako je prosječna prolaznost iz nastavnog predmeta PPSP do 2022., smanjena za 3,6 postotnih bodova, a prolaznost iz nastavnog predmeta UV smanjena za 4,5 postotnih bodova, što u odnosu na broj provedenih ispita i broj osposobljenih kandidata za vozače koji su u cijelosti položili vozački ispit, predstavlja značajno smanjenje. Također je važno naglasiti velike razlike u prolaznosti autoškola u RH. Primjerice 2022., iz nastavnog predmeta PPSP razlika u prosječnoj prolaznosti iznosila je 60,2 % (B kategorija, maksimalna prolaznost 85,6%, a minimalna 25,4%), dok je razlika u prolaznosti prvog pristupanja ispitu iznosila 67,9% (B kategorija prvi pristup, maksimalna prolaznost 84,6%, a minimalna 16,7%). Iz nastavnog predmeta UV razlika u prosječnoj prolaznosti iznosila je 46,9% (B kategorija, maksimalna prolaznost 81,0%, a minimalna 34,1%), dok je razlika u prolaznosti prvog pristupanja ispitu iznosila 58,7% (B kategorija prvi pristup, maksimalna prolaznost 82,8%, a minimalna 24,1%). Slična situacija je i kod prolaznosti instruktora vožnje, pri čemu njih oko 10% ima prolaznost do 30%, što je zabrinjavajuće. Najčešće je riječ je o manjem broju autoškolama koje se reklamiraju s nižim cijenama osposobljavanja, stvarajući na takav način damping cijene i nelojalnu konkurenciju te smanjujući kvalitetu rada instruktora vožnje i osposobljenosti kandidata za vozače. Tome treba pridodati i činjenicu da pojedine autoškole „ucjenjuju“ kandidate za vozače stavljajući u Ugovor o osposobljavanju visoke naknade ispisa iz autoškole (do cca 200,00 EUR), čime onemogućavaju normalan proces promjene autoškole. Pri tome treba uzeti u obzir činjenice da je osposobljavanje kandidata za vozače djelatnost koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema jedinstvenom programu te da su poslovi organiziranja i provedbe vozačkih ispita poslovi javne ovlasti, što samo još potvrđuje važnost i značaj kvalitetnog obavljanja tih poslova u cilju povećanja sigurnosti novih vozača, a time i sigurnosti cestovnog prometa. Radi toga kao i radi važnosti informiranja građana kao kandidata za vozače i njihovih roditelja, nužno je objaviti prolaznost po autoškolama kao ključnog pokazatelja kvalitete rada u skladu s utvrđenim relevantnim kriterijima. Na takav način bit će omogućeno prepoznavanje kvalitete rada većine autoškola, poticanje na transparentniji i kvalitetniji rad u skladu s cijenom osposobljavanja, a građani će imati mogućnost uvida u te pokazatelje i biti u prilici birati autoškolu, s obzirom na tržišni način poslovanja. Objava rezultata prolaznosti prema utvrđenim kriterijima u skladu je s propisima Europske unije (Uredba) te u skladu s odredbama važećeg Zakona o službenoj statistici („Narodne novine“, broj 25/2020.)
11 Dean Smolić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU Nije dobro. Nismo ravnopravni u donošenju pravilnika i nitko ne sluša struku. Molio bih da pogledate bar prema Sloveniji koja sve jednostavno i kvalitetno odrađuje. Npr. zašto liječnički 15 mjeseci, a kandidat mora sve završiti u tri godine od upisa, logika kazuje da bi i liječnički trebao vrijediti tri godine. Ima puno prostora za boljitak u svim pravilnicima, a ne samo u ovom. Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
12 Autoškola Retrovizor PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU Evo za info, prenosimo sa javnog savjetovanja iz 2020. odgovor nadležnih na istu temu kao sada – izmjene odredbi pravilnika o vozačkim ispitima. Radi se o članku 7. Pravilnika o obavljanju i organiziranju vozačkih ispita, koji nekoliko komentara ovdje spominje, kojim je nositelj izmjena pravilnika na e-savjetovanju 2020. godine ODBIO prijedlog UPZ i HOK da se UKINE odredba da AUTOŠKOLA PRIJAVLJUJE kandidata na ispit. Niže je obrazloženje nositelja savjetovanja zašto je propisano da isključivo autoškola smije prijaviti kandidata na ispit. CITAT: "U ovako uređenom sustavu gdje je autoškola jedina organizacija koja se bavi djelatnošću osposobljavanja kandidata za vozače, kandidat nije u mogućnosti samostalno se prijaviti za ispit, jer bi u tom slučaju bio prepušten sam sebi. A to znači da autoškola, a niti instruktor vožnje ne bi imali nikakvu informaciju kada se kandidat prijavio za polaganje ispita. Kandidat bi bio izložen dodatnim troškovima, povećanom vremenu i „lutanju“, jer ne bi imao informaciju kada bi mu autoškola i instruktor vožnje osigurali vozilo, kada bi mogao pristupiti polaganju ispita. Bilo bi to vrlo neodgovorno prema kandidatu koji plaća proces osposobljavanja i najam vozila, a u praksi bi prouzročilo kaos. Autoškola prijavljuje kandidata za ispit iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača. Termin ispita određuje se nakon što je autoškola prijavila kandidata. U suprotnom, kandidat bi pristupio ispitu, ada nije realizirao propisani plan i program, a što bi bilo na štetu kandidata koji je platio cijeli program osposobljavanja." ZAVRŠETAK CITATA Što reći na ovo, argumenti o "LUTANJU“ i "BIO BI PREPUŠTEN SAM SEBI" te zloguko predviđanje "U PRAKSI BI PROUZROČILO KAOS" govore sami za sebe. Danas građanin može izravno digitalnim putem, bez službenika u matičnom uredu, prijaviti rođenje djeteta u državnu Maticu rođenih, ili digitalnim putem osnovati firmu bez odlaska na Trgovački sud, ali ne može sam, izravno javnopravnom tijelu – stručnoj organizaciji koja ima javnu ovlast za vozačke ispite, prijaviti polaganje ispita nakon odslušanog DVOTJEDNOG PPSP ili TRODNEVNOG PPP TEČAJA ili 35 SATI UV. A ne, treba mu TUTOR u vidu autoškole da građanina prijavi na tako ekskluzivne ispite. Inače bi građanin bio "prepušten sam sebi", "lutao" i "prouzročio kaos". Srećom, imamo pravilnik pa je katastrofa izbjegnuta. Usput, nadležni će Vam na kraju ovog e-savjetovanja na Vaše komentare o prijavama ispita vjerojatno odgovoriti da članak 7. Pravilnika (prijave ispita) nije tema (ovog savjetovanja), nositelj u ovim izmjenama spominje članak 8., ali ne i čl. 7. I priča o PRIJAVAMA ISPITA time je za ovo e-savjetovanje završena. Zato bi bilo dobro usmjeriti pažnju na ČLANAK 2. ove izmjene koji govori o članku 8. Pravilnika - SADRŽAJ PRIJAVE, koji jest tema, a kojim se autoškole dovodi u još apsurdniju situaciju - sada u SADRŽAJ prijave ispita ulazi i POTVRDA O UPLATI za ispit. Znači, autoškole sada uz prijavu moraju javnopravnom tijelu dostaviti i potvrdu da je kandidat platio ispit. Možda će u sljedećoj izmjeni pisati da kandidata trebaju i za ruku dovesti na ispitno mjesto. Da ne odluta. I još Vam piše u izmjeni u članku 2. da će biti obvezno u prijavu upisati MOBITEL I E-ADRESU POLAGATELJA ispita, što može biti dobar znak. Možda javnopravno tijelo ipak namjerava preuzeti svoj posao - koji za njega (besplatno) obavljaju autoškole, da obavijesti kandidata, koji kod njih polaže i njima plaća, kad mu je datum ispita. Ili je to ipak preoptimistično za očekivati? I molimo obratiti pažnju na rečenicu iz 2020. gdje nositelj savjetovanja odgovara: "Bilo bi to vrlo neodgovorno prema KANDIDATU koji PLAĆA proces osposobljavanja i NAJAM VOZILA". A mi smo mislili da zakon (ZSPC) kaže da vozilo treba osigurati onaj koji provodi ispite. Ali ne, krivo smo mislili, kandidat je taj koji se treba pobrinuti da ima na čemu polagati. Pa unajmi vozilo u autoškoli. Trebamo li za svaki ispit koji naši polaznici polažu na vozilu autoškole sklopiti s njima ugovor o najmu vozila? Da li autoškole trebaju u svoju djelatnost na Trgovačkom sudu upisati i iznajmljivanje vozila? Rent-a-car? A što ćemo s instruktorom? Da li autoškola i instruktora iznajmljuje? I kome, fizičkoj osobi? Na koliko, 1 sat? Šta s ugovorom o radu? I treba li autoškola upisati jos jednu djelatnost, privremeno ustupanje radnika? Ovo je samo primjer pravne zbrke koja nastaje zbog ovakvih pravilnika. Nije prihvaćen Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i ukloniti kandidata sa polaganja vozačkog ispita, a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. Predložena odredba nije obvezujuća. Iznimno autoškola može prijaviti kandidata na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najprije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije ispita. Kako bi kandidat uopće, i ako je riječ o iznimnom slučaju, mogao pristupiti ispitu, autoškola je dužna prijaviti datum početka i završetka osposobljavanja. Sukladno članku 208. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobljavao. Budući su autoškole inzistirale da instruktor bude prisutan na ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, tada autoškola i instruktor moraju znati za prijavu ispita te prijaviti kandidata za vozača za polaganje ispita, budući moraju osigurati prisutnost vozila i instruktora na ispitu.
13 Toni Klindić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU Prema članku 6. Važećeg zakona o sigurnosti prometa na cestama poslovi organiziranja i provođenja vozačkih ispita, stručnog nadzora nad radom autoškola, stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti, organiziranja i provođenja stručnih ispita za predavače, stručne voditelje i ovlaštene ispitivače iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom, kao javne ovlasti, povjeravaju se ovlaštenoj stručnoj organizaciji, koju na temelju javnog natječaja, ovlasti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove. Također prema članku 6. stavak 2. točka 1. koja glasi1) prostorne i materijalno-tehničke uvjete koji osiguravaju obavljanje poslova na teritoriju Republike Hrvatske,te točka 3. koja glasi 3) odgovarajuću informatičku i tehničku podršku za obavljanje povjerenih poslova. Iz navedeng teksta važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama jasno je određeno da organiziranje i provedba vozačkih ispita je u nadležnosti ovlaštene stručne organizacije, te da za svrhu između ostalog moraju ispunjavati uvjete navedene u stavku 2. pod točkama 1. i 3. važećeg zakona. Stoga je neprihvatljivo da Pravilnikom o obavljanju i organiziranju vozačkih ispita se uključuje autoškole u djelatnost organiziranja i provođenja vozačkih ispita za koju nemaju ovlaštenje za rad tako što će autoškola prijavljivati kandidate na ispite za pojedine nastavne predmete , te izvoditi ostale poslove za obavljanje i organiziranje vozačkih ispita koje nisu do sada bile jasno definirani, a niti su promjene napravljene ovim izmjenama i dopunama. Pravilnikom o obavljanju i organiziranju vozačkih ispita je predviđeno da autoškola prijavljuje kandidata na ispit bez njegovog znanja i suglasnosti, već da se prijava radi nakon završenog dijela osposobljavanja što je neprihvatljivo. Neprihvatljivo je da autoškola radi prijavu kandidata za vozački ispit jer to nije djelatnost za koju ima ovlaštenje, stoga se dovodi u pitanje legalnost važećeg Pravilnika a i predloženih Izmjena i dopuna. Također prema Važećem Pravilnikom o obavljanju i organiziranju vozačkih ispita nije jasno definirano na koji točno način kandidat odjavljuje ispit ovlaštenoj stručnoj organizaciji, na koji način je kandidat obaviješten o mjestu i vremenu pojedinog ispita. Potrebne su jasne smjernice kojima ovlaštena stručna organizacija ostvaruje komunikaciju s kandidatima za potrebe organiziranja u provođenja vozačkih ispita. Do sada su autoškole prijavljivale kandidate na pojedine ispite, obavještavale kandidate o datumu i vremenu ispita, obavještavale ovlaštenu stručnu organizaciju o odjavi kandidata s ispita, obavještavale kandidate o promjenama datuma i vremena ispita, elektroničkim putem dostavljale potvrde o uplati naknade za provođenje vozačkog ispita, elektroničkim putem dostavljale medicinske ispričnice uslijed ne pristupanja pojedinom ispitu. Neprihvatljivo je da autoškola preuzima tolike obveze u organiziranju i provođenju vozačkih ispita. Smatramo da ovlaštena stručna organizacija sukladno članku 6. stavku 2. mora imati vlastitu informatičku i tehničku podršku za obavljanje i organiziranje vozačkih ispita, a ne da dio svojih obveza koje je ovlaštena stručna organizacije preuzela ovlaštenjem od strane Ministarstva unutarnjih poslova prenosi na autoškole. Ovako propisan Pravilnik o obavljanju i organiziranju vozačkih ispita stvara financijsku štetu autoškolama kroz nametanja poslova za koje nemaju ovlaštenje. Nužne su Izmjene i dopune članka 7. Pravilnika na temelju gore izrečenog, jer osim stvaranja financijske štete autoškolmaa dovodi se i u pitanje legalnosti istog. Nije prihvaćen Ovlaštena stručna organizacija mora ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (‘’Narodne novine’’ 148/2008). Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i ukloniti kandidata sa polaganja vozačkog ispita, a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. Predložena odredba nije obvezujuća. Iznimno autoškola može prijaviti kandidata na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najprije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije ispita. Kako bi kandidat uopće, i ako je riječ o iznimnom slučaju, mogao pristupiti ispitu, autoškola je dužna prijaviti datum početka i završetka osposobljavanja. Sukladno članku 208. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobljavao. Budući su autoškole inzistirale da instruktor bude prisutan na ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, tada autoškola i instruktor moraju znati za prijavu ispita te prijaviti kandidata za vozača za polaganje ispita, budući moraju osigurati prisutnost vozila i instruktora na ispitu. Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika.
14 Benedikt Stjepanović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU Kao prvo, radna skupina koja radi na predlaganju pravilnika i pogotovo na usvajanju pravilnika, trebala bi biti većinom sastavljena od instruktora vožnje, predavača i voditelja autoškola. Jer, sve dok je sastavljena samo od djelatnika HAK-a i MUP-a, koji nisu direktno u procesu osposobljavanja, ne možemo imati kvalitetne niti dobre pravilnike. HAK ima veliki problem sa nedostatkom ovlaštenih ispitivača i pod žurno bi trebalo mijenjati uvjete za polaganje ispita za ovlaštene ispitivače. Instruktor, koji neprekidno radi 5 godina na poslovima osposobljavanja može kvalitetno procijeniti osposobljenost kandidata i da li je sposoban za samostalno upravljanje vozilom. Nije za to potrebna visoka stručna sprema. Članak 7. izmjene pravilnika ne vodi računa o radnom vremenu mobilnih radnika. Ovlašteni ispitivač ne bi smio ispitivati toliki broj kandidata. Očito je da nitko ne vodi računa o putovanju ispitivača od mjesta stanovanja do mjesta provedbe ispita. Ako netko putuje 2 sata do ispitnog mjesta, i isto toliko povratno do kuće, a u međuvremenu ispita 9 ili 10 kandidata, znači da taj ispitivač provodi u vozilu 12 sati. Instruktoru vožnje, koji nema putovanja do radnog mjesta propisano je da smije raditi sa kandidatima samo 8 sati. Članak 4. izmjene pravilnika koji govorio uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti predlaže se da ne smije biti starije od 15 mjeseci. Netko si daje za pravo da nekome tko je dobio uvjerenje na 10 godina kaže da to ne vrijedi više od 15 mjeseci. Apsurd! Što ako je netko, tko ima uvjerenje na 10 godina. položi ispit u roku od 6 mjeseci, ali na dan polaganja ne stigne izraditi vozačku dozvolu jer odlazi raditi na naftnu platformu i dolazi nakon dvije godine, zar njemu onda uvjerenje ne vrijedi? Mislim da vrijedi. Članak 8. prijedloga izmjene da vozila ne smiju imati vidljive oznake ili naljepnice da se provodi ispit predlaže netko tko ne radi obuku kandidata i netko tko nije svjestan opasnosti ovakve odluke. Pogotovo za kandidate koji polažu ispit za AM, A1,A2 i A kategorije. Često nam se dogodi da prilikom prolaska kroz raskrižje koje je semaforizirano ili prilikom uključivanja na cestu s prednošću prolaska , kandidat krene a instruktor koji ga prati ne uspije proći raskrižje. Dakle, netko ne razmišlja da će to dijete od 14 ili 16 godina imati iza sebe vozače koji neće voditi računa o njihovoj sigurnosti, jer mislit će da je to netko već iskusan. Tko će snositi odgovornost ako se dogodi prometna nesreća? A, i općenito je apsurdno uklanjati za vrijeme ispita oznake autoškole. Kandidat nakon početnog osposobljavanja od 35 sati ne može biti ravnopravan vozač po vještinama ,znanju i brzini u usporedbi sa vozačima koji voze aktivno više godina. Članak 10. izmjene pravilnika koji govori o prigovoru i žalbi kandidata treba brisati u potpunosti jer postupak prigovora i žalbe je tek mrtvo slovo na papiru i nema nikakvu svrhu ako kandidat mora nakon usvojene žalbe ponovno pristupati ispitu. Žalba bi imala svrhu kada bi se kandidatu priznavalo da je po usvojenoj žalbi oslobođen ponovnog polaganja i da dobiva uvjerenje o položenom ispitu. Tko će se žaliti na ocjenu kada mora čekati mjesec dana da mu se riješi žalba i onda se tek može ponovno prijaviti za ispit, čekati opet dva tjedna i još ići na ispit??? Članak 13. izmjene pravilnika također treba brisati. Od kuda pravo HAK-u da objavljuje izvješće o prolaznosti na ispitima za auto škole na svojim web stranicama? Znate li što sa time činite? Stvarate krivu sliku o radu neke auto škole ili nekog instruktora. Prolaznost na ispitima je uvjetovana nizom faktora i ne može ništa učiniti ni jedan instruktor ako dobije kandidata koji jednostavno teško usvaja znanje i vještine, izlazi na ispita i ne uspijeva položiti. I jedan takav kandidat će srušiti prolaznost instruktora u tren oka. U učionici imamo grupu od 10 kandidata i od njih 10 recimo 5 položi iz prve, ostalih 3 iz više pokušaja , a jedan ne može položiti niti nakon osmog puta. Zar je onda bilo loše predavanje ili netko slabije shvaća. Tako da se ostavite prolaznosti. Članak 14 izmjene pravilnika, rok od dvije godine za polaganje je prekratak . Koliko ima djevojaka koje započnu proces osposobljavanja i zbog trudnoće moraju prekinuti. Dvije godine prođu vrlo brzo. Treba ostaviti rok od 3 godine. Nije prihvaćen Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču izradile su stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova. Mjesto prebivališta ili boravišta kao i duljina putovanja na posao ne uključuje radno vrijeme te spada u osobne preferencije koje se ne mogu propisivati zakonskim i podzakonskim propisima. Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su se prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima. Odgovornost za nesreću koju prouzroči kandidat za AM, F i G kategorije pri polaganju ispita je na ovlaštenom ispitivaču.
15 ..... PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU Omogučite vlasnicima vozačke dozvole B-kategorije prošire prava i omogući upravljanje motociklima do 125 cc, snage motora do 11 kW i odnosnom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg. Sukladno tome i električne skutere do 6000W. Kao što su to već i napravile sve Mediteranske EU članice: Grčka, Italija, Francuska, Španjolska, Portugal, i Slovenija. Oni su shvatili! Dakle sve EU države u kojima se i voze skuteri osim RH! Obrazloženje: Ovim bi se makli stari nesigurni dvotaktni 50cc zagađivaći sa ceste i znatno bi se povećala SIGURNOST prometa na cestama. Ljudi ne žele kupovat nove četverotaktne skutere od 50cc jer su neprikladni jednostavno ne idu i time su i nesigurni pa krpe stare dvotaktne krntije bez disk kočnica i slično. Poznato je da su četverotaktni skuteri od 125cc sporiji od starih dvotaktnih 50cc koji se voze bez blokade 90% njih. Ovime bi se rijesili mnogo starudije sa ceste i uvelike povečala sigurnost prometa na cestama, smanjila starost motocikla u RH i smanjila emisija CO2 i ko zna čega još što stari dvotaktni ispuštaju u atmosferu nadasve u GRADOVIMA gdje je največa koncetracija ljudi a ovi skuteri se jedino tamo i koriste! Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, već Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.
16 HRVOJE CRNOJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 1. Formulacija oduzimanja dopuštenja za rad koje se odnosi na kaznena dijela i zatvorske kazne za prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama je previše rigorozna. Podsjećam na vozača hitne pomoći koji je napravio prometu nesreću na Jarunu. Instruktori su svakodnevno u vozilu i na dnevnoj razini izbjegavaju prometne nesreće. Zbog jednog slučaja, koji se može svima nama dogoditi, osoba će ostati bez ovlaštenja za rad. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
17 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 2. Slijedi Članak 7. stavka 4. koji s nepotrebno ograničava pripremu kandidata za vozače te završetak osposobljavanja najmanje 48 sati (uz dodatno ograničenje primjene radnih dana) prije roka za polaganje ispita koji se smatraju diskriminirajućom i nepotrebnom administrativnom vremenskom preprekom i otegotna okolnost u radu autoškola koja znatno opterećuje kandidate - ispitanike. Ovim i prethodnim savjetovanjima bio je veliki broj komentara, prijedloga, prigovora i obrazloženja, a čemu uostalom i savjetovanje služi. Prijedlozi i argumentacije nisu prihvaćane ali isto nije i objektivno argumentirano. Obzirom da je u ospopsobljavanju tijekom kalendarskog radnog dana predviđen i rad u blok satu (dakle 2 NS ) , ako bi i postojalo bilo kakvo vremensko ograničenje ono mora biti uređeno najpovoljnije za kandidata korisnika usluge i instruktora vožnje odnosno autoškolu koje propis i obvezuje. Ukoliko postoji prepostavka da bi se se ispiti tijekom radnog dana uključujući subotom mogli provoditi u vremenskom razdoblju od 6 do 18 sati U tom smislu samo izvedba posljednjeg nastavnog sata ili blok sata prije ispita trebala bi biti dopuštena kalendarski u danu ranije koji prethodi prijavljenom i zakazanom terminu ispita, bez obzira dali se radi o radnom ili neradnom danu (nedjelja ili blagdan, a subota isključena jer se i ispiti provede subotom i ulazi u kategoriju radnih dana kroz rad 6 radnih dana u tjednu i sukladno zakonski dopuštenoj preraspodjeli radnog vremena). Elektronski upis zadnjeg sata/sati ne smije predstavljati administrativnu prepreku, a eventualni prekršaji utvrđuju se naknadno prilikom obavljanja redovitih ili izvanrednih nadzora ili kontrola nad radom autoškola, dakle uredno upisani i potpisani sati u nalogu za osposobljavanje trebaju predstavljati sasvim relevantan podatak. Prijedlog izmjene trebao bi glasiti: "Iznimno, autoškola može prijaviti kandidata za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila, a za ostale kategorije još tri nastavna sata do završetka minimalnog propisanog plana i programa, uz uvjet da je posljednji sat osposobljavanja završen najkasnije 12 sati (uvjetno 16 sati, a najviše 24 sata prije pristupa polaganju ispita." Nije prihvaćen Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i ukloniti kandidata sa polaganja vozačkog ispita, a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. Predložena odredba nije obvezujuća. Iznimno autoškola može prijaviti kandidata na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najprije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije ispita. Kako bi kandidat uopće, i ako je riječ o iznimnom slučaju, mogao pristupiti ispitu, autoškola je dužna prijaviti datum početka i završetka osposobljavanja. Sukladno članku 208. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobljavao. Budući su autoškole inzistirale da instruktor bude prisutan na ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, tada autoškola i instruktor moraju znati za prijavu ispita te prijaviti kandidata za vozača za polaganje ispita, budući moraju osigurati prisutnost vozila i instruktora na ispitu.
18 Lina Tuđa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 2. Članak 2. U članku 8. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi: „5. broj mobitela ili e-mail adresa kandidata.“ predlažemo da se BRIŠE. OBRAZLOŽENJE Sukladno OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA (Uredba GDPR) autoškole osobne podatke polaznika prikupljene kod upisa u autoškolu, ne mogu predavati trećoj strani dok ne postoji SVRHA. A ovdje SVRHA NE POSTOJI jer stručna organizacija nema razloga dobiti podatke fizičkih osoba koje još nisu stekle uvjete za polaganje ispita jer nisu završile obuku, a također stručna organizacija uopće ne komunicira s polaznicima autoškola, čak niti kad oni prijave ispit i postanu kandidati za vozače. Kada i ako se kandidat bude SAMOSTALNO PRIJAVLJIVAO na ispit i sam upisivao svoje podatke u sustav stručne organizacije onda će kandidat SAM ODLUČITI hoće li ili neće te podatke unijeti u prijavnicu. Ovo kako je tu naređeno autoškolama da stručnoj organizaciji kod upisa u autoškolu moraju PRENOSITI OSOBNE PODATKE koje im je polaznik povjerio je NEZAKONITO. Autoškola osobne podatke koje joj je polaznik dao kod upisa u autoškolu, može dijeliti sa trećom stranom, samo poštujući načelo SVRHOVITOSTI (a ne postoji svrha dati osobne podatke polaznika stručnoj organizaciji sve dok on ne završi osposobljavanje i može prijaviti ispit) i bez poštivanja načela RAZMJERNOSTI (prijenos samo nužnog opsega podataka koji je potreban za ispunjenje svrhe). Bilo bi korisno kada bi svi oni koji BARATAJU OSOBNIM PODACIMA popratili ono što propisuje OPĆA UREDBU O ZAŠTITI PODATAKA (Uredba GDPR) o dijeljenju osobnih podataka fizičkih osoba (da, broj mobitela i e-adresa po Uredbi GDPR jesu osobni podaci). AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP) je dopisom Hrvatskoj obrtničkoj komori još 2018. godine (KLASA 004-02/18-01/17, URBROJ 567-02/03-18-02 od 10.1.2018.). dala negativno mišljenje za postupak kojim autoškole osobne podatke svojih polaznika prenose Hrvatskom autoklubu odmah na dan upisa u autoškolu "NIJE SUKLADNO NAČELU SVRHOVITOSTI DA AUTOŠKOLE IZRAVNO U BAZU PODATAKA HRVATSKOG AUTOKLUBA UNOSE OSOBNE PODATKE FIZIČKE OSOBE UPISANE U AUTOŠKOLU, NA DAN UPISA UMJESTO NA DAN PRIJAVE ISPITA". Od tada je prošlo pet i pol godina, s mišljenjem AZOP-a upoznata su strukovna udruženja autoškola pri HGK i HOK, kao i stručna organizacija koja provodi ispite i koja je za autoškole organizirala svoj računalni sustav, sučelje "HAK-Vozački ispiti", na način da im autoškole na dan upisa sustav pune osobnim podacima upisnika (iako bi to vjerojatno trebali raditi administratori stručne organizacije), i NIŠTA se nije dogodilo. Autoškole i dalje krše odredbe o zaštiti osobnih podataka. Autoškole i dan danas moraju NA DAN UPISA U E-SUSTAV HAK-A UNIJETI SVE OSOBNE PODATKE SVOJIH UPISNIKA jer u protivnom sustav blokira sve kasnije unose podataka koji su potrebni za prijavu ispita. Slijedm navedenog smatramo da se STAVAK 1. „5. broj mobitela ili e-mail adresa kandidata.“ treba BRISATI. Djelomično prihvaćen Ukoliko kandidat da tražene podatke, smatra se da je dao privolu za korištenje podataka. Svrha davanja navedenih podataka je ubrzavanje i olakšavanje procesa komunikacije nakon kraja osposobljavanja za vozače između samog kandidata i ovlaštene stručne organizacije u procesu polaganja vozačkog ispita. Ukoliko kandidat nema niti jedan od traženih podataka ili ne želi dati navedeni podatak odobrit će se prijava vozačkog ispita, uz napomenu da kandidat nema navedene podatke ili ih ne želi dati. Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i ukloniti kandidata sa polaganja vozačkog ispita, a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. Predložena odredba nije obvezujuća. Iznimno autoškola može prijaviti kandidata na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najprije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije ispita. Kako bi kandidat uopće, i ako je riječ o iznimnom slučaju, mogao pristupiti ispitu, autoškola je dužna prijaviti datum početka i završetka osposobljavanja. Sukladno članku 208. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobljavao. Budući su autoškole inzistirale da instruktor bude prisutan na ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, tada autoškola i instruktor moraju znati za prijavu ispita te prijaviti kandidata za vozača za polaganje ispita, budući moraju osigurati prisutnost vozila i instruktora na ispitu. Budući ovlaštena stručna organizacija (Hrvatski autoklub) obavlja i nadzor rada autoškola, bez unošenja podataka o kandidatima nije moguće ni obavljati nadzor rada.
19 Ivan Murat (Udruga autoškola Hrvatske - AŠH) PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 2. U članku 8. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi: „5. broj mobitela ili e-mail adresa kandidata.“. Prijedlog: da se kroz program (https://autoskole-vic.hak.hr/) omogući izostavljanje upisa traženih podataka (broj mobitela ili e-mail adresa). Obrazloženje: Svjesni smo da će gotovo svi kandidati imati navedene podatke, ali moramo predvidjeti da će biti pojedinaca koji navedene podatke neće imati. Osobe ni na koji način nisu dužne posjedovati mobitel ili e-mail adresu. Stoga se diskriminiraju osobe koje nemaju navedene podatke, jer kao takve ne bi bile u mogućnosti prijaviti ispit niti pristupiti pojedinom ispitu. Prihvaćen Ukoliko kandidat da tražene podatke, smatra se da je dao privolu za korištenje podataka. Svrha davanja navedenih podataka je ubrzavanje i olakšavanje procesa komunikacije nakon kraja osposobljavanja za vozače između samog kandidata i ovlaštene stručne organizacije u procesu polaganja vozačkog ispita. Ukoliko kandidat nema niti jedan od traženih podataka ili ne želi dati navedeni podatak odobrit će se prijava vozačkog ispita, uz napomenu da kandidat nema navedene podatke ili ih ne želi dati.
20 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 2. Članak 2. PRIJEDLOG BRISATI riječ "iznimno" u članku 7. stavku 4. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (dalje: Pravilnik) OBRAZLOŽENJE Dajemo ovaj prijedlog vezano za naš upit nadležnom ministarstvu o definiciji riječi "IZNIMNO" u članku 7. stavku 4. Pravilnika na što nam je nadležno ministarstvo odgovorilo dopisom od dana 31.05.2021., Klasa: 211-03/21-02/30, URBROJ: 511-01-53-21-3, da će se isto riješiti kod sljedećih izmjena predmetnog pravilnika, što je SADA. S obzirom da je STRUČNA ORGANIZACIJA u svojoj objavi na portalu "Autoškole" od 12.3.2021. javno OPTUŽILA AUTOŠKOLE da POSTUPAJU PROTUZAKONITO ("suprotno pozitivnim propisima") kad šalju stručnoj organizaciji prijave kandidata koji su zatražili prijavu ispita iz UV KOD ODVOŽENOG 30-og SATA, a što je predviđeno Pravilnikom, te smo tada zatražili od nadležnog ministarstva mišljenje i očitovanje o riječi "iznimno" kako bi se utvrdilo postupaju li autoškole nezakonito kad dostavljaju takve prijave stručnoj organizaciji. Primljeno na znanje Mogućnost prijave ispita iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom 5 ili 3 nastavna sata prije završetka osposobljavanja je iznimka, a ne pravilo, stoga se i treba primjenjivati samo u iznimnim slučajevima, a ne konstantno kako to rade određene autoškole.
21 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 2. Predlažemo BRISATI stavke 1. i 2. "U članku 8. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi: „5. broj mobitela ili e-mail adresa kandidata.“ i "Iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi: „8. dokaz o uplati propisane naknade za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta.“ OBRAZLOŽENJE: 1.1 Stavak 2. je NEZAKONIT jer ne postoji pravna osnova za obvezivanje poduzetnika na prisilno obavljanje posla o kojem poduzetnik NIJE SAMOSTALNO DONIO POSLOVNU ODLUKU te za koji ne postoji ni zakonska ni ugovorna obveza. Stručna organizacija sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (dalje: ZSPC) NEMA OVLAST za određivanje autoškolama OBVEZE OBAVLJANJA ADMINISTRATIVNIH POSLOVA ZA STRUČNU ORGANIZACIJU, u koje ulazi i dostava dokumentacije vezane uz vozačke ispite, odnosno potvrde kandidata o uplati ispita. Stručna organizacija bi trebala s autoškolom imati sklopljen ugovor kojim bi se ugovorila vrsta i obim administrativnih poslova koje će autoškola uz naplatu obavljati za stručnu organizaciju, ali uz uvjet prethodne izmjene s istim povezanih odredbi ZSPC. Stoga predlažemo BRISANJE stavke 2.: "Iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi: „8. dokaz o uplati propisane naknade za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta." 1.2 Stavak 1. je NEZAKONIT jer ne poštuje načelo svrhe kod prijenosa osobnih podatak i načelo ograničenog prijenosa podataka propisano Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje: Uredba GDPR). Stavak 1. prisilno OBVEZUJE AUTOŠKOLU NA PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA polaznika autoškole trećoj strani, stručnoj organizaciji BEZ POSTOJANJA SVRHE, što je protivno odredbama Uredbe GDPR. Stručna organizacija ne ispunjava zakonski uvjet SVRHE koji Uredba GDPR propisuje za prijenos osobnih podataka - u koje ulazi broj mobitela i adresa elektroničke pošte polaznika autoškole, jer odjel administracije stručne organizacije NE OSTVARUJE NIKAKAV KONTAKT s polaznicima autoškola, te ne postoji svrha da dobije predmetne osobne podatke. U praksi svu komunikaciju s kandidatima vezano uz prijave, odjave i dojave ispita obavljaju isključivo autoškole. Također nije ispunjen uvjet OGRANIČENOG OBIMA podataka jer se prema odredbama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču VEĆ OBAVLJA PRIJENOS VELIKOG BROJA OSOBNIH PODATAKA polaznika, koje na dan upisa autoškole obvezno dostavljaju stručnoj organizaciji, i to: ime i prezime, OIB, ime roditelja, datum rođenja, spol, adresa boravišta, broj i datum izdavanja liječničkog uvjerenja za vozača, te bi POVEĆANJE OBIMA prenesenih podataka, i bez postojanja svrhe, bilo protivno Uredbi GDPR. Stoga predlažemo BRISANJE stavka 1: "U članku 8. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi: „5. broj mobitela ili e-mail adresa kandidata.“. " Djelomično prihvaćen Ukoliko kandidat da tražene podatke, smatra se da je dao privolu za korištenje podataka. Svrha davanja navedenih podataka je ubrzavanje i olakšavanje procesa komunikacije nakon kraja osposobljavanja za vozače između samog kandidata i ovlaštene stručne organizacije u procesu polaganja vozačkog ispita. Ukoliko kandidat nema niti jedan od traženih podataka ili ne želi dati navedeni podatak odobrit će se prijava vozačkog ispita, uz napomenu da kandidat nema navedene podatke ili ih ne želi dati. Vrijeme završetka procesa osposobljavanja kandidata za vozača najmanje/najkasnije 48 sati prije polaganja ispita propisano je zbog članka 9. stavak 2. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, a u kojem je propisano da se ispit može odjaviti najkasnije 48 sati prije predviđenog termina polaganja ispita. Ta odredba je zaštitna mjera za kandidate koji zbog određenih razloga (viša sila, bolest, itd.) putem autoškole odjavljuju već prijavljeni ispit. Kako ne bi plaćali ponovnu naknadu omogućeno im je da najkasnije 48 sati prije polaganja ispita autoškola ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjavi pristupanje polaganju ispita. Na taj način ovlaštena stručna organizacija može pravodobno reagirati i ukloniti kandidata sa polaganja vozačkog ispita, a kandidati ne plaćaju ponovnu naknadu za polaganje ispita. Predložena odredba nije obvezujuća. Iznimno autoškola može prijaviti kandidata na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najprije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila uz uvjet da se osposobljavanje završi 48 sati prije ispita. Kako bi kandidat uopće, i ako je riječ o iznimnom slučaju, mogao pristupiti ispitu, autoškola je dužna prijaviti datum početka i završetka osposobljavanja. Sukladno članku 208. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobljavao. Budući su autoškole inzistirale da instruktor bude prisutan na ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, tada autoškola i instruktor moraju znati za prijavu ispita te prijaviti kandidata za vozača za polaganje ispita, budući moraju osigurati prisutnost vozila i instruktora na ispitu.
22 Laura Horvat PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 2. Prijedlog:„8. dokaz o uplati propisane naknade za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta.“ BRISATI. Obrazloženje: Autoškola već sada ima jako puno posla u organizaciji ispita vezano za upisivanje u računalni sustav Hrvatskog Autokluba (HAK Vic). Kako kandidati čekaju ispit od 20-45 dana, nema smisla da toliko puno ranije plaćaju naknadu za provedbu ispita. Kandidat je upoznat sa svim pravilima od strane Autoškole a vezano za polaganje ispita. Upoznati kandidata da se naknada mora uplatiti naknadu 48h sata prije ispita, jer tada mora odvesti 35.sat (završetak osposobljavanja). Onda bi HAK trebao u svom sustavu vidjeti da li je naknada poslana ili uplaćena. Prijedlog, na stranicama Hrvatskog Autokluba navesti sva pravila oko prijave ispita te navesti e-mail adresu gdje kandidati mogu slati te naknade ukoliko uplata nije vidljiva. Nije prihvaćen U trenutku prijave mora biti uplaćena i naknada ili prijava ispita nije potpuna. Odredba je uvedena kako bi se autoškolama smanjili administrativni poslovi, a kandidatima olakšao postupak vezan za dokazivanje uplaćene naknade. Niti autoškole, a niti kandidati neće imati obvezu dostavljati uplatnice niti će morati nositi uplatnicu na ispit. Cilj je da informacijski sustav u predviđenom roku registrira uplatu, te da ispitni sustav automatski registrira ovlaštenom ispitivaču na tablet uređaju da je naknada za polaganje ispita uplaćena. Uvođenjem tehnički-tehnoloških rješenja i novih aplikacija želi se unaprijediti dio ispitne procedure vezane za provjeru i dokazivanje plaćanja naknade za polaganje ispita, od koje će koristi imati i autoškole, kandidati i ovlašteni ispitivači.
23 ISF PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 2. „8. dokaz o uplati propisane naknade za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta.“ Poštovani, u praksi se svakodnevno događa da ispitivač kandidatu odbije provesti ispit iz razloga što je kandidat zaboravio donijeti papirnati dokaz o uplati ispita, iako je kandidat uplatio novce na račun HAK općom uplatnicom ili internet bankarstvom te je pri uplati upisao svoje podatke te svoj OIB. Molim da se članak 8. BRIŠE iz razloga što se ovim člankom opterečuje kandidat, autoškola te instrukor vožnje te svi moraju razmišljati o papirnatoj potvrdi kako bi kandidat bio primljen na ispit, a mi svi plačamo veliki broj računa svaki mjese ( od telekomunikacija, vode struje itd..) i nismo nikome dužni papirnate potvrde dostavljati kako bi znali da smo platili svoja dugovanja te je ovo u vremenu u kojem živimo svakako besmisleno opterečenje za sve. Nije prihvaćen U trenutku prijave mora biti uplaćena i naknada ili prijava ispita nije potpuna. Odredba je uvedena kako bi se autoškolama smanjili administrativni poslovi, a kandidatima olakšao postupak vezan za dokazivanje uplaćene naknade. Niti autoškole, a niti kandidati neće imati obvezu dostavljati uplatnice niti će morati nositi uplatnicu na ispit. Cilj je da informacijski sustav u predviđenom roku registrira uplatu, te da ispitni sustav automatski registrira ovlaštenom ispitivaču na tablet uređaju da je naknada za polaganje ispita uplaćena. Uvođenjem tehnički-tehnoloških rješenja i novih aplikacija želi se unaprijediti dio ispitne procedure vezane za provjeru i dokazivanje plaćanja naknade za polaganje ispita, od koje će koristi imati i autoškole, kandidati i ovlašteni ispitivači.
24 Jasmina Kern PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 2. Iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi: „8. dokaz o uplati propisane naknade za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta.“. Poštovani, naknade za polaganje ispita plaćaju se HAK-u, što kontrolira njihovo računovodstvo, pa nam nije jasno kakve veze autoškole imaju sa financijama druge ustanove. Nemamo uvid u stanje i primljene uplate na HAK-ov poslovni žiroračun. Kako autoškole uopće mogu provjeriti papirnatu potvrdu, tj. potvrda nije dokaz da je uplata zaista i izvršena, to jedino može vlasnik poslovnog računa. Autoškole nisu niti ovlaštene a niti plaćene za pružanje financijsko-računovodstvenih usluga drugim tvrtkama, pa predlažemo brisanje spomenutog prijedloga. Nije prihvaćen U trenutku prijave mora biti uplaćena i naknada ili prijava ispita nije potpuna. Odredba je uvedena kako bi se autoškolama smanjili administrativni poslovi, a kandidatima olakšao postupak vezan za dokazivanje uplaćene naknade. Niti autoškole, a niti kandidati neće imati obvezu dostavljati uplatnice niti će morati nositi uplatnicu na ispit. Cilj je da informacijski sustav u predviđenom roku registrira uplatu, te da ispitni sustav automatski registrira ovlaštenom ispitivaču na tablet uređaju da je naknada za polaganje ispita uplaćena. Uvođenjem tehnički-tehnoloških rješenja i novih aplikacija želi se unaprijediti dio ispitne procedure vezane za provjeru i dokazivanje plaćanja naknade za polaganje ispita, od koje će koristi imati i autoškole, kandidati i ovlašteni ispitivači.
25 Ivana Višnić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 2. predlažem brisanje : Iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi: „8. dokaz o uplati propisane naknade za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta.“. Naime, autoškola obavlja svoje poslovanje financijama te kao takva ne traži od drugih ustanova da joj obavlja posao financija. Za očekivati je da će Hak obavljati svoje poslove poslovanja. Administator u autoškoli trenutno obavlja 80 % poslova za Hak. Prijava ispita, odjava ispita, prolongiranje ispita, korištenje mobitela i vremena itd.. Činjenica je da administrator u autoškoli takve poslove radi BESPLATNO za potrebe Haka. Organizacija koja provodi ispite po logici je dužna osigurati ljude koji će obavljati prijavu ispita, Kandidat plaća naknadu Hak-u za provođenje ispita, a ne autoškoli. Nije prihvaćen U trenutku prijave mora biti uplaćena i naknada ili prijava ispita nije potpuna. Odredba je uvedena kako bi se autoškolama smanjili administrativni poslovi, a kandidatima olakšao postupak vezan za dokazivanje uplaćene naknade. Niti autoškole, a niti kandidati neće imati obvezu dostavljati uplatnice niti će morati nositi uplatnicu na ispit. Cilj je da informacijski sustav u predviđenom roku registrira uplatu, te da ispitni sustav automatski registrira ovlaštenom ispitivaču na tablet uređaju da je naknada za polaganje ispita uplaćena. Uvođenjem tehnički-tehnoloških rješenja i novih aplikacija želi se unaprijediti dio ispitne procedure vezane za provjeru i dokazivanje plaćanja naknade za polaganje ispita, od koje će koristi imati i autoškole, kandidati i ovlašteni ispitivači.
26 Mladen Balen PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 2. U članku 8. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi: „8. dokaz o uplati propisane naknade za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta.“ Poštovani, potpuno je legitimno da svatko tko nešto radi, razmišlja o tome da bude što efikasniji, bolji, kvalitetniji, da smanjuje troškove poslovanja, pa tako očito i Hak. No nije korektno smanjivati troškove ili optimizirati svoj posao, tako da to što nekom ne paše prebaci na nekog drugog. To upravo radi Hak već godinama, koji kroz Pravilnike, koje uglavnom oni sastavljaju, sve što njima ne paše ili bi im povečavalo troškove kadrovske ili bilo kakve druge materijalne, oni napišu da će to raditi autoškole. Tako da danas naši administrativni djelatnici rade barem pola radnog vremena za Hak, jasno bez ikakve naknade. PRIJAVA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA iz pojedinog nastavnog predmeta mora sadržavati sljedeće podatke: Članak 8. stavku 1. točka 8. SADAŠNJE STANJE 8.kandidat uz prijavnicu za vozački ispit mora priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje vozačkog sipita iz pojedinoga nastavnog predmeta. U članku 8. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi: PRIJEDLOG HAK-A „8. dokaz o uplati propisane naknade za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta.“. Dakle Hak-u se više neda skupljati uplatnice od kandidata pa neka nam to onda rade autoškole. Također bih se osvrnuo na ponašanje Hak-a, koji čak i ne poštuje važeče Pravilnike ako im to ne paše. Evo primjera: NN 141/2011 (7.12.2011.),Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču III. PRIJAVA KANDIDATA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA Članak 7. Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može se prijaviti putem AUTOŠKOLE, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa ili WEB-STRANICE ili PODNOŠENJEM POPUNJENE PRIJAVNICE OVLAŠTENOJ STRUČNOJ ORGANIZACIJI OSOBNO ili PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE (e-mail ili korištenje web-adrese). DEVET GODINA KOLIKO JE OVAJ ČLANAK 7. PRAVILNIKA BIO NA SNAZI, DAKLE 9 GODINA, HAK GA NIJE POŠTIVAO! I dolazi novi Pravilnik u kojemu Hak briše sve što mu smeta. NN 102/20 (16.09.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču Članak 7. mijenja se i glasi: Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta PRIJAVLJUJE SE PUTEM AUTOŠKOLE, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa. Sada bi sve nas trebalo zanimati pitanje odgovornosti, kako je moguće da Hak ne poštuje 9 godina Pravilnik, koji po meni treba vrijediti kako za autoškole tako i za Hak. Tko mu je to dopustio? Zašto nitko nije sankcioniran? Ako autoškola u bilo kojem članku ne poštuje Pravilnik, dolazi nadzor istog tog Hak-a, koji onda utvrđuje nepravilnosti i proslijeđuje Mup-u, koji određuje sankcije za autoškolu. Nije prihvaćen U trenutku prijave mora biti uplaćena i naknada ili prijava ispita nije potpuna. Odredba je uvedena kako bi se autoškolama smanjili administrativni poslovi, a kandidatima olakšao postupak vezan za dokazivanje uplaćene naknade. Niti autoškole, a niti kandidati neće imati obvezu dostavljati uplatnice niti će morati nositi uplatnicu na ispit. Cilj je da informacijski sustav u predviđenom roku registrira uplatu, te da ispitni sustav automatski registrira ovlaštenom ispitivaču na tablet uređaju da je naknada za polaganje ispita uplaćena. Uvođenjem tehnički-tehnoloških rješenja i novih aplikacija želi se unaprijediti dio ispitne procedure vezane za provjeru i dokazivanje plaćanja naknade za polaganje ispita, od koje će koristi imati i autoškole, kandidati i ovlašteni ispitivači. Hrvatski autoklub kao ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama isto kao i autoškole podliježe upravnom i inspekcijskom nadzoru sukladno odredbama važećeg Zakona te u slučaju ne obavljanja poslova u skladu s propisima podliježe propisanim kaznama.
27 HGK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 2. Uz članak 8. članica HGK predlaže izmijeniti dosadašnji stavak 3 na način da isti glasi: "Od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije proteći duže od 15 dana.“ Naime, smatraju kako su rokovi predugi u odnosu na broj sati osposobljavanja iz pojedinih kategorija. Prekidom osposobljavanja i čekanjem ispita povećava se period neaktivnosti vožnje kod budućih mladih vozača što negativno utječe na sigurnost u prometu budućih vozača. Nadalje, članica predlaže i dodati novi stavak na kraju članka koji bi glasio: „Po izvršenoj prijavi za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta, a najkasnije u roku 3 dana, stručna organizacija će odrediti točan termin ispita i o tome obavijestiti autoškolu.“ Odmah po izvršenoj prijavi za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta, kandidat za vozača treba biti obaviješten o terminu ispita, a najkasnije u roku 3 dana. Obzirom da je postupak prijave automatiziran, odnosno vrši se preko računalnog programa ovlaštene stručne organizacije, ova odredba rasteretila bi autoškole, koje u nepravilnim i često predugim vremenskim razmacima dobivaju informaciju o ispitu. Autoškole, a pogotovo one s po nekoliko stotina kandidata za vozače, rade pod izrazitim opterećenjem od strane kandidata za vozače i njihovih roditelja vezano uz termin ispita. Činjenica da je za kandidate i autoškole bilo jednostavnije i brže organizirati rad dok nije postojao računalnog programa ovlaštene stručne organizacije. Nije prihvaćen Propisani rok od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije biti duži od 25 dana. To je optimalni rok u kojem kandidat za vozača pristupa ispitu, a koji je završio osposobljavanje po propisanom programu. U pravilu se ti rokovi poštuju, ako se izuzme krizna situacija vezana za korona virus. Uzimajući u obzir sadašnje tržišne uvjete poslovanja autoškola, damping cijena osposobljavanja nekih autoškola, neprimjerene načine reklamiranja, ucjenu kandidata s plaćanjem visoke naknade za ispis iz autoškole, nelojalnu konkurenciju, duge rokove osposobljavanja i vrlo lošu kvalitetu osposobljenosti kandidata za vozače, skraćivanje rokova bi samo još više pogodovalo lošem stanju i načinu rada pojedinih autoškola. Također bi to negativno utjecalo na organizaciju ispita, osobito u nepovoljnim vremenskim uvjetima i u vrijeme godišnjih odmora, kako za kandidate tako i za organizaciju i rad autoškola. Važno je naglasiti i da su propisani rokovi polaganja ispita jedni od najkraćih u usporedbi s većinom država članica EU, u kojima se na polaganje ispita čeka od tri do šest mjeseci.
28 Josipa Poljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 2. Poštovani, Vjerujem da Vam je poznato da je jedan od ranijih ne tako davnih Pravilnika davao mogućnost kandidatima da samostalno prijavljuju ispite stručnoj organizaciiji zvanoj Hak. Vjerujem da ste Vi kao nadležno Ministarstvo upoznati da to nije nikada u praksi zaživjelo iz svima poznatih razloga( Hak bi trebao imati 20 tajnica,a jeftinije je i mudrije opteretiti administrativno osoblje autoškola) I tako je građanima Hrvatske oduzeta mogućnost da sami prijavljuju ispite,al im je ostala obveza da na ispit dostave dokaz o uplati. Autoškola prijavljuje ispite,obavještava kandidate o terminu ispita, odjavljuje ispite i HAK-u to nije dovoljno,pa u novi Pravilnik mudro uglazbljuje u Članak 2. STAVAK 1. točku 8. koja OBVEZUJE AUTOŠKOLU da kod prijave ispita DOSTAVI DOKAZ O UPLATI. Predlažem da se točka 8. NE DODAJE Objašnjenje je da Hak sam brine o svojim financijama odlično i ima sistem uhodan kako kandidata ne primiti na ispit bez uplate,pa sljedeći put omogući prijavu kad im se dostavi dokaz o uplati i nema potrebe opterećivati ionako opterećene autoškole. Ako žele nešto pametno napraviti, neka im se dokaz o uplati na ispitu pokaže,a ne da se u vremenu kad predlažu nemogućnost polaganja ispita na tiskovnom testu,traže od kandidata isprintane uplatnice. Nije prihvaćen U trenutku prijave mora biti uplaćena i naknada ili prijava ispita nije potpuna. Odredba je uvedena kako bi se autoškolama smanjili administrativni poslovi, a kandidatima olakšao postupak vezan za dokazivanje uplaćene naknade. Niti autoškole, a niti kandidati neće imati obvezu dostavljati uplatnice niti će morati nositi uplatnicu na ispit. Cilj je da informacijski sustav u predviđenom roku registrira uplatu, te da ispitni sustav automatski registrira ovlaštenom ispitivaču na tablet uređaju da je naknada za polaganje ispita uplaćena. Uvođenjem tehnički-tehnoloških rješenja i novih aplikacija želi se unaprijediti dio ispitne procedure vezane za provjeru i dokazivanje plaćanja naknade za polaganje ispita, od koje će koristi imati i autoškole, kandidati i ovlašteni ispitivači
29 Domagoj Pavošević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 2. Poštovani, s obzirom na još uvijek aktualni članak 8., stavak 3. ovog Pravilnika koji glasi: "Od dana podnošenja prijavnice za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije proteći duže od 25 dana.", Treba uvesti praksu da ovlaštena stručna organizacija za provođenje vozačkih ispita odmah po zaprimanju prijave ispita dodjeljuje kandidatu konkretni datum i vrijeme polaganja ispita, ali držeći se vremenskog okvira od najviše 25 dana od dana podnošenja prijave. OBRAZLOŽENJE: Kandidatima, stručnim voditeljima, instruktorima vožnje pa i samim voditeljima regionalnih ispitnih centara i ovlaštenim ispitivačima bilo bi puno lakše organizirati si vrijeme i rad kad bi odmah na dan prijave ispita znali konkretan datum i vrijeme polaganja ispita iz pojedinog nastavnog predmeta sve i da bude tek za 25 dana. Puno je lakše isplanirati aktivnosti kad se odmah zna konkretan datum pojedinog događaja nego čekati u neizvjesnosti te na kraju biti obaviješten o tome tek 3 do 5 dana ranije. Nije prihvaćen Propisani rok od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije biti duži od 25 dana. To je optimalni rok u kojem kandidat za vozača pristupa ispitu, a koji je završio osposobljavanje po propisanom programu. U pravilu se ti rokovi poštuju, ako se izuzme krizna situacija vezana za korona virus. Uzimajući u obzir sadašnje tržišne uvjete poslovanja autoškola, damping cijena osposobljavanja nekih autoškola, neprimjerene načine reklamiranja, ucjenu kandidata s plaćanjem visoke naknade za ispis iz autoškole, nelojalnu konkurenciju, duge rokove osposobljavanja i vrlo lošu kvalitetu osposobljenosti kandidata za vozače, skraćivanje rokova bi samo još više pogodovalo lošem stanju i načinu rada pojedinih autoškola. Također bi to negativno utjecalo na organizaciju ispita, osobito u nepovoljnim vremenskim uvjetima i u vrijeme godišnjih odmora, kako za kandidate tako i za organizaciju i rad autoškola. Važno je naglasiti i da su propisani rokovi polaganja ispita jedni od najkraćih u usporedbi s većinom država članica EU, u kojima se na polaganje ispita čeka od tri do šest mjeseci.
30 Autoškola Retrovizor PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. U potpunosti podržavamo prijedlog i obrazloženje HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE vezano uz članak 3. "HOK 10.07.2023 13:15 Predlažemo da se ČLANAK 3. mijenja i glasi: "Članak 3. U članku 9. stavku 1. riječi: „50 dana“ zamjenjuju se riječima: „15 dana“. Obrazloženje: NEIZVJESNOST TERMINA VOZAČKOG ISPITA dovodi do PRAVNE NEIZVJESNOSTI koja sprječava kandidate za vozače u donošenju životnih odluka i posljedično autoškole u optimizaciji njihovog osposobljavanja. Izvjesnost termina ispita ne može se osigurati sadašnjom odredbom da vremenski raspon u kojem će biti određen datum ispita može iznositi do 40 dana od datuma prijavljivanja ispita. I da će taj datum biti objavljen 3 do 5 dana prije datuma ispita." Nije prihvaćen Propisani rok od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije biti duži od 25 dana. To je optimalni rok u kojem kandidat za vozača pristupa ispitu, a koji je završio osposobljavanje po propisanom programu. U pravilu se ti rokovi poštuju, ako se izuzme krizna situacija vezana za korona virus. Uzimajući u obzir sadašnje tržišne uvjete poslovanja autoškola, damping cijena osposobljavanja nekih autoškola, neprimjerene načine reklamiranja, ucjenu kandidata s plaćanjem visoke naknade za ispis iz autoškole, nelojalnu konkurenciju, duge rokove osposobljavanja i vrlo lošu kvalitetu osposobljenosti kandidata za vozače, skraćivanje rokova bi samo još više pogodovalo lošem stanju i načinu rada pojedinih autoškola. Također bi to negativno utjecalo na organizaciju ispita, osobito u nepovoljnim vremenskim uvjetima i u vrijeme godišnjih odmora, kako za kandidate tako i za organizaciju i rad autoškola. Važno je naglasiti i da su propisani rokovi polaganja ispita jedni od najkraćih u usporedbi s većinom država članica EU, u kojima se na polaganje ispita čeka od tri do šest mjeseci.
31 Ivan Murat (Udruga autoškola Hrvatske - AŠH) PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. U članku 9. stavku 1. riječi: „50 dana“ zamjenjuju se riječima: „40 dana“. Prijedlog: U članku 9. stavku 1. riječi: „50 dana“ zamjenjuju se riječima: „25 dana“ Obrazloženje: Kako je propisano u članku 8. stavak 3."Od dana podnošenja prijavnice za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije proteći duže od 25 dana", Navedeni rokovi su predugački te za rezultat imaju negativan učinak na kandidatove sposobnosti upravljanja motornim vozilom. Zašto kažnjavati (duže čekanje na ispit) polaznike koji ispit polažu 2. ili više puta od kandidata koji polažu ispit 1. put. Kandidati koji polažu ispit 2. ili više puta, trebaju imati ista prava kao kandidati koji ispit polažu 1. put, jer moraju udovoljiti istim uvjetima za polaganje ispita (uplaćuju istu naknadu za polaganje). Prijedlog: Iza stavka 1 dodati stavak 2 koji bi glasio: "Kandidat koji je pravodobno pristupio polaganju ispita, a ispit nije održan, može ponovno pristupiti polaganju ispita, bez ponovne uplate naknade, u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od sedam dana niti dulji od 10 dana." Obrazloženje: Imamo situacije u praksi: 1. ispit se ne održi zbog (nepovoljnih uvjeta kiša- za kandidate A1, A2 i A kategorije). 2. administrativni djelatnik autoškole greškom ne unese podatak u program (https://autoskole-vic.hak.hr/) o završetku osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Za te kandidate ispit se neće provesti, ali ne njihovom krivicom. Navedene kandidate autoškola mora ponovno prijaviti stručnoj organizaciji, iako su oni već prijavili ispit. Stručna organizacija im je u dosadašnjoj praksi ponovno organizirala ispit u roku koji nije duži od 50 dana. Prijedlog: Podržavamo prijedlog HOK Predlažemo da se dodaje članak 3.a koji glasi: "Stručna organizacija će u roku od 3 dana od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta putem elektroničke pošte obavijestiti kandidata za vozača o dodijeljenom datumu za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta." Obrazloženje: Radi organizacije i planiranja rada kako instruktora vožnje te stručnih voditelja autoškola, isto tako i kandidata. A ne da o ispitu smo obaviješteni tek 3 do 5 dana ranije. Nije prihvaćen Propisani rok od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije biti duži od 25 dana. To je optimalni rok u kojem kandidat za vozača pristupa ispitu, a koji je završio osposobljavanje po propisanom programu. U pravilu se ti rokovi poštuju, ako se izuzme krizna situacija vezana za korona virus. Uzimajući u obzir sadašnje tržišne uvjete poslovanja autoškola, damping cijena osposobljavanja nekih autoškola, neprimjerene načine reklamiranja, ucjenu kandidata s plaćanjem visoke naknade za ispis iz autoškole, nelojalnu konkurenciju, duge rokove osposobljavanja i vrlo lošu kvalitetu osposobljenosti kandidata za vozače, skraćivanje rokova bi samo još više pogodovalo lošem stanju i načinu rada pojedinih autoškola. Također bi to negativno utjecalo na organizaciju ispita, osobito u nepovoljnim vremenskim uvjetima i u vrijeme godišnjih odmora, kako za kandidate tako i za organizaciju i rad autoškola. Važno je naglasiti i da su propisani rokovi polaganja ispita jedni od najkraćih u usporedbi s većinom država članica EU, u kojima se na polaganje ispita čeka od tri do šest mjeseci.
32 ISF PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. Ovim člankom se ide u korist HAK-u i njihovoj nemogučnosti organiziranja ispita zbog premalog broja ispitivača, a direktno opet na štetu kandidata za vozača koji ukoliko ispit iz UV ne položi iz prvog pokušaja, može mu se dogoditi da između prvog i četvrtog izlaska na ispit iz UV prođe gotovo 200 dana što kandidatu dodatno otežava prolazak na ispitu jer gubi kontinuitet, vožnja je ponajprije redovno uvježbavanje vještine upravljanja vozilom sa razumijevanjem i primjenom prometnih propisa te je ovakav dugi period čekanja za ispit apsurdan i veoma stresan za kandidate. Nije prihvaćen Propisani rok od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije biti duži od 25 dana. To je optimalni rok u kojem kandidat za vozača pristupa ispitu, a koji je završio osposobljavanje po propisanom programu. U pravilu se ti rokovi poštuju, ako se izuzme krizna situacija vezana za korona virus. Uzimajući u obzir sadašnje tržišne uvjete poslovanja autoškola, damping cijena osposobljavanja nekih autoškola, neprimjerene načine reklamiranja, ucjenu kandidata s plaćanjem visoke naknade za ispis iz autoškole, nelojalnu konkurenciju, duge rokove osposobljavanja i vrlo lošu kvalitetu osposobljenosti kandidata za vozače, skraćivanje rokova bi samo još više pogodovalo lošem stanju i načinu rada pojedinih autoškola. Također bi to negativno utjecalo na organizaciju ispita, osobito u nepovoljnim vremenskim uvjetima i u vrijeme godišnjih odmora, kako za kandidate tako i za organizaciju i rad autoškola. Važno je naglasiti i da su propisani rokovi polaganja ispita jedni od najkraćih u usporedbi s većinom država članica EU, u kojima se na polaganje ispita čeka od tri do šest mjeseci.
33 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. PRIJEDLOG ZA DODAVANJE NOVOG ČLANKA 3.a DODAJE SE članak 3.a koji glasi: "Stručna organizacija će u roku od 3 dana od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta obavijestiti kandidata za vozača o dodijeljenom datumu za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta putem javne objave rasporeda ispita korištenjem računalnog programa stručne organizacije ili izravnom dojavom datuma ispita korištenjem elektroničke pošte." OBRAZLOŽENJE S obzirom da u Pravilniku o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču do sada NIJE BIO PROPISAN način objave i način dojave datuma ispita, odnosno NAČIN INFORMIRANJA KANDIDATA ZA VOZAČE O DATUMIMA ISPITA, predlažemo da se kroz ovo e-Savjetovanje taj nedostatak ispravi. Iz članaka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama jasno proizlazi da je POSAO ORGANIZIRANJA I OBAVLJANJA VOZAČKIH ISPITA, u što ulazi i informiranje druge strane o datumu polaganja, isključivo DUŽNOST OVLAŠTENE STRUČNE ORGANIZACIJE. Stručna organizacija je iskoristila manjkavost odredbi Pravilnika te je u praksi posao informiranja o terminu ispita, mimo odredbi Zakona, PREBACILA NA AUTOŠKOLE, stoga je neophodno PROVEDBENIM AKTOM jasno odrediti da je informiranje kandidata o ispitima OBVEZA STRUČNE ORGANIZACIJE, odnosno tijela koje organizira i provodi vozačke ispite. U PRAKSI je stručna organizacija svoj RAČUNALNI SUSTAV za vozačke ispite ustrojila tako da DATUME ISPITA NE OBJAVLJUJE JAVNO nego isključivo na zatvorenom portalu "HAK-Vozački ispiti", https://autoskole-vic.hak.hr/, a pristup tom zatvorenom portalu dopušta, uz korištenje pristupne lozinke, isključivo autoškolama. Na taj su način AUTOŠKOLE prisilno dovedene u situaciju da moraju protupravno ULAZITI U DIO JAVNE OVLASTI stručne organizacije te umjesto stručne organizacije OBAVLJATI ADMINISTRATIVNE POSLOVE obavještavanja kandidata o datumima ispita. Predmetne administrativne poslove autoškole, osim što iste obavljaju protupravno, obavljaju i BESPLATNO jer nemaju zakonski temelj za naplatu, odnosno nemaju sklopljen ugovor sa stručnom organizacijom o obavljanju administrativnih poslova za istu. U praksi KANDIDATI za vozača vrlo TEŠKO mogu ostvariti KONTAKT S ADMINISTRACIJOM STRUČNE ORGANIZACIJE, jer kontakt podaci regionalnih ispitnih centara nisu javno objavljeni na mrežnim stranicama stručne organizacije, a i kad kandidati uspiju stupiti u kontakt i žele ODJAVITI ISPIT ili imaju upit o PRILAGODBI TERMINA ispita, dobiju ODGOVOR da se OBRATE AUTOŠKOLI, što smatramo nepropisnim te je isto potrebno kroz izmjene Pravilnika ispraviti. Istim člankom 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama određeno je da Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove obavlja nadzor nad zakonitošću općih akata kojima stručna organizacija utvrđuje obavljanje poslova i može ih obustaviti od primjene, stoga PREDLAŽEMO da se DODAVANJEM ČLANKA 3.a jasno ODREDI POSTUPAK INFORMIRANJA kandidata za vozače o ispitima, te izbjegnu moguće nezakonitosti. Unaprijed molimo da se u odgovoru na naš prijedlog dodavanja članka 3a. kao ARGUMENT ZA EVENTUALNU ODBIJENICU ne koristi poduzimanje mjera zaštite od napada tzv. "hakera", jer isto ulazi u zakonsku obvezu stručne organizacije kao osiguravanje uvjeta za obavljane poslova javne ovlasti i ne može se rješavati na teret i na štetu autoškola. Djelomično prihvaćen Predmetno pitanje nije predmet izmjena Pravilnika, ali radi pojašnjenja i pravilnog shvaćanja poslova autoškole vezanih za brigu o kandidatima tijekom procesa osposobljavanja valja činjenično pojasniti. Naime, člankom 7. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, ispit iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa. Autoškola prijavljuje kandidata za ispit iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što je stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, gdje realizaciju programa potpisuje predavač, a ovjerava stručni voditelj autoškole. Nadalje, člankom 21. stavkom 2. važećeg Pravilnika ovlaštene stručne organizacije (OSO) o organiziranju i provođenju vozačkih ispita, kao općeg akta, a u skladu s odredbama članka 4. predmetnog Pravilnika, o mjestu, datumu i vremenu provođenja ispita OSO obavještava autoškolu putem koje je prijavljen ispit odnosno kandidata u roku tri do pet dana prije održavanja ispita. Datum i vrijeme ispita OSO planira i određuje nakon, što je autoškola zaključila prijavu kandidata za ispit i od kojeg datuma teče rok od 25 dana. Iz navedenog proizlazi, a što je i logično, u postojećim uvjetima i okolnostima obavljanja pojedinih poslova, da OSO obavještava autoškolu o datumu, mjestu i vremenu polaganja ispita, jer je riječ o kandidatima koji se osposobljavaju u autoškoli. Nema nikakvih posebnih administrativnih poslova koje autoškola obavlja za i u ime ovlaštene stručne organizacije, već je normalno da autoškola prijavi svoje kandidate za ispit i obavijesti ih o datumu i vremenu ispita na temelju obavijesti ovlaštene stručne organizacije. Vrlo je važno napomenuti nekoliko činjenica koje idu u prilog takvom načinu postupanja. Ustaljena je praksa, da autoškole naplaćuju kandidatima ispitne sate i prijave za ispit mimo naknade koju kandidati plaćaju ovlaštenoj stručnoj organizaciji za polaganje ispita, a što je lako dokazivo od strane kandidata za vozače koji često na ispite donose po dvije uplatnice, jedna za autoškole, a jedna za ovlaštenu stručnu organizaciju. S gledišta organizacije posla puno je jednostavnije za autoškolu da ona obavještava kandidate o datumu i mjestu polaganja ispita. Ovlaštena stručna organizacija nema sve podatke koji su važni ta takvu vrstu komunikacije (e-mail adresu kandidata, broj mobilnog telefona, …). Kako bi u praksi izgledala organizacija ispita kada bi ovlaštena stručna organizacija obavještavala kandidate za vozače o mjestu, datumu i vremenu polaganja ispita iz nastavnog predmeta. U kojoj poziciji bi se tada našao instruktor vožnje, koji mora biti u vozilu tijekom provedbe vozačkog ispita, tko bi njega obavještavao, tko bi to sve koordinirao te kako bi instruktor vožnje organizirao svoj posao? To bi bilo izvedivo u slučaju da ovlaštena stručna organizacija provodi vozačke ispite na svojim vozilima, ili da je drukčiji model osposobljavanja, vožnja pod nadzorom ili osposobljavanje s roditeljima, kao što je slučaj u pojedinim državama članicama EU. Pitanje rokova će se razmotriti na način da OSO u svom općem aktu uredi to pitanje na način da autoškolu o datumu, mjestu i vremenu ispita obavijesti u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja i zaključenja prijave, osim u vrijeme godišnjih odmora, izvanrednih okolnosti ili zbog razloga više sile.
34 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. Predlažemo da se ČLANAK 3. mijenja i glasi: "Članak 3. U članku 9. stavku 1. riječi: „50 dana“ zamjenjuju se riječima: „15 dana“. OBRAZLOŽENJE: NEIZVJESNOST TERMINA VOZAČKOG ISPITA dovodi do PRAVNE NEIZVJESNOSTI koja sprječava kandidate za vozače u donošenju životnih odluka i posljedično autoškole u optimizaciji njihovog osposobljavanja. Izvjesnost termina ispita ne može se osigurati sadašnjom odredbom da vremenski raspon u kojem će biti određen datum ispita može iznositi do 50 dana od datuma prijavljivanja ispita. I da će taj datum biti objavljen 3 do 5 dana prije datuma ispita. U praksi se može dogoditi da osoba koja polaže vozački ispit, ako je ispit prijavila na dan 1.1., sazna na dan 16.2. da ispit polaže na dan 19.2. Ta je osoba u neizvjesnosti od 1.1. do 16.2., u kojem su periodu njezine životne odluke na čekanju te je dovedena u PRAVNU NEIZVJESNOST U TRAJANJU OD 47 DANA. Osoba 47 dana nije sigurna koje životne odluke – poslovne i privatne, pa i financijske (plaćanje dodatne obuke dok 50 dana čeka na ispit), može donijeti, a da ne ugrozi svoju mogućnost pristupanja vozačkom ispitu kao i pozitivan ishod ispita. Smatramo da ODREĐIVANJE DATUMA vozačkog ispita sasvim sigurno NE PODLIJEŽE stalnom pa ni povremenom UTJECAJU VIŠE SILE zbog koje bi bilo nemoguće postići izvjesnost datuma ispita. Naprotiv, postupak određivanja datuma ispita treba biti dio jasno definirane i strukturirane procedure jer je člankom 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano da je STRUČNA ORGANIZACIJA koja ima javnu ovlast za obavljanje i organiziranje vozačkih ispita obvezna osigurati "ORGANIZACIJU RADA I USTROJ KOJI JAMČI TRAJNO I KVALITETNO OBAVLJANJE POSLOVA" iz svoje javne ovlasti. Ukoliko je provedbenim propisom, odnosno PRAVILNIKOM koji je tema ovog e-Savjetovanja, propisan rok čekanja na ispit do 40 dana i time UVEDENA PRAVNA NEIZVJESNOST za osobe na koje taj podzakonski akt utječe, onda nisu ispunjene odredbe iz zakonskog akta višeg razreda. U tom slučaju PODZAKONSKI AKT TREBA MIJENJATI poštujući načelo pravne hijerarhije te slijediti odredbe Zakona koji propisuje obvezu osiguravanja uvjeta koji jamče kvalitetno obavljanje poslova, bez stvaranja pravne neizvjesnosti. Napominjemo da u svim OSTALIM PODRUČJIMA OBRAZOVANJA IZVJESNOST TERMINA ISPITA NIJE UPITNA, a djelatnost vozačkih škola je po NKD-u klasificirana kao obrazovanje. Izvjesnost datuma ispita je uobičajena i primijenjena u reguliranoj proceduri, a jedino se kod organiziranja vozačkih ispita pojavljuje pravna neizvjesnost za osobe koje polažu ispit, što smatramo neopravdanim i štetnim. S obzirom na to da se PRAVNA NEIZVJESNOST preko kandidata PRELIJEVA I NA AUTOŠKOLE u kojima se te osobe osposobljavaju – neizvjesnost datuma ispita onemogućava autoškole da optimalno organiziraju osposobljavanje svojih polaznika i optimalno ih pripreme za polaganje ispita te predlažemo da datum polaganja ispita treba biti NE DULJI OD 15 DANA OD DATUMA PRIJAVE ISPITA. Nije prihvaćen Propisani rok od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije biti duži od 25 dana. To je optimalni rok u kojem kandidat za vozača pristupa ispitu, a koji je završio osposobljavanje po propisanom programu. U pravilu se ti rokovi poštuju, ako se izuzme krizna situacija vezana za korona virus. Uzimajući u obzir sadašnje tržišne uvjete poslovanja autoškola, damping cijena osposobljavanja nekih autoškola, neprimjerene načine reklamiranja, ucjenu kandidata s plaćanjem visoke naknade za ispis iz autoškole, nelojalnu konkurenciju, duge rokove osposobljavanja i vrlo lošu kvalitetu osposobljenosti kandidata za vozače, skraćivanje rokova bi samo još više pogodovalo lošem stanju i načinu rada pojedinih autoškola. Također bi to negativno utjecalo na organizaciju ispita, osobito u nepovoljnim vremenskim uvjetima i u vrijeme godišnjih odmora, kako za kandidate tako i za organizaciju i rad autoškola. Važno je naglasiti i da su propisani rokovi polaganja ispita jedni od najkraćih u usporedbi s većinom država članica EU, u kojima se na polaganje ispita čeka od tri do šest mjeseci.
35 Laura Horvat PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. Prijedlog: U članku 9. stavku 1. riječi: „50 dana“ zamjenjuju se riječima: „25 dana“. Obrazloženje: Kandidat bi trebao uvijek imati ista prava, bez obzira da li polaže ispit iz pojedinog nastavnog predmeta 1., ili 3.,4. put. Nije prihvaćen Propisani rok od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije biti duži od 25 dana. To je optimalni rok u kojem kandidat za vozača pristupa ispitu, a koji je završio osposobljavanje po propisanom programu. Međutim, kandidat koji nije pravodobno pristupio polaganju ispita ili je odustao od polaganja ispita odnosno koji nije položio ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta, u tom slučaju bio bi u prednosti. To nije baš logično i osnovano da takav kandidat ima prioritet u odnosu na kandidata koji uredno prvi put pristupa ispitu. Cilj je da svi kandidati u jednakim uvjetima i okolnostima imaju ista prava. Zbog tog je i predloženo 40 dana.
36 Jasmina Kern PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. Predlažemo da se članak 3. mijenja i glasi: "Članak 3. U članku 9. stavku 1. riječi: „50 dana“ zamjenjuju se riječima: „14 dana“. Svaki ispit koji se čeka duže od 14 dana kandidatima uzrokuje nepotrebne organizacijsko-financijske probleme. Predlažemo da se svi ispiti čekaju maksimalno 14 dana. Nije prihvaćen Propisani rok od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije biti duži od 25 dana. To je optimalni rok u kojem kandidat za vozača pristupa ispitu, a koji je završio osposobljavanje po propisanom programu. U pravilu se ti rokovi poštuju, ako se izuzme krizna situacija vezana za korona virus. Uzimajući u obzir sadašnje tržišne uvjete poslovanja autoškola, damping cijena osposobljavanja nekih autoškola, neprimjerene načine reklamiranja, ucjenu kandidata s plaćanjem visoke naknade za ispis iz autoškole, nelojalnu konkurenciju, duge rokove osposobljavanja i vrlo lošu kvalitetu osposobljenosti kandidata za vozače, skraćivanje rokova bi samo još više pogodovalo lošem stanju i načinu rada pojedinih autoškola. Također bi to negativno utjecalo na organizaciju ispita, osobito u nepovoljnim vremenskim uvjetima i u vrijeme godišnjih odmora, kako za kandidate tako i za organizaciju i rad autoškola. Važno je naglasiti i da su propisani rokovi polaganja ispita jedni od najkraćih u usporedbi s većinom država članica EU, u kojima se na polaganje ispita čeka od tri do šest mjeseci.
37 Ivana Višnić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. Predlažemo da se članak 3. mijenja i glasi: "Članak 3. U članku 9. stavku 1. riječi: „50 dana“ zamjenjuju se riječima: „20 dana“. Naime, kandidat koji ponovno prijavi ispit nije u mogućnosti organizirati svoj život te uskladiti posao/fax/školu zbog neznanja kada će se održati ponovni ispit iz UV-a. Također, kandidat bi trebao, isto kao i instruktor vožnje, biti obaviješten najmanje 7 dana ranije o terminu ispita. Nelogično je također da zbog odjave kandidata povlači se sljedeći kandidat te se dovodimo u situaciju da kandidat tek 49h prije ispita bude obaviješten o terminu ispita jer eto sistem ga povukao. Kandidat, kao i instruktor vožnje, imaju svoj život/fax/posao i za očekivati je da se omogući bolja organizacija na dobrobit kandidata i instruktora a ne samo na dobrobit ispitivača. Nije prihvaćen Propisani rok od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije biti duži od 25 dana. To je optimalni rok u kojem kandidat za vozača pristupa ispitu, a koji je završio osposobljavanje po propisanom programu. U pravilu se ti rokovi poštuju, ako se izuzme krizna situacija vezana za korona virus. Uzimajući u obzir sadašnje tržišne uvjete poslovanja autoškola, damping cijena osposobljavanja nekih autoškola, neprimjerene načine reklamiranja, ucjenu kandidata s plaćanjem visoke naknade za ispis iz autoškole, nelojalnu konkurenciju, duge rokove osposobljavanja i vrlo lošu kvalitetu osposobljenosti kandidata za vozače, skraćivanje rokova bi samo još više pogodovalo lošem stanju i načinu rada pojedinih autoškola. Također bi to negativno utjecalo na organizaciju ispita, osobito u nepovoljnim vremenskim uvjetima i u vrijeme godišnjih odmora, kako za kandidate tako i za organizaciju i rad autoškola. Važno je naglasiti i da su propisani rokovi polaganja ispita jedni od najkraćih u usporedbi s većinom država članica EU, u kojima se na polaganje ispita čeka od tri do šest mjeseci.
38 Obrtnička komora Zagreb PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. Predlažemo da se dodaje članak 3.a koji glasi: "Stručna organizacija će u roku od 3 dana od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta putem elektroničke pošte obavijestiti kandidata za vozača o dodijeljenom datumu za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta." Djelomično prihvaćen Pitanje rokova će se razmotriti na način da OSO u svom općem aktu uredi to pitanje na način da autoškolu o datumu, mjestu i vremenu ispita obavijesti u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja i zaključenja prijave, osim u vrijeme godišnjih odmora, izvanrednih okolnosti ili zbog razloga više sile.
39 Obrtnička komora Zagreb PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. Predlažemo da se članak 3. mijenja i glasi: "Članak 3. U članku 9. stavku 1. riječi: „50 dana“ zamjenjuju se riječima: „15 dana“. Nije prihvaćen Propisani rok od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije biti duži od 25 dana. To je optimalni rok u kojem kandidat za vozača pristupa ispitu, a koji je završio osposobljavanje po propisanom programu. Međutim, kandidat koji nije pravodobno pristupio polaganju ispita ili je odustao od polaganja ispita odnosno koji nije položio ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta, u tom slučaju bio bi u prednosti. To nije baš logično i osnovano da takav kandidat ima prioritet u odnosu na kandidata koji uredno prvi put pristupa ispitu. Cilj je da svi kandidati u jednakim uvjetima i okolnostima imaju ista prava. Zbog tog je i predloženo 40 dana.
40 HOK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. DODAJE SE ČLANAK 3.a KOJI GLASI: "Stručna organizacija će u roku od 3 dana od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta putem elektroničke pošte obavijestiti kandidata za vozača o dodijeljenom datumu za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta." OBRAZLOŽENJE ZA UNOS S obzirom da u Pravilniku o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču do sada NIJE BIO PROPISAN način objave i način dojave datuma ispita, odnosno NAČIN INFORMIRANJA KANDIDATA ZA VOZAČE O DATUMIMA ISPITA, predlažemo da se kroz ovo e-Savjetovanje taj nedostatak ispravi. Iz članaka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama jasno proizlazi da je POSAO ORGANIZIRANJA I OBAVLJANJA VOZAČKIH ISPITA, u što ulazi i informiranje druge strane o datumu polaganja, isključivo DUŽNOST OVLAŠTENE STRUČNE ORGANIZACIJE. Stručna organizacija je iskoristila manjkavost odredbi Pravilnika te je u praksi posao informiranja o terminu ispita, mimo odredbi Zakona, PREBACILA NA AUTOŠKOLE, stoga je neophodno PROVEDBENIM AKTOM jasno odrediti da je informiranje kandidata o ispitima OBVEZA STRUČNE ORGANIZACIJE, odnosno tijela koje organizira i provodi vozačke ispite. U PRAKSI je stručna organizacija svoj računalni sustav za vozačke ispite ustrojila tako da DATUME ISPITA NE OBJAVLJUJE JAVNO nego isključivo na zatvorenom portalu "HAK-Vozački ispiti", https://autoskole-vic.hak.hr/, a pristup tom zatvorenom portalu dopušta, uz korištenje pristupne lozinke, isključivo autoškolama. Na taj su način autoškole prisilno dovedene u situaciju da moraju ulaziti u dio javne ovlasti stručne organizacije te umjesto stručne organizacije obavljati administrativne poslove obavještavanja kandidata za vozače o datumima ispita. Predmetne administrativne poslove autoškole osim što iste obavljaju protupravno obavljaju i besplatno jer nemaju zakonski temelj za naplatu. U praksi KANDIDAT za vozača vrlo teško može OSTVARITI KONTAKT S ADMINISTRACIJOM STRUČNE ORGANIZACIJE, jer kontakt podaci regionalnih ispitnih centara nisu javno objavljeni na mrežnim stranicama stručne organizacije, a i kad kandidati uspiju stupiti u kontakt i žele odjaviti ispit ili pitati o mogućim terminima ispita, dobiju ODGOVOR DA SE OBRATE AUTOŠKOLI, što smatramo nepropisnim te je isto potrebno kroz izmjene Pravilnika ispraviti. Istim člankom 206. Zakona određeno je da ministarstvo nadležno za unutarnje poslove obavlja nadzor nad zakonitošću općih akata kojima stručna organizacija utvrđuje obavljanje poslova i može ih obustaviti od primjene, stoga PREDLAŽEMO da se DODAVANJEM ČLANKA 3.a jasno ODREDI POSTUPAK INFORMIRANJA kandidata za vozače o ispitima, te izbjegnu moguće nezakonitosti. Djelomično prihvaćen Predmetno pitanje nije predmet izmjena Pravilnika, ali radi pojašnjenja i pravilnog shvaćanja poslova autoškole vezanih za brigu o kandidatima tijekom procesa osposobljavanja valja činjenično pojasniti. Naime, člankom 7. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, ispit iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa. Autoškola prijavljuje kandidata za ispit iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što je stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, gdje realizaciju programa potpisuje predavač, a ovjerava stručni voditelj autoškole. Nadalje, člankom 21. stavkom 2. važećeg Pravilnika ovlaštene stručne organizacije (OSO) o organiziranju i provođenju vozačkih ispita, kao općeg akta, a u skladu s odredbama članka 4. predmetnog Pravilnika, o mjestu, datumu i vremenu provođenja ispita OSO obavještava autoškolu putem koje je prijavljen ispit odnosno kandidata u roku tri do pet dana prije održavanja ispita. Datum i vrijeme ispita OSO planira i određuje nakon, što je autoškola zaključila prijavu kandidata za ispit i od kojeg datuma teče rok od 25 dana. Iz navedenog proizlazi, a što je i logično, u postojećim uvjetima i okolnostima obavljanja pojedinih poslova, da OSO obavještava autoškolu o datumu, mjestu i vremenu polaganja ispita, jer je riječ o kandidatima koji se osposobljavaju u autoškoli. Nema nikakvih posebnih administrativnih poslova koje autoškola obavlja za i u ime ovlaštene stručne organizacije, već je normalno da autoškola prijavi svoje kandidate za ispit i obavijesti ih o datumu i vremenu ispita na temelju obavijesti ovlaštene stručne organizacije. Vrlo je važno napomenuti nekoliko činjenica koje idu u prilog takvom načinu postupanja. Ustaljena je praksa, da autoškole naplaćuju kandidatima ispitne sate i prijave za ispit mimo naknade koju kandidati plaćaju ovlaštenoj stručnoj organizaciji za polaganje ispita, a što je lako dokazivo od strane kandidata za vozače koji često na ispite donose po dvije uplatnice, jedna za autoškole, a jedna za ovlaštenu stručnu organizaciju. S gledišta organizacije posla puno je jednostavnije za autoškolu da ona obavještava kandidate o datumu i mjestu polaganja ispita. Ovlaštena stručna organizacija nema sve podatke koji su važni ta takvu vrstu komunikacije (e-mail adresu kandidata, broj mobilnog telefona, …). Kako bi u praksi izgledala organizacija ispita kada bi ovlaštena stručna organizacija obavještavala kandidate za vozače o mjestu, datumu i vremenu polaganja ispita iz nastavnog predmeta. U kojoj poziciji bi se tada našao instruktor vožnje, koji mora biti u vozilu tijekom provedbe vozačkog ispita, tko bi njega obavještavao, tko bi to sve koordinirao te kako bi instruktor vožnje organizirao svoj posao? To bi bilo izvedivo u slučaju da ovlaštena stručna organizacija provodi vozačke ispite na svojim vozilima, ili da je drukčiji model osposobljavanja, vožnja pod nadzorom ili osposobljavanje s roditeljima, kao što je slučaj u pojedinim državama članicama EU. Pitanje rokova će se razmotriti na način da OSO u svom općem aktu uredi to pitanje na način da autoškolu o datumu, mjestu i vremenu ispita obavijesti u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja i zaključenja prijave, osim u vrijeme godišnjih odmora, izvanrednih okolnosti ili zbog razloga više sile.
41 HOK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. Predlažemo da se ČLANAK 3. mijenja i glasi: "Članak 3. U članku 9. stavku 1. riječi: „50 dana“ zamjenjuju se riječima: „15 dana“. Obrazloženje: NEIZVJESNOST TERMINA VOZAČKOG ISPITA dovodi do PRAVNE NEIZVJESNOSTI koja sprječava kandidate za vozače u donošenju životnih odluka i posljedično autoškole u optimizaciji njihovog osposobljavanja. Izvjesnost termina ispita ne može se osigurati sadašnjom odredbom da vremenski raspon u kojem će biti određen datum ispita može iznositi do 50 dana od datuma prijavljivanja ispita. I da će taj datum biti objavljen 3 do 5 dana prije datuma ispita. U praksi se može dogoditi da osoba koja polaže vozački ispit, ako je ispit prijavila na dan 1.1., sazna na dan 16.2. da ispit polaže na dan 19.2. Ta je osoba u neizvjesnosti od 1.1. do 16.2., u kojem su periodu njezine životne odluke na čekanju te je dovedena u PRAVNU NEIZVJESNOST U TRAJANJU OD 47 DANA. Osoba 47 dana nije sigurna koje životne odluke – poslovne i privatne, pa i financijske (plaćanje dodatne obuke dok 50 dana čeka na ispit), može donijeti, a da ne ugrozi svoju mogućnost pristupanja vozačkom ispitu kao i pozitivan ishod ispita. Smatramo da ODREĐIVANJE DATUMA vozačkog ispita sasvim sigurno NE PODLIJEŽE stalnom pa ni povremenom UTJECAJU VIŠE SILE zbog koje bi bilo nemoguće postići izvjesnost datuma ispita. Naprotiv, postupak određivanja datuma ispita treba biti dio jasno definirane i strukturirane procedure jer je člankom 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano da je STRUČNA ORGANIZACIJA koja ima javnu ovlast za obavljanje i organiziranje vozačkih ispita obvezna osigurati "ORGANIZACIJU RADA I USTROJ KOJI JAMČI TRAJNO I KVALITETNO OBAVLJANJE POSLOVA" iz svoje javne ovlasti. Ukoliko je provedbenim propisom, odnosno PRAVILNIKOM koji je tema ovog e-Savjetovanja, propisan rok čekanja na ispit do 40 dana i time UVEDENA PRAVNA NEIZVJESNOST za osobe na koje taj podzakonski akt utječe, onda nisu ispunjene odredbe iz zakonskog akta višeg razreda. U tom slučaju PODZAKONSKI AKT TREBA MIJENJATI poštujući načelo pravne hijerarhije te slijediti odredbe Zakona koji propisuje obvezu osiguravanja uvjeta koji jamče kvalitetno obavljanje poslova, bez stvaranja pravne neizvjesnosti. Napominjemo da je u svim OSTALIM PODRUČJIMA OBRAZOVANJA IZVJESNOST TERMINA ISPITA NIJE UPITNA, a djelatnost vozačkih škola je po NKD-u klasificirana kao obrazovanje. Izvjesnost datuma ispita je uobičajena i primijenjena u reguliranoj proceduri, a jedino se kod organiziranja vozačkih ispita pojavljuje pravna neizvjesnost za osobe koje polažu ispit, što smatramo neopravdanim i štetnim. S obzirom na to da se PRAVNA NEIZVJESNOST preko kandidata PRELIJEVA I NA AUTOŠKOLE u kojima se te osobe osposobljavaju – neizvjesnost datuma ispita onemogućava autoškole da optimalno organiziraju osposobljavanje svojih polaznika i optimalno ih pripreme za polaganje ispita te predlažemo da datum polaganja ispita treba biti NE DULJI OD 15 DANA OD DATUMA PRIJAVE ISPITA. Djelomično prihvaćen Predmetno pitanje nije predmet izmjena Pravilnika, ali radi pojašnjenja i pravilnog shvaćanja poslova autoškole vezanih za brigu o kandidatima tijekom procesa osposobljavanja valja činjenično pojasniti. Naime, člankom 7. važećeg Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, ispit iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa. Autoškola prijavljuje kandidata za ispit iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što je stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, gdje realizaciju programa potpisuje predavač, a ovjerava stručni voditelj autoškole. Nadalje, člankom 21. stavkom 2. važećeg Pravilnika ovlaštene stručne organizacije (OSO) o organiziranju i provođenju vozačkih ispita, kao općeg akta, a u skladu s odredbama članka 4. predmetnog Pravilnika, o mjestu, datumu i vremenu provođenja ispita OSO obavještava autoškolu putem koje je prijavljen ispit odnosno kandidata u roku tri do pet dana prije održavanja ispita. Datum i vrijeme ispita OSO planira i određuje nakon, što je autoškola zaključila prijavu kandidata za ispit i od kojeg datuma teče rok od 25 dana. Iz navedenog proizlazi, a što je i logično, u postojećim uvjetima i okolnostima obavljanja pojedinih poslova, da OSO obavještava autoškolu o datumu, mjestu i vremenu polaganja ispita, jer je riječ o kandidatima koji se osposobljavaju u autoškoli. Nema nikakvih posebnih administrativnih poslova koje autoškola obavlja za i u ime ovlaštene stručne organizacije, već je normalno da autoškola prijavi svoje kandidate za ispit i obavijesti ih o datumu i vremenu ispita na temelju obavijesti ovlaštene stručne organizacije. Vrlo je važno napomenuti nekoliko činjenica koje idu u prilog takvom načinu postupanja. Ustaljena je praksa, da autoškole naplaćuju kandidatima ispitne sate i prijave za ispit mimo naknade koju kandidati plaćaju ovlaštenoj stručnoj organizaciji za polaganje ispita, a što je lako dokazivo od strane kandidata za vozače koji često na ispite donose po dvije uplatnice, jedna za autoškole, a jedna za ovlaštenu stručnu organizaciju. S gledišta organizacije posla puno je jednostavnije za autoškolu da ona obavještava kandidate o datumu i mjestu polaganja ispita. Ovlaštena stručna organizacija nema sve podatke koji su važni ta takvu vrstu komunikacije (e-mail adresu kandidata, broj mobilnog telefona, …). Kako bi u praksi izgledala organizacija ispita kada bi ovlaštena stručna organizacija obavještavala kandidate za vozače o mjestu, datumu i vremenu polaganja ispita iz nastavnog predmeta. U kojoj poziciji bi se tada našao instruktor vožnje, koji mora biti u vozilu tijekom provedbe vozačkog ispita, tko bi njega obavještavao, tko bi to sve koordinirao te kako bi instruktor vožnje organizirao svoj posao? To bi bilo izvedivo u slučaju da ovlaštena stručna organizacija provodi vozačke ispite na svojim vozilima, ili da je drukčiji model osposobljavanja, vožnja pod nadzorom ili osposobljavanje s roditeljima, kao što je slučaj u pojedinim državama članicama EU. Pitanje rokova će se razmotriti na način da OSO u svom općem aktu uredi to pitanje na način da autoškolu o datumu, mjestu i vremenu ispita obavijesti u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja i zaključenja prijave, osim u vrijeme godišnjih odmora, izvanrednih okolnosti ili zbog razloga više sile.
42 HGK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. Naša članica smatra kako je neopravdano raditi ovako veliku razliku između kandidata za vozače koji prijavljuju ispit prvi put ili npr. treći put. Rok od 40 dana je neprimjeren jer bi čekanje na ispit trajao dulje nego cijelo trajanje osposobljavanja. Kod nekih kategorija bi čekanje na ispit trajalo i pet puta dulje nego samo osposobljavanje: npr. kod A1, A2, A kategorije. Kod drugih programa obrazovanja/osposobljavanja ne postoji razlika za polaznike koji polažu prvi ili neki drugi put. Također na navedenu situaciju očitovala se i udruga za zaštitu potrošača, koja smatra neprimjerenim propisati ponavljačima različite i ovako dugačke rokove čekanja za pristupanje ispitu. Stoga predlažu izmijeniti članak 9 stavak 1 na način da se riječi "50 dana" zamijene sa riječima "15 dana". Također predlažu, iza stavka 1 dodati stavak 2 koji bi glasio: "Kandidat koji je pravodobno pristupio polaganju ispita, a ispit nije održan, može ponovno pristupiti polaganju ispita, bez ponovne uplate naknade, u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od sedam dana niti dulji od 10 dana." Naime, za dio kandidata koji polažu ispit, (AM, A1, A2 i A kategorije) ispit se ne provodi u slučaju kiše ili mokrog kolnika, dakle ne njihovom krivicom. Navedene kandidate autoškola mora ponovno prijaviti stručnoj organizaciji, iako su oni već prijavili ispit. Stručna organizacija im je u dosadašnjoj praksi ponovno organizirala ispit u roku koji nije duži od 50 dana. Naša članica smatra kako ovakva praksa nije u redu prema kandidatima, kojima se ova situacija često događala, a nekima i više puta uzastopno. Nije prihvaćen Propisani rok od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije biti duži od 25 dana. To je optimalni rok u kojem kandidat za vozača pristupa ispitu, a koji je završio osposobljavanje po propisanom programu. Međutim, kandidat koji nije pravodobno pristupio polaganju ispita ili je odustao od polaganja ispita odnosno koji nije položio ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta, u tom slučaju bio bi u prednosti. To nije baš logično i osnovano da takav kandidat ima prioritet u odnosu na kandidata koji uredno prvi put pristupa ispitu. Cilj je da svi kandidati u jednakim uvjetima i okolnostima imaju ista prava. Zbog tog je i predloženo 40 dana.
43 Mladen Balen PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. U članku 9. stavku 1. riječi: „50 dana“ zamjenjuju se riječima: „40 dana“. Poštovani, stvarno me veseli da je i Hak konačno priznao da je 50 dana jako, jako dugo za čekanje na 1 sat ispita. Pa eto sada nude 40 dana. Kome to tako dugo čekanje odgovara? Siguran sam da ne odgovara našim građanima (polaznicima autoškola), autoškolama, instruktoru vožnje i siguran sam da nema nikakve veze sa sigurnošću u prometu.Pa kome onda odgovara? Odgovara jedino i samo Hak-u, da bi sa što manjim brojem ispitivača mogli odraditi sve ispite i tako ostvariti što veću dobit, preko leđa naših građana, koji onda čekaju 50, a evo sad će čekati 40 dana. Moje mišljenje je da bi rok od 15 dana bio sasvim korektan, bez obzira koji put kandidat izlazi na ispit. Znam da neće biti ništa drugačije nego što Hak predloži, ali me jako zanima kako je moguće da kroz ovaj Pravilnik, kao što je bilo i u svim prethodnim, usvojiti će se sve što Hak predlaže, od slova do slova, a naš prijedlog niti jedan ne će biti usvojen. Nije prihvaćen Propisani rok od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije biti duži od 25 dana. To je optimalni rok u kojem kandidat za vozača pristupa ispitu, a koji je završio osposobljavanje po propisanom programu. Međutim, kandidat koji nije pravodobno pristupio polaganju ispita ili je odustao od polaganja ispita odnosno koji nije položio ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta, u tom slučaju bio bi u prednosti. To nije baš logično i osnovano da takav kandidat ima prioritet u odnosu na kandidata koji uredno prvi put pristupa ispitu. Cilj je da svi kandidati u jednakim uvjetima i okolnostima imaju ista prava. Zbog tog je i predloženo 40 dana.
44 Josipa Poljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. U članku 9. stavku 1. riječi: „50 dana“ zamjenjuju se riječima: „40 dana“. Predlažem da se u članku 9.stavka 1 riječi "50 dana"zamjeni riječi "15 dana" Objašnjenje: Zbog čega kažnjavati dužim čekanjem novoga ispita u odnosu na kandidate koji ispitu pristupaju prvi puta.nekoga tko je imao smrtni slučaj,bio bolestan ili imao peh da se npr. instruktoru pokvario automobil,da je instruktor bolestan pa odgodio ispit ili je možda imao peh unatoč odličnoj vožnji i nagazio punu crtu i nije položio ispit iz vožnje?? Tužno je da instruktore vožnje Hak ne doživljava i ne uvažava kao kolege, pa jednako tretiraju odgađanje ispita kandidata zbog bolesti kandidata ili bolesti instruktora,ili npr.sudara tj. kvara vozila.U oba slučaja čekanje novog ispita je jednako Isto tako bi bilo korektno da kandidat ima informaciju o terminu ispita barem 10 dana ranije iz bezbroj razloga. I bilo bi normalno da se prijavljeni ispit može odgoditi prije nego se dobije termin ispita (trenutno to nije moguće) Nije prihvaćen Propisani rok od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije biti duži od 25 dana. To je optimalni rok u kojem kandidat za vozača pristupa ispitu, a koji je završio osposobljavanje po propisanom programu. Međutim, kandidat koji nije pravodobno pristupio polaganju ispita ili je odustao od polaganja ispita odnosno koji nije položio ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta, u tom slučaju bio bi u prednosti. To nije baš logično i osnovano da takav kandidat ima prioritet u odnosu na kandidata koji uredno prvi put pristupa ispitu. Cilj je da svi kandidati u jednakim uvjetima i okolnostima imaju ista prava. Zbog tog je i predloženo 40 dana.
45 Domagoj Pavošević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 3. Poštovani, s obzirom na još uvijek aktualni članak 9., stavak 1. ovog Pravilnika koji glasi: "Kandidat koji nije pravodobno pristupio polaganju ispita ili je odustao od polaganja ispita odnosno koji nije položio ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može ponovno pristupiti polaganju ispita, uz ponovnu uplatu naknade, u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od sedam dana niti dulji od 50 dana.", Treba uvesti praksu da ovlaštena stručna organizacija za provođenje vozačkih ispita odmah po zaprimanju prijave ispita dodjeljuje kandidatu konkretni datum i vrijeme polaganja ispita, ali držeći se vremenskog okvira od najmanje 7 dana, a najviše 50 (odnosno 40) dana od dana podnošenja nove prijave za polaganje ispita. OBRAZLOŽENJE: Kandidatima, stručnim voditeljima, instruktorima vožnje pa i samim voditeljima regionalnih ispitnih centara i ovlaštenim ispitivačima bilo bi puno lakše organizirati si vrijeme i rad kad bi odmah na dan prijave ispita znali konkretan datum i vrijeme polaganja ispita iz pojedinog nastavnog predmeta sve da konkretan ispit i bude tek za 40 ili 50 dana. Puno je lakše isplanirati aktivnosti kad se odmah zna konkretan datum pojedinog događaja nego čekati u neizvjesnosti te na kraju biti obaviješten o tome tek 3 do 5 dana ranije. Djelomično prihvaćen Pitanje rokova će se razmotriti na način da OSO u svom općem aktu uredi to pitanje na način da autoškolu o datumu, mjestu i vremenu ispita obavijesti u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja i zaključenja prijave, osim u vrijeme godišnjih odmora, izvanrednih okolnosti ili zbog razloga više sile.
46 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 4. Ukoliko je već potrebno te predlagatalj smatra kako je nužno i značajno urediti pitanje dospijeća - ročnosti - valjanosti nema logike i smisla uređivati trajanje od 15 mjeseci za "uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti" jer sukladno ostalim odredbama koje uređuju razdoblja, prava i obveze oko isteka prava iz područja osoposobljavanja tada bi se isto trebalo usklađeno odrediti na 36 mjeseci, odnosno 24 mjeseci ili najkraće, ali stvarno najkraće 18 mjeseci. Predloženi rokovi su razumni i utemeljeni su na postojećim rokovima dva provedbena akta, ali trebali bi zapravo biti usklađeni sa Pravilnikom o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače u zakonskoj i stvarnoj nadležnosti Ministarstva zdravstva, a koje savjetovanje o izmjenama i dopunama je netom također zaključeno sa 13.07.2023. g. Obrazloženje ovakovog prijedloga temeljim prema sljedećim kreiterijma navedenim po sljedeće četiri stavke, a Informacija o e savjetovanju Ministarstva zdravstva na uvid u nastavku teksta pod broj 4). 1) U nastavku izmjena i dopuna pravilnika predlagač u Člankom 9. unosi novi „Članak 22.a koji glasi:(podloga za 36 mj.) st.1. "Kandidat za vozača dužan je položiti vozački ispit u cijelosti u roku od tri godine od dana upisa u autoškolu. st.2. Kandidat za vozača koji nije položio vozački ispit u roku iz stavka 1. ovog članka, upućuje se na ponovno osposobljavanje iz sva tri nastavna predmeta.“. 2) U Članku 14. ovog pravilnika navedeno je, citiram: (podloga za 24 mj.) st.1."Kandidati za vozače koji su započeli osposobljavanje prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dužni su položiti vozački ispit u cijelosti, u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Pravilnika. st. 2. Ako kandidati za vozače iz stavka 1. ovog članka u navedenom roku ne polože vozački ispit, dužni su se osposobiti iz sva tri nastavna predmeta te ponovno polagati ispite. " 3) u Članku 13. ovog pravilnika, a koji nije predmet izmjena i dopuna propisano je sljedeće, citiram: (podloga za određivanje 24 mj ili najkraće 18 mj kako stvarno najkraći razumni rok) st.1. "Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila kandidat je dužan položiti u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja iz tog predmeta. st.2. Kandidat koji ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ne položi u roku iz stavka 1. ovoga članka ili taj ispit ne položi niti nakon petog pokušaja u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja mora proći ponovno osposobljavanje iz toga nastavnog predmeta." 4) e Savjetovanje objavilo Ministarstvo zdravstva zaključeno 13.07.2023. "Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače Opis savjetovanja: Temeljem članka 235. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine”, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17,70/19, 42/20, 85/22 i 114/22) donosi se ovaj Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače kojim se utvrđuju uvjeti za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrsta i opseg pregleda, način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije, dokumentacije vezane uz psihologijsko testiranje, izdavanje uvjerenja i izvještavanja o zdravstvenoj sposobnosti vozača i kandidata za vozače i postupak kod vozača kojima je utvrđena privremena nesposobnost za sigurno upravljanje vozilom. Za razliku od trenutno važećeg Pravilnika, u ovom Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače, detaljno su navedena najčešća stanja koja mogu utjecati na privremenu nesposobnost za upravljanje motornim vozilom kao i djelatne tvari koje značajno utječu na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. S obzirom na gore navedeno krajnji cilj Pravilnika je povećati sigurnost na cestama. Radi se o potrebi žurnog donošenja propisa kako bi se u što je mogućem kraćem vremenskom roku osigurale pretpostavke za povećanje sigurnosti prometa na cestama, smanjenja prometnih nesreća s mogućim teškim posljedicama ili smrtnih ishoda, te se stoga e-savjetovanje provodi u trajanju od 15 dana. Savjetovanje je otvoreno do: 13.7.2023. Srdačan pozdrav, Ministarstvo zdravstva" Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
47 Kolačić sreće PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 4. Predlažem da u članku 4. se BRIŠE " ne smije biti starije od 15 mjeseci" OBRAZLOŽENJE: Ako je u pravilniku da autoškole moraju kandidatu omogućiti obuku u roku očigledno puno kraćem od 15 mjeseci i ova kao i ta stavka su neosnovane. Liječnička uvjerenja bi se realno trebala produljivati tijekom procesa osposobljavanja, stepenicu po stepenicu, jer sam se osobno nagledala daltonista, psihopata, ljudi pod utjecajem opijata, invalide bez ograničenja, ljude sa posebnim potrebama gdje se ni kolege ispitivači nisu usudili reagirati nego zanemaruju radi svog mira. Prolazili su i takvi dok nije bilo kamera, da se instruktori "spase" daljnje agonije, a ostatak svijeta bude ugrožen od strane istih tih osoba u prometu. Uvedite inspekcije u poliklinike koje ta ista uvjerenja izdaju jer iz prve ruke svaki drugi kandidat ima komentar da ih nisu adekvatno niti pregledali. Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
48 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 4. Predlažemo da se u članku 4. BRIŠU RIJEČI "koje ne smije biti starije od 15 mjeseci". Predlažemo da članak 4. GLASI: "Članak 4. U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: „Kandidat na ispitu iz pojedinog nastavnog predmeta mora dati na uvid ovlaštenom ispitivaču uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima kategorije za koju polaže ispit, valjanu vozačku dozvolu ako već posjeduje neku od kategorija za upravljanje vozilom i Knjižicu kandidata za vozača propisno ispunjenu i ovjerenu.“. OBRAZLOŽENJE: Temeljem članka 235. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama https://www.zakon.hr/z/78/Zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama, donesen je PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE (dalje u tekstu: Pravilnik), https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31155, gdje su odredbama članka 5. PROPISANE VRSTE LIJEČNIČKIH PREGLEDA koje obavljaju vozači i kandidati za vozače. CITAT "Članak 5. Zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače prve skupine sukladno ovom Pravilniku su: 1) zdravstveni pregled kandidata PRIJE POČETKA OSPOSOBLJAVANJA za vozače, 2) REDOVNI NADZORNI zdravstveni pregled vozača u roku koji je pri zdravstvenom pregledu naveo specijalist medicine rada/sporta, izabrani doktor ili psiholog s tim da taj rok ne može biti kraći od 1 godine, 3) IZVANREDNI NADZORNI zdravstveni pregled vozača." Pravilnik propisuje tri vrste liječničkih pregleda za vozače i kandidate za vozače, ali od navedenih pregleda niti jedan nije pregled PRIJE POLAGANJA vozačkih ispita. S obzirom da Pravilnik kojim su regulirani zdravstveni pregledi kandidata za vozače ne sadrži i ne spominje kategoriju zdravstvenih pregleda PRIJE POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, niti ne sadrži i ne spominje ROK OGRANIČENJA VAŽNOSTI OD 15 MJESECI izdanog liječničkog uvjerenja za polaganje vozačkih ispita, uvođenje takve odredbe u pravilnik koji regulira vozačke ispite, bilo bi PROTUZAKONITO. Nije u skladu s načelom zakonitosti da se putem jednog pravilnika – koji regulira sigurnost cestovnog prometa, uvodi NOVA KATEGORIJA zdravstvenog pregleda koja NE POSTOJI U TEMELJNOM PRAVILNIKU, onom koji regulira zdravstvene preglede vozača. Stoga predlažemo BRISANJE RIJEČI "koje ne smije biti starije od 15 mjeseci". DODATNI UPIT ZA OČITOVANJEM: Problem na koji ovdje želimo upozoriti jest pitanje kako će se IZBJEĆI i ISPRAVITI dosadašnje PROTUPROPISNO POSTUPANJE kod PROVEDBE VOZAČKIH ISPITA gdje već više od godinu dana ispitivači stručne organizacije ODBIJAJU provedbu ispita iz Prometnih propisa, Prve pomoći i Upravljanja vozilom za KANDIDATE čije je LIJEČNIČKO UVJERENJE STARIJE OD 15 MJESECI. Takvim postupanjem je NANESENA ŠTETA i kandidatima - koji su produljeno čekali na novi rok ispita, a neki su morali ispit i ponovo platiti, i autoškolama - kojima se zbog prekida kontinuiteta ispita produljuje i remeti cjelokupan proces osposobljavanja. Unatoč prigovorima od strane kandidata i od strane autoškola da odredba o roku od 15 mjeseci ne postoji niti u jednom pravilniku, ispitivači stručne organizacije kontunuirano ODBIJAJU PROVESTI ISPIT za kandidate s takvim liječničkim uvjerenjem. Smatramo da se na taj način krši nekoliko važećih zakonskih odredbi: 1. Ispitivači stručne organizacije protupropisno su odbili provesti ispit, odnosno ODREDILI PREKID ISPITA bez zakonskog utemeljenja na razlozima za prekid ispita kako ih pripisuje Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (dalje: Pravilnik) Kandidat je dobio termin ispita na koji je pristupio, a ispitivač je ispit prekinuo zbog "nevažećeg" liječničkog uvjerenja. 2. Ispitivači stručne organizacije protupropisno su kandidata UPUTILI NA IZVANREDNI LIJEČNIČKI pregled, iako ispitivač stručne organizacije niti po jednom propisu nema ovlaštenje za upućivanje na izvanredni zdravstveni pregled, a kandidat nema bolest ili stanje zbog kojeg je propisano provesti izvanredni liječnički pregled. Kandidat je da bi mogao pristupiti ispitu morao ponovo obaviti i platiti zdravstveni pregled iako je posjedovao važeće liječničko uvjerenje. 3. Na neke od kandidata stručna organizacija je protupropisno primijenila odredbu Pravilnika koja regulira nepristupanje ispitu bez opravdanog razloga, pa su KANDIDATI morali PLATITI ISPIT za koji im je odbijena provedba, odnosno neopravdano su dva puta platili isti ispit. Podredno, ispitivači stručne organizacije svojim su postupanjem narušili i PRAVILA ETIČKOG KODEKSA državnih i javnih službenika jer su svojim izjavama narušili ugled i dobar glas autoškole NAVODEĆI AUTOŠKOLU KAO KRIVCA što je polazniku odbijen ispit i propao termin ispita "jer ga autoškola nije obavijestila" da mu je rok važenja liječničkog uvjerenja za vozačke ispite 15 mjeseci. Molimo za očitovanje kako se namjeravaju riješiti i ispraviti ovdje navedeni problemi koji nanose štetu i autoškolama i njihovim polaznicima. Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
49 Jasmina Kern PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 4. U članku 10. stavak 2. predlažem da se briše "liječničko uvjerenje starije od 15 mjeseci." Predlažemo brisanje predloženog, mišljenja smo da treba ostati kao i do sada, tj. ako je liječničko uvjerenje izdano bez ograničenja, da kao takvo vrijedi neograničeno za obuku u autoškoli. Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
50 Ivana Višnić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 4. U članku 10. stavak 2. predlažem da se briše "liječničko uvjerenje starije od 15 mjeseci." Naime, kandidatu se ograničava tokom obuke liječnička sposobnost na 15 mjeseci, a što je s vozačem kojem je izdana vozačka dozvola? Ako je doktor medicine procijenio da je netko sposoban za upravljanje vozilom onda je sposoban pa od kuda onda ovlaštenoj organizaciji da procjenjuje da ipak osoba nakon 15 mjeseci nije? Medicina i promet su dvije različite grane. Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
51 Obrtnička komora Zagreb PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 4. Predlažemo da se brišu riječi "koje ne smije biti starije od 15 mjeseci". Predlažemo da članak 4. glasi: "Članak 4. U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: „Kandidat na ispitu iz pojedinog nastavnog predmeta mora dati na uvid ovlaštenom ispitivaču uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima kategorije za koju polaže ispit, valjanu vozačku dozvolu ako već posjeduje neku od kategorija za upravljanje vozilom i Knjižicu kandidata za vozača propisno ispunjenu i ovjerenu.“. Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
52 HOK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 4. Predlažemo da se BRIŠU RIJEČI "koje ne smije biti starije od 15 mjeseci". Predlažemo da članak 4. GLASI: "Članak 4. U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: „Kandidat na ispitu iz pojedinog nastavnog predmeta mora dati na uvid ovlaštenom ispitivaču uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima kategorije za koju polaže ispit, valjanu vozačku dozvolu ako već posjeduje neku od kategorija za upravljanje vozilom i Knjižicu kandidata za vozača propisno ispunjenu i ovjerenu.“. OBRAZLOŽENJE: Temeljem članka 235. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama https://www.zakon.hr/z/78/Zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama, donesen je PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE (dalje u tekstu: Pravilnik), https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31155, gdje su odredbama članka 5. PROPISANE VRSTE LIJEČNIČKIH PREGLEDA koje obavljaju vozači i kandidati za vozače. CITAT "Članak 5. Zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače prve skupine sukladno ovom Pravilniku su: 1) zdravstveni pregled kandidata PRIJE POČETKA OSPOSOBLJAVANJA za vozače, 2) REDOVNI NADZORNI zdravstveni pregled vozača u roku koji je pri zdravstvenom pregledu naveo specijalist medicine rada/sporta, izabrani doktor ili psiholog s tim da taj rok ne može biti kraći od 1 godine, 3) IZVANREDNI NADZORNI zdravstveni pregled vozača." Pravilnik propisuje tri vrste liječničkih pregleda za vozače i kandidate za vozače, ali od navedenih pregleda niti jedan nije pregled PRIJE POLAGANJA vozačkih ispita. S obzirom da pravilnik kojim su regulirani zdravstveni pregledi kandidata za vozače ne sadrži i ne spominje kategoriju zdravstvenih pregleda PRIJE POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, niti ne sadrži i ne spominje ROK OGRANIČENJA VAŽNOSTI OD 15 MJESECI izdanog liječničkog uvjerenja za polaganje vozačkih ispita, uvođenje takve odredbe u pravilnik koji regulira vozačke ispite, bilo bi PROTUZAKONITO. Nije u skladu s načelom zakonitosti da se putem jednog pravilnika – koji regulira sigurnost cestovnog prometa, uvodi NOVA KATEGORIJA zdravstvenog pregleda koja NE POSTOJI U TEMELJNOM PRAVILNIKU, onom koji regulira zdravstvene preglede vozača. Stoga predlažemo BRISANJE RIJEČI "koje ne smije biti starije od 15 mjeseci". Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
53 HGK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 4. Uz članak 10. stavak 2. članica predlaže brisati riječi "koje ne smije biti starije od 15 mjeseci". Smatraju kako se ovakvim administrativnim ograničenjem valjani dokument van snage, što građanima koji polažu vozački ispit samo stvara nepotreban financijski trošak bez stvarnog utjecaja na sigurnosti u prometu, jer će u pravilu svako novo zdravstveno uvjerenje biti identično starom, samo sa novim datumom. Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
54 Lina Tuđa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 4. PRAVILNIKOM O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31155 odredbama članka 5. PROPISANE SU VRSTE LIJEČNIČKIH PREGLEDA koje obavljaju vozači i kandidati za vozače. "Članak 5. Zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače prve skupine sukladno ovom Pravilniku su: 1) zdravstveni pregled kandidata prije početka osposobljavanja za vozače, 2) redovni nadzorni zdravstveni pregled vozača u roku koji je pri zdravstvenom pregledu naveo specijalist medicine rada/sporta, izabrani doktor ili psiholog s tim da taj rok ne može biti kraći od 1 godine, 3) izvanredni nadzorni zdravstveni pregled vozača." Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače propisuje tri vrste liječničkih pregleda za vozače i kandidate za vozače, ali među njima NE POSTOJI zdravstvenI pregled kandidata PRIJE POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA. Također, predmetni pravilnik ne sadrži odredbu o ROKU VAŽENJA OD 15 MJESECI za liječničko uvjerenje izdano PRIJE POČETKA OSPOSOBLJAVANJA za vozača. Upravo sada su na javnom e-savjetovanju Ministarstva zdravstva i IZMJENE predmetnog pravilnika gdje se NE PREDVIĐA uvođenje zdravstvenog pregleda kandidata za vozače prije polaganja ispita, niti rok važenja od 15 mjeseci za uvjerenja izdana kandidatima za vozače. Da je ZAKONODAVAC, odnosno ministarstvo nadležno za zdravstvene preglede vozača, imao NAMJERU OZAKONITI ovo šta se predlaže u članku 4. - uvođenje roka ograničenja od 15 mjeseci za važenje liječničkih uvjerenja izdanih prije početka osposobljavanja kandidatima za vozače, sasvim sigurno bi isto UVRSTIO u izmjene pravilnika MINISTARSTVA ZDRAVSTVA koje su sada, do 13.srpnja, na javnom e-savjetovanju. https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24499 Kako se onda ta odredba našla u pravilniku drugog ministarstva, nadležnog za sigurnost prometa na cestama, ne za zdravstvene preglede vozača, i to u članku koji regulira VOZAČKE ISPITE? Pitanje je kako se odredba od roku od 15 mjeseci našla i u pravilniku koji regulira VOZAČKE DOZVOLE? Ali, to sad nije tema. Zdravstveni pregledi kandidata za vozače jasno su zakonski definirani i ne može se nikome prisilno nametnuti ponovno obavljanje zdravstvenog pregleda mimo razloga navedenih u pravilniku Predlažem BRISATI RIJEČI "koje ne smije biti starije od 15 mjeseci" zbog nepostojanja zakonske osnove. Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
55 Mladen Balen PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 4. Poštovani, nije mi jasno zašto tolika borba, da li će za mladu osobu npr. starosti 20 godina, koja je dobila liječničko uvjerenje bez ograničenja, liječničko uvjerenje vrijediti 15 mjeseci, (6 mjeseci i to je bilo) da li za osposobljavanje ili za pristupanju ispitu, ako znamo da nakon što izvadi vozačku dozvolu, više nikada neće morati na liječnički pregled, pa niti onda kada bude imala 80 godina života, a tako piše u Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 80/13, 92/14, 64/15, 85/22, 114/22). Članak 222. (1) Vozačka dozvola izdat će se na zahtjev osobe koja je položila vozački ispit za upravljanje vozilom određene kategorije i ako udovoljava uvjetima iz ovoga Zakona. (2) Vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje se s rokom važenja od 10 godina. Prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača u slučaju kada je OBVEZA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA UTVRĐENA ZDRAVSTVENIM UVJERENJEM na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana. Nekad je bilo u Zakonu da liječničko uvjerenje koje je izdano bez ograničenja, vrijedi do 65. godine života, nakon toga je ta granica bila pomaknuta na 80. godina života, a evo već nekoliko Zakona nema nikakve granice po pitanju godina života. Zbog čega je to tako, vjerujem da mi svi znamo, razlog sigurno nije vezan za sigurnost prometa na cestama. I konačno moje mišljenje je da bi polaznik autoškole u ovakvom slučaju trebao izvaditi vozačku dozvolu sa uvjerenjem kojim se i upisao u autoškolu bez obzira da li to bilo 15 ili više mjeseci. Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
56 Lina Tuđa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 4. Koja je logika da se kandidat u autoškoli može osposobljavati s liječničkim uvjerenjem starim 3, 5,10 godina sve dok ne dođe do ispita? Koja je razlika u važnosti koji je datum na liječničkom uvjerenju za obuku i za ispite? Odredba o roku važenja liječničkog uvjerenja treba biti ista i za osposobljavanje u autoškoli i za polaganje ispita, koji god to rok bio. Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
57 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 4. Iz prijedloga izmjene članka 10. stavak 2. se zapravo potvrđuje se odnosno dokazuje kako dosadašnje postupanje nije bilo u skladu sa propisima. Ovom izmjenom konačno se to pitanje rješava, a rasprave o valjanosti i zašto trajanje od 15 mjeseci ovdje nije tema. Stigla je potvrda kao je građanin (kandidat - ispitanik) trebao imati pravo na ispit bez obzira na istek UZS od 15 mjeseci, obligacija valjanosti (trajanje ili istek) UZS bila je i ostaje obvezujuća prilkiom zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole. Srećom ne radi se o značajnom broju građana (kandidata odnosno ispitanika) , ali najviše iz razloga zato što su nakon prvih odbijenica za provedbu ispita upravo djelatnici autoškola, isntruktori i amini upozoravali kandidate i ispitanike na tu okolnosti. Naravno, time se vjerujem učinila usluga i smanjio se broj podnositelja zahtjeva za vozačkom dozvolom koji bi nepotpuno zatražili izdavanje vozačke dozvole. Vjerujem da će i dalje zaposlenici autoškola biti suport svojim sugrađanima korisnicima javnih usluga koje plaćaju, pa ih i dalje upozoravati da nakonj uspjšeno položenog ispita moraju odmah po vozačku dozvolu ako je UZS u isteku ili nakon ispita slijedi neradni vikend ili praznik. Zapravo bi na tu okolnost trebali po defaultu upozoravati ovlašteni ispitivači. Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
58 Lina Tuđa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 4. Josipa Poljak - Upravo tako! "stručna organizacija koja provodi ispite, već godinu dana putem ovlaštenih ispitivača iz sva tri predmeta, odbija provesti ispite kanidatima čije je liječničko uvjerenje starije od 15 mjeseci. Time je nanesena šteta kandidatima koji su ponovno morali plaćati ispit i čekati njegovu provedbu. Isto tako su PROZIVANI DJELATNICI AUTOŠKOLA jer nisu navodno kandidate obavijestili o nevaženju liječničkog uvjerenja starijeg od 15 mjeseci. Stručna organizacija,tj HAK predpostavljam sudjeluje u izradi ovog Pravilnika,al bi trebala znati da se on ne primjenjuje dok ne prođe 8 dana od dana objave u Narodnim novinama." Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
59 aha aha PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 4. Poštovani, iz kojeg razloga ne smije biti starije od 15 mjeseci? znači lječničko uvjerenje vrije 10 godina ako nema kraće ograničenje i može se 10 godina voziti na temelju toga. Zašto za ispit vrijedi 15 mjeseci? Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
60 Josipa Poljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 4. Poštovani Ministre, Iznimno mi je drago da će biti u novom Pravilniku propisana valjanost uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti kandidata upisanih u autoškolu, ali sam istovremeno zabrinuta što stručna organizacija koja provodi ispite, već godinu dana putem ovlaštenih ispitivača iz sva tri predmeta, odbija provesti ispite kanidatima čije je liječničko uvjerenje starije od 15 mjeseci. Time je nanešena šteta kandidatima koji su ponovno morali plaćati ispit i čekati njegovu provedbu. Isto tako su prozivani djelatnici autoškola jer nisu navodno kandidate obavijestili o nevaženju liječničkog uvjerenja starijeg od 15 mjeseci. Stručna organizacija,tj HAK predpostavljam sudjeluje u izradi ovog Pravilnika,al bi trebala znati da se on ne primjenjuje dok ne prođe 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Podržavam reguliranje valjanosti liječničkog uvjerenja ovim Pravilnikom kako nebi ovlašteni ispitivači po nečijem nalogu inzistirali na nečem drugom, ali sam mišljenja da ono ukoliko nije izdano sa ograničenjem vrijedi trajno dok je kandidat polaznik autoškole. Nije prihvaćen Budući da velika većina kandidata koji polože ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom podnose zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a Pravilnikom o vozačkim dozvolama je propisano da Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača ne smije biti starije od 15 mjeseci, rok koji je određen mišljenjem Europske komisije, isto se predlaže izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su prije početka osposobljavanja kandidati za vozače dužni se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozače i imati Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polažu vozački ispit. Sukladno članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije (85% kandidata polaže vozački ispit B kategorije), autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do šest mjeseci. Bez obzira što većina autoškola to ne omogućava, to je dovoljno vremena da kandidat za vozača u okviru 15 mjeseci realizira proces osposobljavanja, položi vozački ispit i podnese zahtjev za dobivanje vozačke dozvole. U protivnom kandidati su izloženi ponovnom podvrgavanju zdravstvenom pregledu i dodatnim troškovima.
61 NEVEN TUKŠA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 5. Protiv sam prijedloga o ukidanju mogućnosti polaganja ispita na tiskanom (printanom) obrascu. Obrazloženje: Mora postojati mogućnost polaganja ispita i osobama koje nisu informatički pismene ili koje iz nekog posebnog razloga nisu u mogućnosti polagati ispit na računalu. Kandidat za vozača nije ni dužan biti informatički pismen niti je to uvjet za upis u autoškolu. S obzirom na to da nisu navedeni razlozi prijedloga o ukidanju prava polaganja na tiskanom (printanom) obrascu, za pretpostaviti je da je razlog racionalizacija troškova i utroška vremena za provedbu ispita i ocjenjivanje istog. Jasno je da je tiskane obrasce potrebno ručno ocjenjivati i to iziskuje angažman ovlaštenog ispitivača te troši puno vremena, naročito zato što ovlašteni ispitivači ocjenjuju ispite bez šablone s rješenjima. To i dalje nije sporno jer je i za očekivati da ovlašteni ispitivač poznaje sadržaje koje ocjenjuje. No u praksi se ovlaštene ispitivače dovodi u situaciju da moraju ocjenjivati ispitna pitanja i odgovore takvog sadržaja koji u literaturi, zakonima ili pravilnicima ni ne postoje, koji su zastarjeli ili su dvosmisleno napisani. Tako se događa situacija da su ovlašteni ispitivači prisiljeni ocjenjivati ispite kombinacijom svojeg znanja, stručnosti ali i subjektivnog mišljenja i interpretacije. Dolazi do konflikta informacija, tako da su svjesni koji odgovori se smatraju točnima prilikom rješavanja na računalu a istovremeno znaju da je pojedino pitanje iz sadržaja koji u važećem "Zakonu o sigurnosti prometa na cestama" ili "Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama" više ne postoji ili je izmijenjen. Tako se direktno oštećuje kandidata za vozača kojeg se zbunjuje i ocjenjuje na temelju nepostojećeg sadržaja ali se i ovlaštenog ispitivača dovodi u neugodnu poziciju da uopće ocjenjuje sadržaje koje ni sam ne mora poznavati jer ni ne postoje, a dužan je to učiniti jer sva pitanja i ponuđeni odgovori su dobila prethodnu suglasnost "Ministarstva unutarnjih poslova". Cijeli problem se temelji na činjenici da predavači u autoškoli u nijednom trenutku svog osposobljavanja za instruktore vožnje, polaganja stručnog ispita ni nakon dobivanja licence, nisu upoznati sa pitanjima i odgovorima na pitanja, koja su dobila suglasnost "Ministarstva unutarnjih poslova". Uvid u pitanja i odgovore na pitanja nemaju ni prilikom polaganja ispita od strane kandidata koje su osposobljavali za ispit a istu mogućnost uvida nemaju ni prilikom prisustvovanja "Stručnom usavršavanju - pripremnim seminarima" koje organizira ovlaštena stručna organizacija. U praksi nas sve to skupa dovodi do situacije da predavači u autoškolama osposobljavaju kandidate za vozače na temelju propisane literature, važećih Zakona, Pravilnika i Programa a da se u ispitu nalaze sadržaji koji u tim istim Zakonima, Pravilnicima, Programima i literature uopće ne postoje, su izmijenjeni ili su napisani na dvosmislen način. Osim toga, određena pitanja kao točna rješenja imaju odgovore koji su kontradiktorni samom Zakonu, Pravilniku, Programu ili preporučenoj literaturi. Ovi problemi bi se mogli riješiti tako da se izbor pitanja i ponuđenih odgovora na njih odvija u suradnji s predavačima u autoškolama, naročito nakon svake izmjene Zakona, Pravilnika, Programa ili literature koje imaju veze sa sadržajima ispita. Nadalje, nije dovoljno definirati samo pitanja i odgovore na pitanja već i točna rješenja od ponuđenih odgovora, s obzirom na to da to "Pravilnikom o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču" nije propisano, kao što slijedi u citatu članka 12, stavak 4: "Ovlaštena organizacija smije na ispitu koristiti samo ona pitanja i ponuđene odgovore na pitanja za koje je dobila prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova". Pravilnikom je potrebno definirati i tko je zadužen za odabir točnih rješenja te načine provjere ispravnosti kao i , po potrebi, promjene pitanja, odgovora i rješenja. U provedbi ispita, za kojeg kandidat mora dati najmanje 90% točnih odgovora, uz postojanje diskreditirajućih pitanja i ne priznavanja razmjernog dijela polovično točno odgovorenih pitanja, nedopustivo je da ispitna pitanja, odgovori i rješenja budu na bilo koji način dvosmisleni/neispravni/izmišljeni. Uzimajući u obzir sve činjenice iz provedbe ispita, u praksi kandidatu nije dovoljno poznavati 90% cjelokupnih sadržaja nego i značajno više jer postoji visoka vjerojatnost da će i barem jedno pitanje u ispitu biti nepravilno. Djelomično prihvaćen Cilj je korištenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja unaprijediti polaganje ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila na računalu u ispitnim mjestima gdje do sada za to nije postojala mogućnost te ujednačiti minimalne standarde za sve kandidate koji polažu vozački ispit i u cijelosti digitalizirati proces. Brojne su prednosti takvog načina polaganja ispite kako za ovlaštenu stručnu organizaciju, tako još više za kandidate za vozače (jednostavniji način rješavanja, slike u ispitnom testu vidljivije i s boljom rezolucijom nego na printanom obrascu, mogućnost brisanja pogrešno označenog odgovora, veća prolaznost na ispitu od odnosu na tiskani obrazac, veća objektivnost, smanjenje administracije, trenutna dostupnost rezultata, statistička obrada podataka u realnom vremenu i dr.). Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila za pojedinu kategoriju vozila kandidat u pravilu polaže na računalu. Bilo tko tko koristi smartphone može koristiti i računalo u smislu polaganja ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te smatramo da ne postoje razlozi ili iznimke koji bi opravdali iznimke od predložene odredbe Iznimno će se dopustiti mogućnost polaganja ispita na tiskanom (printanom) obrascu ukoliko za to postoje opravdani razlozi (tehničke prirode, viša sila i dr.), odnosno osobama koje iz nekog posebnog razloga nisu u mogućnosti polagati ispit na računalu.
62 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 5. Osim stavak kao tiskani (printani) obrazac mora ostati kao opcija ako ništa drugo onda zbog samih građanskih prava i isključivanja bilo kakve mogućnosti diskriminacije prema bilo kojem građanu, ukoliko predlagatelj inzistira na tome i preuzima odgovornost, tada je trebao predvidjeti ispravak ili brisanje teksta ili dijela teksta u st. 3. istoga članka.. Nadalje ukidanje prava na tiskani (printani) obrazac zahtjeva dopunsko obrazloženje i opravdanost, pa citiram. IV. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA Članak 12. članci 2,3,4 (2) Ispit iz stavka 1. ovoga članka obvezno se polaže prije početka osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. (3) Ispite (testove) iz stavka 1. ovoga članka priprema, tiska i čuva ovlaštena stručna organizacija te je odgovorna za njihovu sigurnu pohranu. (4) Ovlaštena stručna organizacija smije na ispitu koristiti samo ona pitanja i ponuđene odgovore na pitanja za koja je dobila prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Djelomično prihvaćen Cilj je korištenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja unaprijediti polaganje ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila na računalu u ispitnim mjestima gdje do sada za to nije postojala mogućnost te ujednačiti minimalne standarde za sve kandidate koji polažu vozački ispit i u cijelosti digitalizirati proces. Brojne su prednosti takvog načina polaganja ispite kako za ovlaštenu stručnu organizaciju, tako još više za kandidate za vozače (jednostavniji način rješavanja, slike u ispitnom testu vidljivije i s boljom rezolucijom nego na printanom obrascu, mogućnost brisanja pogrešno označenog odgovora, veća prolaznost na ispitu od odnosu na tiskani obrazac, veća objektivnost, smanjenje administracije, trenutna dostupnost rezultata, statistička obrada podataka u realnom vremenu i dr.). Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila za pojedinu kategoriju vozila kandidat u pravilu polaže na računalu. Bilo tko tko koristi smartphone može koristiti i računalo u smislu polaganja ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te smatramo da ne postoje razlozi ili iznimke koji bi opravdali iznimke od predložene odredbe Iznimno će se dopustiti mogućnost polaganja ispita na tiskanom (printanom) obrascu ukoliko za to postoje opravdani razlozi (tehničke prirode, viša sila i dr.), odnosno osobama koje iz nekog posebnog razloga nisu u mogućnosti polagati ispit na računalu.
63 Autoškola Retrovizor PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 5. S obzirom da vidimo da st ručna organizacija ukidanjem mogućnosti polaganja testa u papirnatom obliku pokreće postupak OPĆE DIGITALIZACIJE ovom prilikom PONAVLJAMO PRIJEDLOG koji su strukovna udruženja autoškola HUP, HOK i HGK predala predstavnicima nadležnog ministarstva i stručne organizacije još 2018./19. godine, ali nažalost bez odgovora iako se radi i aktualnoj temi i onda i sada - DIGITALIZACIJI CJELOKUPNOG PROCESA STJECANJA VOZAČKE DOZVOLE. Pa evo, ponavljamo naš prijedlog sada, možda nas je tehnološki napredak u proteklih pet godina i razvoj umjetne inteligencije primaknuo cilju. Naime, UVOĐENJEM DIGITALIZACIJE AUTOŠKOLE BI PRESTALE OBAVLJATI BROJNE ADMINISTRATIVNE POSLOVE ZA DRUGE, ODNOSNO ZA STRUČNU ORGANIZACIJU - od unosa osobnih podataka polaznika u e-matične knjige stručne organizacije, do prijava i odjava ispita i obavještavanja polaznika o terminima ispita, što bi ZA AUTOŠKOLE PREDSTAVLJALO KONKRETNU UŠTEDU - u radnim satima administrativnog osoblja i u materijalnim i telekomunikacijskim troškovima. Sve te troškove sada snose autoškole bez zakonskog temelja. Ovdje želimo naglasiti da TEMU DIGITALIZACIJE CJELOKUPNOG PROCESA STJECANJA VOZAČKE DOZVOLE smatramo važnom i za autoškole i za građane, te bi bilo izuzetno korisno kada bi nositelj iskoristio ove izmjene Pravilnika da sada OSIGURA PRAVNI OKVIR ZA UVOĐENJE DIGITALIZACIJE u cjelokupni proces stjecanja vozačke dozvole. Jer digitalizacija i ovog segmenta javnog prostora jest neminovna - obzirom da smo kao članica EU obvezni primjenjivati EU uredbe, a UREDBA EU PARLAMENTA I VIJEĆA od 3.10.2018. O USPOSTAVI JEDINSTVENOG DIGITALNOG PRISTUPNIKA kojom se države članice obvezuju "u potpunosti iskoristiti prednosti novih digitalnih alata, digitalizacijom značajno povećati potencijal uštede vremena i smanjiti troškove nastale kod dobivanje informacija i provođenja administrativnih postupaka, kako bi se na jedinstvenom digitalnom tržištu osiguralo slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala, a pojedinci i poduzeća mogu nesmetano pristupati aktivnostima na internetu i obavljati ih u uvjetima poštenog tržišnog natjecanja, uz visoku razinu zaštite potrošača i osobnih podataka" stupila je na snagu 11. prosinca 2018., svakako smo obvezni primjenjivati je. Naš prijedlog PROJEKTA E-VOZAČKA koji predstavlja projekt digitalizacije cjelokupnog procesa stjecanja vozačke dozvole, uključuje e-Upisnicu na osposobljavanje za vozača, e-Prijavnicu polaganja vozačkih ispita i e-Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu E-UPISNICA predstavlja digitalizaciju UPISA U AUTOŠKOLU na osposobljavanje iz dva nastavna predmeta PPSP i UV te također UPISA U CRVENI KRIŽ/ZDRAVSTVENU USTANOVU za treći nastavni predmet PPP. E-Upisnici građani bi mogli pristupiti putem sustava e-Građani, ili ako stručna organizacija smatra da ima dovoljno kapacitiran IT sektor, cijelokupni proces mogao bi se odvijati preko računalnog sustava stručne organizacije. E-PRIJAVNICA predstavlja digitalizaciju PRIJAVE I ODJAVE ISPITA stručnoj organizaciji te pristup INFORMACIJAMA O TERMINIMA ispita, i na kraju ono što je do sada jedino uspostavljeno E-UVJERENJE kao zadnji dokument kojim se potvrđuje da je osoba položila ispit iz Upravljanja vozilom i da joj se može izdati vozačka dozvola. Navedeno e-Uvjerenje je elektronička isprava cirkulira između dva državno javna tijela, stručne organizacije i ministarstva, te smatramo da je kao takav građanima donio djelomičan benefit, za razliku od CJELOVITE E-VOZAČKE koja bi obuhvaćala cijeli proces, počevši od e-Upisnice preko e-Prijavnice do e-Uvjerenja, koja bi GRAĐANIMA OMOGUĆILA BRZ, TRANSPARENTAN I JEDNOSTAVAN POSTUPAK upisa na osposobljavanje za vozača i polaganja vozačkih ispita, a poduzetnicima, odnosno AUTOŠKOLAMA DONIO ZNAČAJNE FINANCIJSKE UŠTEDE. Napominjemo da smo još tada, 2018/19 imali prijedlog u razrađenom obliku, s detaljnim prijedlozima svakog pojedinog segmenta projekta e-Vozačka, a vjerijemo da bi sada bilo još lakše i jednostavnije naći najbolja proveddbena rješenja. Primljeno na znanje Digitalizacija cjelokupnog procesa stjecanja vozačke dozvole od unosa osobnih podataka polaznika u e-matične knjige stručne organizacije, do prijava i odjava ispita i obavještavanja polaznika o terminima ispita će se razmotriti prilikom sljedećih izmjena pravilnika
64 Ivan Murat (Udruga autoškola Hrvatske - AŠH) PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 5. Članak 5. U članku 12. stavku 1. riječi: „a može polagati i na odgovarajućem tiskanom (printanom) obrascu,'' brišu se. Prijedlog: Članak 12. satavak 1. "Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila za pojedinu kategoriju vozila kandidat polaže na računalu, a može polagati i na odgovarajućem tiskanom (printanom) obrascu, nakon što završi osposobljavanje. Kandidat za vozača koji posjeduje vozačku dozvolu kategorije vozila B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ili H, a polaže vozački ispit za kategoriju vozila A1, A2 ili A, nije obvezan polagati ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila." Obrazloženje: Da propis bude kao i do sada. Za pohvalu je da će stručna organizacija HAK omogućiti polaganje ispita na računalu/tabletu u ispitnim mjestima gdje do sada to nije bilo moguće. Ali tiskani obrazac bi morao ostati dostupan u iznimnim/izvanrednim okolnostima (slučaju više sile, građanskog prava na mogućnost izbora). Djelomično prihvaćen Cilj je korištenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja unaprijediti polaganje ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila na računalu u ispitnim mjestima gdje do sada za to nije postojala mogućnost te ujednačiti minimalne standarde za sve kandidate koji polažu vozački ispit i u cijelosti digitalizirati proces. Brojne su prednosti takvog načina polaganja ispite kako za ovlaštenu stručnu organizaciju, tako još više za kandidate za vozače (jednostavniji način rješavanja, slike u ispitnom testu vidljivije i s boljom rezolucijom nego na printanom obrascu, mogućnost brisanja pogrešno označenog odgovora, veća prolaznost na ispitu od odnosu na tiskani obrazac, veća objektivnost, smanjenje administracije, trenutna dostupnost rezultata, statistička obrada podataka u realnom vremenu i dr.). Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila za pojedinu kategoriju vozila kandidat u pravilu polaže na računalu. Bilo tko tko koristi smartphone može koristiti i računalo u smislu polaganja ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te smatramo da ne postoje razlozi ili iznimke koji bi opravdali iznimke od predložene odredbe Iznimno će se dopustiti mogućnost polaganja ispita na tiskanom (printanom) obrascu ukoliko za to postoje opravdani razlozi (tehničke prirode, viša sila i dr.), odnosno osobama koje iz nekog posebnog razloga nisu u mogućnosti polagati ispit na računalu.
65 Josipa Poljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 5. Fascinira me bezobrazluk, da se ljude koji nisu informatički educirani i boje se "kompjutera"onemogućuje ovim izmjenama da polažu ispit iz PPSP, a istovremeno se u jednom drugom članku traži od autoškola da budu poštari i prikupljaju uplatnice. Zbog čega bi se uplatnice uopće nekome dostavljale, ako se moglo u programu napraviti da naše tajnice unose u Hak-ov računalni program POČETAK TEČAJA PPSP, PRVI SAT VOŽNJE, POČETAK PP, UNOSE NALOGE KOJE NAM DOSTAVI HAK, UNOSE DO 15 DATUMA U MJESECU BROJ SATI KOJEJE SVAKI INSTRUKTOR ODRADIO,UNOSE JOŠ PUNO TOGA. Europska unija nas je primila u svoje članstvo i jedan od uvjeta je bio da se smanjuje birokracija i da se rastereti administracija, a nama se nameće bezbroj poslova koji ranije nisu postojali. Pa kad se već nameću poslovi, neka HAK zaposli nekoga da evidentira kroz program uplate kandidata (zbog čega inače na uplatnicama pišu OIB) i u tom slučaju ovlašteni ispitivač nema potrebu tražiti i u lijepu staklenu zgradu dostavljati uplatnice. Osim toga pričate na seminarima o eko vožnji, zamislite koliko je ekološki dobro da se ne printaju papiri. Djelomično prihvaćen Cilj je korištenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja unaprijediti polaganje ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila na računalu u ispitnim mjestima gdje do sada za to nije postojala mogućnost te ujednačiti minimalne standarde za sve kandidate koji polažu vozački ispit i u cijelosti digitalizirati proces. Brojne su prednosti takvog načina polaganja ispite kako za ovlaštenu stručnu organizaciju, tako još više za kandidate za vozače (jednostavniji način rješavanja, slike u ispitnom testu vidljivije i s boljom rezolucijom nego na printanom obrascu, mogućnost brisanja pogrešno označenog odgovora, veća prolaznost na ispitu od odnosu na tiskani obrazac, veća objektivnost, smanjenje administracije, trenutna dostupnost rezultata, statistička obrada podataka u realnom vremenu i dr.). Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila za pojedinu kategoriju vozila kandidat u pravilu polaže na računalu. Bilo tko tko koristi smartphone može koristiti i računalo u smislu polaganja ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te smatramo da ne postoje razlozi ili iznimke koji bi opravdali iznimke od predložene odredbe Iznimno će se dopustiti mogućnost polaganja ispita na tiskanom (printanom) obrascu ukoliko za to postoje opravdani razlozi (tehničke prirode, viša sila i dr.), odnosno osobama koje iz nekog posebnog razloga nisu u mogućnosti polagati ispit na računalu.
66 Laura Horvat PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 5. U članku 12. stavku 1. riječi: „a može polagati i na odgovarajućem tiskanom (printanom) obrascu,'' brišu se.-OSTAJE. OBRAZLOŽENJE: Ima puno polaznika koji nisu informatički pismeni i po tome nisu u mogućnosti polagati ispit na način koji njima odgovara. S tim prijedlogom, automatski starije osobe gube volju za proces osposobljavanja odnosno polaganja. Djelomično prihvaćen Cilj je korištenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja unaprijediti polaganje ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila na računalu u ispitnim mjestima gdje do sada za to nije postojala mogućnost te ujednačiti minimalne standarde za sve kandidate koji polažu vozački ispit i u cijelosti digitalizirati proces. Brojne su prednosti takvog načina polaganja ispite kako za ovlaštenu stručnu organizaciju, tako još više za kandidate za vozače (jednostavniji način rješavanja, slike u ispitnom testu vidljivije i s boljom rezolucijom nego na printanom obrascu, mogućnost brisanja pogrešno označenog odgovora, veća prolaznost na ispitu od odnosu na tiskani obrazac, veća objektivnost, smanjenje administracije, trenutna dostupnost rezultata, statistička obrada podataka u realnom vremenu i dr.). Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila za pojedinu kategoriju vozila kandidat u pravilu polaže na računalu. Bilo tko tko koristi smartphone može koristiti i računalo u smislu polaganja ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te smatramo da ne postoje razlozi ili iznimke koji bi opravdali iznimke od predložene odredbe Iznimno će se dopustiti mogućnost polaganja ispita na tiskanom (printanom) obrascu ukoliko za to postoje opravdani razlozi (tehničke prirode, viša sila i dr.), odnosno osobama koje iz nekog posebnog razloga nisu u mogućnosti polagati ispit na računalu.
67 Jasmina Kern PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 5. U članku 12. stavku 1. riječi: „a može polagati i na odgovarajućem tiskanom (printanom) obrascu,'' brišu se. Ne slažemo se sa predloženom promjenom. Mogućnost polaganja ispita na tiskanom obrascu mora ostati jer nisu svi kandidati informatički pismeni, pogotovo kandidati starije životne dobi. Djelomično prihvaćen Cilj je korištenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja unaprijediti polaganje ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila na računalu u ispitnim mjestima gdje do sada za to nije postojala mogućnost te ujednačiti minimalne standarde za sve kandidate koji polažu vozački ispit i u cijelosti digitalizirati proces. Brojne su prednosti takvog načina polaganja ispite kako za ovlaštenu stručnu organizaciju, tako još više za kandidate za vozače (jednostavniji način rješavanja, slike u ispitnom testu vidljivije i s boljom rezolucijom nego na printanom obrascu, mogućnost brisanja pogrešno označenog odgovora, veća prolaznost na ispitu od odnosu na tiskani obrazac, veća objektivnost, smanjenje administracije, trenutna dostupnost rezultata, statistička obrada podataka u realnom vremenu i dr.). Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila za pojedinu kategoriju vozila kandidat u pravilu polaže na računalu. Bilo tko tko koristi smartphone može koristiti i računalo u smislu polaganja ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te smatramo da ne postoje razlozi ili iznimke koji bi opravdali iznimke od predložene odredbe Iznimno će se dopustiti mogućnost polaganja ispita na tiskanom (printanom) obrascu ukoliko za to postoje opravdani razlozi (tehničke prirode, viša sila i dr.), odnosno osobama koje iz nekog posebnog razloga nisu u mogućnosti polagati ispit na računalu.
68 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 5. Opcija polaganja na odgovarajućem tiskanom (printanom) obrascu mora ostati, kao što sva nadležna tijela dopuštaju tiskanje svojih obrazaca, ispunjavanje i podnošenje. Umjesto brisanja kako je predloženo trebačp bi dopuniti "iznimno i na zahtjev prethodnu najavu. Postoje objektivni razlozi, iznimke ili zbog tehničkih ograničenja, a konačno i pravo izbora ispitanika, pa tako trebalo predvidjeti takvu okolnosti a nikako zabraniti ili onemogućiti, pa bi čl. 1 st. 1. predlažem trebao glasiti (ispravak i dopuna). Tehnički, svako ispitno mjesto odnosno ovlašteni ispitivač prilikom provedbe ispita iz nastavnog predmet PPSP treba imati mogućnost provedbe ispita, a odgoda provedbe ispita u skupini ili pojedinačno ne bi smjela biti jedina odnosno prva alternativa. Nastavno, opcija mora biti dostupna već prilikom pojedinačne prijave kandidata. Uvjeti i pravo pristupa ispitu za kandidate - ispitanike ne bi se smjelo na taj način ograničavati kako je predloženo kako bi se izbjegli bilo kakvi elementi diskriminacije. Umjesto potpunog isključenja ili ograničenja treba predvidjeti iznimke zbog građanskih prava. "Članak 12. Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila za pojedinu kategoriju vozila kandidat polaže putem računala, a u iznimnim okolnostima putem odgovarajućeg tiskanog (printanog) obrasca, nakon završenog osposobljavanja. Kandidat za vozača koji posjeduje vozačku dozvolu kategorije vozila B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ili H, a polaže vozački ispit za kategoriju vozila A1, A2 ili A, nije obvezan polagati ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Djelomično prihvaćen Cilj je korištenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja unaprijediti polaganje ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila na računalu u ispitnim mjestima gdje do sada za to nije postojala mogućnost te ujednačiti minimalne standarde za sve kandidate koji polažu vozački ispit i u cijelosti digitalizirati proces. Brojne su prednosti takvog načina polaganja ispite kako za ovlaštenu stručnu organizaciju, tako još više za kandidate za vozače (jednostavniji način rješavanja, slike u ispitnom testu vidljivije i s boljom rezolucijom nego na printanom obrascu, mogućnost brisanja pogrešno označenog odgovora, veća prolaznost na ispitu od odnosu na tiskani obrazac, veća objektivnost, smanjenje administracije, trenutna dostupnost rezultata, statistička obrada podataka u realnom vremenu i dr.). Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila za pojedinu kategoriju vozila kandidat u pravilu polaže na računalu. Bilo tko tko koristi smartphone može koristiti i računalo u smislu polaganja ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te smatramo da ne postoje razlozi ili iznimke koji bi opravdali iznimke od predložene odredbe Iznimno će se dopustiti mogućnost polaganja ispita na tiskanom (printanom) obrascu ukoliko za to postoje opravdani razlozi (tehničke prirode, viša sila i dr.), odnosno osobama koje iz nekog posebnog razloga nisu u mogućnosti polagati ispit na računalu.
69 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 5. Da li se time planira infomatički adekvatno opremiti sva ispitna mjesta ili je u planu možda smanjivanje broja ispitnih mjesta prije ili nakon 01.01.2024. gdje se polaže ili se polagalo putem tiskanog obrasca. (Inače tiskani obrazac bi morao ostati dostupan u iznimnim / izvanrednim okolnostima, izuzećima, dakle takva ili bilo kakva zabrana ili ograničenja uvijek su podložna objektivim ili subjektivnim kritkama). Nije prihvaćen Sva postojeća ispitna mjesta/ispitni centri definirana Rješenjem o određivanju ispitnih mjesta za polaganje vozačkih ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila bit će adekvatno opremljena suvremenom informatičkom opremom, a trenutno nema planova koji bi uključivali smanjenje broja ispitnih mjesta.
70 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 5. Obzirom da predlagač izmjena i dopuna propisa nije dao dopunska tumačenja ili obrazloženja, pretpostavka je kako predlagač nije uzeo u obzir izvanredne okolnosti ( npr. višu silu), građanska prava sa pravom izbora, alternative, univerzalni design elektronskog sučelja i slično. Zapravao polaganje na odgovarajućem tiskanom (printanom) obrascu mora postojati kao opcija u smislu izuzeća ili posebnih opravdanih okolnosti. Ispitno mjesto moralo bi osim što je opremljeno za polaganja putem računala kao redovne procedure trebalo imati osigurane rezervne komplete tiskanih obrazaca kako bi se ispiti mogli sprovoditi bez odgode ako ne u ispitnoj grupi onda navedeno mora biti osigurano za potrebe kandidata ispitanika pojedinca koji za ispunjava uvjete ili ga takvo pravo pripada. Djelomično prihvaćen Cilj je korištenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja unaprijediti polaganje ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila na računalu u ispitnim mjestima gdje do sada za to nije postojala mogućnost te ujednačiti minimalne standarde za sve kandidate koji polažu vozački ispit i u cijelosti digitalizirati proces. Brojne su prednosti takvog načina polaganja ispite kako za ovlaštenu stručnu organizaciju, tako još više za kandidate za vozače (jednostavniji način rješavanja, slike u ispitnom testu vidljivije i s boljom rezolucijom nego na printanom obrascu, mogućnost brisanja pogrešno označenog odgovora, veća prolaznost na ispitu od odnosu na tiskani obrazac, veća objektivnost, smanjenje administracije, trenutna dostupnost rezultata, statistička obrada podataka u realnom vremenu i dr.). Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila za pojedinu kategoriju vozila kandidat u pravilu polaže na računalu. Bilo tko tko koristi smartphone može koristiti i računalo u smislu polaganja ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te smatramo da ne postoje razlozi ili iznimke koji bi opravdali iznimke od predložene odredbe. Iznimno će se dopustiti mogućnost polaganja ispita na tiskanom (printanom) obrascu ukoliko za to postoje opravdani razlozi (tehničke prirode, viša sila i dr.), odnosno osobama koje iz nekog posebnog razloga nisu u mogućnosti polagati ispit na računalu.
71 Josipa Poljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 6. Predlažem : Da se pod točkom 1. doda još doktor dentalne medicine 1. doktor medicine/doktor dentalne medicine Obrazloženja: Apsurdno je bilo u jednom periodu biti dr.dentalne medicine, odlaziti u HAK na ispit koji je provodio dr.stomatologije, što je bilo vidljivo u pečatu ovlaštenog ispitivača prve pomoći. Mišljenja sam da su oni dovoljno educirani za pružiti prvu pomoć u slučaju bilo kakve, pa i prometne nesreće i da zaslužuju biti oslobođeni tečaja i ispita prve pomoći. Prihvaćen Prihvaćen
72 Hrvatski Crveni križ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 6. Nazivi zvanja su pogrešno navedeni i to: 2. više medicinske sestre/ višeg medicinskog tehničara Ispravno: Diplomirana medicinska sestra / medicinski tehničar Magistar sestrinstva Medicinska sestra opće njege/medicinska sestra - medicinski tehničar Prvostupnik sestrinstva Izvor: http://reguliraneprofesije.azvo.hr/hr/profesije/?profession=392 4. primalje Ispravno: Primalja Primalja - asistentica Prvostupnik primaljstva Izvor: http://reguliraneprofesije.azvo.hr/hr/profesije/?profession=388 Prihvaćen Prihvaćen
73 Hrvatski Crveni križ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 6. Predlažemo izmjenu članka 6. na način da sada glasi: „Ispit iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći dužne su polagati sve osobe pri obnavljaju vozačke dozvole.“ Obrazloženje: Tečaj Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći sadrži specifična znanja i vještine koja su definirana i sadržaj je reguliran Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22) i Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 132/17, 06/18, 102/20.) Hrvatski Crveni Križ će organizirati u društvima Crvenog križa edukaciju u trajanju 3 školska sata kojom bi se obnovilo znanje iz prve pomoći za vozače. Potvrda o edukaciji biti će obavezan dokument da se vozačka dozvola produži. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču. Uvjeti produženje vozačkih dozvola propisani su Pravilnikom o vozačkim dozvolama, a ne predmetnim Pravilnikom.
74 Josip Gregurić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 6. Prijedlog: Da se pod točkom 1. doda još doktor dentalne medicine 1. doktor medicine/doktor dentalne medicine Obrazloženja: Kako su DOKTORI DENTALNE MEDICINE izuzeti iz oslobađanja polaganja prve pomoći, mišljenja sam da DOKTORI DENTALNE MEDICINE trebaju biti također oslobođeni od polaganja ispita. Ako je takva osoba dovoljno educirana da samostalno daje anesteziju i radi medicinske zahvate, a medicinska sestara/ tehničar mu asistira a oslobođeni su od polaganja prave pomoći. Gledajući to kao laik, ne sa stručne medicinske strane mišljenja sam da su oni dovoljno educirani za pružiti prvu pomoć u slučaju prometne nesreće. Prihvaćen Prihvaćen
75 Mladen Balen PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 7. U članku 17. stavak 4 predlažem da se BRIŠE da tijekom provedbe ispita B kategorije uvijek kad je to moguće moraju biti dva kandidata u vozilu tijekom ispita. Poštovani, nemam ništa protiv da su dva kandidata u vozilu tijekom ispita, ali našim građanima (polaznicima autoškola) morate osigurati iste uvjete, moraju imati ista prava, pa onda ako moraju biti dva kandidata u vozilu za vrijeme ispita, uvijek moraju biti dva, a ovako radite diskriminaciju prema nekim kandidatima. Jako je zanimljivo kako je Hak, tražio i u vrijeme pandemije da nas što više bude u vozilu, te tako pokazao jako veliku brigu za naše polaznike autoškola, svoje ovlaštene ispitivače i instruktore vožnje. Po meni je to bilo jako nekorektno od Hak-a, da ne kažem bezobrazno, dokazuju da mogu što god požele, pa tako se igrati i sa našim zdravljem. No da li je baš jedini i najveći problem vezano za ispite iz Uv-a, da li su u vozilu jedan ili dva kandidata? Kada se raspravlja o ispitima iz Uv-a, onda možemo raspravljati (barem oni koji razumiju struku), o složenosti ispita, elementima ispita, prometno tehničkim uvjetima, složenosti prometnih situacija itd.. Ispiti iz Uv-a, provode se u Zagrebu, također i u nekim manjim gradovima. Ima li u tome kakav problem? Da ima, rekao bih i to jako veliki. U Zagrebu, na ispitu iz Uv-a, (navest ću samo jedan primjer), najćesće se ispituje promjena prometne trake u složenom prometnom toku brzine do 80 km/h. Da bi kandidat to mogao samostalno i sigurno izvesti, mora imati jako dobru tehniku upravljanja vozilom, mora biti jako dobrao uvježban, kvalitetne procjene itd.. Ispiti se provode i u manjim gradovima npr. Jastrebarsko, Samobor. Da li su ti kandidati naučili promjeniti prometnu traku u gore navedenim uvjetima? Kada dobiju vozačku dozvolu, da li smiju doći i oni u Zagreb? Udaljeni su pola sata od Zagreba! Kandidati koji polažu ispit iz Uv-a u Zagrebu, ispituju se prema maksimumu vještina i znanja, (pogotovo ako polaznik pristupa ispitu prvi put) a tamo gdje nema dovoljno elemenata za provedbu ispita, tamo se ispituje minimum, i u konačnici tako je, da svi dobiju isto vrijednu vozačku dozvolu. Ako se dobije jednako vrijedna vozačka dozvola, onda i elementi ispita moraju biti jednako vrijedni po složenosti. Ako nam je stvarno stalo do sigurnosti u prometu, onda treba ukinuti Ispitna mjesta gdje nema dovoljno prometno tehničkih uvjeta za provedbu ispita iz Uv-a, a ne se natezati da li će u vozilu biti jedan ili dva kandidata. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču. Odredba članka 17. propisana važećim Pravilnikom se već dulje vrijeme operativno provodi u praksi. Pokazala se kao mjera koja omogućava transparentnost za sve sudionike vozačkog ispita, a posebno za kandidate. U konačnici veća je i objektivnost procjene te ocjene stečenih znanja, vještina i sposobnosti za upravljanje vozilom u stvarnim uvjetima odvijanja prometa te ujednačavanje sadržaja i kriterija ispita ovlaštenih ispitivača tijekom provedbe vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
76 Autoškola Retrovizor PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 7. Podržavamo prijedlog MLADEN BALEN vezano uz ČLANAK 7. "Mladen Balen 06.07.2023 15:41 Tijekom dnevnog radnog vremena ovlašteni ispitivač ukupno smije provesti najviše deset ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Članak 20. STAVAK 2. Pravilnika o osposobljavanju kandidata NN 132/17: Nastavni sat traje 45 minuta U OKVIRU 60 MINUTA radnog vremena, a blok sat 90 minuta u okviru 120 minuta radnog vremena. Ne razumijem kakvi okviri? Gdje to u ima u EU? Školski sat je školski sat i traje 45 minuta kako u kompletnom školstvu tako i u autoškolama. Članak 20. stavak 2. Pravilnika u suprotnosti je sa Zakonom o odgoju i obrazovanju. Članak 20. stavak 6. Pravilnika o osposobljavanju kandidata NN 132/17 u suprotnosti je s dnevnim radnim vremenom određenim Zakonom o radu. 8 X 60 minuta = 480 minuta odnosno 8 radnih sati propisanih Zakonom o radu 10 X 45 minuta = 450 minuta odnosno 7,5 sati i ostane 30 min za pauzu. Stoga predlažem da instruktor vožnje tijekom osposobljavanja kandidata za vozače smije izvoditi 10 nastavnih sati dnevno, u što se računaju i ispitni sati." Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču. Međutim, radi boljeg poznavanja svih propisa koji uređuju to pitanje, napominjemo da su Programom vozačkog ispita i Direktivom o vozačkim dozvolama propisani minimalni standardi i zahtjevi za polaganje vozačkih ispita, pa između ostalog i trajanje ispita za pojedinu kategoriju vozila iz nastavanog predmeta Upravljanje vozilom. Slijedom navedenog, vaš izračun nije točan.
77 ISF PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 7. Poštovani, ovaj članak bi opet išao u prilog organizaciji koja provodi vozačke ispite, zbog premalog broja ispitivača žele opteretiti trenutačne ispitivače kako bi provodili veći broj ispita dnevno, a opet ne razmišljajući dalje od svojih problema. Veliki broj ispita smanjuje kvalitetu rada ispitivača te povećava umor i mogućnost pogreške, svaki ispit bi se trebao provesti u skladu sa zakonom te bi trebalo svakako smanjiti broj ispita koje ispitivač dnevno odradi kako bi se sama kvaliteta i posvećenost kandidatu za vozača na ispitu podigla na višu razinu. Ispitivač bi svakako morao davati detaljnije analize kandidatima nakon vozačkog ispita bez obzira na ishod ispita, isto tako kandidatu koji napravi diskreditirajuću pogrešku bi se moralo omogućiti da nastavi voziti minimalno 30. minuta, a ne nakon dvije minute ispita te diskreditirajuće pogreške odmah završiti ispit iako kandidat ispitni sat plaća vrlo skupo. Nije prihvaćen Prijedlog predmetnog Pravilnika uvažava odredbe Zakona o radu, odnosno propisano radno vrijeme kao i trajanje ispita za pojedinu kategoriju vozila propisano Programom vozačkog ispita. Na ovaj način smanjuje se broj ispita koji ovlašteni ispitivač može provesti tijekom dnevnog radnog vremena. Naime, dnevno radno vrijeme ispitivača iznosi osam, a tjedno 40 sati. Polazeći od te činjenice, a uvažavajući propisano vrijeme trajanja ispita na cesti za AM, A1, A2, A, B i BE kategorije vozila za koje vrijeme vožnje traje najmanje 30 minuta te vrijeme koje uključuje prijem kandidata, upute i pripremu kandidata, pripremu vozila, provjeru dokumentacije, posebne radnje i objavu rezultata ispita, koje iznosi do 15 minuta, uz odmor od 30 minuta, jasno pokazuje, koliko se ispita može provesti tijekom dnevnog radnog vremena. Pri tome se u obzir mora uzeti i činjenica dosadašnjeg tehnološkog napretka i potpune digitalizacije procesa provedbe vozačkih ispita, što je u značajnoj mjeri doprinijelo racionalizaciji.
78 Ivana Višnić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 7. Ovlašteni ispitivač izgubi najmanje 5 minuta na montiranje kamere u vozilo i pripreme tableta za početak ispita te dodatnih 5 minuta ako čeka na postavljanje auta na poligonsku radnju u slučaju gužve na poligonu. Nadalje, poligonske radnje u prosjeku traju 10 minuta te ispit na javnoj cesti dodatnih 30 minuta. Ovime proizlazi da ispitivač izgubi najmanje 50 minuta da bi se posvetio kandidatu koji polaže ispit a da je prethodno za uslugu ispitivanja kandidat uplatio 236,00 kn ili 32 eura. Nelogično je da ispitivač ima trenutno limit 40 minuta po jednom kandidatu i radi bez pauze sa prvim 5 kandidata a zatim preostalih 5-6 kandidata također bez pauze. Za prihvatiti bi bilo da ispitivač radi s kandidatom 40-45 minuta i zatim pauza od 10-15 minuta. Također, kao i instruktori, bilo bi za očekivati da ispitivač radi sa 8 kandidata dnevno. Zbog umora ispitivača provođenje ispita na početku dana te kraju dana nije isti. Trenutno ispitivači provode 11 ispita dnevno i naravno da im je svega dosta već na kraju radnog dana. Nije prihvaćen Naime, sukladno Zakonu o radu, dnevno radno vrijeme ispitivača iznosi osam, a tjedno 40 sati. Polazeći od te činjenice, a uvažavajući Program vozačkog ispita i Direktivu o vozačkim dozvolama, kojima su propisani minimalni standardi i zahtjevi za polaganje vozačkih ispita, propisano vrijeme trajanja ispita na cesti za AM, A1, A2, A, B i BE kategorije vozila za koje vrijeme vožnje traje najmanje 30 minuta te vrijeme koje uključuje prijem kandidata, upute i pripremu kandidata, pripremu vozila, provjeru dokumentacije, posebne radnje i objavu rezultata ispita, koje iznosi do 15 minuta, uz odmor od 30 minuta, jasno pokazuje, koliko se ispita može provesti tijekom dnevnog radnog vremena. Pri tome se u obzir mora uzeti i činjenica dosadašnjeg tehnološkog napretka i potpune digitalizacije procesa provedbe vozačkih ispita, što je u značajnoj mjeri doprinijelo racionalizaciji i olakšalo način rada ovlaštenih ispitivača. Slijedom navedenog, vaš izračun nije točan. Radi bolje informiranosti, mjesto prebivališta ili boravišta kao i duljina putovanja na posao ne uključuje radno vrijeme te spada u osobne preferencije koje se ne mogu propisivati zakonskim i podzakonskim propisima, a za koje su propisane odgovarajuće naknade.
79 Josipa Poljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 7. Ako se usvoji ovaj Pravilnik,a sigurna sam da hoće,bit će u njemu puno nelogičnosti: Ovlašteni ispitivač vozi 3 sata do radnog tj. ispitnog mjesta i nakon 10 ispita,ponovno vozi 3 sata na povratku do kuće. Ispitni sat traje 45 minuta i nakon svakog sata ovlašteni ispitivač nema pauzu Instruktor vožnje smije raditi 8 školskih sati x 45 minuta i propisana mu je pauza od 15 minuta nakon svakog sata,a nakon 90 minuta čak i 30 minuta pauze. Instruktor vožnje ima 4 ispita bez pauze, a za vrijeme obuke nakon svakog sata15 minuta pauza. Predpostavljam da se propisuje ovlaštenim ispitivačima provedba 10,a svjedoci smo da u stvarnosti to zna biti i 11 ispita dnevno, zbog nedostatka kadrova i baš je super kad se Pravilnik može krojiti po vlastitim potrebama. Obzirom na sve devastiraniju struku,masovan odlazak instruktora iz obuke, mislim da bi bilo vrijeme mijenjati i propisano radno vrijeme instruktora vožnje ukidanjem besmislene pauze 15 minuta. Samim tim bi se otvorila mogućnost rada instruktora od 10 sati x 45 minuta=450 minuta . Instruktor bi mogao ako to želi raditi 10 školskih sati, a radio bi 7,5 sati uz pauzu od 30 minuta. Apsurdno je da ispitivač u jednom danu može ispitati 10 ili 11 kandidata,a instruktor u tom istom danu može imati samo 9 ispita, jer nema gdje u nalog upisati. Isto tako nije propisano koliko dnevno uz ispite iz UV, ovlašteni ispitivač smije provesti ispita iz PPSP. Mislim da je za SIGURNOST U PROMETU puno veći rizik ovlašteni ispitivač koji se vozi privatno 6 sati i ispita 10, pa čak i 11 kandidata od instruktora koji bi radio 10 školskih sati,odnosno 7,5 +30 minuta pauze po Zakonu o radu. Ako nama koji sudjelujemo u obuci nije bitna Sigurnost svih u prometu, postavlja se pitanje motiva da se ispitivače optereti sa radom i brojem sati,a instruktore se istovremeno rasterećuje sa satima koje smiju raditi. Kandidat zaboravi puno toga što mu je instruktor za vrijeme obuke govorio, al svatko se i nakon deset godina sjeća što je na ispitu napravio, što mu je ispitivač" od riječi do riječi rekao", bez obzira kakav rezultat ispita bio. Ovlašteni ispitivač treba imati vremena sa kandidatom porazgovaratI prije ispita da ga opusti i nakon ispita da mu pojasni pogreške na svoj način, ipak je ovlašteni ispitivač. Nedavno sam jednog ispitivača pitala nešto vezano za ispit, pa je rekao" eto sad ste me zadržali pa kasnim". Provesti 10 ili 11 ispita, često i sa kandidatima koji su totalno nesamostalni, jer nema instruktor mogućnost nikome zabraniti izlazak na ispit, je vrlo ambicizno, ali teško može biti kvalitetno, uz sav trud i volju ispitivača. Umor je gori od alkohola jer nije vidljiv. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču. Međutim, radi boljeg poznavanja svih propisa koji uređuju to pitanje, napominjemo da su Programom vozačkog ispita i Direktivom o vozačkim dozvolama propisani minimalni standardi i zahtjevi za polaganje vozačkih ispita, pa između ostalog i trajanje ispita za pojedinu kategoriju vozila iz nastavanog predmeta Upravljanje vozilom. Slijedom navedenog, vaš izračun nije točan. Radi bolje informiranosti, mjesto prebivališta ili boravišta kao i duljina putovanja na posao ne uključuje radno vrijeme te spada u osobne preferencije koje se ne mogu propisivati zakonskim i podzakonskim propisima, a za koje su propisane odgovarajuće naknade.
80 HGK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 7. Članica predlaže brisati članak 17. stavak 3. koji glasi: „Dio ispita za pojedinu kategoriju vozila u kojem se provjerava izvođenje posebnih radnji vozilom na prometnom vježbalištu kandidat polaže samostalno bez nazočnosti instruktora vožnje u vozilu. Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila, osim u slučajevima kada je to drugačije propisano.“ Naime, smatraju kako je potrebno ukloniti mogućnost samostalne vožnje kandidata za vozača bez nazočnosti instruktora vožnje, jer tada kandidat za vozača samostalno upravlja vozilom bez vozačke dozvole, a prije stjecanja uvjeta za samostalno upravljanje. U slučaju prometne nesreće, u nezavidnu situaciju dolaze i kandidat i ovlašteni ispitivač, a postavlja se i pitanje odgovornosti stručne organizacije za kandidata i oštećeno vozilo. Nije prihvaćen Prijedlog nije obuhvaćen predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispiti te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču. Međutim, radi boljeg razumijevanja svrhe takvog rješenja vrijedi ukazati na dosadašnju dobru praksu, koja je pokazala je li kandidat osposobljen za samostalnu i sigurnu vožnju. Pri tome je ključno da kandidat kroz prvi dio ispita na prometnom vježbalištu pokaže jeli osposobljen za samostalnu i sigurnu vožnju. Budući ovlašteni ispitivač vožnju kandidata prati i ocjenjuje izvan vozila, nema razloga ni da instruktor vožnje bude u vozilu, jer kandidat mora biti sposoban samostalno i sigurno upravljati vozilom. Osim toga, vozački ispit nije osposobljavanje. To je proces koji je zaseban i odvojen od procesa osposobljavanja, a provodi se nakon što je kandidat za vozača završio proces osposobljavanja u autoškoli.
81 Mladen Balen PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 7. Tijekom dnevnog radnog vremena ovlašteni ispitivač ukupno smije provesti najviše deset ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Poštovani, na e-Savjetovanju kod donošenja Pravilnika o osposobljavanju kandidata N.N 132/17, pisao sam Vam sljedeće: Članak 20. STAVAK 2. Pravilnika o osposobljavanju kandidata N.N 132/17. Nastavni sat traje 45 minuta U OKVIRU 60 MINUTA radnog vremena, a blok sat 90 minuta u okviru 120 minuta radnog vremena. Ne razumijem kakvi okviri? Gdje to u ima u EU? Školski sat je školski sat i traje 45 minuta kako u kompletnom školstvu tako i u autoškolama. Članak 20. stavak 2. u suprotnosti je s Zakonom o odgoju i obrazovanju. Članak 20. STAVAK 6. Pravilnika o osposobljavanju kandidata N.N 132/17. u suprotnosti je s dnevnim radnim vremenom određenim Zakonom o radu. 8 X 60 minuta = 480 minuta odnosno 8 radnih sati propisanih Zakonom o radu 10 X 45 minuta = 450 minuta odnosno 7,5 sati i ostane 30 min za pauzu. Stoga predlažem da instruktor vožnje tijekom osposobljavanja kandidata za vozače smije izvoditi 10 nastavnih sati dnevno , u što se računaju i ispitni sati. Obrazloženje: Kada smo mi u autoškolama tražili da se ukinu sve ove besmislene pauze između nastavnih sati, Hak se jako tome protivio, a pogledajte sada Hak traži za svoje ispitivače da rade 10 sati. Kako sada ne trebaju pauze, kako sada nema okvira 60 minuta, kako nema preraspodjela, tjednih, mjesečnih, godišnjih... I sad zamislite instruktor vožnje ima npr. 4 ispita iz Uv-a, sjedne ovlašteni ispitivač u vozilo i radimo 4 sata bez pauze, ali čim ovlašteni ispitivač napusti vozilo odmah se pauze vračaju. Smiješno. Ako prihvatite 10 sati za Ispitivače Hak-a, trebali biste mijenjati Pravilnik o osposobljavanju kandidata i dopustiti instruktoru vožnje da također smije raditi 10 sati u okviru dnevnog radnog vremena. Nije prihvaćen Naime, sukladno Zakonu o radu, dnevno radno vrijeme ispitivača iznosi osam, a tjedno 40 sati. Polazeći od te činjenice, a uvažavajući Program vozačkog ispita i Direktivu o vozačkim dozvolama, kojima su propisani minimalni standardi i zahtjevi za polaganje vozačkih ispita, propisano vrijeme trajanja ispita na cesti za AM, A1, A2, A, B i BE kategorije vozila za koje vrijeme vožnje traje najmanje 30 minuta te vrijeme koje uključuje prijem kandidata, upute i pripremu kandidata, pripremu vozila, provjeru dokumentacije, posebne radnje i objavu rezultata ispita, koje iznosi do 15 minuta, uz odmor od 30 minuta, jasno pokazuje, koliko se ispita može provesti tijekom dnevnog radnog vremena. Pri tome se u obzir mora uzeti i činjenica dosadašnjeg tehnološkog napretka i potpune digitalizacije procesa provedbe vozačkih ispita, što je u značajnoj mjeri doprinijelo racionalizaciji i olakšalo način rada ovlaštenih ispitivača. Osim toga, provedba vozačkog ispita nije nastavni sat osposobljavanja. Cilj i oblik ispita iz pojedinog nastavnog predmeta mora biti takav da osigura provjeru je li kandidata za vozača stekao propisana znanja, vještine i ponašanja za sigurno, samostalno i odgovorno upravljanje vozilom u stvarnim prometnim uvjetima. Nastavni sat osposobljavanja kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom s didaktičko-metodičkog aspekta ima drukčiji karakter i sadržaje, puno je zahtjevniji i složeniji za kandidate a time i za instruktore vožnje, u usporedbi s provedbom jednog ispita.
82 Josipa Poljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 7. U članku 17. stavak 4 predlažem da se BRIŠE da tijekom provedbe ispita B kategorije uvijek kad je to moguće moraju biti dva kandidata u vozilu tijekom ispita. Objašnjenje: Svima su usta puna riječi: SIGURNOST U PROMETU A koliko je sigurno u prometu, da se kandidat vozi za vrijeme ispita sa drugim kandidatom koji je možda totalno nesamostalan i nespreman odlučio uz blagoslov tate i mame pristupiti ispitu unatoč preporuci instruktora i voditelja da to ne radi? Zašto bi nečije dijete riskiralo, ako već moraju instruktor i ovlašteni ispitivač jer su na radnom mjestu? Kaže se da je vrijeme novac, neki kandidati su zaposlenii,a ispiti se uvijek provode u vremenu od 8 do 16 sati i nema potrebe prisiljavati kandidate da nepotrebno duplo više od potrebnog vremena izostaju sa radnog mjesta, sa fakulteta ili iz škole. Osim toga, neravnopravno je, zadire se u građanska prava jer jedni kandidatu budu na ispitu sami,a drugi su u paru sa drugim kandidatom pa riječi AKO JE MOGUĆE, nemaju mjesta u Pravilniku. Ako je bitno zbog Sigurnosti u prometu onda trebaju bitu UVIJEK 2 kandidata prisutna u vozilu za vrijeme provedbe ispita B kategirije ili UVIJEK treba biti samo jedan kandidat. Nije korektno niti prema autoškoli i instruktoru jer neki ispitivači mogu manipulirati i inzistirati u nekim autoškolama da su dva kandidata, a u drugima jedan. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču. Odredba članka 17. propisana važećim Pravilnikom se već dulje vrijeme operativno provodi u praksi. Pokazala se kao mjera koja omogućava transparentnost za sve sudionike vozačkog ispita, a posebno za kandidate. Njen poseban značaj je da kandidati što više vremena voze tijekom ispita na otvorenoj cesti, brzoj cesti i autocesti. U konačnici veća je i objektivnost procjene te ocjene stečenih znanja, vještina i sposobnosti za upravljanje vozilom u stvarnim uvjetima odvijanja prometa te ujednačavanje sadržaja i kriterija ispita ovlaštenih ispitivača tijekom provedbe vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
83 HRVOJE CRNOJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 7. Zbog sigurnosti sudionika, predlažem brisati odredbu koja se odnosi na broj polaznika u vozilu za vrijeme ispita. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču. Odredba članka 17. propisana važećim Pravilnikom se već dulje vrijeme operativno provodi u praksi. Pokazala se kao mjera koja omogućava transparentnost za sve sudionike vozačkog ispita, a posebno za kandidate. Njen poseban značaj je da kandidati što više vremena voze tijekom ispita na otvorenoj cesti, brzoj cesti i autocesti. U konačnici veća je i objektivnost procjene te ocjene stečenih znanja, vještina i sposobnosti za upravljanje vozilom u stvarnim uvjetima odvijanja prometa te ujednačavanje sadržaja i kriterija ispita ovlaštenih ispitivača tijekom provedbe vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
84 Toni Klindić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 7. Dio Članka 17. Važećeg Pravilnika o obavljanju i organiziranju vozačkih ispita koji glasi : Tijekom provedbe ispita na javnoj cesti, u vozilu osim kandidata koji polaže ispit i ovlaštenog ispitivača može biti nazočan instruktor vožnje te ovlaštena osoba za nadzor. U vozilu B i B+E kategorije tijekom provedbe ispita moraju biti nazočna i dva kandidata uvijek kada je to moguće s obzirom na broj kandidata koji polažu ispit, a u vozilu D1, D1+E, D i D+E kategorije i četiri kandidata koji polažu ispit, nije u pravnom skladu S Važećim Programom Vozačkog ispita koji glasi : 4. TRAJANJE ISPITA IZ PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM Vrijeme trajanja ispita i broj prijeđenih kilometara tijekom ispita na javnoj cesti moraju biti dovoljni za procjenu razine stečenih znanja, vještina i odgovornog ponašanja kandidata a u suglasju s propisanim sadržajima ispita. Vrijeme provedeno u vožnji na cesti ne smije iznositi manje od 30, a najviše 45 minuta za kategorije AM, A1, A2, A, B i BE i najmanje 45, a najviše 60 minuta za ostale kategorije vozila. Ovo vrijeme ne uključuje prijem kandidata, upute i pripremu kandidata, pripremu vozila, provjeru dokumentacije, posebne radnje i objavu rezultata ispita. Zaključno ako se ispit iz Upravljanja vozilom provodi s prisustvom 2 odnosno 4 kandidata, pojedini kandidati će na ispitu provesti više vremena nego je propisano važećim Programom Vozačkog ispita što nije prihvatljivo. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču. Odredba članka 17. propisana važećim Pravilnikom se već dulje vrijeme operativno provodi u praksi. Pokazala se kao mjera koja omogućava transparentnost za sve sudionike vozačkog ispita, a posebno za kandidate. Njen poseban značaj je da kandidati što više vremena voze tijekom ispita na otvorenoj cesti, brzoj cesti i autocesti. U konačnici veća je i objektivnost procjene te ocjene stečenih znanja, vještina i sposobnosti za upravljanje vozilom u stvarnim uvjetima odvijanja prometa te ujednačavanje sadržaja i kriterija ispita ovlaštenih ispitivača tijekom provedbe vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
85 Domagoj Pavošević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 7. Trenutni stavak 4 članka 17 koji glasi "U vozilu B i BE kategorije tijekom provedbe ispita moraju biti nazočna i dva kandidata uvijek kada je to moguće s obzirom na broj kandidata koji polažu ispit, a u vozilu D1, D1E, D i DE kategorije i četiri kandidata koji polažu ispit." treba u potpunosti brisati kao takav. OBRAZLOŽENJE: mnogi ljudi imaju mnogo poslovnih i privatnih obveza tijekom svog radnog dana i gust raspored sa raznoraznim aktivnostima za taj dan kad im je i ispit iz Upravljanja vozilom te si ne mogu priuštiti "višak" vremena od 45 minuta (ili čak 3 sata "viška" ukoliko polažu ispit Upravljanja vozilom D kategorije, a kronološki su tek četvrti po redu taj dan za polaganje ispita) kako bi se vozili samo kao "putnik" u vozilu kojim trenutno netko drugi polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Zašto bi netko morao uzimati 2, 3 ili 4 sata slobodno s posla na dan kad mu je ispit iz Upravljanja vozilom kako bi "gledao" nekog drugog kako polaže ispit dok on sam ne dođe na red? Također, čemu osobu nad kojom se trenutno ne provodi ispit izlagati riziku da, vozeći se samo kao "putnik" u vozilu, bude ozlijeđena ukoliko dođe do prometne nesreće vozilom kojim trenutno upravlja druga osoba koja polaže ispit? Eventualno može biti ponuđeno kao opcija drugom kandidatu (koji još nije došao na red da polaže svoj ispit iz Upravljanja vozilom) da, ako želi da se vozi kao "putnik" u vozilu kojim kandidat prije njega polaže ispit iz Upravljanja vozilom. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču. Odredba članka 17. propisana važećim Pravilnikom se već dulje vrijeme operativno provodi u praksi. Pokazala se kao mjera koja omogućava transparentnost za sve sudionike vozačkog ispita, a posebno za kandidate. Njen poseban značaj je da kandidati što više vremena voze tijekom ispita na otvorenoj cesti, brzoj cesti i autocesti. U konačnici veća je i objektivnost procjene te ocjene stečenih znanja, vještina i sposobnosti za upravljanje vozilom u stvarnim uvjetima odvijanja prometa te ujednačavanje sadržaja i kriterija ispita ovlaštenih ispitivača tijekom provedbe vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
86 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ČLANKU 19. U CIJELOSTI ODBACITI zbog nesvrhovitosti i neusklađenosti. POSTAVLJA SE PITANJE DA LI JE SA NAMJEROM ILI OMAŠKOM IZOSTALO USKLAĐENJE ČLANKA 18. KOJI NEPOTPONO UREĐUJE ODOGOVNOST STRUČNOG OSOBLJA, A OBRAĐENI SU ČLANCI 17. i 19. Potsjetnik: ovako je predlagatelj odgovarao na prijedloge i komentare tijekom savjetovanja na jesen 2022. godine kada su uistinu davani dobri i kvalitetnij prijedlozi uz različita objektivna obrazloženja. Postavlja se pitanje zbog čega i zašto predlagatelj sada ide sa prijedlozima izmjene propisa koje ničime nije obrazložio i opravdao. Uostalom u članku 19. stavak 2. proizlazi kako nema potrebe za nikakvim izmjenama i dopuna te su bilo kakva izuzeća ili dodatna administrativna opterećenja za bilo kojeg od dionika uistinu nepotrebna, niti postoji opravdanost, a jedino što će se dogoditi je spuštanje razine preventivnog djelovanja na sigurnost uz podizanje rizičnosti tijekom provedbe ispita. Nadalje, zbog mogućih posljedica takvog postupanja i utvrđivanja stvarne odgovornosti ovako nešto nije dopustivo a da se nomotehnički i smisleno ne izmijeni sadržaj i sadržaj stavaka u prethodećem Članku 18. Nije dopustivo niti postoji opravdanje da se sva odgovornost, posljedice i teret za moguće posljedice proizlašle iz provedbe ispitnnog sata u nadležnosti ispitnog ovlaštenog tijela podzakonsko provedbenim aktom ili zakonom prenesu na instrutkora vožnje posljedično na pravnu osobu autoškolu i odogovornu osobu u autoškoli. "Članak 18. Ako je u vozilu, instruktor vožnje ne smije utjecati na način ispitivanja kandidata, izbor sadržaja ispita niti na bilo koji način utjecati na provedbu ili ishod ispita. Kada postoji objektivna opasnost da će kandidat izazvati prometnu nesreću ili materijalnu štetu, instruktor vožnje dužan je intervenirati na kandidatovo upravljanje vozilom." Članak 19. st.2 "Vozilo na kojem se polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom mora udovoljavati uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, Programom vozačkog ispita i opremljeno u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače, odnosno u skladu s Pravilnikom o minimalnim standardima za rad autoškola." "Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama." Nije prihvaćen Odredba stavka 3. i 4. članka 8. Pravilnika koja se odnosi na uklanjanje ploče za označavanje vozila na način da nije vidljiva na vozilu, te uklanjanje naljepnica ili oznaka koje ukazuju da je “vozački ispit u tijeku” ima za cilj podizanje kvalitete osposobljavanja kao i provedbe vozačkih ispiti u stvarnim prometnim uvjetima. Ukoliko je vozilo autoškole označeno tijekom provedbe ispita (pločom za označavanje vozila i naljepnicama i oznakama da je ispit u tijeku i sl.) to utječe na ponašanja i postupanja ostalih sudionika u prometu, a s druge strane ovlašteni ispitivač koji provodi ispit ne može stvoriti objektivnu sliku osposobljenosti i pripremljenosti kandidata za polaganje vozačkog ispita kao i stvarnu sliku kandidatove osposobljenosti za samostalno i sigurno upravljanje vozilom u stvarnim prometnim uvjetima nakon položenog vozačkog ispita. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Međutim, prijedlog nije obuhvaćen predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispiti te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču.
87 MARKO MIHOVLJANEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. poštovani obuka A, A1 ,A2 kat je samo po sebi opasna jer instruktor osim bežične veze ( komunikatora ) nema nikakvu mogućnost kontrole nad vozilom (motociklom i kandidatom na motociklu ) svjedoci smo svake godine da je br motociklista sve veći a da neki nemaju motoričke i psihofizičke sposobnosti. Raspon životne dobi za pojedinu kat specifično A1 kat je da kandidat od 15 god i šest mjeseci starosti smije pristupiti obuci za stjecanje A1 kat zamislite takvo dijete na cesti u prometu bez oznaka i reflektirajućeg prsluka samo po sebi je pogibeljno ,sjecanje A kat je od 24 god ili samo 2 god ako posjeduje A2 kat što značio da već od 22 god života može voziti motocikl A kat što nije sukladno njegovim motoričkim i psihofizičkim mogućnostima te je takav ugroza po sebe i druge sudionike u prometu bez reflektirajućeg prsluka ,ljudi više starosne dobi 50+ koji nemaju reflekse ili imaju usporene motoričke sposobnosti također upisuju A kat te su sami opasnost na cesti Kod provođenja ispita AM, A1, A2 i A kategorije na navedeni način narušava se sigurnost kandidata, Što kad instruktor i ispitivač zaostanu za kandidatom, kad je neko vozilo između, što ako kandidat padne i vozilo naleti na njega? Ili napravi nekakvu početničku pogrešku? Nije prihvaćen Micanje ploče s vozila za označavanje vozila autoškole tijekom provedbe ispita ima za cilj provedbu ispita u stvarnim prometnim uvjetima. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Radi bolje vidljivosti i zaštite kandidata tijekom polaganja ispita predlaže se obveza nošenja reflektirajućeg prsluka.
88 Domagoj Pavošević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. Poštovani, kako sam već apelirao na prethodnom e-savjetovanju prije tri godine kad se odlučivalo u ukidanju samo "krovne ploče" za označavanje vozila autoškole u trenutku provođenja ispita, tako ponavljam opet istu stvar: Krovnu ploču za označavanje vozila autoškole MORAMO istaknuti na vozilu čak i tijekom provođenja ispita iz Upavljanja vozilom kao što i ostale takve ploče na vozilima drugih kategorija MORAJU biti istaknute (teretna vozila, prikolice, autobusi, motocikli). Razloga je više: 1.) Sam proces provedbe ispita iz upravljanja vozilom je i dalje dio kandidatovog procesa OSPOSOBLJAVANJA za vozača. Jer tek nakon što mu ovlašteni ispitivač na kraju ispita saopći ocjenu, taj proces će biti završen AKO kandidat položi. I tek od tog trenutka će ta osoba koja je do maloprije bila samo "kandidat" u procesu osposobljavanja biti samostalni vozač koji će moći dalje samostalno upravljati vozilom bez nazočnosti instruktora vožnje i bez posebnih oznaka na krovu ili drugim dijelovima vozila kojima se naznačuje da je u tijeku obuka. Dok god obuka traje (a čiji je ispit sastavni dio jer ne znamo kakav ishod će ispit imati - prolaz ili pad) vozilo MORA biti označeno krovnom, čeonom i stražnjom pločom na kojima se ističu riječ "AUTOŠKOLA" s bijelim slovom "L" u plavom polju. Jer u tom trenutku vozilom upavlja osoba pod nadzorom instruktora vožnje, a koja još NIJE OSPOSOBLJENA za vozača. Eventualno će biti osposobljena kroz 45 do 60 minuta od tog trenutka. 2.) Iznimno je opasno i riskantno, a posebno tijekom ispita AM, A1, A2 ili A kategorije pustiti u promet sasmostalno kandidata (koji nikad nije DOVOLJNO spreman) u neoznačenom vozilu na ispit. Jer ostali sudionici u prometu ipak MORAJU NEKAKO znati da je pokraj, ispred ili iza njih osoba koja se ipak JOŠ osposobljava za vozača (kao što rekoh, obuka nije završena dok ispit nije POLOŽEN). Kako bi drugi sudionici ipak bili obzirniji prema takvom kandidatu. 3.) Ova odredba (kao i tijekom ove posljednje tri godine kada smo skidali krovnu ploču za vrijeme ispita UV) se kosi sa nekoliko Pravilnika koji propisuju da vozilo autoškole mora biti opremljeno krovnom pločom i drugim oznakama za označavanja vozila autoškole jer se ispit iz Upravljanja vozilom mora provoditi u vozilu koje je opremljeno upravo u skladu s tim spornim pravilnicima. A još jednom naglašavam da je na prvom mjestu SIGURNOST okupanata u samom vozilu (odnosno na motociklu) na kojemu se provodi ispit te sigurnost ostalih sudionika u prometu. Hvala. Nije prihvaćen Odredba stavka 3. i 4. članka 8. Pravilnika koja se odnosi na uklanjanje ploče za označavanje vozila na način da nije vidljiva na vozilu, te uklanjanje naljepnica ili oznaka koje ukazuju da je “vozački ispit u tijeku” ima za cilj podizanje kvalitete osposobljavanja kao i provedbe vozačkih ispiti u stvarnim prometnim uvjetima. Ukoliko je vozilo autoškole označeno tijekom provedbe ispiti (pločom za označavanje vozila i naljepnicama i oznakama da je ispit u tijeku i sl.) to utječe na ponašanja i postupanja ostalih sudionika u prometu, a s druge strane ovlašteni ispitivač koji provodi ispit ne može stvoriti objektivnu sliku osposobljenosti i pripremljenosti kandidata za polaganje vozačkog ispita kao i stvarnu sliku kandidatove osposobljenosti za samostalno i sigurno upravljanje vozilom u stvarnim prometnim uvjetima nakon položenog vozačkog ispita. Ako je vozilo označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Ujedno je to bilo i jedno od zapažanja CIECA EAG ekspertne skupine (Ekspertna skupina Međunarodnog povjerenstva za vozačke ispite - Brisel) tijekom posjete Republici Hrvatskoj u sklopu monitoringa sustava osposobljavanja kandidata za vozače i sustava provedbe vozačkih ispita te preporuka micanja krovne ploče i oznake „L“ u svrhu poboljšanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
89 Autoškola Retrovizor PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. U potpunosti podržavamo prijedlog JOSIPA POLJAK vezano uz ČLANAK 8. "Josipa Poljak 04.07.2023 20:42 Članak 19.stavak 3 "niti na vozilu smiju biti naljepnice ili oznake koje daju naslutiti da se provodi ispit" Predlažem da se isto BRIŠE Obrazloženje: Nije dobar Pravilnik koji daje slobodu nadređenima da provode samovolju i iživljavaju se nad instruktorima . Pojedini ispitivači su" vidoviti" pa već par mjeseci inzistiraju da na stražnjem dijelu vozila za vrijeme ispita ne smije pisati natpis "autoškola". Naravno da se instruktori pozivaju na važeći Pravilnik i onda u pravilu ispašta kandidat jer se ispit odvija u mučnoj atmosferi, naravno da to na njih djeluje psihički loše. Mi koji sudjelujemo u osposobljavanju kandidata kao i kandidati smo svjedoci neuvažavanja i nekorektnog ponašanja jednog dijela vozača i sa pločom na krovu i svim oznakama i mislim da nema potrebe u Pravilniku uopće spominjati naljepnice, tim više što autoškola ima pravo na vlastitom vozilu istaknuti vlastitu reklamu." Nije prihvaćen Uočeno je da pojedine autoškole na vozila stavljaju oznake na kojima je tekst ''vozački ispit u tijeku'', a što je u suprotnosti sa intencijom odredbe, te se izmjenom omogućuje ovlaštenom ispitivaču da zahtjeva uklanjanje naljepnica ili oznaka prije provođenja ispita. Ako je vozilo na bilo koji način označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Cilj je da se vozački ispiti na cesti provodi u uvjetima kada ostali vozači ne znaju da se radi o vozilu kojim upravlja kandidat za vozača (nije označeno kao vozilo autoškole) pa bi se prema njima u svim prometnim situacijama odnosili kao prema ravnopravnim vozačima. Konačni cilj je dobivanje kvalitetnog i prije svega sigurnog vozača, jer u konkretnom slučaju kandidat ima mogućnost odmah nakon polaganja vozačkog ispita (u roku manjem od jednog sata) ishoditi vozačku dozvolu i nesmetano upravljati svojim privatnim vozilom u prometu na cestama. Naljepnice koje se nalaze uobičajeno na vozilu mogu biti na vozilu, ukoliko ne upućuju na obavljanje ispita.
90 Autoškola Retrovizor PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. Podržavamo prijedlog i komentar TONI KLINDIĆ vezano uz ČLANAK 8. "Toni Klindić 21.06.2023 00:20 Članak 8. Izmjena i dopuna Pravilnika o organiziranju i provođenju vozačkih ispita nije u pravnom skladu s važećim Pravilnikom o ispitivanju vozila, Imajući u vidu Važeći Pravilnik o ispitivanju vozila Članak 8. stavak 1., točka 4. i Važeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama članak 202. stavak 4. nije provedivo da ploča za označavanje vozila autoškole ne bude vidljiva jer bi tim činom sukladno Važećem Pravilnikom o ispitivanju članak 8. stavak 1. točka 4 došlo do promjene tehničkog stanja vozila te potvrda koju vozilo za osposobljavanje kandidata mora imati sukladno Važećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Važećem Programu vozačkog ispita ne bi više bila valjana, zaključno na tom se vozilo onda ne bi mogao provesti ispit iz Upravljanja Vozilom. Zaključno temeljem važećih Zakona i Pravilnika koji su navedeni u tekstu ploča za označavanje vozila autoškole ne smije se čini ti nevidljivom za potrebe provedbe vozačkih ispita." Nije prihvaćen Osposobljavanje kandidata za vozače se provodi prema Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače, dok se polaganje ispita provodi prema predmetnom Pravilniku. U svezi komentara o potvrdi o ispitivanju vozila, navodimo da je člankom 14. stavkom 2. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače propisano da ploča iz stavka 1. ovoga članka za vozila B kategorije smije biti istaknuta na vozilu samo za vrijeme osposobljavanja kandidata iz predmeta Upravljanje vozilom u toku radnog vremena i ne smije se koristiti suprotno od propisanog. Ukoliko se vozilo ne koristi za osposobljavanje mora biti skinuta ili spuštena. Slijedom Vašeg komentara, ispitivanje bi se moralo provesti nakon svakog korištenja vozila u svrhe koje ne uključuju osposobljavanje kandidata za vozače, a što smatramo besmislenim.
91 Ivan Murat (Udruga autoškola Hrvatske - AŠH) PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. Komentar: Jasna je tendencija nadležnih da se ispit predmeta UV polaže u realnim uvjetima i okolnostima gdje se ne smije naslutiti da je u tijeku provođenje ispita. Svakako podržavamo takvu tedenciju ali vrlo je neprecizno navedeno u članku kako „na vozilu ne smiju biti naljepnice ili oznake koje daju naslutiti da se provodi ispit. Navesti da naljepnice sa logom, nazivom autoškole te drugim podacima autoškole mogu biti istaknute na vozilu. A da naljepnice (npr: ISPIT U TIJEKU, UPRAVO POLAŽEM, i sl.) iz kojih je vidljivo da se želi istaknuti da se na tom vozilu provodi ispit nisu dopuštene. Primljeno na znanje Ovlaštena stručna organizacija će općim aktom pobliže propisati koje naljepnice i oznake autoškole se ne smiju nalaziti na vozilu tijekom provedbe vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
92 Kolačić sreće PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. Članak 8. U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi: „Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz stavka 1. ovog članka na kojem ploča za označavanje vozila autoškole nije vidljiva, niti na vozilu smiju biti naljepnice ili oznake koje daju naslutiti da se provodi ispit.“. Predlažem da se BRIŠE. OBRAZLOŽENJE: Naljepnice na vozilima autoškola su na vozilu i dok sam ja za upravljačem, izuzev ploče na krovu vozila. Ne vidim potrebu da se skidaju naljepnice sa vozila, posebno fiksne reklamne naljepnice jer ne utječu na ishod moje vožnje sa važećom vozačkom dozvolom. Kandidati za vozača je samo kandidat i tokom ispita za kojeg nitko ne garantira da je dovoljno sposoban odraditi niti prvu poligonsku radnju bez straha od ugrožavanja kolega na prometnom vježbalištu i samog vozila autoškole, a kasnije kolege ispitivača, instruktora, te još jednog kandidata kojeg forsirate da prisustvuje tudjem ispitu i ostale sudionike u prometu oko nas. Pa predlažem kad se već ugrožavamo da stavimo i ploču na krov za pojedince po potrebi za vrijeme provodjenja ispita iz UV. Nije prihvaćen Uočeno je da pojedine autoškole na vozila stavljaju oznake na kojima je tekst ''vozački ispit u tijeku'', a što je u suprotnosti sa intencijom odredbe, te se izmjenom omogućuje ovlaštenom ispitivaču da zahtjeva uklanjanje naljepnica ili oznaka prije provođenja ispita. Ako je vozilo na bilo koji način označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Cilj je da se vozački ispiti na cesti provodi u uvjetima kada ostali vozači ne znaju da se radi o vozilu kojim upravlja kandidat za vozača (nije označeno kao vozilo autoškole) pa bi se prema njima u svim prometnim situacijama odnosili kao prema ravnopravnim vozačima. Konačni cilj je dobivanje kvalitetnog i prije svega sigurnog vozača, jer u konkretnom slučaju kandidat ima mogućnost odmah nakon polaganja vozačkog ispita (u roku manjem od jednog sata) ishoditi vozačku dozvolu i nesmetano upravljati svojim privatnim vozilom u prometu na cestama. Naljepnice koje se nalaze uobičajeno na vozilu mogu biti na vozilu, ukoliko ne upućuju na obavljanje ispita Odredba članka 17. propisana važećim Pravilnikom se već dulje vrijeme operativno provodi u praksi. Pokazala se kao mjera koja omogućava transparentnost za sve sudionike vozačkog ispita, a posebno za kandidate. U konačnici veća je i objektivnost procjene te ocjene stečenih znanja, vještina i sposobnosti za upravljanje vozilom u stvarnim uvjetima odvijanja prometa te ujednačavanje sadržaja i kriterija ispita ovlaštenih ispitivača tijekom provedbe vozačkih ispita iz pojedinog nastavnog predmeta.
93 Jasmina Kern PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi: „Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz stavka 1. ovog članka na kojem ploča za označavanje vozila autoškole nije vidljiva, niti na vozilu smiju biti naljepnice ili oznake koje daju naslutiti da se provodi ispit.“. Predlažemo BRISANJE predloženog. Obrazloženje: Većina vozila autoškole oblijepljena je fiksnim naljepnicama koje nije moguće svaki čas skidati i vraćati na vozilo. Predložena izmjena je potpuno nepotrebna, treba ostati kao i do sada. Nije prihvaćen Uočeno je da pojedine autoškole na vozila stavljaju oznake na kojima je tekst ''vozački ispit u tijeku'', a što je u suprotnosti sa intencijom odredbe, te se izmjenom omogućuje ovlaštenom ispitivaču da zahtjeva uklanjanje naljepnica ili oznaka prije provođenja ispita. Ako je vozilo na bilo koji način označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Cilj je da se vozački ispiti na cesti provodi u uvjetima kada ostali vozači ne znaju da se radi o vozilu kojim upravlja kandidat za vozača (nije označeno kao vozilo autoškole) pa bi se prema njima u svim prometnim situacijama odnosili kao prema ravnopravnim vozačima. Konačni cilj je dobivanje kvalitetnog i prije svega sigurnog vozača, jer u konkretnom slučaju kandidat ima mogućnost odmah nakon polaganja vozačkog ispita (u roku manjem od jednog sata) ishoditi vozačku dozvolu i nesmetano upravljati svojim privatnim vozilom u prometu na cestama. Naljepnice koje se nalaze uobičajeno na vozilu mogu biti na vozilu, ukoliko ne upućuju na obavljanje ispita.
94 Ivana Višnić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. U članku 19. stavak 3. molim objasniti koje su to "oznake koje daju naslutiti da se provodi ispit.“. Da li su dozvoljene reklame autoškole i ako jesu, u kojem obliku? Nije prihvaćen Uočeno je da pojedine autoškole na vozila stavljaju oznake na kojima je tekst ''vozački ispit u tijeku'', a što je u suprotnosti sa intencijom odredbe, te se izmjenom omogućuje ovlaštenom ispitivaču da zahtjeva uklanjanje naljepnica ili oznaka prije provođenja ispita. Ako je vozilo na bilo koji način označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Cilj je da se vozački ispiti na cesti provodi u uvjetima kada ostali vozači ne znaju da se radi o vozilu kojim upravlja kandidat za vozača (nije označeno kao vozilo autoškole) pa bi se prema njima u svim prometnim situacijama odnosili kao prema ravnopravnim vozačima. Konačni cilj je dobivanje kvalitetnog i prije svega sigurnog vozača, jer u konkretnom slučaju kandidat ima mogućnost odmah nakon polaganja vozačkog ispita (u roku manjem od jednog sata) ishoditi vozačku dozvolu i nesmetano upravljati svojim privatnim vozilom u prometu na cestama. Naljepnice koje se nalaze uobičajeno na vozilu mogu biti na vozilu, ukoliko ne upućuju na obavljanje ispita
95 Laura Horvat PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. Članak 19.stavak 3. "niti na vozilu smiju biti naljepnice ili oznake koje daju naslutiti da se provodi ispit" Predlažem da se BRIŠE. Obrazloženje: Ovlašteni ispitivači drugačije tumače pravila i propise. Reklamni logo na braniku vozila ne ističe da se ispit provodi, no kod pojedinaca to tako neće biti. Nije prihvaćen Uočeno je da pojedine autoškole na vozila stavljaju oznake na kojima je tekst ''vozački ispit u tijeku'', a što je u suprotnosti sa intencijom odredbe, te se izmjenom omogućuje ovlaštenom ispitivaču da zahtjeva uklanjanje naljepnica ili oznaka prije provođenja ispita. Ako je vozilo na bilo koji način označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Cilj je da se vozački ispiti na cesti provodi u uvjetima kada ostali vozači ne znaju da se radi o vozilu kojim upravlja kandidat za vozača (nije označeno kao vozilo autoškole) pa bi se prema njima u svim prometnim situacijama odnosili kao prema ravnopravnim vozačima. Konačni cilj je dobivanje kvalitetnog i prije svega sigurnog vozača, jer u konkretnom slučaju kandidat ima mogućnost odmah nakon polaganja vozačkog ispita (u roku manjem od jednog sata) ishoditi vozačku dozvolu i nesmetano upravljati svojim privatnim vozilom u prometu na cestama. Naljepnice koje se nalaze uobičajeno na vozilu mogu biti na vozilu, ukoliko ne upućuju na obavljanje ispita.
96 Josip Gregurić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. PRIJEDLOG: Članak 8. U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi: „Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz stavka 1. ovog članka na kojem ploča za označavanje vozila autoškole nije vidljiva, niti na vozilu smiju biti naljepnice ili oznake koje daju naslutiti da se provodi ispit.“. “( POD NALJEPNICE ILI OZNAKE NE SPADAJU REKLAME S LOGOM AUTOŠKOLE ILI KONTAKT PODATCIMA)“. Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: „Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za AM, A1, A2 i A kategorije provodi se na vozilu iz stavka 1. ovog članka na kojem nema oznake »L«, pri čemu kandidat na sebi mora imati prsluk reflektirajuće boje bez oznake »L« na kojem nema naziva autoškole, a vozilo B kategorije kojim ovlašteni ispitivač prati kandidata koji polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom AM, A1, A2 i A kategorije na javnoj cesti nema vidljivu ploču za označavanje vozila autoškole niti na vozilu smiju biti naljepnice ili oznake koje daju naslutiti da se provodi ispit.“ “( POD NALJEPNICE ILI OZNAKE NE SPADAJU REKLAME S LOGOM AUTOŠKOLE ILI KONTAKT PODATCIMA)“. Obrazloženja: 1. Poštovani kako ovaj sami članak je u koliziji sam sa sobom kako je u Članku 19. stavku 2 jasno propisano koje se vozilo smije koristiti: “Vozilo na kojem se polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom mora udovoljavati uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, PROGRAMOM VOZAČKOG ISPITA I OPREMLJENO U SKLADU S PRAVILNIKOM O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE, odnosno u skladu s Pravilnikom o minimalnim standardima za rad autoškola.“ Znamo što vozilo određene kategorije mora imati da bi ispunilo spomenute pravilnike. To znači da u startu kršimo Pravilnike da bi proveli ispit po ovim prijedlozima. Pa predlažem da se i kod tih pravilnika navede (osim kada se provodi ispit). 2. “( POD NALJEPNICE ILI OZNAKE NE SPADAJU REKLAME S LOGOM AUTOŠKOLE ILI KONTAKT PODATCIMA)“. Ovo se treba posebno naznačiti da ne dođe do problema kod provedbe ispita jer naljepnica je širok pojam i može doći od strane ovlaštene organizacije i samih ispitivača do raznih tumačenja pravilnika, što se već pokazalo i s dužinom liječničkog uvjerenja. Molim vas da se ovo jasno naznači (pod koje naljepnice i oznake se to odnosi) jer smo mi uložili dosta sredstava za naljepnice kako bi reklamirali i dodatno istakli naše autoškole. Mišljenja sam da naljepnice s našim logom, imenom i kontaktom ne utječu na provedbu ispita niti posebno upozoravaju ostale sudionike u prometu da se provodi ispit. Uklanjanjem istih stvoriti će se dodate troškove za čišćenje tih površina, a postoji velika mogućnost ako se dođe s takvim vozilom na ispit da se neće dopustiti provedba ispita koja opet ide na ŠTETU KANDIDATA. Nije prihvaćen Uočeno je da pojedine autoškole na vozila stavljaju oznake na kojima je tekst ''vozački ispit u tijeku'', a što je u suprotnosti sa intencijom odredbe, te se izmjenom omogućuje ovlaštenom ispitivaču da zahtjeva uklanjanje naljepnica ili oznaka prije provođenja ispita. Ako je vozilo na bilo koji način označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Cilj je da se vozački ispiti na cesti provodi u uvjetima kada ostali vozači ne znaju da se radi o vozilu kojim upravlja kandidat za vozača (nije označeno kao vozilo autoškole) pa bi se prema njima u svim prometnim situacijama odnosili kao prema ravnopravnim vozačima. Konačni cilj je dobivanje kvalitetnog i prije svega sigurnog vozača, jer u konkretnom slučaju kandidat ima mogućnost odmah nakon polaganja vozačkog ispita (u roku manjem od jednog sata) ishoditi vozačku dozvolu i nesmetano upravljati svojim privatnim vozilom u prometu na cestama. Naljepnice koje se nalaze uobičajeno na vozilu mogu biti na vozilu, ukoliko ne upućuju na obavljanje ispita. Radi bolje vidljivosti i zaštite kandidata tijekom polaganja ispita predlaže se obveza nošenja reflektirajućeg prsluka.
97 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. "...niti na vozilu smiju biti naljepnice ili oznake koje daju naslutiti da se provodi ispit.“. Prijedlog izmjena nije prihvatljiv: što bi to trebalo značiti "koje daju naslutiti", ovo je propis i tu ne postoji nikakvo naslućivanje jer svaki pojedinac može osobno naslućivati, usput u slučaju bilo kakve rasprave na sudu, nikakvo naslućivanje nije primjereno. Propis mora biti jasan i nedvojben, a takvo propisivanje u suprotnosti je sa Programom vozačkih ispita i Pravilnikom o osposobljavanju, dakle suprotan matičnom zakonu. Istovremeno se sudionici u prometu dovode u nepotreban rizik i u suprotnosti je sa proklamiranim prevencijama. Ukoliko ministar istovremeno navodi kako se razmatra uvođenje privremenih dozvola time se daje jasna poruka i potvrdđuje opće poznati stava kako položeni ispit i stjecanje vozačke dozvole nije jamstvo iskustva. Poštovani, upravo je ispit koji služi kao pokazatelj savladavanja. Nastavno: skidanje oznaka "L" sa vozila koje je praćeno ispitnim vozilom B kategorije koje je također bez oznaka može imati teške posljedice jer ne možete predvidjeti i prevenirati ponašanje i izvanredne okolnosti u prometu. Predmetnim izmjenama i dopunama kao su predložene sigurno se ne doprinosi se prevenciji i sigurnosti, već povećava rizičnost. Predlažem da se oko toga pitanja nadležni konzultiraju, zatraže stav i mišljenje osiguravajućih društava ili HUO. Ukoliko se slučajno dogodi samo jedna situacija sa težim materijalnim i nematerijalnim posljedicama (stradavanjem) bilo koga od neposrednih (kandidat, ispitivač, instruktor, ispitna vozila) sudionika ili posrednih (ostali sudionici u prometu uključujući i pješake) tijekom provedbe ispitnog sata postaviti će se pitanje tko je predlagatelj i tko su odgovorni. Naravno, ako se mora nije teško, ali svrhovitost ovog prijedloga je upitna i prerizična, a svakako bi ministra trebalo posebno upozoriti na ovaj članak. Hvala na pažnji. Nije prihvaćen Uočeno je da pojedine autoškole na vozila stavljaju oznake na kojima je tekst ''vozački ispit u tijeku'', a što je u suprotnosti sa intencijom odredbe, te se izmjenom omogućuje ovlaštenom ispitivaču da zahtjeva uklanjanje naljepnica ili oznaka prije provođenja ispita. Ako je vozilo na bilo koji način označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Cilj je da se vozački ispiti na cesti provodi u uvjetima kada ostali vozači ne znaju da se radi o vozilu kojim upravlja kandidat za vozača (nije označeno kao vozilo autoškole) pa bi se prema njima u svim prometnim situacijama odnosili kao prema ravnopravnim vozačima. Konačni cilj je dobivanje kvalitetnog i prije svega sigurnog vozača, jer u konkretnom slučaju kandidat ima mogućnost odmah nakon polaganja vozačkog ispita (u roku manjem od jednog sata) ishoditi vozačku dozvolu i nesmetano upravljati svojim privatnim vozilom u prometu na cestama. Naljepnice koje se nalaze uobičajeno na vozilu mogu biti na vozilu, ukoliko ne upućuju na obavljanje ispita. Radi bolje vidljivosti i zaštite kandidata tijekom polaganja ispita predlaže se obveza nošenja reflektirajućeg prsluka.
98 HGK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. Članica predlaže brisati odredbe članka 19. stavka 3. i 4. Naime, predloženi stavci su u suprotnosti sa stavkom 2.istog članka. Prijedlog je rizičan po pitanju sigurnosti prometa na cestama za sve osobe koje se nalaze u vozilu tijekom provođenja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Sigurnost prometa na cestama je povećana kada su vozila označena i na vrijeme vidljiva. U tom smislu posljednjih godina zakonodavac propisuje obvezno označavanje raznih sudionika u prometu, od biciklista, pješaka pa do teretnih vozila. U nekim zemljama se dodatno označava i vozač početnik. Postavlja se i praktično pitanje kako je uopće moguće skinuti krovnu ploču sa npr. teretnog vozila, koja je postavljena fiksno i na takvoj visini da nije dostupna za stavljanje/skidanje. Dodatna primjedba: vrlo je neprecizno navedeno u članku kako „na vozilu smiju biti naljepnice ili oznake koje daju naslutiti da se provodi ispit.“ Vlasnik vozila je i vlasnik površine vozila koju može iznajmiti za reklamiranje trećim osobama ili se sam reklamirati. Makar na vozilu naveo naziv svoje tvrtke. Veliki broj autoškola je naručio od studija za dizajn oslikavanje svojih vozila, što ima svoju cijenu koštanja. Svjedoci smo kako je stručna organizacija do sada tumačila propise kako joj odgovara te se vlasnici vozila s pravom pribojavaju ovako nepreciznih formulacija i neugodnosti proizašlih iz toga. Nije prihvaćen Uočeno je da pojedine autoškole na vozila stavljaju oznake na kojima je tekst ''vozački ispit u tijeku'', a što je u suprotnosti sa intencijom odredbe, te se izmjenom omogućuje ovlaštenom ispitivaču da zahtjeva uklanjanje naljepnica ili oznaka prije provođenja ispita. Ako je vozilo na bilo koji način označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Cilj je da se vozački ispiti na cesti provodi u uvjetima kada ostali vozači ne znaju da se radi o vozilu kojim upravlja kandidat za vozača (nije označeno kao vozilo autoškole) pa bi se prema njima u svim prometnim situacijama odnosili kao prema ravnopravnim vozačima. Konačni cilj je dobivanje kvalitetnog i prije svega sigurnog vozača, jer u konkretnom slučaju kandidat ima mogućnost odmah nakon polaganja vozačkog ispita (u roku manjem od jednog sata) ishoditi vozačku dozvolu i nesmetano upravljati svojim privatnim vozilom u prometu na cestama. Naljepnice koje se nalaze uobičajeno na vozilu mogu biti na vozilu, ukoliko ne upućuju na obavljanje ispita.
99 Toni Kujundžić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. Iz članka 8. stavak 4. ovog Pravilnika jasna je tendencija nadležnih da se ispit predmeta UV polaže u realnim uvjetima i okolnostima gdje se ne smije naslutiti da je u tijeku provođenje ispita. Ako je tako, zašto se onda u istom stavku navodi da kandidat na sebi mora imati prsluk reflektirajuće boje bez oznake "L" na kojem nema naziva autoškole. Naime, u realnim prometnim uvjetima vozači mopeda i motocikala češće ne nose nego nose reflektirajuće prsluke za vrijeme vožnje, pa bi shodno tome trebali ostaviti mogućnost izbora kandidatu koji polaže ispit da li će nositi prsluk ili ne za vrijeme trajanja ispita. S ovim nisam htio reći da se slažem s prijedlogom da se apsolutno uklone sva obilježja autoškole za vrijeme ispita, već sam želio ukazati na nedorečenost prijedloga. U svakom slučaju uklanjanje obilježja autoškole za vrijeme ispita iz vožnje možda može proći kod kategorija koje nisu AM, A1, A2 i A. Kod ovih navedenih ipak je opasno zbog niza razloga potpuno ukloniti. Nije prihvaćen Uočeno je da pojedine autoškole na vozila stavljaju oznake na kojima je tekst ''vozački ispit u tijeku'', a što je u suprotnosti sa intencijom odredbe, te se izmjenom omogućuje ovlaštenom ispitivaču da zahtjeva uklanjanje naljepnica ili oznaka prije provođenja ispita. Ako je vozilo na bilo koji način označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Cilj je da se vozački ispiti na cesti provodi u uvjetima kada ostali vozači ne znaju da se radi o vozilu kojim upravlja kandidat za vozača (nije označeno kao vozilo autoškole) pa bi se prema njima u svim prometnim situacijama odnosili kao prema ravnopravnim vozačima. Konačni cilj je dobivanje kvalitetnog i prije svega sigurnog vozača, jer u konkretnom slučaju kandidat ima mogućnost odmah nakon polaganja vozačkog ispita (u roku manjem od jednog sata) ishoditi vozačku dozvolu i nesmetano upravljati svojim privatnim vozilom u prometu na cestama. Naljepnice koje se nalaze uobičajeno na vozilu mogu biti na vozilu, ukoliko ne upućuju na obavljanje ispita. Radi bolje vidljivosti i zaštite kandidata tijekom polaganja ispita predlaže se obveza nošenja reflektirajućeg prsluka.
100 aha aha PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. Poštovani, provođenje ispita bez istaknute tabele samo po sebi je opasno. Svu odgovornost ima instruktor, ni ispitivač koji vodi ispit ni kandidat. Kandidati često izlaze nespremni i odbijaju uzeti dopunske sate i sam instruktor je toga svjestan. Obrazloženje je bilo da se na ispit odlazi bez istaknute tabele kako bi bili stvarni uvjeti. U stvarnim uvjetima autoškoli nažalost nitko ne ide u prilog već se trubi, maše s ruka,a vozi na smanjenom razmaku, gestikulira instruktoru itd... Jesu li istaknute naljepnice provodi se ispit ili ne zapravo nemaju veze na konačan ishod ispita. Ispit se "pada" na diskreditirajućim pogreškama koje nemaju nikakvu povezanost s navedenim naljepnicama. NPr. oduzimanje prednosti na raskrižju, udaranje u rubni kamen i zapravo je suvišno da se tomu uopće posvećuje pažnja. Pažnja bi se prvenstveno trebala posvetiti ujednačavanju kriterija ocjenjivanja i u konačnici za rezultat imati smanjeni udio mladih vozača u sudjelovanju u prometnim nesrećama. Kod proveođenja ispita AM, A1, A2 i A kategorije na navedeni način narušava se sigurnost kandidata, Što kad instruktor i ispitivač zaostanu za kandidatom, kad je neko vozilo između, što ako kandidat padne i vozilo naleti na njega? Ili napravi nekakvu početničku pogrešku? Nije prihvaćen Uočeno je da pojedine autoškole na vozila stavljaju oznake na kojima je tekst ''vozački ispit u tijeku'', a što je u suprotnosti sa intencijom odredbe, te se izmjenom omogućuje ovlaštenom ispitivaču da zahtjeva uklanjanje naljepnica ili oznaka prije provođenja ispita. Ako je vozilo na bilo koji način označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Cilj je da se vozački ispiti na cesti provodi u uvjetima kada ostali vozači ne znaju da se radi o vozilu kojim upravlja kandidat za vozača (nije označeno kao vozilo autoškole) pa bi se prema njima u svim prometnim situacijama odnosili kao prema ravnopravnim vozačima. Konačni cilj je dobivanje kvalitetnog i prije svega sigurnog vozača, jer u konkretnom slučaju kandidat ima mogućnost odmah nakon polaganja vozačkog ispita (u roku manjem od jednog sata) ishoditi vozačku dozvolu i nesmetano upravljati svojim privatnim vozilom u prometu na cestama. Naljepnice koje se nalaze uobičajeno na vozilu mogu biti na vozilu, ukoliko ne upućuju na obavljanje ispita. Radi bolje vidljivosti i zaštite kandidata tijekom polaganja ispita predlaže se obveza nošenja reflektirajućeg prsluka.
101 Toni Klindić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. Članak 8. Izmjena i dopuna Pravilnika o organiziranju i provođenju vozačkih ispita nije u pravnom skladu s Važećim Pravilnikom o ispitivanju. vozila, te se isti mora mijenjati radu pravne usklađenosti. Naime, Članak 18. Važećeg Pravilnika o Ispitivanju vozila glasi : (1) Nakon provedenog ispitivanja vozila izdaju se potvrde o ispitivanju vozila iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika. (2) Ako se u postupku ispitivanja vozila utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti, izdaju potvrde o ispitivanju s naznakom »NEGATIVNO«. (3) Potvrde o ispitivanju se izdaje u tri primjerka, od kojih dva za podnositelja zahtjeva, jedan za ovlaštenu pravnu osobu. (4) Potvrde o ispitivanju važe do promjene tehničkog stanja vozila. (5) Potvrde o ispitivanju vozila potpisuje rukovoditelj odjela ispitivanja ovlaštene pravne osobe, u čijem odjelu se provelo ispitivanje, stručna obrada dokumentacije, te izradile potvrde o ispitivanju vozila. (6) Za vozila koja su prepravljena tako da njima mogu upravljati osobe s invaliditetom te za vozila koja su prepravljena za autoškole, uz potvrde iz stavka 1. ovoga članka izdaje se i certifikat. (7) Za vozila s pogonom plinom, uz potvrdu iz stavka 1. ovoga članka, izdaje se i certifikat za spremnik plina te uvjerenje za ugrađene uređaje sukladno posebnom propisu. (8) Za vozila koja prevoze opasne tvari, uz potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje se i ADR certifikat, sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari. (9) Za vozila koja prevoze lako kvarljive živežne namirnice, uz potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje se i potvrda za izotermičko vozilo, vozilo hladnjaču ili vozilo za zagrijavanje namijenjeno za cestovni prijevoz lako kvarljivih namirnica prema A.T.P. pravilniku. (10) Oblik i sadržaj certifikata iz stavka 6. ovoga članka te uvjerenja i certifikata iz stavka 7. ovoga članka propisuje ovlaštena pravna osoba. (11) Potvrde o ispitivanju iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika tiskane su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u članku 202. stavak 4. propisano je da autoškola mora imati najmanje po jedno tehnički ispravno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu, leasingu ili najmu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače A1, A2, A, AM i B kategorije vozila do deset godina starosti, priključno vozilo do 20 godina starosti, a za ostale kategorije vozilo do 15 godina starosti. Imajući u vidu Važeći Pravilnik o ispitivanju vozila Članak 8. stavak 1., točka 4. i Važeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama članak 202. stavak 4. nije provedivo da ploča za označavanje vozila autoškole ne bude vidljiva jer bi tim činom sukladno Važećem Pravilnikom o ispitivanju članak 8. stavak 1. točka 4 došlo do promjene tehničkog stanja vozila te potvrda koju vozilo za osposobljavanje kandidata mora imati sukladno Važećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Važećem Programu vozačkog ispita ne bi više bila valjana, zaključno na tom se vozilo onda ne bi mogao provesti ispit iz Upravljanja Vozilom. Također Važećim Pravilnikom o minimalnim standardima za rad autoškola Članak 15 propisano je : Ploča za označavanje vozila autoškole je svjetleća ili obojena reflektirajućom žutom bojom i na njoj je upisan tekst »Autoškola«. Iza teksta »Autoškola« s desne strane u plavome polju dimenzija 150×150 mm upisana je oznaka »L« bijele boje. Dimenzije ploče su 630×200 mm. (2) Na osobnim automobilima ploča za označavanje vozila autoškole ispisana s obje strane postavlja se na najvišem mjestu vozila, a na ostalim vozilima postavlja se na prednjoj i stražnjoj strani vozila, osim na vozilima AM, A1, A2 i A kategorije. (3) Na ploči za označavanje vozila autoškole iz stavka 1. ovoga članka, nosaču te ploče ili krovu vozila na kojem se nalazi ploča ne smije biti ništa dopisano, nalijepljeno, postavljeno ili nadograđeno. (4) Naljepnica s oznakom autoškole je žute boje, dimenzije 500 × 250 mm s upisanim nazivom autoškole, sjedištem, adresom i brojem telefona, slovima crne boje, a postavlja se na lijevim i desnim prednjim vratima vozila autoškole. (5) Izgled i sadržaj ploče iz stavka 1. ovoga članka te naljepnice iz stavka 4. ovoga članka propisan je na obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac 1. i 2.). Zaključno Temeljem Važećih Zakona i Pravilnika koji su navedeni u tekstu ploča za označavanje vozila autoškole ne smije se čini ti ne vidljivom za potrebe provedbe vozačkih ispita. Nije prihvaćen Uočeno je da pojedine autoškole na vozila stavljaju oznake na kojima je tekst ''vozački ispit u tijeku'', a što je u suprotnosti sa intencijom odredbe, te se izmjenom omogućuje ovlaštenom ispitivaču da zahtjeva uklanjanje naljepnica ili oznaka prije provođenja ispita. Ako je vozilo na bilo koji način označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Cilj je da se vozački ispiti na cesti provodi u uvjetima kada ostali vozači ne znaju da se radi o vozilu kojim upravlja kandidat za vozača (nije označeno kao vozilo autoškole) pa bi se prema njima u svim prometnim situacijama odnosili kao prema ravnopravnim vozačima. Konačni cilj je dobivanje kvalitetnog i prije svega sigurnog vozača, jer u konkretnom slučaju kandidat ima mogućnost odmah nakon polaganja vozačkog ispita (u roku manjem od jednog sata) ishoditi vozačku dozvolu i nesmetano upravljati svojim privatnim vozilom u prometu na cestama. Naljepnice koje se nalaze uobičajeno na vozilu mogu biti na vozilu, ukoliko ne upućuju na obavljanje ispita.
102 Josipa Poljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 8. Članak 19.stavak 3 "niti na vozilu smiju biti naljepnice ili oznake koje daju naslutiti da se provodi ispit" Predlažem da se isto BRIŠE Obrazloženje: Nije dobar Pravilnik koji daje slobodu nadređenima da provode samovolju i iživljavaju se nad instruktorima . Pojedini ispitivači su" vidoviti" pa već par mjeseci inzistiraju da na stražnjem dijelu vozila za vrijeme ispita ne smije pisati natpis "autoškola". Naravno da se instruktori pozivaju na važeći Pravilnik i onda u pravilu ispašta kandidat jer se ispit odvija u mučnoj atmosferi, naravno da to na njih djeluje psihički loše. Mi koji sudjelujemo u osposobljavanju kandidata kao i kandidati smo svjedoci neuvažavanja i nekorektnog ponašanja jednog dijela vozača i sa pločom na krovu i svim oznakama i mislim da nema potrebe u Pravilniku uopće spominjati naljepnice,tim više što autoškola ima pravo na vlastitom vozilu istaknuti vlastitu reklamu. Ukoliko ne uvažite moj prijedlog o BRISANJU, lijepo Vas zbog svih nas molim pojašnjenje napisanoga, kako nebi bilo nepotrebnih sudskih i ostalih sporova. Da li se može naslutiti da je ispit, jer su vozila obilježena reklamama autoškole?Zbog čega uopće nekome padne na pamet u Pravilnik koji nešto regulira staviti riječ SLUTITI?? Nije to lektira u srednjoj školi, to je Pravilnik koji treba biti jasan svima koji ga pročitaju. Da li se pod istim podrazumijeva isključivo naljepnica koja spominje riječ ispit.npr "ispit je u tijeku" Na koji dio vozila se odnosi napisano i kakav je bio motiv pisanja istog u novi Pravilnik? Hvala Nije prihvaćen Uočeno je da pojedine autoškole na vozila stavljaju oznake na kojima je tekst ''vozački ispit u tijeku'', a što je u suprotnosti sa intencijom odredbe, te se izmjenom omogućuje ovlaštenom ispitivaču da zahtjeva uklanjanje naljepnica ili oznaka prije provođenja ispita. Ako je vozilo na bilo koji način označeno, ostali sudionici u prometu odmah znaju o kakvom se vozilu radi, a to onda utječe na njihove reakcije. S druge strane, to može ometati objektivnu procjenu sposobnosti kandidata tijekom ispita od strane ovlaštenog ispitivača. Cilj je da se vozački ispiti na cesti provodi u uvjetima kada ostali vozači ne znaju da se radi o vozilu kojim upravlja kandidat za vozača (nije označeno kao vozilo autoškole) pa bi se prema njima u svim prometnim situacijama odnosili kao prema ravnopravnim vozačima. Konačni cilj je dobivanje kvalitetnog i prije svega sigurnog vozača, jer u konkretnom slučaju kandidat ima mogućnost odmah nakon polaganja vozačkog ispita (u roku manjem od jednog sata) ishoditi vozačku dozvolu i nesmetano upravljati svojim privatnim vozilom u prometu na cestama. Naljepnice koje se nalaze uobičajeno na vozilu mogu biti na vozilu, ukoliko ne upućuju na obavljanje ispita.
103 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 9. Ovaj prijedlog je povezan ili je istog potrebno uskladiti sa člankom 14.stavak 2. u predloženim izmjena i dopuna u djelu prijelaznih ili dopunskih odredbi a koji glasi: " Ako kandidati za vozače iz stavka 1. ovog članka u navedenom roku ne polože vozački ispit, dužni su se osposobiti iz sva tri nastavna predmeta te ponovno polagati ispite." Načelno podržavam prijedlog Članak 9. koji se dodaje članak 22.a , kojim se još jednom potvrđuje cjelovitost procesa, odnosno povezanost postupka pravnih osoba autoškola i djelatnosti osposobljavanja i pravne osobe ovlaštene za provedbu ispita kako ovlaštene organizacije za provedbu ispita. Nije jasan izraz i što znači "upućuje se"? Tko bi bila osoba, pravna osoba ili stručna osoba koja bi kandidata za vozača trebala upućivati? Nije vjerovatna obveza upućivanja, tumačenja i obrazlaganja osim od strane autoškole, a to se regulira sa Ugovorom o osposobljavanju ili se u ugovoru poziva na određen propis. Nadalje, upis u autoškolu se uobičajeno regulira zakonom obvezujućim Ugovorom i njegovim sadržajem, a početak osposobljavanja uobičajeno nije istoga dana, pa ako je to od dana upisa onda se valja smatra kako istekom tri godine za kandidat gubi prava prijave i pristupa ispitima, a pretpostavka je kako automatizmom nastupa pravo na novo razdoblje od sljedeće tri godine, pa tako to može teći u nedogled. Takvi kandidati trebali bi ostati u evidenciji, ali ne mogu biti brisani ukoliko nije ispunjen uvjet ispisa koji uvjetuje pravo na novi ili ponovljeni upis nakon što je izvršio svoje obveze prema autoškoli. U takvim slučajevima protekom tri godine kandidatu se mora uvjetovati potpisivanje novog Ugovora o osposobljavanju ili Aneksa ugovoru. Stoga dajem prijedlog potpunije izmjene dodanog članka 22.a, pa bi tako isti mogao npr. glasiti: "Kandidat za vozača koji nije položio vozački ispit u roku iz stavka 1. ovog članka, dužan je obnoviti ugovor sa autoškolom i ponoviti osposobljavanje iz sva tri nastavna predmeta, čime stječe pravo na dodatni rok od tri godine od dana upisa u autoškolu .“ (postoji mogućnost i opcija da se dodatni rok skrati na dvije ili godinu dana) Djelomično prihvaćen Kandidat za vozača u takvom slučaju nitko ne upućuje na ponovno osposobljavanje, nego je ta obveza propisana odredbama Pravilnika da kandidat za vozača samostalno donosi odluku i počinje ponovno osposobljavanje iz sva tri nastavna predmeta. To podrazumijeva ponovni postupak ispisa i upisa u autoškolu i proceduru zaključivanja novog Ugovora o osposobljavanju. Nadalje, smatra se kako istekom tri godine kandidat za vozača gubi prava prijave i polaganja ispita, te mu se mora uvjetovati potpisivanje novog Ugovora o osposobljavanju ili Aneksa ugovoru.
104 Lina Tuđa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 10. Članak 10. Članak 23. mijenja se i glasi: „Kandidat ima pravo prigovora na ocjenu ovlaštenog ispitivača..." PRIJEDLOG Riječ "prigovor" u cijelom tekstu ZAMIJENITI rječju "žalba". OBRAZLOŽENJE Sukladno odredbama ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU (dalje: ZUP) https://www.zakon.hr/z/65/Zakon-o-op%C4%87em-upravnom-postupku PRIGOVOR se izjavljuje čelniku tijela, te čelnik tijela odlučuje o prigovoru rješenjem u roku od osam dana od dana izjavljivanja prigovora, s obzirom da ISPITIVAČ NIJE ČELNIK stručne organizacije ispitivaču se ne izjavljuje prigovor nego žalba. U žalbenom postupku se ispituje zakonitost rješenja koje se pobija i žalba se predaje prvostupanjskom tijelu na način propisan za predaju podnesaka. S obzirom da cijeli postupak naveden u članku 10. opisom odgovara postupku koji ZUP propisuje za žalbu, a ne za prigovor, potrebno je riječ "prigovor" zamijeniti rječju "žalba". Nije prihvaćen Prigovor se odnosi na nezadovoljstvo kandidata za vozače na ocjenu ovlaštenog ispitivača, te je u potpunosti različit od žalbe. Prigovore rješavaju ovlašteni ispitivači neposredno nakon provedenog ispita na način da uvidom u video snimku ispita odmah kandidatu pokazuju utvrđene greške koje je počinio prilikom provedbe vozačkog ispita i zbog kojih nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Žalba je zahtjev kandidata koji nije zadovoljan s ocjenom ovlaštenog ispitivača na podneseni prigovor kako bi se odluka ponovno razmotrila od strane Povjerenstva.
105 Josipa Poljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 10. Kvalitetan, pošten ispitivač koji je najprije veliki čovjek,a onda stručan iuz to odličan pedagog i psiholog nema puno prigovora na svoje ocjene ispita.( možda nijedan, jedan ili dva prigovora godišnje) i vjerovatno nakon žalbe budu odbačene i neutemeljene. Većina ovlaštenih ispitivača je upravo takva,korektni,pošteni,stručni. A onaj koji nije u stanju u 30 minuta sakupiti dovoljno argumenata za čvrstu odluku nije dorastao poslu koji obavlja i očito mu nedostaje znanja i kvaliteta, a ego mu je velik do neba i zaista nema smisla tražiti da pregledava kameru nakon ispita jer će takav i ako je 100% pogriješio,reći "OSTAJEM PRI SVOJOJ ODLUCI" Nije prihvaćen Ovlašteni ispitivač mora povjerene poslove obavljati stručno, odgovorno i u skladu s propisima te pravilima struke. Uz navedeno mora biti moralan, ali i objektivan i pravedan. Upravo iz razloga koje navodite je uvedena obveza snimanja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom audio i video sustavom, kako bi se primjenom novih tehničko-tehnoloških rješenja i unaprjeđenjem sustava provedbe vozačkih ispita povećala objektivnost, transparentnost te kvaliteta procesa polaganja vozačkog ispita, kao i mogućnost nadzora i evaluacija ispita od strane nadležnih tijela. Navedeno u konačnici dovodi do ujednačavanja sadržaja i kriterija provedbe vozačkog ispita na cijelom području Republike Hrvatske.
106 Ivan Murat (Udruga autoškola Hrvatske - AŠH) PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 11. Članak 24. mijenja se i glasi: „Kada povjerenstvo ovlaštene stručne organizacije usvoji žalbu, za kandidata će ovlaštena stručna organizacija organizirati ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, pred posebnim povjerenstvom.“ Prijedlog: Članak 24. mijenja se i glasi: „kada povjerenstvo koje će činiti djelatnici stručne organizacija i Ministarstva unutarnjih poslova usvoji žalbu, ovlaštena stručna organizacija evidentirat će za kandidata ispit iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom kao položen te kandidatu izdati uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.“ Obrazloženje: Povjerenstvo će proučiti činjenično stanje tijekom spornog ispita, pregledavanjem audio-video snimke ispita, proučavanjem pisanog prigovora kandidata i pisanog očitovanje ispitivača. Po usvajanju žalbe kojom se kandidat žalio na ocjenu ispita, ocjena ispita „nije položio“ mijenja se u „položio“. te se kandidatu izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Djelomično prihvaćen U slučaju da povjerenstvo ovlaštene stručne organizacije usvoji žalbu kandidata za vozača, detaljno će razmotriti sve relevantne okolnosti polaganja ispita na javnoj cesti (audio i video snimku ispita, vrijeme trajanja ispita, propisane sadržaje ispita, pogreške,…) te će osnovano zaključiti da se takvom kandidatu za vozača izda uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, samo pod uvjetom ako je ispit proveden u skladu s Programom vozačkog ispita. Ukoliko se nakon usvajanja i razmatranja žalbe, ne može argumentirano utvrditi činjenično stanje, povjerenstvo za žalbe će u što kraćem roku uputiti kandidata za vozača na ponovno polaganje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom bez plaćanja naknade za polaganje ispita.
107 Lina Tuđa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 11. Članak 11. Članak 24. mijenja se i glasi: „Kada povjerenstvo ovlaštene stručne organizacije usvoji žalbu, za kandidata će ovlaštena stručna organizacija organizirati ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, pred posebnim povjerenstvom.“ PRIJEDLOG: Riječi „za kandidata će ovlaštena stručna organizacija organizirati ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, pred posebnim povjerenstvom.“ ZAMIJENITI RIJEČIMA „ovlaštena stručna organizacija evidentirat će za kandidata ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom kao položen te izdati kandidatu Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu“ tako da GLASI: Članak 11. Članak 24. mijenja se i glasi: „Kada povjerenstvo ovlaštene stručne organizacije USVOJI ŽALBU, ovlaštena stručna organizacija evidentirat će za kandidata ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom kao POLOŽEN te kandidatu izdati UVJERENJE O POLOŽENOM VOZAČKOM ISPITU.“ OBRAZLOŽENJE: Smatramo da su odredbe članka 11. ovih Izmjena o ponovnom polaganju ispita PROTIVNE odredbama pravnog akta višeg razreda - ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU (dalje: ZUP) https://www.zakon.hr/z/65/Zakon-o-op%C4%87em-upravnom-postupku Smatramo NEZAKONITOM odredbu o PONOVNOM POLAGANJU ISPITA nakon prihvaćanja žalbe kojom se kandidat žalio na ocjenu ispita. Ako je ŽALBA PRIHVAĆENA ocjena ispita „Nije položio“ mijenja se u „Položio“. OCJENA ISPITA nakon usvojene žalbe ne može se promijeniti u „Možda će položiti, a možda i neće, nakon što bude ponovo polagao“ kao što se do sada U PRAKSI DOGAĐALO. Sukladno ZUP-u kandidat žalbu podnosi jer OSPORAVA UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE tijekom provedbe SPORNOG ISPITA, stoga stručna organizacija ne može o žalbi odlučiti temeljem drugog činjeničnog stanja utvrđenog tijekom provedbe PONOVLJENOG ISPITA PRED POVJERENSTVOM. Sukladno ZUP-u javnopravno tijelo riješit će stvar NA TEMELJU ČINJENICA utvrđenih u prvostupanjskom postupku - to je prva žalba kandidata podnesena ispitivaču, i ukoliko činjenice nisu u potpunosti utvrđene ili su pogrešno utvrđene, UPOTPUNIT ĆE POSTUPAK. Ovdje "upotpuniti postupak" NE ZNAČI PONAVLJANJE ISPITA kako to u praksi provodi stručna organizacija nego znači da će stručna organizacija postupak upotpuniti OSNIVANJEM POVJERENSTVA koje će proučiti činjenično stanje TIJEKOM SPORNOG ISPITA pregledavanjem audio-video snimke ispita, proučavanjem pisanog prigovora kandidata i pisanog očitovanje ispitivača. Smatramo da stručna organizacija pogrešno provodi postupak rješavanja žalbe kandidata na ocjenu ispita što rezultira time da KANDIDAT NEOPRAVDANO PONOVO POLAŽE ISPIT, što negativno utječe i na poslovanje autoškole čiji je polaznik sudionik u tom postupku te stoga članak 11. predlažemo IZMIJENITI. Djelomično prihvaćen U slučaju da povjerenstvo ovlaštene stručne organizacije usvoji žalbu kandidata za vozača, detaljno će razmotriti sve relevantne okolnosti polaganja ispita na javnoj cesti (audio i video snimku ispita, vrijeme trajanja ispita, propisane sadržaje ispita, pogreške,…) te će osnovano zaključiti da se takvom kandidatu za vozača izda uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, samo pod uvjetom ako je ispit proveden u skladu s Programom vozačkog ispita. Ukoliko se nakon usvajanja i razmatranja žalbe, ne može argumentirano utvrditi činjenično stanje, povjerenstvo za žalbe će u što kraćem roku uputiti kandidata za vozača na ponovno polaganje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom bez plaćanja naknade za polaganje ispita.
108 Lina Tuđa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 11. Članak 11. Članak 24. mijenja se i glasi: „Žalba protiv odluke ovlaštenog ispitivača iz članka 23. stavka 5. ovoga Pravilnika podnosi se u pisanom obliku, ovlaštenoj stručnoj organizaciji, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prigovoru. Žalba protiv odluke ovlaštenog ispitivača iz članka 23. stavka 6. ovoga Pravilnika podnosi se u pisanom obliku, ovlaštenoj stručnoj organizaciji, u roku od osam dana od dana primitka odluke o prigovoru“ PRIJEDLOG: Riječi „u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prigovoru“ ZAMIJENITI RIJEČIMA „u roku od 15 DANA od dana DOSTAVE odluke o prigovoru“. OBRAZLOŽENJE: Sukladno ZAKONU O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU žalba se izjavljuje u roku od 15 DANA od dana DOSTAVE rješenja, ako nije propisan duži rok. Djelomično prihvaćen U slučaju da povjerenstvo ovlaštene stručne organizacije usvoji žalbu kandidata za vozača, detaljno će razmotriti sve relevantne okolnosti polaganja ispita na javnoj cesti (audio i video snimku ispita, vrijeme trajanja ispita, propisane sadržaje ispita, pogreške,…) te će osnovano zaključiti da se takvom kandidatu za vozača izda uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, samo pod uvjetom ako je ispit proveden u skladu s Programom vozačkog ispita. Ukoliko se nakon usvajanja i razmatranja žalbe, ne može argumentirano utvrditi činjenično stanje, povjerenstvo za žalbe će u što kraćem roku uputiti kandidata za vozača na ponovno polaganje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom bez plaćanja naknade za polaganje ispita.
109 Josipa Poljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 11. Pisanje ŽALBE na odluku ovlaštenog ispitivača je totalno besmisleno u ovakvoj formi i nepotrebno bez obzira što je utemeljeno. Rok za donošenje odluke o žalbi od 30 dana je predug, poglavito ako se uzme u obzir da je ispit audiovideo sniman. Predlažem da se rok za donošenje ŽALBE SKRATI na 8 dana jer su dostupne nove tehnologije koje olakšavaju rješavanje žalbi. Isto tako ŽALBA nema smisla jer kandidat ide ponovno na ispit i to za nagradu pred posebnim povjerenstvom. Sve skupa oko žalbe je koncipirano tako da instruktori objasne kandidatu gore navedenu proceduru i nelogičnosti sustava i stručne organizacije koja ima monopol, pa puno kandidata odustaje od tjeranja pravde, ostane gorčina od ispita i nepravde, pa ponovno pristupe ispitu sljedeći put Žalba bi imala smisla,ukoliko je osnovana ,samo pod uvjetom da kandidat ponovno ne pristupa ispitu, trebala bi mu stručna organizacija izdati uvjerenje o položenom ispitu Isto tako treba propisati ovim Pravilnikom koju dokumentaciju sačinjava Žalba,jer sam osobno imala prije par mjeseci slučaj da se nakon podnošenja žalbe od strane kandidatkinje tražilo da se HAK-u dostavi kopija ugovora o osposobljavanju, kopija liječničkog uvjerenja, kopija knjižice kandidata iako to nigdje u nijednom Pravilniku nije propisano. HAK voli statistiku i građane Hrvatske sigurno zanima koliko je podnešeno žalbi na odluke ovlaštenih ispitivača imenom i prezimenom. Građani Hrvatske su inteligentni i voljeli bi da ih ispituje i odlučuje,da li mogu samostalno upravljati vozilom, gospodin ispitivač sa manje podnešenih žalbi. Stoga predlažem da stručna organizacija na svojim stranicama objavi te podatke, o podnošenim žalbama, odbačenim žalbama, prolaznosti ispitivača i broju žalbi na odluke pojedinih ispitivača Djelomično prihvaćen U slučaju da povjerenstvo ovlaštene stručne organizacije usvoji žalbu kandidata za vozača, detaljno će razmotriti sve relevantne okolnosti polaganja ispita na javnoj cesti (audio i video snimku ispita, vrijeme trajanja ispita, propisane sadržaje ispita, pogreške,…) te će osnovano zaključiti da se takvom kandidatu za vozača izda uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, samo pod uvjetom ako je ispit proveden u skladu s Programom vozačkog ispita. Ukoliko se nakon usvajanja i razmatranja žalbe, ne može argumentirano utvrditi činjenično stanje, povjerenstvo za žalbe će u što kraćem roku uputiti kandidata za vozača na ponovno polaganje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom bez plaćanja naknade za polaganje ispita.
110 Autoškola Retrovizor PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 12. Članak 12. U članku 25. riječi: „stavka 3.“ zamjenjuju se riječima: „stavka 6.“. PRIJEDLOG Članak 12. kao nepotreban BRISATI. OBRAZLOŽENJE Ako kandidat nekon usvojene žalbe ne polaže ponovno ispit pred povjerenstvom ovaj članak nema svrhu. Djelomično prihvaćen U slučaju da povjerenstvo ovlaštene stručne organizacije usvoji žalbu kandidata za vozača, detaljno će razmotriti sve relevantne okolnosti polaganja ispita na javnoj cesti (audio i video snimku ispita, vrijeme trajanja ispita, propisane sadržaje ispita, pogreške,…) te će osnovano zaključiti da se takvom kandidatu za vozača izda uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, samo pod uvjetom ako je ispit proveden u skladu s Programom vozačkog ispita. Ukoliko se nakon usvajanja i razmatranja žalbe, ne može argumentirano utvrditi činjenično stanje, povjerenstvo za žalbe će u što kraćem roku uputiti kandidata za vozača na ponovno polaganje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom bez plaćanja naknade za polaganje ispita.
111 MARKO MIHOVLJANEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 13. Što znači prolaznost i o čemu ona ovisi ? Je li je svaki kandidat spreman izaći na ispit kada on ili ona to misli ? Moje mišljenje je naravno da nije. Smije li instruktor utjecati na odluku kandidata kada on želi izaći na ispit ? Ne može. Mnogi kandidati nespremni izlaze na ispit s uvjerenjem da će to položiti, a ne da će plaćati dodatne sate jer su u uvjerenju da ih škole i instruktori kradu, pa tako nespremni i bez puno vještina pristupaju tome . Treba uzeti u obzir i liječnička uvjerenja koja se po razno raznim poliklinikama izdaju za šaku eura, a da se ti pregledi ne obavljaju u skladu s medicinskim propisima. Tako imao ljude koji nebi smijali uopće dobiti uvjerenje za upravljanje motornim vozilom, a oni ga ipak ishode uz minimalno ograničenje ili bez ograničenja. Gospodo kako obučiti nekoga tko je motorički ili psihofizički ograničen u svojim sposobnostima? Je li njegov izlazak ruši reputaciju instruktora i prolaznosti te hoće li se uzeti u obzir br odvezenih sati na obuci? Kako znamo br sati koji je određen pravilnikom nije dovoljan za kvalitetnu obuku, a mnogi izlaze s minimalnim brojem sati na ispit (35 H ) što za Zagreb kao glavi grad Hrvatske s izrazito kompleksnim prometom i prometnom infrastrukturom ne može biti usporediv s ispitom u manjima sredinama i gradovima. Nije prihvaćen Autoškole koji imaju prolaznost osposobljenih kandidata značajno nižu od prosječne, trebale bi kontinuirano samostalno raditi neposredne nadzore nastave bilo u teorijskom bilo u praktičnom dijelu osposobljavanja, prije svega zbog povećanja razine kvalitete osposobljavanja, te potpunije primjene navedenih načela i principa didaktičko-metodskih postupaka, čime bi se postigla veća razina osposobljenosti kandidata za vozače a samim tim i veća prolaznost na vozačkom ispitu. Člankom 3. stavkom 4. Zakona o službenoj statistici (''Narodne novine'' broj 25/2020) propisano je da se zakon ne odnosi se na pripremu, prikupljanje, proizvodnju, korištenje i čuvanje podataka u administrativne svrhe, kao ni na prikupljanje podataka za nestatističke svrhe odnosno za druge potrebe koje nisu službena statistika, dok je stavkom 5. propisano da se zakon odnosi i na podatke iz stavka 4. ovoga članka od trenutka kada podaci budu stavljeni na raspolaganje tijelima ovlaštenim za obavljanje poslova službene statistike u svrhu obavljanja tih poslova. Budući se na predloženo godišnje izvješće odnosi članak 3. stavak 4. Zakona o službenoj statistici, a predloženim izmjenama i dopunama pokušava se dati objektivna slika kandidatima za vozače o uspješnosti autoškola putem objektivnih kriterija, Vaš komentar nije prihvaćen.
112 Mladen Balen PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 13. Predlažem da se Članak 13.BRIŠE Poštovani, da bi se objavila prolaznost po autoškolama, treba se još puno raditi na ujednačavanju kriterija vezano za suradnju autoškola i Hak-a, koji sve što radi, radi selektivno, prema jednima koji su nepodobni ovako, prema podobnima onako, vješto manipulirajući odabirom ovlaštenih ispitivača koji se šalju na ispite iz Uv-a. Da pojasnim. Ovlaštene ispitivače koji provode ispite iz Uv-a, možemo podijeliti u dvije grupe: 1. Korektni i prolaznost visoka 2. Manje korektni i niska prolaznost, ali jako visok ego I što sad rade u Hak-u? Ove ovlaštene ispitivače pod 1. šalju u podobne autoškole, a ove pod 2. šalju u nepodobne autoškole. I sad bi Hak objavljivao statistiku. Radio reklamu ovim njihovim podobnim autoškolama. Nekad se nije moglo biti ovlašteni ispitivač i biti rodbinski vezan s vlasnikom autoškole. Danas se i to može, vjerovatno zbog veće sigurnosti u prometu. Ovo su podaci koje je Hak iznio na portalu: https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/hak-vozacki-ispiti-polaganje-foto-20230308 Kada se pogledaju podaci po gradovima, najveća prolaznost u prošloj godini bila je za upravljanje vozilom u STARIGRADU NA HVARU (82,81 POSTO), ILOK (76,92 POSTO), NOVSKA (73,89 POSTO), LABIN (73,68 POSTO), VRGORAC (72,72 POSTO) SLUNJ (72,09 POSTO), a najmanja je u Opatiji (41,18 posto) i u Supetru na Braču (42,55 posto). Pa ovo je fantastično. 80 % prolaznost, ja se čudim kako je to moguće. Tamo je sigurno visoka kvaliteta osposobljavanja kandidata za vozače, visoke sposobnosti i kompetencije instruktora vožnje, osobne značajke kandidata za vozače, psihofizičke osobine, motivacija kandidata. I onda odete do Zagreba i tamo katastrofa, PROLAZNOST IZ UV-A 51.06 %. Možemo zaključiti da ovi instruktori iz Zagreba imaju niske sposobnosti i kompetencije, kandidati su također niskih sposobnosti, nemotivirani. Poruka koju šalje statistika Hak-a, građanima Hrvatske, šaljite svoju djecu u ove gradove gdje je prolaznost visoka. Smiješno. Volio bih povesti 10 kandidata iz ovih gradova sa visokom prolaznošću do Zagreba, provjeriti koliko bi tih kandidata položilo u Zagrebu, vjerujem jedan a možda niti jedan. Nije prihvaćen Cilj objavljivanja prolaznosti je transparentnost procesa osposobljavanja kandidata za vozače i vozačkih ispita te davanja mogućnosti kandidatima izbora najboljih autoškola po prolaznosti na vozačkom ispitu. Na taj način se daje pozitivan primjer subjektima u sustavu osposobljavanja koji na kvalitetan način osposobljavaju kandidate i kvalitetno ih pripremaju za izlazak na vozački ispit. Također se potiče sve ostale subjekte, odnosno autoškole koje imaju prolaznost osposobljenih kandidata značajno nižu od prosječne da kontinuirano samostalno provode neposredne nadzore nastave bilo u teorijskom bilo u praktičnom dijelu osposobljavanja, prije svega zbog povećanja razine kvalitete osposobljavanja, te potpunije primjene navedenih načela i principa didaktičko-metodskih postupaka. Time bi se postigla veća razina osposobljenosti kandidata za vozače a samim tim i veća prolaznost na vozačkom ispitu. Člankom 3. stavkom 4. Zakona o službenoj statistici (''Narodne novine'' broj 25/2020) propisano je da se zakon ne odnosi se na pripremu, prikupljanje, proizvodnju, korištenje i čuvanje podataka u administrativne svrhe, kao ni na prikupljanje podataka za nestatističke svrhe odnosno za druge potrebe koje nisu službena statistika, dok je stavkom 5. propisano da se zakon odnosi i na podatke iz stavka 4. ovoga članka od trenutka kada podaci budu stavljeni na raspolaganje tijelima ovlaštenim za obavljanje poslova službene statistike u svrhu obavljanja tih poslova. Budući se na predloženo godišnje izvješće odnosi članak 3. stavak 4. Zakona o službenoj statistici, a predloženim izmjenama i dopunama pokušava se dati objektivna slika kandidatima za vozače o uspješnosti autoškola putem objektivnih kriterija, Vaš komentar nije prihvaćen.
113 Autoškola Retrovizor PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 13. U potpunosti PODRŽAVAMO prijedlog i obrazloženje HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE da se članak 13. BRIŠE. HOK 10.07.2023 13:19 Predlažemo da se Članak 13. BRIŠE. Obrazloženje 1.1 Smatramo da se člankom 13. pod egidom "OBJAVE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA STRUČNE ORGANIZACIJE" nastoji u propise unijeti odredba koja dozvoljava stručnoj organizaciji neovlaštenu izradu i neovlaštenu javnu objavu izvješća koje je U STVARNOSTI STATISTIČKO IZVJEŠĆE, koje bi ovako kako je opisano u članku 13. bilo u suprotnosti sa svim statističkim standardima i metodama, što je PROTUZAKONITO. Javna objava godišnjeg izvješća stručne organizacije koje se odnosi na pojedinačne privatne autoškole ili njihove stručne djelatnike, koje bi izradila stručna organizacija prema podacima koje generira iz vlastitih izvora I za koje nema potvrdu vjerodostojnosti, u stvarnosti je zapravo javna objava rezultata NEOVLAŠTENE I NEVJERODOSTOJNE statističke analize i obrade. Stručna organizacija, kao ni nadležno ministarstvo, NEMA OVLAST za obavljanje poslova statistike jer nisu Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021 – 2027 određeni za ovlaštene nositelje službene statistike, niti su Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. poslovi navedeni u članku 13. predviđeni za poslove službene statistike. Stoga stručna organizacija može prikupljati i obrađivati podatke o prolaznosti na vozačkim ispitima isključivo U ADMINISTRATIVNE SVRHE te iste NE MOŽE JAVNO OBJAVLJIVATI. Prikupljene podatke o vozačkim ispitima stručna organizacije mora prikupljati i obrađivati na zakonit i stručan način te iste može koristiti u svom poslovanju i dostavljati iste nadležnom ministarstvu, koje tako dobivene podatke koristi u svom radu i javno ne objavljuje. Slijedom navedenog predlažemo članak 13. BRISATI. 1.2 Sukladno važećim zakonskim i ustavnim odredbama koje reguliraju ovlasti stručne organizacije i štite poduzetničke slobode, STRUČNA ORGANIZACIJA može izraditi i javno objaviti isključivo godišnje, ili drugo, IZVJEŠĆE O VLASTITIM POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA – o broju i vrsti provedenih vozačkih ispita te o prolaznosti po svojim ispitnim centrima i po ispitivačima, o broju i vrsti obavljenih stručnih nadzora nad autoškolama po nadzornicima i po broju i vrsti najčešće utvrđenih nepravilnosti, o broju provedenih stručnih ispita za djelatnike autoškola i prolaznosti po predavačima i ispitivačima, kao i rezultate prolaznosti vlastitih autoškola koje posluju unutar sustava stručne organizacije, odnosno u sustavu Hrvatskog autokluba. Sve druge aktivnosti koje bi stručna organizacija provela u smislu IZRADE I JAVNE OBJAVE IZVJEŠĆA O POSLOVANJU DRUGIH PRAVNIH OSOBA, poduzetnika iz djelatnosti autoškola, bile bi protuzakonite i mogle bi se smatrati KRŠENJEM PODUZETNIČKIH SLOBODA. Poduzetnici su sukladno zakonu jedino obveznici predaje financijskih izvješća Financijskoj agenciji (FINA), ostala godišnja i druga izvješća o svojem poslovanju imaju pravo i slobodu samostalno izraditi i odluku o javnoj objavi donijeti samostalno. Slijedom navedenog predlažemo članak 13. BRISATI. 1.3 Smatramo da se člankom 13. stručnu organizaciju nastoji promovirati u ocjenjivačko tijelo, svojevrsnog arbitra, koje će VREDNOVATI RAD AUTOŠKOLA, što je zakonski i pravno neodrživo. Ukoliko se može smatrati da je intencija ovih izmjena unijeti u Pravilnik odredbu da stručna organizacija dodatno obavlja poslove svojevrsnog nacionalnog centra za VANJSKO VREDNOVANJE VOZAČKIH ISPITA, i ako se razmotre zakonske odredbe koji propisuju uvjete za takve poslove, može se ustanoviti da u ovom trenutku ne postoje nikakve predispozicije za isto. Ako se za primjer uzme NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA (NCVVO), https://www.ncvvo.hr/o-nama/djelatnost/, državno tijelo s JAVNOM OVLASTI vrednovanja obrazovanja, koje u svom radu, između ostalog, analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate provedenih ispita na nacionalnoj razini onda je vidljivo da stručna organizacija ne ispunjava niti jedan uvjet za obavljanje poslova takvog nacionalnog centra. Važno je naglasiti da nacionalno vanjsko vrednovanje obrazovanja VREDNUJE REZULTATE ŠKOLSKE POPULACIJE NA ISPITIMA, NE ŠKOLU ILI NASTAVNIKA, kao što se nastoji uvesti člankom 13. u postojeću regulativu. Kao primjer može poslužiti analiza državna mature iz školske godine 2020./2021. koju je izradio NCVVO "STATISTIČKA I PSIHOMETRIJSKA ANALIZA ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.", https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2022/03/NCVVO-Psihometrijska-analiza-2021_12_2021.pdf, gdje se na više od 200 stranica, ne analizira, čak niti ne spominje niti jednu pojedinačnu obrazovnu ustanovu, školu i niti jednog pojedinog učitelja ili nastavnika. S obzirom da stručna organizacija, kao ni nadležno ministarstvo, NEMA POTREBNU OVLAST, jer među ovlastima stručne organizacije određenima Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, nema ovlasti za obavljanje poslova vanjskog vrednovanje vozačkih ispita, a javna ovlast se ne može odrediti pravilnikom, odnosno zakonskim aktom nižeg razreda, stoga ne postoje uvjeti za obavljane poslova opisanih u članku 13. Slijedom navedenog predlažemo članak 13. BRISATI." Nije prihvaćen Cilj objavljivanja prolaznosti je transparentnost procesa osposobljavanja kandidata za vozače i vozačkih ispita te davanja mogućnosti kandidatima izbora najboljih autoškola po prolaznosti na vozačkom ispitu. Na taj način se daje pozitivan primjer subjektima u sustavu osposobljavanja koji na kvalitetan način osposobljavaju kandidate i kvalitetno ih pripremaju za izlazak na vozački ispit. Također se potiče sve ostale subjekte, odnosno autoškole koje imaju prolaznost osposobljenih kandidata značajno nižu od prosječne da kontinuirano samostalno provode neposredne nadzore nastave bilo u teorijskom bilo u praktičnom dijelu osposobljavanja, prije svega zbog povećanja razine kvalitete osposobljavanja, te potpunije primjene navedenih načela i principa didaktičko-metodskih postupaka. Time bi se postigla veća razina osposobljenosti kandidata za vozače a samim tim i veća prolaznost na vozačkom ispitu. Člankom 3. stavkom 4. Zakona o službenoj statistici (''Narodne novine'' broj 25/2020) propisano je da se zakon ne odnosi se na pripremu, prikupljanje, proizvodnju, korištenje i čuvanje podataka u administrativne svrhe, kao ni na prikupljanje podataka za nestatističke svrhe odnosno za druge potrebe koje nisu službena statistika, dok je stavkom 5. propisano da se zakon odnosi i na podatke iz stavka 4. ovoga članka od trenutka kada podaci budu stavljeni na raspolaganje tijelima ovlaštenim za obavljanje poslova službene statistike u svrhu obavljanja tih poslova. Budući se na predloženo godišnje izvješće odnosi članak 3. stavak 4. Zakona o službenoj statistici, a predloženim izmjenama i dopunama pokušava se dati objektivna slika kandidatima za vozače o uspješnosti autoškola putem objektivnih kriterija, Vaš komentar nije prihvaćen.
114 Ivan Murat (Udruga autoškola Hrvatske - AŠH) PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 13. Komentar: Podržavamo objavu podataka, kako bi stali na kraj lošoj praksi pojedinih autoškola koje na svojim stranicama (web stranicama, profilima društvenih mreža) ističu neistinite podatke o prolaznosti i time dovode kandidate/roditelje u loš položaj prosuđivanja o odluci upisa u pojedinu autoškolu. Kandidati, roditelji trebaju biti informirani sa ispravnim podatcima kako bi donijeli odluku o upisu u pojedinu autoškolu. Prijedlog: Dodatno tražimo stalnu dostupnost podataka autoškolama, o prolaznosti djelatnika svoje autoškole, kroz program (https://autoskole-vic.hak.hr/) da autoškole te podatke mogu koristiti u svoje svrhe. Prihvaćen Ovlaštena stručna organizacija će svakoj autoškoli osigurati pristup podacima za njezine djelatnike koji se odnose na prolaznost na vozačkim ispitima. Također objaviti će se i prolaznost po ispitnim centrima/mjestima, kako bi se javno obznanio i rad ovlaštenih stručnih ispitivača.
115 Kolačić sreće PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 13. članak 13. predlažem da se BRIŠE. OBRAZLOŽENJE: Protuzakonito zadiranje u poslovanje privatnih autoškola. Trebalo bi razmotriti kao prvo tko je odradio obuku kandidata, a koji instruktor bi ga izveo na ispit te se uračunava u njegovu prolaznost. Znate li da većina kandidata sa 35 sati vožnje uz najbolje usluge obuke NISU u stanju usvojiti znanje i vještine za samostalno upravljanje vozilom i da GARANTIRAM da nijedan kolega instruktor takvom kandidatu nije savjetovao ili predložio dodatne sate obuke, a još manje dao zeleno svjetlo za prijavu ispita iz UV. Kada autoškolama date nadležnost da spriječe takve kandidate da pristupaju ispitima bez adekvatnog znanja i vještina te da se nakon trećeg nepoloženog ispita odradi i revizija liječničkog uvjerenja te uzme u obzir da nisu svi kandidati novčano u mogućnosti uplatiti dodatne sate obuke koji su im potrebni za položiti vozački ispit. Zašto se ne objavljuju javno prolaznosti u osnovnim, srednjim školama te fakultetima po učitelju, nastavniku i profesoru i smatrate li da je njihova smanjena prolaznost po pojedinim predmetima dobar filter dobro educiranih učenika ili stavljate upitnik na njihovu sposobnost prenošenja znanja? Nije svatko ni za nogomet, kamoli za volan! Nije prihvaćen Cilj objavljivanja prolaznosti je transparentnost procesa osposobljavanja kandidata za vozače i vozačkih ispita te davanja mogućnosti kandidatima izbora najboljih autoškola po prolaznosti na vozačkom ispitu. Na taj način se daje pozitivan primjer subjektima u sustavu osposobljavanja koji na kvalitetan način osposobljavaju kandidate i kvalitetno ih pripremaju za izlazak na vozački ispit. Također se potiče sve ostale subjekte, odnosno autoškole koje imaju prolaznost osposobljenih kandidata značajno nižu od prosječne da kontinuirano samostalno provode neposredne nadzore nastave bilo u teorijskom bilo u praktičnom dijelu osposobljavanja, prije svega zbog povećanja razine kvalitete osposobljavanja, te potpunije primjene navedenih načela i principa didaktičko-metodskih postupaka. Time bi se postigla veća razina osposobljenosti kandidata za vozače a samim tim i veća prolaznost na vozačkom ispitu. Člankom 3. stavkom 4. Zakona o službenoj statistici (''Narodne novine'' broj 25/2020) propisano je da se zakon ne odnosi se na pripremu, prikupljanje, proizvodnju, korištenje i čuvanje podataka u administrativne svrhe, kao ni na prikupljanje podataka za nestatističke svrhe odnosno za druge potrebe koje nisu službena statistika, dok je stavkom 5. propisano da se zakon odnosi i na podatke iz stavka 4. ovoga članka od trenutka kada podaci budu stavljeni na raspolaganje tijelima ovlaštenim za obavljanje poslova službene statistike u svrhu obavljanja tih poslova. Budući se na predloženo godišnje izvješće odnosi članak 3. stavak 4. Zakona o službenoj statistici, a predloženim izmjenama i dopunama pokušava se dati objektivna slika kandidatima za vozače o uspješnosti autoškola putem objektivnih kriterija, Vaš komentar nije prihvaćen.
116 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 13. Predlažemo da se Članak 13. BRIŠE. OBRAZLOŽENJE: 1.1 Smatramo da se člankom 13. pod egidom "OBJAVE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA STRUČNE ORGANIZACIJE" nastoji u propise unijeti odredba koja dozvoljava stručnoj organizaciji neovlaštenu izradu i neovlaštenu javnu objavu izvješća koje je U STVARNOSTI STATISTIČKO IZVJEŠĆE, koje bi ovako kako je opisano u članku 13. bilo u suprotnosti sa svim statističkim standardima i metodama, što je protuzakonito. Javna objava godišnjeg izvješća stručne organizacije koje se odnosi na pojedinačne privatne autoškole ili njihove stručne djelatnike, koje bi izradila stručna organizacija prema podacima koje generira iz vlastitih izvora i za koje nema potvrdu vjerodostojnosti, u stvarnosti je zapravo javna objava rezultata neovlaštene i nevjerodostojne statističke analize i obrade. Statistika je znanost i obavljanje poslova statistike temelji se na načelima stručne neovisnosti, nepristranosti, objektivnosti, pouzdanosti, statističke povjerljivosti i isplativosti, a uključuje poznavanje temeljnih načela statistike i specifičnih statističkih metoda, analiza i procesa obrade podataka te upotrebu posebnih alata. Smatramo da ovako kako je predloženo člankom 13. stručna organizacija ne ispunjava uvjete niti posjeduje ovlast za obavljanje opisanih poslova. Stručna organizacija, kao ni nadležno Ministarstvo, NEMA OVLAST za obavljanje poslova statistike jer nisu Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021 – 2027 određeni za ovlaštene nositelje službene statistike, niti su Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. poslovi navedeni u članku 13. predviđeni za poslove službene statistike. S obzirom da stručna organizacija nema ovlast za obradu i diseminaciju službenih statističkih podataka, u ovom slučaju o prolaznosti na vozačkim ispitima, niti imaju ovlast za obavljanje poslova službene statistike, sukladno zakonu stručna organizacija može prikupljati i obrađivati podatke o prolaznosti na vozačkim ispitima isključivo U ADMINISTRATIVNE SVRHE te iste NE MOŽE JAVNO OBJAVLJIVATI. Prikupljene podatke o vozačkim ispitima stručna organizacije mora prikupljati i obrađivati na zakonit i stručan način te iste može koristiti u svom poslovanju i dostavljati iste nadležnom ministarstvu, koje tako dobivene podatke koristi u svom radu i javno ne objavljuje. Slijedom navedenog predlažemo članak 13. BRISATI. 1.2 Sukladno važećim zakonskim i ustavnim odredbama koje reguliraju ovlasti stručne organizacije i štite poduzetničke slobode, STRUČNA ORGANIZACIJA može izraditi i javno objaviti isključivo godišnje, ili drugo, IZVJEŠĆE O VLASTITIM POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA – o broju i vrsti provedenih vozačkih ispita te o prolaznosti po svojim ispitnim centrima i po ispitivačima, o broju i vrsti obavljenih stručnih nadzora nad autoškolama po nadzornicima i po broju i vrsti najčešće utvrđenih nepravilnosti, o broju provedenih stručnih ispita za djelatnike autoškola i prolaznosti po predavačima i ispitivačima, kao i rezultate prolaznosti vlastitih autoškola koje posluju unutar sustava stručne organizacije, odnosno u sustavu Hrvatskog autokluba. Sve druge aktivnosti koje bi stručna organizacija provela u smislu izrade i javne objave izvješća o poslovanju drugih pravnih subjekata, poduzetnika iz djelatnosti autoškola, bile bi protuzakonite. Poduzetnici u djelatnosti autoškola imaju pravo i slobodu samostalno izraditi godišnja i druga izvješća o svojem poslovanju i odluku o javnoj objavi donijeti samostalno. Kršenje ili oduzimanje tog prava poduzetnicima smatra se ODUZIMANJEM PODUZETNIČKIH SLODODA. Slijedom navedenog predlažemo članak 13. BRISATI. 1.3 Smatramo da se člankom 13. stručnu organizaciju nastoji promovirati u ocjenjivačko tijelo, svojevrsnog arbitra, koje će VREDNOVATI RAD AUTOŠKOLA, što je zakonski i pravno neodrživo. Ukoliko se može smatrati da je intencija ovih izmjena unijeti u Pravilnik odredbu da stručna organizacija dodatno obavlja poslove svojevrsnog nacionalnog centra za VANJSKO VREDNOVANJE VOZAČKIH ISPITA, i ako se razmotre zakonske odredbe koji propisuju uvjete za takve poslove, može se ustanoviti da u ovom trenutku ne postoje nikakve predispozicije za isto. Ako se za primjer uzme NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA (NCVVO), https://www.ncvvo.hr/o-nama/djelatnost/, državno tijelo s JAVNOM OVLASTI vrednovanja obrazovanja, koje u svom radu, između ostalog, analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate provedenih ispita na nacionalnoj razini onda je vidljivo da stručna organizacija ne ispunjava niti jedan uvjet za obavljanje poslova takvog nacionalnog centra. Važno je naglasiti da nacionalno vanjsko vrednovanje obrazovanja VREDNUJE REZULTATE ŠKOLSKE POPULACIJE NA ISPITIMA, NE ŠKOLU ILI NASTAVNIKA, kao što se nastoji uvesti člankom 13. u postojeću regulativu. Kao primjer može poslužiti analiza državna mature iz školske godine 2020./2021. koju je izradio NCVVO "STATISTIČKA I PSIHOMETRIJSKA ANALIZA ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.", https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2022/03/NCVVO-Psihometrijska-analiza-2021_12_2021.pdf, gdje se na više od 200 stranica, ne analizira, čak niti ne spominje niti jednu pojedinačnu obrazovnu ustanovu, školu i niti jednog pojedinog učitelja ili nastavnika. Vanjsko vrednovanje obrazovanja je specijalistički posao za koji je potrebno posebno stručno znanje, poznavanje posebnih metoda prikupljanja, analize i obrade podataka te posjedovanje sofisticiranih tehnološko računalnih alata, što u ovom trenutku stručna organizacija nema, a također nema ni zakonsku ovlast za te poslove. S obzirom da stručna organizacija, kao ni nadležno Ministarstvo, NEMA POTREBNU OVLAST, jer među ovlastima stručne organizacije određenima Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, nema ovlasti za obavljanje poslova vanjskog vrednovanje vozačkih ispita, a javna ovlast se ne može odrediti pravilnikom, odnosno zakonskim aktom nižeg razreda, stoga ne postoje uvjeti za obavljane poslova opisanih u članku 13. Slijedom navedenog predlažemo članak 13. BRISATI. Nije prihvaćen Cilj objavljivanja prolaznosti je transparentnost procesa osposobljavanja kandidata za vozače i vozačkih ispita te davanja mogućnosti kandidatima izbora najboljih autoškola po prolaznosti na vozačkom ispitu. Na taj način se daje pozitivan primjer subjektima u sustavu osposobljavanja koji na kvalitetan način osposobljavaju kandidate i kvalitetno ih pripremaju za izlazak na vozački ispit. Također se potiče sve ostale subjekte, odnosno autoškole koje imaju prolaznost osposobljenih kandidata značajno nižu od prosječne da kontinuirano samostalno provode neposredne nadzore nastave bilo u teorijskom bilo u praktičnom dijelu osposobljavanja, prije svega zbog povećanja razine kvalitete osposobljavanja, te potpunije primjene navedenih načela i principa didaktičko-metodskih postupaka. Time bi se postigla veća razina osposobljenosti kandidata za vozače a samim tim i veća prolaznost na vozačkom ispitu. Člankom 3. stavkom 4. Zakona o službenoj statistici (''Narodne novine'' broj 25/2020) propisano je da se zakon ne odnosi se na pripremu, prikupljanje, proizvodnju, korištenje i čuvanje podataka u administrativne svrhe, kao ni na prikupljanje podataka za nestatističke svrhe odnosno za druge potrebe koje nisu službena statistika, dok je stavkom 5. propisano da se zakon odnosi i na podatke iz stavka 4. ovoga članka od trenutka kada podaci budu stavljeni na raspolaganje tijelima ovlaštenim za obavljanje poslova službene statistike u svrhu obavljanja tih poslova. Budući se na predloženo godišnje izvješće odnosi članak 3. stavak 4. Zakona o službenoj statistici, a predloženim izmjenama i dopunama pokušava se dati objektivna slika kandidatima za vozače o uspješnosti autoškola putem objektivnih kriterija, Vaš komentar nije prihvaćen.
117 Josipa Poljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 13. Predlažem da se Članak 13.BRIŠE Obrazložnje: Ovlašteni ispitivači kao i profesori u školama su različiti i nemaju isti kriterij. Znanje iste osobe jedan profesor vrednuje ocjenom odličan, a drugi će isto znanje ocjeniti ocjenom dovoljan. I to je jedan od razloga, zbog kojega su neke škole ponovno uvele prijemne ispite za upis. Nitko nije objavio na stranicama Ministarstva prolaznost profesora i učitelja, nije jer su svjesni da to nije zakonito. Što se želi postići javnim objavljivanjem prolaznosti? Želite dokazati da neki instruktor loše radi, da je neka autoškola loša? Ako mislite da netko nije dobar instruktor nakon što je stekao zvanje instruktor vožnje i nakon provjere koju provodi Hak, imate još jedan način da to dokažete. Ako je netko loš instruktor i kandidati više puta pristupaju ispitu iz vožnje, postavlja se pitanje, kako uopće ti kandidati polože ispit iz vožnje? Kakva je razlika položiti prvi ili treći put? Osim toga, mnogi koji su položili prvi put uopće ne voze, a netko tko je položio iz trećeg, četvrtog pokušaja vozi godinama bez ikakvih problema. Ako mislite eliminirati neke autoškole objavljivanjem prolaznosti, onda ste u zabludi,velikoj većini ljudi je bitna niska cijena, oni imaju stav da nitko u autoškoli nije naučio voziti. Isto tako HAK može utjecati na prolaznost u nekim autoškolama, jer kako sam ranije spomenula, nekim ispitivačima ispit sadržava složenije elemente, nekima jednostavnije, nekima ispit traje 35 minuta, a nekjme 30, a svjedoci smo da kandidatima koncentracija najviše padne posljednjih par minuta. Neki ispitivači imaju pedagošku toplinu, drugi nemaju ili imaju malo manju. Dok SVI ISPITIVAČI NE BUDU NA ISPITIMA RAVNOMJERNO RASPOREĐENI KOD SVIH INSTRUKTORA, dok se može dogoditi da 5 ispitivača u NN autoškoli na uzorku od 230 kandidata ispitaju samo 0,04% kandidata, nitko nebi smio objavljivati javno ničiju prolaznost. Trebalo bi objaviti, koliko je kandidata ispitao svaki pojedini ispitivač u kojoj autoškoli i to posljednjih 10 godina. Mnogi odlični instruktori su prestali raditi ovaj posao jer je svakodnevno pritisak sa svih strana ogroman, sve veći, sve teže je okruženje u kojem se radi i vjerujte da ima puno boljih načina za pojasniti nekome da nije dorastao nekom poslu , od objavljivanja prolaznosti( nije mjerilo nečijeg rada,dok je ovako koncipirana) i javnog linča na sve ionako u društvu omražene autoškole. Neki instruktori mogu imati visoku prolaznost na ispitima iz vožnje, jer je promet jednostavniji, jer eto nema tračnica, niti tramvaja, nema prestrojavanja u intenzivnom prometu i okruženju vrlo često nekorektnih i nervoznih vozača, zaključak je da prolaznost uopće nije bitna. Nije prihvaćen Cilj objavljivanja prolaznosti je transparentnost procesa osposobljavanja kandidata za vozače i vozačkih ispita te davanja mogućnosti kandidatima izbora najboljih autoškola po prolaznosti na vozačkom ispitu. Na taj način se daje pozitivan primjer subjektima u sustavu osposobljavanja koji na kvalitetan način osposobljavaju kandidate i kvalitetno ih pripremaju za izlazak na vozački ispit. Također se potiče sve ostale subjekte, odnosno autoškole koje imaju prolaznost osposobljenih kandidata značajno nižu od prosječne da kontinuirano samostalno provode neposredne nadzore nastave bilo u teorijskom bilo u praktičnom dijelu osposobljavanja, prije svega zbog povećanja razine kvalitete osposobljavanja, te potpunije primjene navedenih načela i principa didaktičko-metodskih postupaka. Time bi se postigla veća razina osposobljenosti kandidata za vozače a samim tim i veća prolaznost na vozačkom ispitu. Člankom 3. stavkom 4. Zakona o službenoj statistici (''Narodne novine'' broj 25/2020) propisano je da se zakon ne odnosi se na pripremu, prikupljanje, proizvodnju, korištenje i čuvanje podataka u administrativne svrhe, kao ni na prikupljanje podataka za nestatističke svrhe odnosno za druge potrebe koje nisu službena statistika, dok je stavkom 5. propisano da se zakon odnosi i na podatke iz stavka 4. ovoga članka od trenutka kada podaci budu stavljeni na raspolaganje tijelima ovlaštenim za obavljanje poslova službene statistike u svrhu obavljanja tih poslova. Budući se na predloženo godišnje izvješće odnosi članak 3. stavak 4. Zakona o službenoj statistici, a predloženim izmjenama i dopunama pokušava se dati objektivna slika kandidatima za vozače o uspješnosti autoškola putem objektivnih kriterija, Vaš komentar nije prihvaćen.
118 Ivana Višnić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 13. U članku 28. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji govori o prolaznosti kandidata. Naime, za statističko uzimanje prolaznosti potrebni i i kriteriji kao što su neki: 1.) godine kandidata - nije isto jel polaže vozački ispit osoba s 18.godina ili s 56.godina 2.) platežna moć - kod nekih kandidat postoji svjesnost da nisu spremni za pristup ispitu međutim pokušaju izaći na ispit zbog nemogućnosti plaćanja dodatnih sati 3.) mjesto provedbe ispita - Zagreb je najteži i najsloženiji grad u HR, te je nemjerljivi s Bjelovarom, Čakovcem, Samoborom, Ogulinom, itd. 4.) Kandidat koji npr. nakon 3 pada na ispitu UV-a prelazi u drugu autoškolu, kako s izračunava prolaznost kod instruktora druge autoškole ako se vodi evidencija da je kandidat položio npr. iz 4. pokušaja? Nekada je bila zaštićena cijena autoškole te je kandidat birao instruktora po kvaliteti rada i preporuci isto kao što ljudi biraju i doktore/zubare/mehaničare i sl. Nažalost, danas je postalo natjecanje s najnižom cijenom autoškole. Ako danas nismo u mogućnosti zaštiti cijenu autoškole, onda bi bilo korektno razmišljati o zaštiti cijeni rada instruktora pa bi time dobili kvalitetnog instruktora i vozača kojem je preneseno znanje. Ovako dobivamo instruktore koji rade za 28 kn po satu i loše vozače. Nije prihvaćen Cilj objavljivanja prolaznosti je transparentnost procesa osposobljavanja kandidata za vozače i vozačkih ispita te davanja mogućnosti kandidatima izbora najboljih autoškola po prolaznosti na vozačkom ispitu. Na taj način se daje pozitivan primjer subjektima u sustavu osposobljavanja koji na kvalitetan način osposobljavaju kandidate i kvalitetno ih pripremaju za izlazak na vozački ispit. Također se potiče sve ostale subjekte, odnosno autoškole koje imaju prolaznost osposobljenih kandidata značajno nižu od prosječne da kontinuirano samostalno provode neposredne nadzore nastave bilo u teorijskom bilo u praktičnom dijelu osposobljavanja, prije svega zbog povećanja razine kvalitete osposobljavanja, te potpunije primjene navedenih načela i principa didaktičko-metodskih postupaka. Time bi se postigla veća razina osposobljenosti kandidata za vozače a samim tim i veća prolaznost na vozačkom ispitu. Člankom 3. stavkom 4. Zakona o službenoj statistici (''Narodne novine'' broj 25/2020) propisano je da se zakon ne odnosi se na pripremu, prikupljanje, proizvodnju, korištenje i čuvanje podataka u administrativne svrhe, kao ni na prikupljanje podataka za nestatističke svrhe odnosno za druge potrebe koje nisu službena statistika, dok je stavkom 5. propisano da se zakon odnosi i na podatke iz stavka 4. ovoga članka od trenutka kada podaci budu stavljeni na raspolaganje tijelima ovlaštenim za obavljanje poslova službene statistike u svrhu obavljanja tih poslova. Budući se na predloženo godišnje izvješće odnosi članak 3. stavak 4. Zakona o službenoj statistici, a predloženim izmjenama i dopunama pokušava se dati objektivna slika kandidatima za vozače o uspješnosti autoškola putem objektivnih kriterija, Vaš komentar nije prihvaćen.
119 Obrtnička komora Zagreb PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 13. Predlažemo da se članak 13. briše Nije prihvaćen Cilj objavljivanja prolaznosti je transparentnost procesa osposobljavanja kandidata za vozače i vozačkih ispita te davanja mogućnosti kandidatima izbora najboljih autoškola po prolaznosti na vozačkom ispitu. Na taj način se daje pozitivan primjer subjektima u sustavu osposobljavanja koji na kvalitetan način osposobljavaju kandidate i kvalitetno ih pripremaju za izlazak na vozački ispit. Također se potiče sve ostale subjekte, odnosno autoškole koje imaju prolaznost osposobljenih kandidata značajno nižu od prosječne da kontinuirano samostalno provode neposredne nadzore nastave bilo u teorijskom bilo u praktičnom dijelu osposobljavanja, prije svega zbog povećanja razine kvalitete osposobljavanja, te potpunije primjene navedenih načela i principa didaktičko-metodskih postupaka. Time bi se postigla veća razina osposobljenosti kandidata za vozače a samim tim i veća prolaznost na vozačkom ispitu. Člankom 3. stavkom 4. Zakona o službenoj statistici (''Narodne novine'' broj 25/2020) propisano je da se zakon ne odnosi se na pripremu, prikupljanje, proizvodnju, korištenje i čuvanje podataka u administrativne svrhe, kao ni na prikupljanje podataka za nestatističke svrhe odnosno za druge potrebe koje nisu službena statistika, dok je stavkom 5. propisano da se zakon odnosi i na podatke iz stavka 4. ovoga članka od trenutka kada podaci budu stavljeni na raspolaganje tijelima ovlaštenim za obavljanje poslova službene statistike u svrhu obavljanja tih poslova. Budući se na predloženo godišnje izvješće odnosi članak 3. stavak 4. Zakona o službenoj statistici, a predloženim izmjenama i dopunama pokušava se dati objektivna slika kandidatima za vozače o uspješnosti autoškola putem objektivnih kriterija, Vaš komentar nije prihvaćen.
120 Laura Horvat PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 13. Prijedlog Članka 13. Izmjena Ovlaštena stručna organizacija izrađuje godišnje izvješće o prolaznosti autoškola po pojedinom nastavnom predmetu za kandidate koji polažu vozački ispit prvi, drugi, treći, četvrti put i više po autoškolama i kategorijama za koje autoškola ima rješenje za osposobljavanje. Pri tome je potrebno voditi brigu o relevantnim kriterijima koji su važni za objektivno prikazivanje stanja prolaznosti po autoškolama, kao što su broj kandidata, instruktora vožnje i dr., a izvješće se objavljuje na stručnim seminarima i da bude pokazatelj kvalitete rada Autoškola. Obrazloženje: U ovom nesređenom stanju Autoškola ovaj javni podatak bi dodatno narušio poslovanje. Statistika je bitna na stručnim nadzorima, gdje stručni voditelji kao i vlasnici imaju uvid u rad svojih instruktora/predavača. Javna objava nikako ne ide u prilog jer statistika ne pokazuje dob polaznika, broj sati i sve ostalo. Nije prihvaćen Cilj objavljivanja prolaznosti je transparentnost procesa osposobljavanja kandidata za vozače i vozačkih ispita te davanja mogućnosti kandidatima izbora najboljih autoškola po prolaznosti na vozačkom ispitu. Na taj način se daje pozitivan primjer subjektima u sustavu osposobljavanja koji na kvalitetan način osposobljavaju kandidate i kvalitetno ih pripremaju za izlazak na vozački ispit. Također se potiče sve ostale subjekte, odnosno autoškole koje imaju prolaznost osposobljenih kandidata značajno nižu od prosječne da kontinuirano samostalno provode neposredne nadzore nastave bilo u teorijskom bilo u praktičnom dijelu osposobljavanja, prije svega zbog povećanja razine kvalitete osposobljavanja, te potpunije primjene navedenih načela i principa didaktičko-metodskih postupaka. Time bi se postigla veća razina osposobljenosti kandidata za vozače a samim tim i veća prolaznost na vozačkom ispitu. Člankom 3. stavkom 4. Zakona o službenoj statistici (''Narodne novine'' broj 25/2020) propisano je da se zakon ne odnosi se na pripremu, prikupljanje, proizvodnju, korištenje i čuvanje podataka u administrativne svrhe, kao ni na prikupljanje podataka za nestatističke svrhe odnosno za druge potrebe koje nisu službena statistika, dok je stavkom 5. propisano da se zakon odnosi i na podatke iz stavka 4. ovoga članka od trenutka kada podaci budu stavljeni na raspolaganje tijelima ovlaštenim za obavljanje poslova službene statistike u svrhu obavljanja tih poslova. Budući se na predloženo godišnje izvješće odnosi članak 3. stavak 4. Zakona o službenoj statistici, a predloženim izmjenama i dopunama pokušava se dati objektivna slika kandidatima za vozače o uspješnosti autoškola putem objektivnih kriterija, Vaš komentar nije prihvaćen.
121 HOK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 13. Predlažemo da se Članak 13. BRIŠE. Obrazloženje: 1.1 Smatramo da se člankom 13. pod egidom "OBJAVE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA STRUČNE ORGANIZACIJE" nastoji u propise unijeti odredba koja dozvoljava stručnoj organizaciji neovlaštenu izradu i neovlaštenu javnu objavu izvješća koje je U STVARNOSTI STATISTIČKO IZVJEŠĆE, koje bi ovako kako je opisano u članku 13. bilo u suprotnosti sa svim statističkim standardima i metodama, što je protuzakonito. Javna objava godišnjeg izvješća stručne organizacije koje se odnosi na pojedinačne privatne autoškole ili njihove stručne djelatnike, koje bi izradila stručna organizacija prema podacima koje generira iz vlastitih izvora I za koje nema potvrdu vjerodostojnosti, u stvarnosti je zapravo javna objava rezultata neovlaštene i nevjerodostojne statističke analize i obrade. Statistika je znanost i obavljanje poslova statistike temelji se na načelima stručne neovisnosti, nepristranosti, objektivnosti, pouzdanosti, statističke povjerljivosti i isplativosti, a uključuje poznavanje temeljnih načela statistike i specifičnih statističkih metoda, analiza i procesa obrade podataka te upotrebu posebnih alata. Smatramo da ovako kako je predloženo člankom 13. stručna organizacija ne ispunjava uvjete niti posjeduje ovlast za obavljanje opisanih poslova. Stručna organizacija, kao ni nadležno ministarstvo, NEMA OVLAST za obavljanje poslova statistike jer nisu Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021 – 2027 određeni za ovlaštene nositelje službene statistike, niti su Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. poslovi navedeni u članku 13. predviđeni za poslove službene statistike. S obzirom da stručna organizacija nema ovlast za obradu i diseminaciju službenih statističkih podataka, u ovom slučaju o prolaznosti na vozačkim ispitima, niti imaju ovlast za obavljanje poslova službene statistike, sukladno zakonu stručna organizacija može prikupljati i obrađivati podatke o prolaznosti na vozačkim ispitima isključivo U ADMINISTRATIVNE SVRHE te iste NE MOŽE JAVNO OBJAVLJIVATI. Prikupljene podatke o vozačkim ispitima stručna organizacije mora prikupljati i obrađivati na zakonit i stručan način te iste može koristiti u svom poslovanju i dostavljati iste nadležnom ministarstvu, koje tako dobivene podatke koristi u svom radu i javno ne objavljuje. Slijedom navedenog predlažemo članak 13. BRISATI. 1.2 Sukladno važećim zakonskim i ustavnim odredbama koje reguliraju ovlasti stručne organizacije i štite poduzetničke slobode, STRUČNA ORGANIZACIJA može izraditi i javno objaviti isključivo godišnje, ili drugo, IZVJEŠĆE O VLASTITIM POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA – o broju i vrsti provedenih vozačkih ispita te o prolaznosti po svojim ispitnim centrima i po ispitivačima, o broju i vrsti obavljenih stručnih nadzora nad autoškolama po nadzornicima i po broju i vrsti najčešće utvrđenih nepravilnosti, o broju provedenih stručnih ispita za djelatnike autoškola i prolaznosti po predavačima i ispitivačima, kao i rezultate prolaznosti vlastitih autoškola koje posluju unutar sustava stručne organizacije, odnosno u sustavu Hrvatskog autokluba. Sve druge aktivnosti koje bi stručna organizacija provela u smislu IZRADE I JAVNE OBJAVE IZVJEŠĆA O POSLOVANJU DRUGIH PRAVNIH OSOBA, poduzetnika iz djelatnosti autoškola, bile bi protuzakonite i mogle bi se smatrati KRŠENJEM PODUZETNIČKIH SLOBODA. Poduzetnici su sukladno zakonu jedino obveznici predaje financijskih izvješća Financijskoj agenciji (FINA), ostala godišnja i druga izvješća o svojem poslovanju imaju pravo i slobodu samostalno izraditi i odluku o javnoj objavi donijeti samostalno. Slijedom navedenog predlažemo članak 13. BRISATI. 1.3 Smatramo da se člankom 13. stručnu organizaciju nastoji promovirati u ocjenjivačko tijelo, svojevrsnog arbitra, koje će VREDNOVATI RAD AUTOŠKOLA, što je zakonski i pravno neodrživo. Ukoliko se može smatrati da je intencija ovih izmjena unijeti u Pravilnik odredbu da stručna organizacija dodatno obavlja poslove svojevrsnog nacionalnog centra za VANJSKO VREDNOVANJE VOZAČKIH ISPITA, i ako se razmotre zakonske odredbe koji propisuju uvjete za takve poslove, može se ustanoviti da u ovom trenutku ne postoje nikakve predispozicije za isto. Ako se za primjer uzme NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA (NCVVO), https://www.ncvvo.hr/o-nama/djelatnost/, državno tijelo s JAVNOM OVLASTI vrednovanja obrazovanja, koje u svom radu, između ostalog, analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate provedenih ispita na nacionalnoj razini onda je vidljivo da stručna organizacija ne ispunjava niti jedan uvjet za obavljanje poslova takvog nacionalnog centra. Važno je naglasiti da nacionalno vanjsko vrednovanje obrazovanja VREDNUJE REZULTATE ŠKOLSKE POPULACIJE NA ISPITIMA, NE ŠKOLU ILI NASTAVNIKA, kao što se nastoji uvesti člankom 13. u postojeću regulativu. Kao primjer može poslužiti analiza državna mature iz školske godine 2020./2021. koju je izradio NCVVO "STATISTIČKA I PSIHOMETRIJSKA ANALIZA ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.", https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2022/03/NCVVO-Psihometrijska-analiza-2021_12_2021.pdf, gdje se na više od 200 stranica, ne analizira, čak niti ne spominje niti jednu pojedinačnu obrazovnu ustanovu, školu i niti jednog pojedinog učitelja ili nastavnika. Vanjsko vrednovanje obrazovanja je specijalistički posao za koji je potrebno posebno stručno znanje, poznavanje posebnih metoda prikupljanja, analize i obrade podataka te posjedovanje sofisticiranih tehnološko računalnih alata, što u ovom trenutku stručna organizacija nema, a također nema ni zakonsku ovlast za te poslove. S obzirom da stručna organizacija, kao ni nadležno ministarstvo, NEMA POTREBNU OVLAST, jer među ovlastima stručne organizacije određenima Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, nema ovlasti za obavljanje poslova vanjskog vrednovanje vozačkih ispita, a javna ovlast se ne može odrediti pravilnikom, odnosno zakonskim aktom nižeg razreda, stoga ne postoje uvjeti za obavljane poslova opisanih u članku 13. Slijedom navedenog predlažemo članak 13. BRISATI. Nije prihvaćen Cilj objavljivanja prolaznosti je transparentnost procesa osposobljavanja kandidata za vozače i vozačkih ispita te davanja mogućnosti kandidatima izbora najboljih autoškola po prolaznosti na vozačkom ispitu. Na taj način se daje pozitivan primjer subjektima u sustavu osposobljavanja koji na kvalitetan način osposobljavaju kandidate i kvalitetno ih pripremaju za izlazak na vozački ispit. Također se potiče sve ostale subjekte, odnosno autoškole koje imaju prolaznost osposobljenih kandidata značajno nižu od prosječne da kontinuirano samostalno provode neposredne nadzore nastave bilo u teorijskom bilo u praktičnom dijelu osposobljavanja, prije svega zbog povećanja razine kvalitete osposobljavanja, te potpunije primjene navedenih načela i principa didaktičko-metodskih postupaka. Time bi se postigla veća razina osposobljenosti kandidata za vozače a samim tim i veća prolaznost na vozačkom ispitu. Člankom 3. stavkom 4. Zakona o službenoj statistici (''Narodne novine'' broj 25/2020) propisano je da se zakon ne odnosi se na pripremu, prikupljanje, proizvodnju, korištenje i čuvanje podataka u administrativne svrhe, kao ni na prikupljanje podataka za nestatističke svrhe odnosno za druge potrebe koje nisu službena statistika, dok je stavkom 5. propisano da se zakon odnosi i na podatke iz stavka 4. ovoga članka od trenutka kada podaci budu stavljeni na raspolaganje tijelima ovlaštenim za obavljanje poslova službene statistike u svrhu obavljanja tih poslova. Budući se na predloženo godišnje izvješće odnosi članak 3. stavak 4. Zakona o službenoj statistici, a predloženim izmjenama i dopunama pokušava se dati objektivna slika kandidatima za vozače o uspješnosti autoškola putem objektivnih kriterija, Vaš komentar nije prihvaćen.
122 Josip Gregurić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 13. Poštovani, mišljenja sam da je stavak 5. potpuno nepotreban posebice u smislu javnog objavljivanja podataka o prolaznosti za pojedinu autoškolu. Ovlaštena organizacija ima te podatke i prilikom stručnog nadzora ih prezentira stručnom voditelju autoškole te da određenu uputu i te podatke treba sama autoškola odlučiti hoće objaviti ili ne. Obrazloženje: Prije nego što se dođe do objavljivanja prolaznosti treba se postaviti pitanje jeli se na takav način utječe na samu SLOBODU GOSPODARSKE DJELATNOSTI i SLOBODU PODUZETNIŠTVA, zbog čega je RH već pred EU komisijom donoseći zakone i pravilnike protivne slobodi poduzetništva i tržišnog natjecanja. Sama prolaznost ne govori o kvaliteti autoškole i njezinih djelatnika, radim skoro 18 godina ovaj posao i prolaznost mi je iznad prosjeka na PPSP-u i UV-u te ne smatram da sam zato bolji od ostalih kolega. Prolaznost ne govori o ulozi autoškole kojoj je cilj stvoriti ponajprije sigurne i odgovorne vozače koji neće sudjelovati u prometnim nesrećama. Hoćemo onda objaviti i taj podatak koliko je kandidata iz pojedine autoškole skrivilo prometnu nesreću (mislim da bi ovo bio bitniji podatak od prolaznosti)? Uz autoškole na prolaznost utječu sami kandidati i naravno ovlašteni ispitivači (pristup, biranje ispitne rute itd. nemaju svi kandidati iste ispitne rute koje uvelike mogu utjecati na ishod ispita). Također moramo napraviti i korake koji podrazumijevaju podjednak ispit za sve autoškole (u načelu je tako, a u praksi??). Dužina čekanja termina ispita ( ne možemo govoriti o prolaznosti ako kandidat čeka 3 do 4 tjedna da ide na prvi ispit). Odgovornost samog kandidata ( za sve dobro i loše odgovorna je autoškola), pa dokada ćemo mi biti odgovorni za sve, kandidat može pristupati ispitu koliko puta hoće. Jeli da za svaku nastavnu jedinicu pišemo “N“ nije svladao/la, kako bi se na taj način vozilo što više sati da bi imali veće šanse kandidati proći ispit kako bi autoškole dobile veću prolaznost (ni to nije garancija i ne postoji mehanizam kako nekog kandidat ako mu vožnja ne ide uvjeriti da mu trebaju dodatni sati jer zna da s 35 sati može izaći na ispit UV-a). Na predloženi način se još više utječe da budemo pod još većim nadzorom od ovlaštene organizacije koja može uvelike utjecati na samo poslovanje gospodarski subjekata u procesu osposobljavanja kandidata. Republika Hrvatska se opredijelila na slobodno tržišno gospodarstvo i tako bi trebali poslovati, a ne da se na ovakav način utječe na tržište. Slobodno tržište će samo odrediti tko je zavrijedio povjerenje od roditelja i kandidata a ne da se na temelju statistički podataka utječe na tržište. Nije prihvaćen Cilj objavljivanja prolaznosti je transparentnost procesa osposobljavanja kandidata za vozače i vozačkih ispita te davanja mogućnosti kandidatima izbora najboljih autoškola po prolaznosti na vozačkom ispitu. Na taj način se daje pozitivan primjer subjektima u sustavu osposobljavanja koji na kvalitetan način osposobljavaju kandidate i kvalitetno ih pripremaju za izlazak na vozački ispit. Također se potiče sve ostale subjekte, odnosno autoškole koje imaju prolaznost osposobljenih kandidata značajno nižu od prosječne da kontinuirano samostalno provode neposredne nadzore nastave bilo u teorijskom bilo u praktičnom dijelu osposobljavanja, prije svega zbog povećanja razine kvalitete osposobljavanja, te potpunije primjene navedenih načela i principa didaktičko-metodskih postupaka. Time bi se postigla veća razina osposobljenosti kandidata za vozače a samim tim i veća prolaznost na vozačkom ispitu. Člankom 3. stavkom 4. Zakona o službenoj statistici (''Narodne novine'' broj 25/2020) propisano je da se zakon ne odnosi se na pripremu, prikupljanje, proizvodnju, korištenje i čuvanje podataka u administrativne svrhe, kao ni na prikupljanje podataka za nestatističke svrhe odnosno za druge potrebe koje nisu službena statistika, dok je stavkom 5. propisano da se zakon odnosi i na podatke iz stavka 4. ovoga članka od trenutka kada podaci budu stavljeni na raspolaganje tijelima ovlaštenim za obavljanje poslova službene statistike u svrhu obavljanja tih poslova. Budući se na predloženo godišnje izvješće odnosi članak 3. stavak 4. Zakona o službenoj statistici, a predloženim izmjenama i dopunama pokušava se dati objektivna slika kandidatima za vozače o uspješnosti autoškola putem objektivnih kriterija, Vaš komentar nije prihvaćen.
123 HGK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 13. Članica predlaže da se svakoj autoškoli omogući uvid u statističke podatke o položenim vozačkim ispitima za svoju autoškolu, predavače i instruktore vožnje preko računalnog programa ovlaštene stručne organizacije koji se trenutno koristi u svim autoškolama. Navedeni podaci već postoje, a podaci su od iznimnog značaja odgovornim osobama u autoškoli, koje bi procijenili u kojoj su mjeri zadovoljni trenutnim stanjem i unaprijedili kvalitetu rada, što bi u konačnici svima trebao biti interes. Predlažu u godišnjem izvješću i objavu podataka o prolaznosti po pojedinim nastavnim predmetima za ispitne centre. Nije prihvaćen Ovlaštena stručna organizacija će svakoj autoškoli osigurati pristup podacima za njezine djelatnike koji se odnose na prolaznost na vozačkim ispitima. Također objaviti će se i prolaznost po ispitnim centrima/mjestima, kako bi se javno obznanio i rad ovlaštenih stručnih ispitivača.
124 Lina Tuđa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 13. PRIJEDLOG: Članak 13. BRISATI. OBRAZLOŽENJE Ne postoji PRAVNI TEMELJ da javnopravno tijelo umjesto pravne osobe, poduzetnika, izrađuje godišnje izvješće o poslovanju tog poduzetnika. I da ga javno objavi. Tim više jer se u tom "godišnjem izvješću" ne radi o rezultatima poslovanja poduzetnika nego o REZULTATIMA FIZIČKIH OSOBA koje su polagale ispit. Osim toga. PODUZETNICI, pa tako i autoškole, slobodni su SAMOSTALNO IZRADITI SVOJE GODIŠNJE IZVJEŠĆE i JAVNO OBJAVITI ono što žele istaknuti u javnosti o svom poslovanju, između ostalog i uspjehe svojih polaznika. To se zove PODUZETNIČKA SLOBODA i jedno je od temeljnih ustavnih prava i sloboda. Stoga smatram da članak 13. treba brisati. Nije prihvaćen Cilj objavljivanja prolaznosti je transparentnost procesa osposobljavanja kandidata za vozače i vozačkih ispita te davanja mogućnosti kandidatima izbora najboljih autoškola po prolaznosti na vozačkom ispitu. Na taj način se daje pozitivan primjer subjektima u sustavu osposobljavanja koji na kvalitetan način osposobljavaju kandidate i kvalitetno ih pripremaju za izlazak na vozački ispit. Također se potiče sve ostale subjekte, odnosno autoškole koje imaju prolaznost osposobljenih kandidata značajno nižu od prosječne da kontinuirano samostalno provode neposredne nadzore nastave bilo u teorijskom bilo u praktičnom dijelu osposobljavanja, prije svega zbog povećanja razine kvalitete osposobljavanja, te potpunije primjene navedenih načela i principa didaktičko-metodskih postupaka. Time bi se postigla veća razina osposobljenosti kandidata za vozače a samim tim i veća prolaznost na vozačkom ispitu. Člankom 3. stavkom 4. Zakona o službenoj statistici (''Narodne novine'' broj 25/2020) propisano je da se zakon ne odnosi se na pripremu, prikupljanje, proizvodnju, korištenje i čuvanje podataka u administrativne svrhe, kao ni na prikupljanje podataka za nestatističke svrhe odnosno za druge potrebe koje nisu službena statistika, dok je stavkom 5. propisano da se zakon odnosi i na podatke iz stavka 4. ovoga članka od trenutka kada podaci budu stavljeni na raspolaganje tijelima ovlaštenim za obavljanje poslova službene statistike u svrhu obavljanja tih poslova. Budući se na predloženo godišnje izvješće odnosi članak 3. stavak 4. Zakona o službenoj statistici, a predloženim izmjenama i dopunama pokušava se dati objektivna slika kandidatima za vozače o uspješnosti autoškola putem objektivnih kriterija, Vaš komentar nije prihvaćen.
125 aha aha PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 13. Poštovani, što nam ta izvješća pokazuju? Što nam prolaznost na ispitu konkretno pokazuje? Pokazuje da je po tome važno kandidata naučiti napamet nekoliko ispitnih ruta i "prečica" kako bi uspješno položili iz prve a instruktor time dokazao da je dobar instruktor. U konačnici to tako i je, zato iz autoškola mahom izlaze vozači koji ni približno nisu spremni za samostalnu vožnju. Analizom prolaznosti stavarju se i tenzije između instruktora u autoškoli i ovlaštenog ispitivača, te instruktora međusobno. Među instruktorima postoji rivalstvo tko ima bolju prolaznost, ako ikako može pomoći će i nespremnom kandidatu da dobije vozačku. Sa stajališta struke moje mišljenje je da bi u pravilu instruktor uvijek trebao gledati sigurnost a ne sebe smatrati lošim jer kandidat nije položio ispit. Ali to je preširoka tema za ovo sad. Nije prihvaćen Cilj objavljivanja prolaznosti je transparentnost procesa osposobljavanja kandidata za vozače i vozačkih ispita te davanja mogućnosti kandidatima izbora najboljih autoškola po prolaznosti na vozačkom ispitu. Na taj način se daje pozitivan primjer subjektima u sustavu osposobljavanja koji na kvalitetan način osposobljavaju kandidate i kvalitetno ih pripremaju za izlazak na vozački ispit. Također se potiče sve ostale subjekte, odnosno autoškole koje imaju prolaznost osposobljenih kandidata značajno nižu od prosječne da kontinuirano samostalno provode neposredne nadzore nastave bilo u teorijskom bilo u praktičnom dijelu osposobljavanja, prije svega zbog povećanja razine kvalitete osposobljavanja, te potpunije primjene navedenih načela i principa didaktičko-metodskih postupaka. Time bi se postigla veća razina osposobljenosti kandidata za vozače a samim tim i veća prolaznost na vozačkom ispitu. Člankom 3. stavkom 4. Zakona o službenoj statistici (''Narodne novine'' broj 25/2020) propisano je da se zakon ne odnosi se na pripremu, prikupljanje, proizvodnju, korištenje i čuvanje podataka u administrativne svrhe, kao ni na prikupljanje podataka za nestatističke svrhe odnosno za druge potrebe koje nisu službena statistika, dok je stavkom 5. propisano da se zakon odnosi i na podatke iz stavka 4. ovoga članka od trenutka kada podaci budu stavljeni na raspolaganje tijelima ovlaštenim za obavljanje poslova službene statistike u svrhu obavljanja tih poslova. Budući se na predloženo godišnje izvješće odnosi članak 3. stavak 4. Zakona o službenoj statistici, a predloženim izmjenama i dopunama pokušava se dati objektivna slika kandidatima za vozače o uspješnosti autoškola putem objektivnih kriterija, Vaš komentar nije prihvaćen.
126 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 14. Usporediti i nomotehnički pojasniti odnosno stavak 2. uskladiti sa Člankom 9. izmjena i dopuna. Radi se zapravo o gubitku prava na pristup odnosno prijavu na vozački ispit. Treba pojasniti što znači u praksi. Da li će se i šta ako se kandidatu prihvatiti prijava za polaganje vozačkog ispita na UV za određenu kategoriju tijekom 35. mjeseca i ako se istome ispit dodijeli istekom 15 dana nakon 36. mjeseca. Obzirom da se uobičajeno može raditi o drugom ili trećem pokušaju, treba pojasniti da li prihvaćenom prijavom za ispit kandidat zapravo dobija pravo i prelazi u 37. mjesec od upisa (prelazno razdoblje kao pogodnost i povoljniji uvjet za ispitanika) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
127 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, Članak 15. Članak je potrebno doraditi smisleno i nomotehnički. Kako izmjenama pravilnika nisu dana obrazloženja i pojašnjenja sudionicima eSavjetovanja nije jasno zbog čega bi članak 4. trebao predstavljati izuzeće i stupiti na snagu očigledno sa odgodom za 01. siječnja 2024. godine, a nije precizirano, ali se na osnovu tako predloženog članka 15. predmijeva kako predlagatelj predviđa objavu Pravilnik u NN znatno ranije. Iako bi bilo logično i uistinu korketno zbog operativne pripreme, logistike, usklađenja sa ZSPC i drugim provedbenim propisima predvidjeti stupanje na snagu Pravilnika u cjelosti upravo sa početkom 2024. jer postoji mogućnost i objektivni razlozi da se predmetnim Pravilnikom urede i druga pitanja posebno dio nepotrebnih administrativnih odredbi kako bi bio prihvatljiv za sve dionike na koje se odnosi, a posebno za kandidate / ispitanike (građanstvo) kao krajnje korisnike koji plaćaju gospodarske odnosno tržištne usluge nastavnog programa osposobljavanja, ali što je značajnije unaprijed propisane naknade za provedbu ispita po pojedinom nastavnom predmetu dakle dio javnih usluge koje im trebaju biti raspoložive i sadržavaju PDV. Primljeno na znanje Cilj je korištenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja unaprijediti polaganje ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila na računalu u ispitnim mjestima gdje do sada za to nije postojala mogućnost te ujednačiti minimalne standarde za sve kandidate koji polažu vozački ispit i u cijelosti digitalizirati proces. Sva postojeća ispitna mjesta/ispitni centri definirana Rješenjem o određivanju ispitnih mjesta za polaganje vozačkih ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila bit će adekvatno opremljena suvremenom informatičkom opremom za što je potrebno određeno vrijeme, stoga se iz objektivnih operativno logističkih razloga rok stupanja na snagu predmetnog članka stavlja s odgodom od nekoliko mjeseci.