Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Andreja Šelendić IV. OBAVLJANJE POVREMENE PROVJERE KVALITETE, Članak 7. U Pravilnik unijeti poveznica na Kodeks strukovne etike na način da se provoditelji provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije Pravilnikom obvezuju na poštivanje Kodeksa strukovne etike. Nije prihvaćen Obveznici primjene načela Kodeksa strukovne etike su osobe koje obavljaju poslove unutarnje revizije. Osiguranje objektivnosti i povjerljivosti osobe koja obavlja provjeru kvalitete je predviđeno kroz potpisivanje Izjave o nepristranosti i povjerljivosti za svaku pojedinačnu provjeru kvalitete.