Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka "Risnjak"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK Ovim pravilnikom se ne spominju dozvoljene aktivnosti tvrtke Hrvatskih šuma u potpunosti. Primljeno na znanje Pojašnjenje: Hrvatske šume d.o.o. nisu nadležne za gospodarenje šumama u Nacionalnom parku “Risnjak”.
2 TIHOMIR KLEMENT II. MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 26. U čl. 26 st 1. dodati u djelu unutar zagrade staze dugog hodanja, (planinarski putovi, poučne staze, i sl.). staze dugog hodanja, obzirom da je pravilnikom o javnoj turističkoj infrastrukturi MINTS-a ova kategorija posebno izdvojena u odnosu na ostale, a prolazi drugom trasom u odnosu na prethodne kategorije ili se s njima na pojedinom djelu preklapa. Nije prihvaćen Uz turističke djelatnosti na putovima i stazama unutar Nacionalnog parka “Risnjak” odvijaju se i djelatnosti informiranja, edukacije, rekreacije i sl., stoga se u Pravilniku ne koristi isključivo terminologija iz propisa koji uređuju pitanja turističke infrastrukture. Posebno nabrajanje staza dugog hodanja nije nužno budući da se one mogu podvesti pod „i sl.“.
3 TIHOMIR KLEMENT II. MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 32. čl. 32 st a. Odnosi li se ovo i na nužno noćenje (bivakiranje)? Ili je ono ipak izuzetak jer se radi o nužnosti. Primljeno na znanje Pojašnjenje: ovom odredbom propisana su ograničenja i iznimke od tih ograničenja za sve oblike kampiranja i logorovanja.
4 TIHOMIR KLEMENT II. MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA, Članak 43. čl. 43, ovo se ne odnosi na održavanje postojećih oznaka? Prihvaćen Prihvaća se.