Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRILOG 5. Komora ističe kako su se u primjeni ovoga Zakona ovlašteni inženjeri geodezije često susretali sa dokumentacijom koja je sukladno odredbama ovoga Zakona temelj za izradu geodetskih elaborata, a koja je nastala za značajnim vremenskim odmakom u odnosu na postupke izrade geodetskih elaborata. Iz tog razloga, kao i činjenice da su procedure za izmjenu istih rješenja vremenski dugotrajne i zahtjevne a bez kojih izmjena rješenja nije bilo moguće izraditi geodetske elaborate, često je dolazilo do problema u provedbi ovoga Zakona. Praksa primjene ovoga Zakona također je pokazala i neusklađenost odredbi ovoga Zakona sa odredbama propisa iz područja državne izmjere i katastra nekretnina, a sve navedeno rezultiralo je i činjenicom da je vrlo mali broj zahvata u prostoru i riješen temeljem odredbi ovoga Zakona, što je najbolji argument da se odredbe dorade odnosno izmjene prema iskustvima stečenim u njegovoj dosadašnjoj primjeni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Napominje se da će u slučaju izmjene važećeg Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu ili eventualno pri donošenju novog zakona koji uređuje istu materiju primjedbe biti uzete u obzir.