Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Renata Dubravac Okretič PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Poučena vlastitim iskustvom suradnje s pomoćnicom u nastavi, mišljenja sam da je njihovo formalno osposobljavanje nedostatno za svakodnevno suočavanje sa situacijama tijekom odgojno-obrazovnog rada. Vjerujem, da je njihovo formalno osposobljavanje koje je bilo aktualno do sada, nužno nastaviti i dalje kako bi stekli temeljna znanja za rad s učenicima s posebnim potrebama u školi. Unatoč tome, smatram da treba omogućiti pomoćnicima u nastavi višestruko neformalno osposobljavanje , odnosno omogućiti im pristup neformalnim izvorima stjecanja znanja i zajednicama u kojima stečena iskustva mogu dijeliti. Prema navedenom smatram da bi pomoćnicima u nastavi trebalo omogućiti da: 1. Tijekom rada u školi posjeduju AAI identitet (skole.hr) kojime bi se mogli prijavljivati na stručna usavršavanja. Bez obzira što u ettaedu sustavu ne postoje konkretna stručna usavršavanja za pomoćnike u nastavi često se pojavljuju ona koja tematski mogu pružiti potrebna znanja za rad s učenicima s teškoćama. 2. Poželjno bi bilo stvoriti zajednicu (virtualnu ili stvarnu) u kojoj će svi pomoćnici u nastavi moći dijeliti vlastita iskustva u radu s učenicima s posebnim potrebama. Na taj način će, bez obzira na posebnu potrebu te razinu i različitost posebne potrebe s kojom se susreću moći upoznati i steći nova znanja, nove perspektive, nove metode rada i primijeniti sve navedeno u radu s pojedinačnim učenikom s kojim rade. 3. Naposlijetku, ne manje važna, je i suradnja s učiteljima u razrednom odjelu u kojem pomoćnici u nastavi rade. Smatram da je potrebno da pomoćnici u nastavi budu detaljno upoznati s individualiziranim kurikulumom napravljenim za učenika kojemu pomažu kako bi mogli pratiti razinu znanja koju učenik treba usvojiti odnosno dubinu istoga. Ovim prijedlozima neformalnog osposobljavanja omogućilo bi se pomoćnicima u nastavi da budu u tijeku s aktualnim promjenama vezanim uz učenike s posebnim potrebama te da svakodnevno prilagođavaju i primjenjuju one metode i oblike rada s učenikom koje su njemu najprimjerenije, a uz to prethodno i provjerene na drugim iskustvima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim posrednicima.
2 Ivona Brkovic PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Smatram da je uloga pomoćnika u nastavi od velike pomoći, kako učenicima s teškoćama, tako i prosvjetnim radnicima. Pomoćnik u nastavi omogućuje učeniku s teškoćama konstantnu pomoć i poticaj pri radu, što od prosvjetnog radnika tijekom cijelog nastavnog sata ne može dobiti zbog rada i s ostakom razrednog odjela. "Uključivanjem" pomoćnika u nastavu u razredne odjele i učenik s teškoćama i ostatak učenika u razrednom odjelu imaju forus obrazovnog radnoka cijelo vrijeme, jer poticaj na rad, učeniku s teškoćama, daje pomoćnik u nastavi, što je istima konstantno potreban i uglavnom rad uz poticaj daje valjane rezultate. Integracija učenika s teškoćama u razredne odjele zahtjeva uključivanje pomoćnika u nastavi kako bi svim učenicima bio omogućen kvalitetan nastavi proces. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.
3 KATARINA VUKELIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Radim u umjetničkoj školi u kojoj je velik broj djece s poteškoćama i jedan dio njih ima uz sebe pomoćnike/ice u nastavi. Međutim, gotovo nitko od njih ne zna kako raditi s dodijeljenom im djecom pa se sve svodi na to da im zapisuju što trebaju napraviti za D.Z. i sl. Razgovarajući s njima doznala sam da je razlog taj što prolaze vrlo općenitu jednodnevnu edukaciju koja ih ne priprema za ono što im je posao, a to je pružanje pomoći prema individualnim potrebama učenika i učenica s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Stoga pozdravljam svaki oblik proširenja njihovog obrazovanja i usavršavanja (pa tako i ovaj prijedlog) te se nadam da će u nekom sljedećem pravilniku postojati i odredba o obaveznom redovitom daljnjem usavršavanju, baš kao što je slučaj s gotovo svim profesijama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.
4 Ljiljana Klobučar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Omogućavanje jednakih mogućnosti obrazovanja za svu djecu, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama u razvoju uz pomoćnika u nastavi je vrlo važna. Uloga pomoćnika u nastavi je od pružanja pomoći prema individualnim potrebama učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju do poticanja samostalnosti djeteta u nastavnom procesu i okruženju. Pomoćnici u nastavi trebaju se educiraju kako bi znali adekvatno reagirati na potrebe djece stoga im treba osigurati kako formalnu tako i neformalnu edukaciju i podršku. Mislim da Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika prepoznaje tu potrebu i ide u korist djeci i pomoćnicima u nastavi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.
5 Sanja Srdelić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Sve veća potreba za povećanjem broja pomoćnika u nastavi u skladu je s rastućim brojem djece s posebnim potrebama u obrazovnom sustavu. Ovaj prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika prepoznaje tu potrebu i nastoji pružiti odgovarajuću podršku tim učenicima. Kao nastavnik u srednjoj tehničkoj strukovnoj školi mogu iz svoje perspektive naglasiti da je vidno rastuća potreba za pružanjem pomoći učenicima u srednjim školama, gdje često nedostaje dovoljno osoblja s potrebnim kompetencijama, stoga je ovaj pravilnik vrlo je važan. Pomoćnici u nastavi mogu igrati ključnu ulogu u podršci nastavnicima u radu s tim učenicima, pružajući individualiziranu podršku i omogućujući im da ostvare svoj puni potencijal. Važno je naglasiti da pomoćnici u nastavi ne samo da pružaju podršku u ostvarenju ishoda učenja i razvoju kompetencija kod učenika, već također igraju važnu ulogu u njihovom osobnom zadovoljstvu i samopouzdanju. Osiguranje odgovarajuće podrške može imati dugoročne pozitivne učinke na razvoj učenika i njihovo uspješno uključivanje u obrazovni sustav. Stoga je važno osigurati adekvatnu kako formalnu tako i neformalnu obuku/edukaciju i podršku pomoćnicima u nastavi kako bi stekli potrebne kompetencije za rad s učenicima s posebnim potrebama. Također, potrebno je provesti kontinuiranu evaluaciju i praćenje učinka pomoćnika u nastavi kako bi se osigurala njihova kvaliteta i usklađenost s ciljevima inkluzivnog obrazovanja. U konačnici, ovaj prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika predstavlja korak prema poboljšanju podrške učenicima s posebnim potrebama u obrazovnom sustavu. Uz pravilnu implementaciju i osiguranje potrebnih resursa, može doprinijeti stvaranju inkluzivnog okruženja koje omogućuje svim učenicima ostvarivanje njihovog punog potencijala. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.
6 MIHAELA SCHMIDT PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Budući da kao obrazovni djelatnik iz vlastitiog iskustva znam da postoji velika potreba za pomoćnicima u nastavi u školama diljem Hrvatske slažem se da je od osobite važnosti omogućiti osposobljavanje za pomoćnike u nastavi na neformalan način. Posredstvom neformalmog programa obrazovanja i takve će osobe steći vrijedne kompetencije za kvalitetan način rada s učenicima s teškoćama u uvjetima inkluzivnog odgoja i obrazovanja u redovnim odgojno obrazovnim ustanovama. Zbog gore navedenog pozdravljam izmjenu pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.